Skip to content
Додому

ІНФОРМАЦІЯ

Високопільська селищна ради Високопільський район  Херсонської області

повідомляє про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації , а саме технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське  Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області

 

Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

74000, Херсонська  обл.,

Високопільський район

Високопільська селищна рада.

 

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

Вимоги: виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та грошової оцінки" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) ліцензії(й)/сертифіката на проведення робіт із землеустрою та оцінки земель;
 • письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, завірена претендентом (кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок, бажано за останні 24 місяці), кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),

Документи приймаються за адресою: 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів 112, 3(третій) поверх, приймальна селищного голови  у 30-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Визволителів, буд. 112, в кабінеті селищного  голови о 10:00 год  05 червня 2019 року.

Телефон для довідок: (05535) ) 2-16-88

Професійне навчання Друк
Понеділок, 25 березня 2019, 06:14

ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ!

Для Вас - кваліфіковані кадри

Професійна освіта - одна із найвищих цінностей людини і суспільства!

Державна Служба зайнятості може підготувати для Вас кваліфіковані кадри з числа зареєстрованих безробітних, незайнятого населення, яке не перебуває на обліку в службі, а також підвищити кваліфікацію Вашим працівникам.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.

Для швидкого та ефективного забезпечення роботодавців кваліфікованими робітничими кадрами створений навчальний заклад ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України», який не лише якісно готує робітничі кадри, а й впроваджує технології дистанційного навчання та навчання з елементами дуальної освіти.

ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти ДСЗУ» пропонує Вам підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб за груповими та індивідуальними навчальними планами та програмами за професіями:

 • продавець продовольчих товарів
 • продавець непродовольчих товарів
 • касир торговельного залу
 • овочівник
 • плодоовочівник
 • бармен
 • офіціант
 • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
 • швачка

Також пропонуються короткотермінові курси з вивчення новітніх технологій та найсучаснішого обладнання, навчання окремим компетенціям.

ТІЛЬКИ У НАС:

>                       стислі терміни навчання, розраховані на різні вікові категорії населення;

>                       сучасна матеріально-технічна база;

>                       гнучкі навчальні плани та програми з врахуванням Ваших потреб;

>                       групова та індивідуальна форми навчання;

>                       можливість навчання на базі підприємств;

> можливість залучення досвідчених фахівців Вашого підприємства до навчального процесу.

По закінченні навчання слухачам видається документ державного зразка.

В цілому, в системі Державної служби зайнятості створено 11 Центрів професійно-технічної освіти ДСЗУ, де здійснюється професійне навчання за 88 професіями.

У разі потреби у кваліфікованих кадрах за різними
професіями, звертайтеся Високопільської районної філії.

Інформацію можна отримати за телефонами:

05535 22341 або 05535 21285.

 

Державний навчальний заклад «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» (надалі ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ») створений на підставі наказу Державного центру зайнятості (Центральний апарат) Міністерства соціальної політики України від 07.07.2014 р. № 101 та наказу Херсонського обласного центру зайнятості від 10.07.2014 р. № 42.

ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» - державний професійно-технічний навчальний заклад підпорядкований Державній службі зайнятості (Центральний апарат) Міністерства соціальної політики України через Херсонський обласний центр зайнятості.

ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» був відкритий для надання освітніх послуг дорослому безробітному населенню Херсонської області та іншим регіонам півдня України, забезпечення доступності безробітних до якісного професійного навчання, скорочення термінів професійного навчання та прискорення їх зайнятості.

ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» є юридичною особою, свою діяльність здійснює на підставі статуту, який затверджено в Міністерстві освіти і науки України 28.10.2014 р., внесений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка головного управління статистики у Херсонській області 03.09.2015р. № 14-07/932). Заклад має свою печатку, кутовий штамп та фірмовий бланк.

 

Херсонський центр професійно-технічної освіти ДСЗ пропонує:

за сприяння державної служби зайнятості пройти професійне навчання та здобути робітничу професію з отриманням свідоцтва державного зразка:
- «Швачка»
- «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», категорія А1, А2, В1.
- «Продавець продовольчих товарів»
- «Продавець непродовольчих товарів»
- «Касир торговельного залу»
- «Бармен»
- «Офіціант»
-«Овочівник»
- «Плодоовочівник»
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
За детальною інформацією звертайтеся до Високопільської  районної філії  Херсонського обласного центру зайнятості за адресою ; Херсонська область, смт. Високопілля, вул..Банкова, 1А та за номерами телефонів: (05535)21285,(05535) 22341.

 

 

 

 

 

Неформальне професійне навчання

Здавалося б, працівники з великим досвідом роботи та життєвим багажем – мрія кожного роботодавця. Проте, сьогодні людям без документу про освіту важко на рівних конкурувати на ринку праці.

Законом України «Про професійний розвиток працівників» в Україні визначено термін «неформальне професійне навчання працівників».

Неформальне професійне навчання – це набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання.

Всі особи, які працювали на підприємстві та оволоділи певними професійними навичками, але не мали при цьому документального підтвердження, мають змогу підтвердити свою компетенцію та отримати документ державного зразка.

Фінансування підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця (у разі направлення ним особи).

Підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників здійснюється в центрах-суб’єктах визнання результатів неформального професійного навчання. Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики  від 16.03.2016 року № 256 Рівненський та Одеський центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості набули статус суб’єктів оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничою професією «Кухар 3-6 розрядів».

Направлення на підтвердження кваліфікації особа отримує у будь-якому центрі державної служби зайнятості.

За результатами підтвердження кваліфікації особі видається документ державного зразка – свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання або сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Запровадження процедури підтвердження кваліфікації працівників дасть змогу вирішити проблему визначення кваліфікації працівників, які мають належний практичний професійний досвід та надасть право громадянам отримати документ про професійно-технічну освіту за даною професією.

 

Основні напрямки діяльності центру

 

ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» є державним навчальним закладом, підпорядкованим Державній службі зайнятості (Центральний апарат) Міністерства соціальної політики України через Херсонський обласний центр зайнятості і здійснює свою діяльність на підставі Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію закладу, стратегії розвитку Державного навчального закладу до 2020 року .

Основним завданням діяльності державного навчального закладу «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» є надання освітніх послуг дорослому населенню, безробітним Херсонського та інших регіонів України, забезпечення доступності безробітних до якісного професійного навчання, скорочення термінів професійного навчання та прискорення їх зайнятості. Формування конкурентоспроможних трудових ресурсів в умовах сучасного виробництва на основі впровадження провідних виробничих та інноваційних технологій навчання.

Педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою «Формування компетентного, мобільного фахівця, адаптованого до інформаційного соціуму, шляхом ефективного функціонування внутрішньої системи якісної освітньої діяльності».

Пріоритетними завданнями ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ», які спрямовані на організацію та забезпечення навчально-виробничого процесу є:

- реалізація Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про зайнятість населення» та Державних стандартів професійно-технічної освіти;

- реалізація пріоритетних завдань, визначених «Програмою комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Херсонської області на 2013-2020 роки», в частині підвищення якості освіти з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку економіки регіону;

- створення комплексної системи контролю за навчальним процесом, забезпечення якості підготовки слухачів відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти;

-  забезпечення якісного кадрового складу педагогічних працівників, індивідуальна робота з позаштатними викладачами, які залучаються до навчального процесу;

- здійснення моніторингу регіонального ринку праці щодо потреби в організації професійного навчання безробітних за новими професіями та напрямами курсів цільового призначення;

- формування потужної матеріально-технічної бази Центру відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти за професіями 6111«Овочівник», 6111«Плодоовочівник», 8331«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 7436 «Швачка», 5123 «Офіціант», 5123 «Бармен» ;

- розробка та оновлення навчально-методичного забезпечення професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання слухачів;

- створення змісту навчально-методичного забезпечення дисциплін, методичних комплексів та електронної бази методичного забезпечення відповідно до вимог формування якісної системи компетенцій. Створення навчально–методичного забезпечення виробничого навчання;

- проходження процедури ліцензування професій:

5123 «Офіціант», 5123 «Бармен» ;

- створення програмного забезпечення Центру;

- сприяння формуванню у слухачів соціального досвіду готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин;

- співпраця з роботодавцями за різними галузевими напрямами щодо якісної підготовки слухачів, забезпечення їх місцями для проходження практичного навчання та подальшого працевлаштування.

- створення оптимальної моделі навчально-методичної роботи, яка орієнтована на задоволення потреб педагогічного колективу щодо підвищення фахового рівня згідно з вимогами сучасності.

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1642259
CьогодніCьогодні1352
ВчораВчора2684
На цьому тижніНа цьому тижні17592
У цьому місяціУ цьому місяці43914
З початкуЗ початку1642259

Besthosting