Skip to content
Додому / НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ / РАДА / РІШЕННЯ РАДИ / Рішення сесій минулих скликань / Рішення 2014 року / Рішення № 937 Про затвердження «Положення про встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуго
Рішення № 937 Про затвердження «Положення про встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуго Друк
Середа, 29 жовтня 2014, 15:29

 


Високопільська селищна рада

Високопільського району Херсонської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

L сесії селищної ради VІ скликання

від  01 жовтня 2014  року                      № 937

Про затвердження «Положення про встановлення

за погодженням з власниками зручного для населення

режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів,

закладів ресторанного господарства, ринків та

підприємств побутового обслуговування населення,

розташованих на території Високопільської селищної ради»

З метою встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення, уникнення скарг мешканців селища на порушення тиші, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства суб'єктами господарювання при здійсненні господарської діяльності, керуючись постановою Кабінету Міністрів України  № 833 від 15.06.2006 року «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтями 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити «Положення про встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення, розташованих на території Високопільської селищної ради» (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку.

 

 

Селищний голова                                      Р.М. Застава

Додаток

до рішення L сесії селищної ради VІ скликання  від  01.10.2014 року  №937

 

ПОЛОЖЕННЯ

про встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів,  закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення, розташованих на території Високопільської селищної ради.

 

  1. Загальні положення

 

Положення про встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення незалежно від форм власності, розташованих на території Високопільської селищної ради (далі Положення) діє з метою встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення, уникнення скарг мешканців сіл та селища на порушення тиші, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства суб'єктами господарювання при здійсненні господарської діяльності.

Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення (далі Режим роботи) для всіх об’єктів торгівлі та побутового обслуговування населення незалежно від форм власності, є обов’язковим та здійснюється безкоштовно.

Дія Погодження про  встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення, розташованих на території Високопільської селищної ради  – необмежена.

 

2. Вимоги щодо встановлення режиму роботи

 

2.1. Суб'єкт господарювання  провадить  торговельну  діяльність після  його  державної  реєстрації,  а  у  випадках,  передбачених законодавчими  актами,   за   наявності   відповідних   дозвільних документів (ліцензії, торговельного патенту тощо).

2.2. Виконавчий комітет Високопільської селищної ради при встановленні режиму роботи підприємств торгівлі, розважальних закладів,  закладів ресторанного господарства, ринків, підприємств побутового обслуговування населення діє на підставі повноважень ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист прав споживачів», постанови Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення» та Правил благоустрою населених пунктів Високопільської селищної ради, затверджених рішенням Високопільської селищної ради від 02 березня 2011 року № 94 «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів селищної ради».

3. Порядок встановлення режиму роботи

 

3.1. Суб’єкти господарювання за тридцять робочих днів до відкриття або зміни режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів,  закладів ресторанного господарства, ринків, підприємств побутового обслуговування населення повинні надати заяву на встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи (далі Заява) до виконавчого комітету Високопільської селищної ради (додаток № 1).

3.2. До заяви додаються:

3.2.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної або фізичної особи  - підприємця або виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3.2.2. Копія документу, що засвідчує право власності на приміщення, де буде здійснюватись господарська діяльність. У разі користування приміщенням на підставі договору оренди - копія договору оренди приміщення.

3.2.3. Копія документу, що засвідчує право власності на земельну ділянку, де буде здійснюватись господарська діяльність. У разі користування земельною ділянкою на підставі договору оренди - копія договору оренди земельної ділянки.

3.2.4. Копія свідоцтва платника єдиного податку (у разі користування спрощеною системою оподаткування).

3.2.5. Підтвердження  про забезпечення Суб'єктами господарювання:

3.2.5.1.Наявності на  видному та доступному місці куточка покупця, в якому  розміщується  інформація  про  найменування  власника   або уповноваженого ним органу,  книги відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;

3.2.5.2.На фасаді торговельного об'єкта розміщення  вивіски  із зазначенням  найменування  суб'єкта господарювання.  Біля входу до торговельного об'єкта на видному місці розміщення інформації про режим роботи.

3.2.5.3.Встановлення урн - у торгівельних підприємств біля входу і виходу з приміщення, біля торгових кіосків, павільйонів та інших споруд.

3.2.5.4.Укладання договору на вивіз твердих побутових відходів із спеціалізованими

підприємствами або підприємствами, які мають відповідні дозволи на здійснення таких робіт.

3.2.5.5.Забезпечення освітлення об'єктів благоустрою та прилеглих територій.

3.3. Заява з копіями документів зазначеними в цьому Положенні  реєструється в журналі реєстрації заяв та погоджень на встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків, побутового обслуговування населення (далі Журнал), (додаток № 3).

3.4. Строк розгляду заяви не повинен перевищувати тридцяти  робочих днів з моменту подання заяви та повного пакету документів, передбачених цим Положенням.

3.5. Після розгляду заяви суб’єктам господарювання надається Погодження про  встановлення режиму роботи (далі Погодження), (додаток № 2).

3.6.У разі зміни інформації зазначеної у Погодженні суб’єкт господарювання письмово інформує виконавчий комітет селищної ради, який у тридцяти денний строк видає йому нове Погодження з урахуванням відповідних змін. При цьому попереднє Погодження анулюється.

 

1. Підставами для відмови встановлення Режиму роботи є:

4.1. Ненадання документів, передбачених цим Положенням.

4.2. Незручність роботи підприємств для населення.

Про що суб'єкту господарювання повідомляється письмово з зазначенням підстави про відмову встановлення Режиму роботи у п’ятиденний строк.

 

2. Порядок скасування встановлення Режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення.

5.1. Скасування Погодження здійснюється:

5.1.1. Рішенням виконавчого комітету селищної ради у разі подання органів контролю і нагляду, правоохоронних органів, та у випадку надходження систематичних скарг за порушення суб’єктом господарювання встановленого режиму роботи, перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами;

5.1.2. За зверненням суб’єкта господарювання у випадку зміни виду діяльності, власника об’єкта, припинення господарської діяльності тощо;

6.Порядок оскарження рішення  встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення.

6.1. У разі виникнення суперечностей щодо встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення,  рішення може бути оскаржене суб’єктом господарювання у встановленому чинним законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

До Положення про встановлення за погодженням

з власниками зручного для населення режиму роботи

об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів

ресторанного господарства, ринків та підприємств

побутового обслуговування населення, розташованих

на території Високопільської селищної ради.

Типова форма заяви

______________________________________

Прізвище, ім’я та по батькові селищного голови

 

__________________________________________

найменування  суб'єкта господарювання та/або його

відокремленого підрозділу або  прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи – підприємця

 

_______________________________________________________

юридична адреса суб'єкта господарювання

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

номер телефону суб'єкта господарювання

 

 

ЗАЯВА від _______________№__________

 

на встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів,  закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення, розташованих на території

Високопільської селищної ради

 

 

Прошу встановити режим роботи

 

Найменування об'єкту ____________________________________________________________

(магазин, кіоск, павільйон, кафе, закусочна, бар, буфет, перукарня, ательє, тощо)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Розташованого  за адресою:  _______________________________________________________

(місцезнаходження підприємства, установи або організації сфери обслуговування)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Спеціалізація   ___________________________________________________________________

(продовольча, непродовольча, змішана, ресторанне господарство, ремонт взуття, пошив одягу, тощо)

 

 

у весняно-літній період з ___________ по _________ перерва  з ___________ по ________ вихідний  ________________________________________________________________________

 

 

в осінньо-зимовий період з __________ по _________ перерва  з __________ по _________ вихідний  ________________________________________________________________________

 

Підпис суб'єкта господарювання або уповноваженої особи ______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

 

 

Додаток № 2

Додаток № 1

До Положення про встановлення за погодженням

з власниками зручного для населення режиму роботи

об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів

ресторанного господарства, ринків та підприємств

побутового обслуговування населення, розташованих

на території Високопільської селищної ради.

 

Типова форма Погодження

 

__________________________________________

найменування  суб'єкта господарювання та/або його

відокремленого підрозділу або  прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи – підприємця

 

_______________________________________________________

юридична адреса суб'єкта господарювання

 

________________________________________________________

 

 

________________________________________________________

 

 

 

ПОГОДЖЕННЯ від _______________№__________

 

про  встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів,  закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення, розташованих на території

Високопільської селищної ради

 

Виконавчий комітет Високопільської селищної ради встановлює зручний для населення режим роботи об'єкту _____________________________________________________________

(магазин, кіоск, павільйон, кафе, закусочна, бар, буфет, перукарня, ательє, тощо)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

розташованого  за адресою:  _______________________________________________________

(місцезнаходження підприємства, установи або організації сфери обслуговування)

________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

із спеціалізацією   ________________________________________________________________

(продовольча, непродовольча, змішана, ресторанне господарство, ремонт взуття, пошив одягу, тощо)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

у весняно-літній період з ___________ по _________ перерва  з ___________ по ________ вихідний  ________________________________________________________________________

в осінньо-зимовий період з __________ по _________ перерва  з __________ по _________ вихідний  ________________________________________________________________________

 

Підпис __________________________________________________________________________

(селищний голова )

М.П.

 

Додаток № 3

До Положення про встановлення за погодженням

з власниками зручного для населення режиму роботи

об’єктів торгівлі, розважальних закладів, закладів

ресторанного господарства, ринків та підприємств

побутового обслуговування населення, розташованих

на території Високопільської селищної ради.

 

 

 

 

Журнал

реєстрації заяв та погоджень на встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, розважальних закладів,  закладів ресторанного господарства, ринків та підприємств побутового обслуговування населення,

розташованих на території Високопільської селищної ради

 

 

з/п

Дата реєстрації заяви

Найменування суб'єкта господарювання

Юридична адреса

Номер телефону

Адреса місцезнаходження об'єкту

Найменування об'єкту

Спеціалізація

об'єкту

Режим роботи підприємства в періоди

Дата реєстрації погодження

Підпис суб'єкта господарювання

№ рішення виконкому про Погодження

весняно-літній

 

 

 

осінньо-зимовий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Статистика

3759680
CьогодніCьогодні2401
ВчораВчора4826
На цьому тижніНа цьому тижні22447
У цьому місяціУ цьому місяці100000
З початкуЗ початку3759680

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України


Найпопулярніші