Skip to content
Додому / НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ / РІШЕННЯ РАДИ / Рішення сесій минулих скликань / Рішення 2015 року / Рішення № 51 Про селищний бюджет на 2016 рік
Рішення № 51 Про селищний бюджет на 2016 рік Друк
П'ятниця, 08 січня 2016, 11:11

Високопільська селищна рада
Високопільського району Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я
VІ  сесії селищної ради VІI скликання

від 25 грудня 2015  року                        № 51

Про селищний бюджет на  2016 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2016 рік:

- доходи селищного бюджету у сумі 5 079 825,00гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету  4 880 825,00 гривень, доходи спеціального фонду селищного бюджету 199 000,00 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки селищного бюджету у сумі 5 064 825,00гривень, в тому числі видатки  загального  фонду  селищного  бюджету 4 085 825,00  гривень,  видатки спеціального фонду селищного бюджету 979 000,00 грн. в т.ч. бюджет розвитку 780 000,00грн. ;

- надання кредитів з селищного бюджету у сумі 15000,00гривень із загального фонду селищного бюджету, згідно з додатком №4 цього рішення;

- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 780 000,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 780 000,00  грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головному  розпоряднику коштів селищного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 4 085 825,00 гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  40 800,00 гривень.

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

-         оплата праці працівників бюджетних установ (2110);

-         нарахування на заробітну плату (2120);

-         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (2220);

-         забезпечення продуктами харчування (2230);

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

-         поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

-         поточні трансферти населенню (код 2730);

 

6. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

7. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 252 883,00 гривень згідно з додатком № 7 до цього рішення.

8. Не проводити фінансування видатків з селищного бюджету місцевих та регіональних галузевих програм до їх затвердження та внесення відповідних змін до діючих програм (за необхідністю):

-програми економічного, соціального та культурного розвитку  на 2016рік;

- Програму поводження з твердими побутовими відходами у Високопільській селищній раді

- Програму відпочинку та оздоровлення

10. Відповідно до статей 43 та 73 бюджетного кодексу України надати право виконавчому органу селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття  тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених  видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному розпоряднику коштів селищного бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівникам  бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та нового розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються   бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

У місячний термін затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Надати право головному розпоряднику коштів брати бюджетні зобов’язання в 2016 році та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні держаного казначейства в районі. За спеціальним фондом зобов’язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.

Зобов’язання взяті розпорядником коштів селищного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, крім видатків, зазначених в пункті 5 цього рішення, можуть здійснюватися розпорядником бюджетних коштів у разі, якщо відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

13. Головний розпорядник коштів селищного бюджету здійснює фінансування розпорядників коштів нижчого рівня згідно з затвердженим планом асигнувань по повній економічній класифікації та несе персональну відповідальність за пропорційне фінансування підвідомчих установ та цільове використання бюджетних коштів.

14. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України щодо селищного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  статтею 69 Бюджетного кодексу України.

15. Доручити виконкому селищної ради в ході виконання селищного бюджету у 2016 році, виходячи із наявних можливостей, вишукати додаткові кошти на поточні видатки на утримання бюджетних установ та на державні програми, які не забезпечені на період прийняття цього рішення бюджетними  коштами у повному обсязі.

16. Відповідно до п.4. ст. 80 Бюджетного кодексу України головному бухгалтеру щоквартально звітувати перед сесією селищної ради про хід виконання селищного бюджету.

17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку

Селищний голова                                           Р.М. Застава

 

Розпис
бюджету Високопільської селищної ради на 2016 рік
КФКВ КЕКВ Державне управління Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього по бюджету 4 100 825 979 000 5 079 825
010116 Органи місцевого самоврядування 973 000 250 000 1 223 000
010116 2000 Поточні видатки 973 000
010116 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 842 300
010116 2110 Оплата праці 618 000
010116 2111 Заробітна плата 618 000
010116 2120 Нарахування на оплату праці 224 300
010116 2200 Використання товарів і послуг 108 700
010116 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 60 000
010116 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 14 700
010116 2250 Видатки на відрядження 1 000
010116 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 33 000
010116 2273 Оплата електроенергії 10 000
010116 2274 Оплата природного газу 23 000
010116 2800 Інші поточні видатки; екологічний податок, пені, штрафи 22 000
010116 3000 Капітальні видатки 250 000
010116 3110 Придбання обладнання довгострокового користування 50 000
010116 3132 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 200 000
070101 Дошкільні заклади освіти 1 515 000 190 000 1 705 000
070101 2000 Поточні видатки 1 515 000
070101 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1 331 000
070101 2110 Оплата праці 976 000
070101 2111 Заробітна плата 976 000
070101 2120 Нарахування на оплату праці 355 000
070101 2200 Використання товарів і послуг 184 000
070101 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
070101 2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали
070101 2230 Продукти харчування 33 000 190 000
070101 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 000
070101 2250 Видатки на відрядження
070101 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 150 000
070101 2273 Оплата електроенергії 30 000
070101 2274 Оплата природного газу 120 000
070101 2800 Інші поточні видатки
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 459 960 9 000 468 960
070201 2000 Поточні видатки 459 960
070201 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 392 000
070201 2110 Оплата праці 287 500
070201 2111 Заробітна плата 287 500
070201 2120 Нарахування на оплату праці 104 500
070201 2200 Використання товарів і послуг 67 960
070201 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 200
070201 2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали
070201 2230 Продукти харчування 7 960 9 000
070201 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 800
070201 2250 Видатки на відрядження
070201 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 59 000
070201 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2 000
070201 2273 Оплата електроенергії 12 000
070201 2274 Оплата природного газу 45 000
070201 2800 Інші поточні видатки
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 44 400 44 400
090412 2000 Поточні видатки 44 400
090412 2700 Соціальне забезпечення 44 400
090412 2730 Інші виплати населенню 44 400
090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 12 000 12 000
090416 2000 Поточні видатки 12 000
090416 2200 Використання товарів і послуг 12 000
090416 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000
090416 2230 Продукти харчування 9 000
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 80 000 0 80 000
100202 2000 Поточні видатки 80 000
100202 2200 Використання товарів і послуг 80 000
100202 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 80 000
100202 3000 Капітальні видатки 0 0
100202 3100 Придбання основного капіталу 0 0
100202 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів
100202 3142 Реконструкція інших об’єктів
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 207 000 280 000 487 000
100203 2000 Поточні видатки 207 000
100203 2200 Використання товарів і послуг 207 000
100203 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 35 000
100203 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 150 000
100203 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22 000
100203 2273 Оплата електроенергії 22 000
100203 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
100203 3000 Капітальні видатки 0 280 000
100203 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 80 000
100203 3132 Капітальний ремонт інших обєктів 200 000
110201 Бібліотеки 43 365 43 365
110201 2000 Поточні видатки 43 365
110201 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 43 165
110201 2110 Оплата праці 43 165
110201 2111 Заробітна плата 31 800
110201 2120 Нарахування на оплату праці 11 365
110201 2200 Використання товарів і послуг 200
110201 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 200
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 141 000 141 000
110204 2000 Поточні видатки 141 000
110204 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 139 500
110204 2110 Оплата праці 139 500
110204 2111 Заробітна плата 109 500
110204 2120 Нарахування на оплату праці 30 000
110204 2200 Використання товарів і послуг 1 500
110204 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 500
110204 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 000
110204 2273 Оплата електроенергії 1 000
130115 Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури 70 000 70 000
130115 2000 Поточні видатки 70 000
130115 2200 Використання товарів і послуг 70 000
130115 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 32 000
130115 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 38 000
150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 0 250 000 250 000
150202 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 250 000
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 462 883 462 883
170703 2000 Поточні видатки 462 883
170703 2200 Використання товарів і послуг 462 883
170703 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 000
170703 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 452 883
210105 210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 6 000 6 000
210105 2000 Поточні видатки 6 000
210105 2200 Використання товарів і послуг 6 000
210105 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6 000
210105 2273 Оплата електроенергії 6 000
250323 Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 0 0
250323 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
250380 Інші субвенції (харчування, підвіз, поточні ремонти) 24 217 24 217
250380 2000 Поточні видатки 24 217
250380 2600 Поточні трансферти 24 217
250380 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0
250380 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 24 217
250404 Інші видатки (Ц.З. Новий рік, оздоровлення, м.д.АТО, дитячі майданчики) 47 000 0 47 000
250404 2000 Поточні видатки 47 000
250404 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 15 000
250404 2110 Оплата праці 11 000
250404 2111 Заробітна плата 11 000
250404 2120 Нарахування на оплату праці 4 000
250404 2200 Використання товарів і послуг 32 000
250404 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 000
250404 2230 Продукти харчування 4 500
250404 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 21 500
250404 2700 Соціальне забезпечення 0
250404 2730 Інші виплати населенню 0
250404 3000 Капітальні видатки 0
250404 3110 Придбання обладнання довгострокового користування 0
250911 Надання пільгового кредиту сільським забудовникам 15 000 15 000
250911 4113 Надання інших внутрішніх кредитів 15 000
Видатки всього без трансфертів, без кредиту 1 926 500 780 000 2 706 500
Видатки  по бюджету без трансфертів 1 941 500 780 000 2 721 500
Видатки всього по бюджету 4 100 825 979 000 5 079 825
Видатки всього по бюджету без кредиту 4 085 825 979 000 5 064 825
Селищний голова                                              Р.М. Застава
 

 


 


 

Статистика

3168831
CьогодніCьогодні527
ВчораВчора1096
На цьому тижніНа цьому тижні527
У цьому місяціУ цьому місяці19265
З початкуЗ початку3168831

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України