Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про селищний бюджет на 2017 рік
Проект рішення Про селищний бюджет на 2017 рік Друк
Понеділок, 19 грудня 2016, 15:14

Високопільська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

сесії селищної ради VІI скликання

від 21 грудня 2015  року                        №

 

 

Про селищний бюджет на  2017 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2017 рік:

- доходи селищного бюджету у сумі 4357800,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету  4357800,00 гривень, згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки селищного бюджету у сумі 4169700,00гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 4169700,00 гривень, в т.ч. бюджет розвитку 800 000,00грн. ;

- надання кредитів з селищного бюджету у сумі 30000,00гривень із загального фонду селищного бюджету, згідно з додатком №4 цього рішення;

- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 800 000,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 800 000,00  грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головному  розпоряднику коштів селищного бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду 4169700,00 гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  43578,00 гривень.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

-         оплата праці працівників бюджетних установ (2110);

-         нарахування на заробітну плату (2120);

-         забезпечення продуктами харчування (2230);

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

-         поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

-         поточні трансферти населенню (код 2730);

 

6. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 800000,00 гривень згідно з додатком № 6 до цього рішення.

7. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №7 до цього рішення.

8. Не проводити фінансування видатків з селищного бюджету місцевих та регіональних галузевих програм до їх затвердження та внесення відповідних змін до діючих програм (за необхідністю):

-програми економічного, соціального та культурного розвитку  на 2017рік;

- Програму поводження з твердими побутовими відходами у Високопільській селищній раді

- Програму відпочинку та оздоровлення

10. Відповідно до статей 43 та 73 бюджетного кодексу України надати право виконавчому органу селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття  тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених  видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному розпоряднику коштів селищного бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівникам  бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та нового розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються   бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

У місячний термін затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Надати право головному розпоряднику коштів брати бюджетні зобов’язання в 2017 році та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні держаного казначейства в районі. За спеціальним фондом зобов’язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.

Зобов’язання взяті розпорядником коштів селищного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, крім видатків, зазначених в пункті 5 цього рішення, можуть здійснюватися розпорядником бюджетних коштів у разі, якщо відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

13. Головний розпорядник коштів селищного бюджету здійснює фінансування розпорядників коштів нижчого рівня згідно з затвердженим планом асигнувань по повній економічній класифікації та несе персональну відповідальність за пропорційне фінансування підвідомчих установ та цільове використання бюджетних коштів.

14. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України щодо селищного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  статтею 69 Бюджетного кодексу України.

15. Доручити виконкому селищної ради в ході виконання селищного бюджету у 2016 році, виходячи із наявних можливостей, вишукати додаткові кошти на поточні видатки на утримання бюджетних установ та на державні програми, які не забезпечені на період прийняття цього рішення бюджетними  коштами у повному обсязі.

16. Відповідно до п.4. ст. 80 Бюджетного кодексу України головному бухгалтеру щоквартально звітувати перед сесією селищної ради про хід виконання селищного бюджету.

17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку

 

Селищний голова                                           Р.М. Застава

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ
на 2017 рік
Код та назва головного розпорядника коштів 26555391 Високопільська селищна рада грн.
Рівень розпорядника коштів КФК КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом на рік
001 010116 2111 1 197 500 1 197 500
2120 263 450 263 450
2210 94 000 94 000
2240 27 000 27 000
2250 2 000 2 000
2273 20 000 20 000
2274 30 000 30 000
2800 12 000 12 000
2282 10 000 10 000
3132 200 000 200 000
Всього 1 655 950 200 000 1 855 950
090412 2730 20 000 20 000
Всього 20 000 0 20 000
090416 2210 10 000 10 000
2230 10 000 10 000
Всього 20 000 0 20 000
090501 2111 21 770
2120 4 787
26 557 26 557
100202 2240 20 000 20 000
2620 200 000 200 000
3142 488 100 488 100
Всього 220 000 488 100 708 100
100203 2210 15 000
2240 145 478
2273 45 000
3110
3132
Всього 205 478 0 205 478
130115 2210 18 000 18 000
3132 300 000 300 000
Всього 18 000 300 000 318 000
150118 3121 130 000 130 000
Всього 0 130 000 130 000
150202 2240 100 000 100 000
Всього 100 000 0 100 000
170703 2210 20 000 20 000
2240 780 000 780 000
Всього 800 000 0 800 000
210105 2273 35 000 35 000
Всього 35 000 0 35 000
250380 2620 43 715 43 715
Всього 43 715 0 43 715
250404 0
0
2210 40 000 40 000
2230 0
2240 25 000 25 000
2730 0
3110 0
Всього 65 000 0 65 000
250911 4113 30 000
Всього 30 000 0 30 000
Всього по КФК
2111 1 219 270 1 219 270
2120 268 237 268 237
2210 197 000 197 000
2230 10 000 0 10 000
2240 1 097 478 1 097 478
2250 2 000 2 000
2272 0 0
2273 100 000 100 000
2274 30 000 30 000
2282 10 000 0 10 000
2610 200 000
2620 43 715 43 715
2730 20 000 20 000
2800 12 000 12 000
3121 0 130 000 130 000
3132 500 000 500 000
3142 488 100 488 100
4113 30 000 30 000
Всього 3 239 700 1 118 100 4 357 800
Селищний голова Р.М. Застава
 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

2292552
CьогодніCьогодні2913
ВчораВчора2989
На цьому тижніНа цьому тижні14248
У цьому місяціУ цьому місяці40616
З початкуЗ початку2292552

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші