Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про погодження проекту рішення для обговорення „Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд, призначених для провадження підприємницької діяльності, на території Високопільської селищної ради”
Проект рішення Про погодження проекту рішення для обговорення „Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд, призначених для провадження підприємницької діяльності, на території Високопільської селищної ради” Друк
П'ятниця, 20 січня 2017, 11:12

Високопільська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я
сесії селищної ради VІI скликання

від ________ 2016 року                          №

Про погодження проекту рішення для обговорення

„Про затвердження Порядку демонтажу
тимчасових споруд, призначених для
провадження підприємницької діяльності,
на території Високопільської селищної ради”

 

З метою упорядкування розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів пересувної мережі, більш ефективного використання земель комунальної власності, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», статтею 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

  1. Погодити проект регуляторного акту „Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд, призначених для провадження підприємницької діяльності, на території Високопільської селищної ради”.
  2. Оприлюднити проект рішення „Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд, призначених для провадження підприємницької діяльності, на території Високопільської селищної ради” на офіційному сайті kronau.in.ua. (додаток 1).
  3. Обговорити проект рішення „Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд, призначених для провадження підприємницької діяльності, на території Високопільської селищної ради” (додаток 1).
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ЖКГ, будівництва,  транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва.

 

 

Селищний голова                             Р.М.Застава

Додаток №1
до рішення ___
сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від __ 2016 року №___


Високопільська селищна рада

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

___ сесії селищної ради VІI скликання

 

 

від ________ 2016 року                          №

 

Про затвердження „Порядку демонтажу
тимчасових споруд, призначених для
провадження підприємницької діяльності,
на території Високопільської селищної ради”

 

З метою упорядкування розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів пересувної мережі, більш ефективного використання земель комунальної власності, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», статтею 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити „Порядок демонтажу тимчасових споруд, призначених для провадження підприємницької діяльності, на території Високопільської селищної ради” (додаток ).
  2. Оприлюднити рішення „Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд, призначених для провадження підприємницької діяльності, на території Високопільської селищної ради” на офіційному сайті kronau.in.ua. (додаток ).
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ЖКГ, будівництва,  транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва.

 

 

Селищний голова                             Р.М.Застава

 

Додаток  
до рішення ___
сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від __ 2016 року №___

 

 

Порядок

демонтажу тимчасових споруд, призначених для провадження підприємницької діяльності на території Високопільської селищної ради

  1. 1. Загальні положення

1.1. Даний Порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Високопільської селищної ради (далі – Порядок) визначає підготовку, процедуру демонтажу тимчасових споруд, призначених для провадження підприємницької діяльності на території Високопільської селищної ради, подальше поводження з демонтованими тимчасовими спорудами та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем.

1.2. Правові підстави для прийняття Положення.

Частина 4 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачає, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

На виконання частини четвертої статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі – Порядок). У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення тимчасової споруди така тимчасова споруда підлягає демонтажу за рішенням виконавчого комітету Високопільської селищної ради

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень селищної ради у сфері благоустрою населених пунктів належить: здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озеленення, охорона зелених насаджень, водних об’єктів тощо.

Окрім того, згідно з пунктом 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях селищної ради вирішується питання, зокрема, встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території Високопільської селищної ради, забезпечення в ньому чистоти і порядку.

1.3.   У Порядку  застосовуються наступні терміни:

- Тимчасова споруда (ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда,  що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів,  будівель і споруд,  і встановлюється тимчасово,  без улаштування фундаменту .

Демонтаж (знесення)  ТС – комплекс заходів, які передбачають відокремлення ТС  від місця її розташування, завантаження та  транспортування до місця її подальшого тимчасового зберігання,  у випадках,  передбачених пунктом 2.1 Порядку,  з відновленням благоустрою земельної ділянки, на якій була розташована ТС.

Інші терміни вживаються у значенні,  наведеному в Законі України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,  затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Високопільської селищної ради від.

 

2. Порядок демонтажу тимчасових споруд

2.1. ТС підлягає демонтажу, а відповідна земельна ділянка приведенню у належний стан з відновленням її благоустрою у таких випадках:

- Анулювання паспорта прив’язки.

- Закінчення строку дії паспорта прив’язки.

- Відсутності паспорта прив'язки ТС, інших дозвільних документів.

- У разі невідповідності розташування ТС паспорту прив’язки ТС, будівельним нормам.

- Самовільне встановлення ТС.

- Виявлення безхазяйної ТС.

- Закінчення терміну дії документації для встановлення ТС, яка видавалася до набрання чинності Порядку.

- В інших випадках, передбачених законодавством.

2.2. Виявлення ТС, які підлягають демонтажу, здійснюється комісією з демонтажу тимчасових споруд, які встановлені з порушенням вимог чинного законодавства України (надалі комісія). Голова та склад комісії з демонтажу ТС, затверджується рішенням Високопільської селищної ради.

2.3. У разі виявлення порушень, зазначених у пункті 2.1 Порядку, комісія з демонтажу тимчасових споруд розглядає матеріали, що підтверджують факти порушень чинного законодавства України і за наявності підстав для демонтажу ТС приймає відповідне протокольне рішення.

2.4.  На підставі протокольного рішення комісії, за наявності підстав для демонтажу ТС, проект рішення про демонтаж ТС, яка встановлена з порушенням вимог чинного законодавства України.

2.5. Підставою для проведення демонтажу ТС є рішення виконавчого комітету або рішення сесії Високопільської селищної ради про демонтаж (знесення) ТС. В рішенні зазначається місце розташування ТС,  відомості про власника (користувача)  ТС (якщо він відомий),  термін добровільного демонтажу, який становить не більше п’яти робочих днів з дати вручення рішення власнику (користувачу) ТС, а у випадку неможливості вручення – терміном в сім робочих днів з дня повідомлення,  вимога про відновлення благоустрою місця розміщення ТС з переліком робіт  по проведенню відновлення.

2.6. Прийняте рішення виконавчого комітету або сесії Високопільської селищної ради про демонтаж ТС розміщується на офіційному сайті селищної ради.

2.7. Рішення виконавчого комітету або сесії Високопільської селищної ради про демонтаж ТС протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття надсилається власнику (користувачу) ТС рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надається під розписку (якщо власник, користувач відомі) або готується попередження з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету або сесії Високопільської селищної ради і наклеюється на ТС з проведенням фотофіксації.

2.8. У разі невиконання власником (користувачем) ТС вимог щодо добровільного усунення порушень вимог чинного законодавства України (демонтажу ТС) та відновлення благоустрою протягом терміну, зазначеного у рішенні виконавчого комітету або сесії Високопільської селищної ради, комісія з демонтажу тимчасових споруд проводить  демонтаж ТС силами Високопільської селищної ради або іншого суб’єкта господарювання, з яким Високопільської селищної ради укладає договір.

Для демонтажу (знесення) ТС, при необхідності, за рішенням голови комісії можуть залучатися представники державних органів, районних служб та організацій, депутати селищної ради. Дотримання громадського порядку під час демонтажу (знесення)  тимчасової  споруди забезпечують представники органу поліції за зверненням виконавчого комітету Високопільської селищної ради.

2.9. Якщо розмір, вага, конфігурація, тощо тимчасових споруд не дозволяє провести демонтаж та евакуацію в цілісному стані, підприємство, з яким укладено договір на демонтаж ТС проводить розділення тимчасової споруди на конструктивні елементи. При цьому комісією складається відповідний акт.

2.10.  У випадку наявності майна всередині ТС при її демонтажі комісія складає опис такого майна, який є додатком до акту демонтажу.

2.11. Демонтаж (знесення) ТС здійснюється в наступному порядку:

2.11.1. Комісія складає акт демонтажу ТС (додаток 1 Порядку), який містить:

1) місце розташування ТС, підстави для її демонтажу, дату та час проведення демонтажу;

2) прізвище, ім'я, по-батькові, посади голови та членів комісії, їх підписи;

3) найменування підприємств, виконуючих демонтування споруди та відключення від інженерних мереж;

4) опис ТС, що демонтується (зноситься): геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж електро, газо та водопостачання та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень;

5) відомості про власника (користувача)ТС (якщо такі відомі);

6) фотофіксацію ТС;

7) дані про можливі пошкодження ТС при навантажувально- розвантажувальних роботах.

Акт може містити й інші відомості, які члени комісії будуть вважати за необхідне зазначити в ньому.

2.11.2.У разі відсутності власника ТС під час процедур демонтажу (знесення) (або у разі не виявлення власника ТС) про це робиться відмітка у акті проведення демонтажу.

2.11.3. Акт проведення демонтажу тимчасової споруди складається у трьох примірниках, один з яких надається власнику (користувачу) тимчасової споруди, якщо такий відомий, другий примірник залишається у підприємства, яке проводило демонтажні роботи, третій примірник залишається в комісії. Якщо власник (користувач) невідомий , то даний примірник зберігається в комісії.

2.11.4. Після складання акту демонтажу (знесення), ТС відключається від мереж, опечатується, демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання, який розташований на території Високопільської селищної ради або  іншого суб’єкта господарювання. Пошкодження заподіяні під час демонтажу не підлягають відшкодуванню.

Високопільської селищної ради або інший суб’єкт господарювання. не несуть відповідальності за погіршення стану тимчасової споруди через об’єктивну відсутність спеціальних приміщень або належних умов зберігання (погодні умови,тощо).

2.11.5. Протягом п’яти робочих днів з моменту демонтажу ТС комісія надсилає власнику (користувачу) ТС, у разі його відсутності при проведенні демонтажу, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надає під розписку (якщо власник, користувач відомі) повідомлення про демонтаж ТС, місце її тимчасового зберігання, суму коштів, яка підлягає відшкодуванню власником (користувачем) тимчасової споруди за її демонтаж, та розміщує таку ж саму інформацію на офіційному сайті  Високопільської селищної ради.

2.12 Демонтаж ТС виконується силами Високопільської селищної ради або іншого суб’єкта господарювання, з яким виконавчий комітет укладає договір.

Витрати, понесені на демонтаж (знесення) ТС, його зберігання покладаються на суб'єкт господарювання, з яким виконавчий комітет уклав відповідний договір і який безпосередньо займався демонтажем (знесенням) ТС, та в подальшому – компенсуються власником ТС .

2.13. Демонтована ТС повертається власнику після надання ним на розгляд комісії наступних документів:

-            акту, складеного при демонтажі самовільно встановлених тимчасових споруд (в разі наявності у власника такого акту);

-            документів, що посвідчують особу;

-            документів, що підтверджують право власності на демонтовану тимчасову споруду чи законного володіння, користування нею, а також документів, що підтверджують право власності (користування) та інші права на товарно-матеріальні цінності, особисті речі, що знаходились у ТС (права можуть бути підтверджені письмовими свідченнями, наданими особисто комісії не менше ніж трьома особами);

-  документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем, переміщенням та зберіганням ТС, відновленням благоустрою та користуванням земельною ділянкою.

2.14. Для власників (користувачів) ТС розмір витрат понесених на демонтаж (знесення) ТС встановлюється та складається з витрат на:

1) демонтування, завантаження, розвантаження та доставку до місця зберігання – у відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, з яким Високопільської селищної ради уклала договір на демонтаж ТС та який проводив демонтажні роботи;

2) зберігання – у відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, з яким Високопільської селищної ради уклала договір на зберігання ТС;

3) роботи з відключення від інженерних мереж – у відповідності до калькуляцій, наданих суб'єктами господарювання, які безпосередньо займалися відключенням;

2.15. У разі, якщо протягом шести місяців з дати демонтажу від власника (користувача)  не надійде заява про повернення демонтованої ТС із підтверджуючими  правовстановлюючими документами на неї, та власник  (користувач)  не відшкодує витрат,  понесених на демонтаж (знесення) ТС, такі дії відповідно до частини 1  статті 347  Цивільного кодексу України будуть свідчити про відмову від права власності на ТС . Рішення щодо їх подальшого використання приймає виконавчий комітет або сесія Високопільської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

Додаток 1 до Порядку

 

АКТ № ___

демонтажу (знесення) тимчасових споруд

о _______ годині

___  ________ 20__ року

смт. Високопілля

 

На  виконання  рішення  сесії Високопільської селищної ради від _______ _____________________ 20__р    № _______

у присутності комісії з демонтажу тимчасових споруд, які встановлені з порушенням вимог чинного законодавства України:

 

Голова комісії

 

Члени комісії:

Особи присутні при демонтажі ТС:

_____________________________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання, яким проведено відключення від інженерних мереж)

 

проведено відключення ТС від інженерних мереж

 

_____________________________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання, яким проведено демонтування (знесення)  споруди)

 

проведено демонтаж ТС та його вивезення на місце тимчасового зберігання.

 

Адреса розташування ТС ____________________________________________

 

Власник(користувач) ТС  ____________________________________________

 

Зовнішні ознаки ТС           ____________________________________________

геометричні параметри,  матеріал,  з якого виготовлена ТС,  наявність інженерних (комунікаційних)  мереж, технічний стан ТС,  перелік візуально виявлених недоліків,  пошкоджень, інформація про опечатування ТС та інше;

 

Фотофіксація додається.

 

Голова комісії

______________________

 

Члени комісії:

 

______________________

______________________

______________________

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1420515
CьогодніCьогодні2347
ВчораВчора2694
На цьому тижніНа цьому тижні12936
У цьому місяціУ цьому місяці31469
З початкуЗ початку1420515

Besthosting