Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про погодження проекту рішення для обговорення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік»
Проект рішення Про погодження проекту рішення для обговорення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» Друк
Середа, 24 травня 2017, 05:53

Високопільська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

_ сесії селищної ради VІI скликання

 

 

від  __ 2017 року                           №___

Про погодження проекту рішення для обговорення
«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік»

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до статтей 10, 12, 212-220, 260-289, 295 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 1. Погодити проект регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік».
 2. Оприлюднити проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» на офіційному сайті kronau.in.ua. (додаток 1).
 3. Обговорити проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» (додаток 1).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                  Р.М. Застава

 

 

Високопільська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

___ сесії селищної ради VІI скликання

від  __ липня 2017 року                         №___

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік

Відповідно до статей 10, 12, 212-222, 265 - 289, 295  Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про єдиний податок для фізичних осіб – підприємців  (Додаток 1).
 2. Встановити фіксовані ставки єдиного податку на 2018 рік для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (Додаток 1.1.).
 3. Затвердити Положення про акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів (Додаток 2);
 4. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 3)
 5. Затвердити Положення про транспортний податок (Додаток 4);
 6. Затвердити Положення про земельний податок (Додаток 5);
 7. Затвердити Положення про орендну плату за земельну ділянку (Додаток 6);
 8. Затвердити Положення про туристичний збір (Додаток 7);
 9. Затвердити Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (Додаток 8).
 10. Оприлюднити рішення на сайті kronau.in.ua.
 11. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року.
 12. Направити дане рішення в Високопільське відділення Новокаховської ДПІ.
 13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.Селищний голова                         Р.М. Застава

 

Додаток №1
до рішення __ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від ___.2017 року №__

П О Л О Ж Е Н Н Я

про єдиний податок

(ст.  291 – 295 ПКУ)

 

Розділ І. Платники податку
(ст. 291 ПКУ)

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи
платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) Третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

Виключення та обмеження щодо перебування платників у групах встановлюються Податковим Кодексом України.

Розділ ІІ. Об’єкт та ставки єдиного податку

(ст. 293 ПКУ)

2.1. Ставки єдиного податку для платників:

 • першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум),
 • другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата)

2.2. Фіксовані ставки єдиного податку (Додаток 1.2.) встановлюються селищною радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах  до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка єдиного податку встановлюється Податковим Кодексом України для платників єдиного податку першої - третьої групи в разі:

 • перевищення визначеного обсягу доходу
 • провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку
 • при застосуванні іншого способу розрахунків ніж визначений
 • здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування
 • провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 Розділу І цього положення.

 

Розділ ІІІ. Податковий (звітний) період
(ст. 294 ПКУ)

3.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

3.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

3.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

3.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація..

3.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

3.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

3.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

Розділ ІV. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
(ст. 295 ПКУ)

4.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо селищна рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України.

4.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

4.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

4.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 

 

Додаток №1.1
до рішення __ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від ___.2017 року №__

 

Фіксовані ставки єдиного податку на 2017 рік для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Код КВЕД

Вид діяльності

Ставка податку

Підклас

1 група,
% до розміру прожиткового мінімуму

2
група,
% до розміру мінімальної заробітної плати

1

 

 

01.11

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

 

 

20%

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

 

6%

01.41

Розведення великої рогатої худоби

 

4,0%

01.45

Розведення овець, кіз, коней

 

3,0%

01.46

Розведення свиней

 

5,0%

01.47

Розведення птиці

 

4,0%

01.49

Розведення інших тварин

 

6,0%

01.61

Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

 

18,6%

01.62

Надання послуг у тваринництві

 

14,0%

10

 

10.41.

Виробництво харчових продуктів, напоїв

 

 

Виробництво нерафінованих олії та жирів

 

11,0%

10.41.

Виробництво рафінованих олії та жирів

 

11,0%

10.71.

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

 

6,0%

10.92.

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

 

10,0%

14

 

Виробництво одягу

 

 

14.19

Виробництво іншого одягу та аксесуарів

5%

5%

18

 

 

 

18.13

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

 

 

Надання інших послуг у поліграфічній діяльності

 

8,0%

20

20.12

Хімічне виробництво

 

 

Виробництво барвників та пігментів

 

14,0%

22

22.29

Виробництво ґумових та пластмасових виробів

 

 

Виробництво інших виробів з пластмас

 

14,0%

23

23.61

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

 

 

Виробництво виробів з бетону для будівництва

 

13,0%

25

 

Виробництво готових металевих виробів

 

 

25.21

Виробництво радіаторів та  котлів центрального опалення

8,0%

8,0%

25.30

Виробництво парових котлів

8,0%

8,0%

25.93

Виробництво виробів з дроту та їх продаж

 

6,00%

25.99

Виготовлення інших готових металевих виробів

8,0

8,0%

31

31.01

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції

 

 

Виробництво меблів для сидіння

10,0%

11,0%

31.01

Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі

10,0%

11,0%

31.02

Виробництво   кухонних меблів

10,0%

11,0%

31.09

Виробництво інших меблів

10,0%

11,0%

32

32.13

Виробництво біжутерії та подібних виробів

 

5,0%

33

 

33.12

Ремонт і монтаж машин і устатковання

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

 

 

16,0%

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

 

10%

33.20

Установлення та монтаж машин і устаткування

 

16,0%

36

 

 

36.00

Забір, очищення та постачання води

 

 

Забір, очищення та постачання води

1,0%

2,0%

37

 

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

 

 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

 

8,0%

38

 

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

 

 

38.11

Збирання безпечних відходів

 

8,0%

38.32

Відновлення відсортованих відходів

 

10,0%

41

 

Будівництво будівель

 

 

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

 

20,0%

43

 

43.21

Спеціалізовані будівельні роботи

Електромонтажні роботи

 

12,0%

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

 

12,0%

43.29

Інші монтажні роботи

 

12,0%

43.31

Штукатурні роботи

 

15,0%

43.32

Установлення столярних виробів

 

12,0%

43.34

Малярні роботи та скління

 

12,0%

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

 

12,0%

45

 

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

 

 

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

12%

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

 

15,0%

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

 

15,0%

46

 

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

 

 

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

 

20,0%

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

 

10,0%

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

5%

18,0%

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

 

20,0%

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

 

20,0%

46.77

Оптова торгівля відходами та брухтом

 

20,0%

47

 

 

 

47.11

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

 

 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 

20%

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

 

14%

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

 

11,0%

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

 

20,0%

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

 

7,0%

47.30

Роздрібна торгівля пальним

 

20,0%

47.41

Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням в спеціалізованих магазинах

 

11,0%

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

 

11,0%

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

 

10,0%

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

 

13,0%

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

 

13,0%

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

 

13,0%

47.62

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

1,0%

2,0%

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

 

10,0%

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

 

11,0%

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

 

10,0%

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

 

20,0%

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

 

20,0%

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

 

11,0%

47.77

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

 

12,0%

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

 

10,0%

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

 

8,0%

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

7,0%

7,0%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

7,0%

7,0%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

7,0%

7,0%

47.91

роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

 

5,0%

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

 

4,0%

49

 

Наземний і трубопровідний транспорт

 

 

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

 

9,0%

49.32

Надання послуг таксі

 

7,0%

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

 

7,0%

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

 

17%

53

 

Поштова та кур'єрська діяльність

 

 

53.20

Інша поштова та кур'єрська діяльність

 

5,0%

55

 

Тимчасове розміщування

 

 

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

 

7,0%

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

 

7,0%

56

 

56.10

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

 

 

15,0%

62

 

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

 

 

62.01

Комп’ютерне програмування

 

10%

62.02

Консультування з питань інформатизації

 

6,0%

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

 

7,0%

 

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

 

10%

63

 

Надання інформаційних послуг

 

 

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

 

10%

63.91

Діяльність інформаційних агентств

 

7,0%

65

 

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування

 

 

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

 

8,0%

66

 

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

 

 

66.29

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

 

6,0%

68

 

Операції з нерухомим майном

 

 

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

 

16,0%

68.31

Агентства нерухомості

 

20,0%

68.32

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

 

20,0%

69

 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

 

 

69.10

Діяльність у сфері права

 

14,0%

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

 

5,0%

70

 

 

70.22

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

 

 

 

5,0%

71

 

 

71.12

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

 

 

 

 

15,0%

73

 

73.11

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

Рекламне агентство

 

 

20,0%

73.20

Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки

 

5,0%

74

 

74.20

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

Діяльність у сфері фотографії

 

5,0%

5,0%

74.30

Надання послуг перекладу

 

5,0%

77

 

Оренда, прокат і лізинг

 

 

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10,0%

13,0%

79

 

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

 

 

79.11

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів

 

20,0 %

79.12

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

 

20,0%

82

 

 

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

 

 

 

82.19

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

 

2%

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

 

5%

85

 

85.52

Освіта

 

 

Освіта у сфері культури

 

2,0%

86

 

 

Охорона здоров'я

 

 

86.22

Спеціалізована медична практика

 

8,0%

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

 

8,0%

93

 

 

93.11

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

Функціонування спортивних споруд

 

 

 

10,0%

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

 

3,0%

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

 

4,0%

95

 

 

95.11

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

 

 

 

10,0%

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

8,0%

8,0%

95.21

Ремонт радіоапаратури

7,0%

7,0%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

7,0%

7,0%

 

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

5%

7%

 

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

8,0%

8,0%

96

 

96.02

Надання індивідуальних послуг

 

 

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10,0%

15,0%

 

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

1%

3%

Секретар ради                                                                          Л.О. Гречка

 

 

 

Додаток №2
до рішення __ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від ___.2017 року №__

П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів

(ст. 212 – 222 ПКУ)

 

Розділ І. Платники податку

 

Платниками податку є особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів

 

Розділ ІІ. Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

Розділ ІІІ. База оподаткування

Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі.

До підакцизних товарів належать:

 • спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
 • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
 • нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;

Розділ ІV. Ставки податку (215.3.10)

Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до Розділу ІІ цього Положення становить 5 відсотків.

Для, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, реалізованих відповідно до Розділу ІІ цього Положення, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару".

 

Розділ V. Податковий період та строк сплати

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

 

Секретар ради                                        Л.О. Гречка

Додаток №3
до рішення __ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від ___.2017 року №__

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

(ст. 266 ПКУ)

 

Визначення понять
(ст. 14.1.129 ПКУ)

 

Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

 

Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

Розділ І. Платники податку
(п. 266.1 ПКУ)

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

Розділ ІІ. Об’єкт оподаткування
(п. 266.2 ПКУ)

 

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

 

Розділ ІІІ. База оподаткування
(п. 266.3 ПКУ)

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

Розділ ІV. Пільги із сплати податку
(п. 266.4 ПКУ)

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

г) для господарських (присадибних) будівель незалежно від їх кількості - на 200 кв. метрів;

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Селищна рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

4.3 Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

 • об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі;
 • об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Селищна рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до цього розділу.

 

Розділ V. Ставка податку
(п. 266.5 ПКУ)

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням селищної  ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5  відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування:

 • для житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб 0,5  % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
 • для житлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних осіб 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
 • для нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб та юридичних осіб 0,05  % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

 

 

Розділ VІ. Податковий період строки та порядок сплати
(п. 266.6, 266.10 ПКУ)

 

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

6.3. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через касу селищної ради за квитанцією про прийняття податків.

 

 

Секретар ради                                                        Л.О. Гречка


Додаток №4
до рішення __ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від ___.2017 року №__

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний податок

(ст. 267 ПКУ)

 

Розділ І. Платники податку

 

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.1 цього положення є об’єктами оподаткування.

 

Розділ ІІ. Об’єкт оподаткування

 

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

 

Розділ ІІІ. База оподаткування

 

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1. Розділу ІІ цього Положення.

 

Розділ ІV. Ставка податку

 

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1.

 

Розділ V. Податковий період

 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

Розділ VІ. Строки сплати податку

 

6.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації"

6.2. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

Секретар ради                                                        Л.О. Гречка


Додаток №5
до рішення __ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від ___.2017 року №__

П О Л О Ж Е Н Н Я

про земельний податок

(ст. 269 – 287 ПКУ)

Розділ І. Платники земельного податку

(ст. 269 ПКУ)

1.1. Платниками земельного податку є:

 • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
 • землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу України.

 

Розділ ІІ. Об’єкт оподаткування
(ст. 270 ПКУ)

2.1. Об'єктами оподаткування є:

 • земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
 • земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

Розділ ІІІ. База оподаткування
(ст. 271 ПКУ)

 

3.1. Базою оподаткування є:

 • нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;
 • площа земельних ділянок , нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

Розділ ІV. Ставка земельного податку
(ст. 274 ПКУ)

4.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження),:

 

 • зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб – 0.03% від їх нормативної грошової оцінки;
 • зайняті житловим фондом ( а саме земельні ділянки виділені для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення садівництва, для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів), які використовуються в комерційних цілях, з метою отриманням прибутку – 3% від їх нормативної грошової оцінки;
 • що відносяться до земель транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, трубопровідного транспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту), які знаходяться в постійному користуванні – 1% від їх нормативної грошової оцінки
 • які перебувають у постійному користуванні громадян (фізичних осіб) та суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) - 6% від їх нормативної грошової оцінки; (пункт 274.2. ПКУ)
 • які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності - 1% від їх нормативної грошової оцінки;
 • які перебувають у приватній власності громадян (фізичних осіб) та суб’єктів господарювання - 1% від їх нормативної грошової оцінки;
 • загального користування (майдани, вулиці, проїзди,  шляхи,  пасовища,  сінокоси,  набережні,  парки, міські ліси, сквери, бульвари, кладовища,  місця  знешкодження  та
  утилізації  відходів – 0,1% від їх нормативної грошової оцінки;
 • зайняті під городництвом - 1% у відсотках від їх нормативної грошової оцінки одиниці, а разі її відсутності від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Херсонській області.

 

 

4.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) – 0.3% від їх нормативної грошової оцінки.

4.3. (ст. 277) Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, становить у відсотках від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Херсонській області:

 • для сільськогосподарських угідь – 0.3 %;
 • для земель сільськогосподарського призначення (господарські двори) – 3%;
 • для земель транспорту та енергетики – 0.5% ;
 • для земель іншого призначення - 4%.

 

Розділ VІ. Пільги щодо сплати земельного податку
(ст. 281 ПКУ)

6.1. Від сплати податку звільняються фізичні особи:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1., поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

7.1. Від сплати податку звільняються юридичні особи:

7.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

7.1.5. органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

 

8.1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

8.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

8.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

8.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

8.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

8.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку

 

9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

Розділ Х. Податковий період та строк сплати земельного податку
(ст. 285,287 ПКУ)

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).


11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

11.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

11.3 Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України.

11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 

Секретар ради                                                        Л.О. Гречка

 

 

Додаток №6
до рішення __ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від ___.2017 року №__

П О Л О Ж Е Н Н Я
про орендну плату за земельну ділянку

(ст. 288 – 289 ПКУ)

Розділ І. Загальні положення

1.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики

 

Розділ ІІ.  Платники податку

2.1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

 

Розділ ІІІ. База оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

 

Розділ ІV. Ставка податку

4.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

4.2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

4.2.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

4.2.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки

4.2.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті

4.2.2., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

4.3. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

Розділ V. Податковий період та строк сплати  (ст. 285-287)

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

10.3 Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

 

 

Секретар ради                                        Л.О. Гречка

 

 

Додаток №7
до рішення __ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від ___.2017 року №__

П О Л О Ж Е Н Н Я

про туристичний збір

(ст. 268 ПКУ)

Розділ І.  Загальні положення

1.1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

Розділ ІІ.  Платники податку

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

 

Розділ ІІІ. Ставка податку

 

3.1. Ставка встановлюється у розмірі 0.5%  до бази справляння збору, визначеної Розділом ІV.

 

Розділ ІV. База оподаткування

 

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5.1 цього положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

4.1. Згідно з рішенням селищної ради справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

 

Розділ V. Особливості справляння збору

 

5.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 

Розділ VІ. Податковий період

 

6.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу";

 

 

 

Секретар ради                                        Л.О. Гречка

 

 

Додаток №8
до рішення __ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від ___.2017 року №__

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за місця для паркування транспортних засобів

(ст. 2681 ПКУ)

Розділ І. Платники податку

 

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням селищної ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням селищної ради про встановлення збору.

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради контролюючому органу в порядку, встановленому розділом I Податкового  Кодексу.

 

Розділ ІІ. Об’єкт і база оподаткування збором

 

2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Розділ ІІІ. Ставки збору

 

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 (0,03) відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

 

Розділ ІV.   Особливості встановлення збору

 

4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються селищною радою.

 

Розділ V. Порядок обчислення та строки сплати збору

 

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар ради                                                        Л.О. Гречка

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

2271992
CьогодніCьогодні1354
ВчораВчора2580
На цьому тижніНа цьому тижні17656
У цьому місяціУ цьому місяці20056
З початкуЗ початку2271992

Besthosting


Найновіше