Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про Програму економічного, соціального та культурного розвитку Високопільської селищної ради на 2018 рік
Проект рішення Про Програму економічного, соціального та культурного розвитку Високопільської селищної ради на 2018 рік Друк
Вівторок, 19 грудня 2017, 00:52

Високопільська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я
__  сесії селищної ради VІI скликання

від  __ грудня 2017 року                        №___

Про затвердження Програми економічного,
соціального та культурного розвитку
Високопільської селищної ради на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програми економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України  від 26 квітня 2006 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів  економічного і соціального розвитку та складання  державного бюджету», враховуючи рішення виконавчого комітету селищної ради від 22.01.2016р. № 3, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму економічного, соціального та культурного розвитку Високопільської селищної ради на 2018 рік.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та на постійну комісію з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту

Селищний голова                                  Р.М. Застава

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  __ сесії Високопільської селищної ради VІІ скликання

від  __.12.2017 року №__

 

 

ПРОГРАМА

економічного, соціального та

культурного розвитку

Високопільської селищної ради на 2018 рік


ВСТУП

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку та наявних проблем у Програмі визначено цілі, завдання та основні заходи на 2018 рік в умовах впровадження державою реформ, що потребують нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу, для досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення.

Програма визначає цілі соціально-економічного розвитку селищної ради на 2018 рік, основні завдання та заходи щодо досягнення головної мети – зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання соціальних стандартів та показників економічного розвитку.

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку селищної ради.

 

І. Соціально-економічний розвиток селищної ради у 2017 році

Протягом 2017 року зусилля  селищної ради були спрямовані на підвищення якості життя населення селищної ради за рахунок відновлення та модернізації дорожньо-транспортної та інженерної інфраструктури населених пунктів, створення умов для покращення здоров’я, умов відпочинку, безпеки життя мешканців.

Аналіз показників соціального та економічного розвитку селищної ради за 2017 рік свідчить про виконання основних заходів, спрямованих на підвищення рівня життя населення та досягнення певних позитивних зрушень.

 

Відремонтовано асфальтове покриття ділянок вулиць Визволителів, Банкова, Нова, Вокзальна відновлено пішохідну розмітку/

Відновлено вуличне освітлення на частинах вулиць Визволителів, Банкова, Молодіжна, на вулицях Суворова та Південна.

Відкрито дитячий майданчик по вулиці Визволителів, дитячому ясла-садочку „Барвинок”, .в селі Потьомкине. На центральному стадіоні селища відремонтовано будівлю та приміщення роздягальні та встановлено комплекс вуличних тренажерів.

Комунальним підприємством «Високопільський комунсервіс» проводилась робота щодо ремонту систем водопостачання та водовідведення в селищі та с. Потьомкине. За рахунок субвенції з селищного бюджету утримувалась бригада з благоустрою, що надало можливість утримувати центральні вулиці та громадські місця селища у належному стані. Придбано автомобільний причеп для для роботи бригади.

З селищного бюджету, у вигляді субвенцій, надана значна фінансова допомога закладам соціальної сфери, які фінансуються з районного бюджету, а також державним організаціям - рятувальній службі, на утримання та розвиток матеріальної бази..

Проведено капітальний ремонт адміністративної будівлі селищної ради, а саме замінено систему опалення, збудовано мережу водо забезпечення та водовідведення

Розроблено генеральний план селища..

Підводячи загальний підсумок виконання Програми, слід зазначити, що поряд з позитивними напрацюваннями, які вдалося реалізувати, залишається ще ряд проблемних питань, над якими необхідно працювати в подальшому. Серед них:

-    Контроль за повним надходженням податків до селищного бюджету;

-    забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на рівні не менше 50 % від загальної кількості дітей, які перебувають на обліку для отримання соціального житла та потребують його надання;

-    завершення паспортизації полігонів твердих побутових відходів;

-    реконструкція водопровідних мереж в населених пунктах селищної ради;

-     будівництво очисних споруд смт. Високопілля;

-    розширення мережі вуличного освітлення;

-    відновлення робіт з централізованого вивезення ТПВ від фізичних та юридичних осіб.

-    проведення робіт з ремонту центрального селищного стадіону;

-    накопичення засобів індивідуального захисту;

-    придбання ізолюючих костюмів та бензопили для ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого масштабу;

-     забезпечення стабільної роботи дренажних каналів та лівневої каналізації з метою захисту від підтоплення смт Високопілля;

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку території селищної ради та наявних проблем у Програмі визначено цілі, завдання та основні заходи на 2018 рік в умовах впровадження державою реформ, що потребують нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу, для досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення.

 

ІІ. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери селищної ради

У сфері поліпшення бізнесу та залучення інвестицій:

- недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих підприємців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах.

- складна система оподаткування, обліку та звітності, відсутність контролю та податкового адміністрування;

- ускладнений доступ суб’єктів підприємництва, зокрема малого, до дешевих кредитно-фінансових, у тому числі інвестиційних а також майнових ресурсів;

- низький рівень прибутковості суб’єктів малого підприємництва;

- недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

У сфері розвитку сільського господарства:

- висока зношеність сільськогосподарської техніки;

- не прогнозованість ціноутворення основних видів сільськогосподарської продукції;

- зростання цін на енергоносії (електроенергія, газ), паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, насіння, добрива, що негативно впливає на собівартість продукції та її конкурентоспроможність;

- низькі ціни на продукцію тваринницької галузі, що призводить до нерентабельних результатів її роботи;

- скорочення поголів’я ВРХ, свиней, овець та птиці по сільськогосподарських підприємствах;

-  великі затрати на розробку  проекту сівозмін;

- низький рівень формування мережі сільськогосподарських кооперативів.

У сфері розвитку транспорту та дорожнього господарства:

- відсутність фінансування дорожньої галузі унеможливлює відбудову логістичних схем та зв’язків, призводить до швидкого зносу автотранспорту комунальної та приватної власності.

У сфері зайнятості:

-    легалізація зайнятості та оплати праці.

- високий рівень та тривалість безробіття;

- відсутність необхідного професійно-кваліфікаційного рівня у кандидатів на працевлаштування;

-    надходження вакансій з низькою заробітною платою;

У сфері соціального захисту:

- легалізація найманої робочої сили.

У сфері розвитку освіти і науки:

- недостатній рівень забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання;

- низький рівень енергозбереження будівель закладів освіти.

- низька якість освіти.

У сфері охорони здоров’я:

-   відсутність кадрового потенціалу медичних закладів,

- високий рівень смертності від хвороб серцево-судинної системи, онкологічної патології;

- висока вартість ліків та лікувальних заходів.

У сфері культури і духовності,  охорони культурної спадщини:

- незадовільний матеріально-технічний стан закладів культури селищної ради;

- відсутність кадрового потенціалу

У сфері розвитку фізичної культури і спорту:

- відсутність матеріальної бази в Високопільській ДЮСШ

- відсутність належним чином обладнаних стадіонів та спортивних майданчиків.

- недостатнє забезпечення спортивних об’єктів спортивним інвентарем та обладнанням,

У сфері розвитку житлово-комунального господарства:

- значна зношеність основних засобів (рівень зношеності водопровідних мереж    – до 50%, рівень зношеності каналізаційних мереж – до 80 %);

- недостатні обсяги впровадження населенням засобів обліку споживання води;

- відсутність державного регулювання проблем утилізації побутових відходів;

- відсутність очисних споруд в системі каналізації смт. Високопілля;

- відсутність вуличного освітлення вулиць та населених пунктів селищної ради;

- відсутність на ринку ритуальних послу суб’єктів господарювання.

- недостатня забезпеченість жителів  селищної ради якісними житлово-комунальними послугами.

У сфері земельних ресурсів:

- відсутність електронних баз даних та відповідного програмного забезпечення з питань обліку земельних ресурсів,

- відсутність або застарілість генеральних планів населених пунктів, що унеможливлює проведення встановлення (відновлення) меж населених пунктів;

- недостатність планово-картографічних матеріалів та інформації про стан ґрунтового покриву;

- відсутність схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

ІІІ. Цілі, завдання розвитку економіки та соціальної
сфери
селищної ради на 2018 рік

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку селищної ради та наявних проблем у Програмі визначено цілі, завдання та основні заходи на 2018 рік в умовах впровадження державою реформ, які потребують нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу селищної ради, для досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення.

 

  1. ПІДВИЩЕННЯ ОБОРОЗДАТНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

- надання допомоги військовим установам та підрозділам Збройних Сил України.

- Проведення заходів, спрямованих на виконання завдань з територіальної оборони, та патріотичного виховання населення,

- Встановлення камер відео нагляду в селищі

Термін виконання: протягом року

 

2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

2.1. Ринкові перетворення

2.1.1. Розвиток підприємництва

Основні завдання:

- удосконалення дозвільної системи та сфери адміністративних послуг;

- сприяння взаємодії регуляторного органу із громадськими організаціями;

- забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки розвитку малого підприємництва;

- сприянн збільшенню кількості малих підприємств.

2.1.2. Формування конкурентного ринкового середовища. Захист прав споживачів

Основні завдання:

- створення умов для насичення споживчого ринку якісними товарами, роботами та послугами;

- всебічне сприяння щодо реалізації громадянами-споживачами на території селищної ради законодавчо закріплених прав, своєчасного, точного і правдивого інформування споживачів про товари і послуги;

- здійснення правової освіти та підвищення рівня інформованості споживачів щодо їх прав та обов’язків у взаєминах з підприємцями, розповсюдження споживацьких знань;

 

2.1.3. Розвиток ринкової інфраструктури

Основні завдання:

- стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах.

- забезпечення належного функціонування Високопільського госпрозрахункового ринку, збільшення кількості торгових місць;

- створення мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з метою поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності та отримання належної системи збуту сільгосппродукції.

2.2.Механізми регулювання

2.2.1.Управління об’єктами спільної власності територіальної громади

Основні завдання:

- Врегулювання правових відносин між власником та балансоутримувачами об’єктів спільної власності територіальної громади;

- Забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель, споруд та інших об’єктів спільної власності територіальної громади;

- Ефективне використання коштів від продажу об’єктів спільної власності територіальної громади.

2.2.2. Інвестиційна діяльність

Основні завдання:

- ремонт автомобільних доріг,

- підвищення інвестиційної привабливості та посилення конкурентних позицій, зокрема шляхом розбудови та модернізації інфраструктури з орієнтацією на задоволення потреб інвесторів.

- сприяння реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;

- забезпечення ефективності використання бюджетних та інвестиційних коштів, спрямованих  на реалізацію проектів;

- налагодження та підтримка сталих ділових зв’язків з наявними та потенційними інвесторами.

2.3.1. Транспорт, дорожнє господарство, розвиток інформаційної сфери, телекомунікацій і зв’язку

Основні завдання:

- поточний ремонт та утримання доріг комунальної власності в селищі Високопілля: вул. Суворова, об’їзні дороги, пров. Чкалова, вул. Гагаріна (від вул. Визволителів до ЗОШ, вулиці с. Князівка, Потьомкине, Тополине, Мала Шестірня.

- капітальний ремонт вул. Пушкіна смт Високопілля.

- виготовлення ПКД на ремонт доріг місцевого та державного значення,

- придбання мікроавтобусу для здійснення перевезень громадян з віддалених сіл та учасників культурно масових заходів до місць їх проведення.

- сприяння розповсюдженню технології 3G на території сільських населених пунктів.

- забезпечення своєчасного інформування населення селищної ради про діяльність виконкому селищної ради  про події, які відбуваються на підвідомчій території, поширення офіційних повідомлень про рішення сесій та виконавчого комітету ради через сайт та засоби масової інформації;

- забезпечення селищної ради та її установ соціальної сфери засобами інформатизації і комп’ютеризації, передовими інформаційно-комунікаційними технологіями;

 

2.3.4. Інноваційна діяльність

Основні завдання:

- сприяння реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, надаючи пріоритет маловідходним та ресурсозберігаючим технологіям як таким, що є найбільш конкурентоспроможними на світовому рівні;

2.4. Туристично-рекреаційний комплекс

Основні завдання:

-створення сприятливого бізнес-клімату на територіях пріоритетного розвитку туризму та залучення інвестиційв туристичну галузь селища.

- використання природно-історичного потенціалу території для провадження туристичної діяльності;

-збереження памяток історико-культурної спадщини,

- створення зони відпочинку в селищі, обладнання ігровими комплексами дитячих майданчиків;

2.5. Торгівельна діяльність

Основні завдання:

- реорганізація роботи Високопільського ринку

- сприяння місцевим товаровиробникам щодо розміщення об’єктів з реалізації власної продукції на ринку;

3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

3.1.Соціальна сфера

3.2. Гуманітарна сфера

3.2.1. Охорона здоров'я

Основні завдання:

-    співфінансування придбання першочергових лікувальних засобів;

3.2.2. Освіта і наука

Основні завдання:

-    Створення опорної школи,

-    фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладів освіти; ;

- підтримка талановитих і обдарованих дітей;

- створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

3.2.3. Культура і духовність. Охорона культурної спадщини

Основні завдання:

- Створення центру творчості, мистецької майстерності.на базі районної будинку культури,

- створення умов для творчого розвитку та підвищення культурного рівня жителів територіальної громади;

- збереження і примноження культурних надбань;

- активізація участі установ і закладів культури у соціально-економічному житті регіону, покращення стану їх діяльності;

- розвиток та збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;

 

3.2.5. Підтримка сімей та молоді, гендерної рівності

Основні завдання:

- Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом

- забезпечення прав дитини та створення умов для її благополучного зростання і виховання у колі здорової сім’ї;

- забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг;

- попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми;

- утвердження рівності у суспільстві;

- вдосконалення механізму збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.2.6. Фізична культура і спорт

Основні завдання:

Виготовлення ПКД на реконструкція селищного будинку культури на центр спортивного розвитку ДЮСШ

- капітальний ремонт селищних стадіонів (вул. Південна та вул. Нова)

- розвиток мережі спортивних споруд в селах;

3.3. Інфраструктура життєзабезпечення

3.3.1. Житлово-комунальне господарство

Основні завдання:

- виконання заходів (отрмання техумов на підключення, виготовлення ПКД) з відновлення вуличного освітлення в усіх населених пунктах громади,

- завершення паспортизації полігонів твердих побутових відходів.

- вдосконалення процесу обліку споживання комунальних послуг;

- забезпечення стабільної роботи КП «Високопільський комунсервіс»;

- забезпечення стабільної роботи бригади  з благоустрою селища та підрозділу з надання  ритуальних послуг;

- проектування та будівництво очисних споруд в смт Високопілля типу Біотал-200;

- завершення робіт з реконструкції мережі централізованого водопостачання в селищі Високопілля;

- виготовлення проектів на реконструкцію мережі централізованого водопостачання центральної частини селища та мікрорайону №5,

- відбудова зон відпочинку в селищі (вул. Південна, Високопільський ставок)

 

3.3.2. Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом

Основні завдання:

- поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, у тому числі  за рахунок отримання пільгових кредитів за програмою індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»;

- поліпшення житлових і соціально-побутових  умов сільського населення та підвищення  рівня  інженерного облаштування села;

-  Виготовлення ПКД та залучення інвестиційних коштів з метою добудови 5 поверхового 20-ти квартирного будинку по вул. Ювілейній з  урахуванням висновків експертів.

 

4. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

4.1. Охорона навколишнього природного середовища

Основні завданя:

- придбання відповідної техники та організація робіт з централізованого вивезення ТПВ від населення та організацій, підприємств селища;

4.3. Захист територій від підтоплення

Основні завдання:

- доведення рівнів залягання ґрунтових вод у населених пунктах, що потерпають від підтоплення, до визначених санітарних норм;

- очищення та ремонт дренажних каналів та стоків, лівневої каналізації від сміття.

Секретар ради                                 Гречка Л.О.

Заходи та пріоритетні проекти до програми економічного, соціального та культурного
розвитку Високопільської селищної ради на 2018 рік.

 

 

 

Перелік заходів

 

 

 

 

 

Виконавці

 

 

Термін

виконання

 

Обсяги та джерела фінансування, грн

Очікуваний

результат від

реалізації заходу

 

 

Всього

Місцевий
бюджет

 

 

Інші джерела фінансування

 

Розвиток культурного і духовного середовища, патріотичне виховання

Залучати мешканців селища і сіл до проведення державних, національних та релігійних свят

Виконком

Протягом

року

Не потребує фінансування

Покращення культурного рівня населення, збереження національних традицій

Провести тематичні зустрічі з мешканцями, учнівською молоддю з приводу актуальних проблем сьогодення

Керівники СК,  бібліотеки

депутати

Щоквартально

Не потребує фінансування

Покращення знань історії України,

прищеплення любові до рідного краю

Організувати мешканців селища та сіл для догляду за кладовищами, покинутими могилами, опіки над ветеранами, знедоленими і т.п.

Виконком

Протягом

року

Не потребує фінансування

Покращення благоустрою кладовищ, пропагування поваги до ветеранів війни і праці, гуманного відношення до знедолених

Проведення фестивалю „Кронау-Фест”,
Дня села та селища

Виконком

Липень - Вересень

2018 р.

130 000

100 000

30 000

Збереження традицій селища, пропаганда здорового способу життя, вшанування старожилів селища

Розвиток закладів освіти, культури та спорту

Провести заходи благоустрою біля закладів освіти, культури, пам’ятників та меморіалу загиблим воїнам селищної ради.

Виконком, керівники закладів освіти та культури, депутати

Кожного місяця

Не потребує фінансування

Покращення загального

вигляду  адмінприміщень

та закріплених територій.

Провести заходи із організації дозвілля мешканців в тому числі:
Новорічні свята (закупівля ялинок, прикрас, салюту, роботи з монтажу/демонтажу),

Придбання  дитячих ігрових комплексів

Виконком, керівники закладів культури

Згідно планів50 500


100 00050 000


100 000

 

500

 

 

Підтримка зв’язків з громадськістю, активізація

дозвілля населення

Організація та проведення   заходів, спрямованих на збереження національних традицій та обрядів, мистецтва та самобутніх  ремесел.

Виконком,
Керівники закладів культури

Згідно плану

Не потребує фінансування

Покращення  культури поведінки, виховання патріотизму ,гуманності

Провести державні та професійні свята, відзначення пам’ятних дат

Виконком,
керівники закладів

Протягом

року

20 000

20 000

Покращення культурного розвитку громади, її

дозвілля

Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу

Створити сприятливе середовище для впровадження інвестиційних програм та проектів на території громади.

Виконком, постійні депутатські комісії

Протягом

року

Не потребує фінансування

Залучення інвестицій для

розвитку інфраструктури селища та сіл, створення нових робочих місць

Забезпечити публічне обговорення планів та проектів рішень, які розробляються органами місцевого

самоврядування.

Виконком, постійні депутатські комісії

Постійно

Не потребує фінансування

Покращення соціально-економічного стану громади,залучення населення до вирішення

нагальних проблем

Стимулювати діяльність підприємництва,

направлену на збільшення кількості робочих місць.

Виконком, постійні депутатські комісії

Постійно

Не потребує фінансування

Створення нових робочих

місць

Домогтися реєстрації підприємств, що розташовані на території селищної ради, за місцем фактичного розташування.

Виконком
Фіскальна служба

Протягом

року

Не потребує фінансування

Наповнення бюджету селищної ради, контроль за роботою підприємств

Залучення коштів підприємств, підприємців та громадян у розвиток соціальної сфери села

Створення зон відпочинку в селищі

Виконком, населення, приватні підприємці

протягом 2018р.

210 000

200 000

10 000

Поліпшення стану благоустрою території селища, створення зони

відпочинку

Підвищення рівня надання комунальних, побутових послуг та соціальних стандартів життя

Утримання бригади з благоустрою на базі КП, організувати регулярне, централізоване вивезення побутових відходів від населення та суб’єктів господарювання селища.

Виконком, депутати, КП

І квартал 2018р.

155 000

150 000

5000

Покращення санітарного стану селища пунктів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ

Для забезпечення належного санітарного стану населених пунктів домогтися заключення договорів на вивіз твердих

побутових відходів з усіма господарськими

дворами та підприємствами громади.

 

Виконком, депутати

Протягом

року

Не потребує фінансування

Покращення санітарного стану населених пунктів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ

Ремонт адміністративної будівлі селищної ради (електрозабезпечення та внутрішній ремонт)

Виконком

Протягом року

300 000

300 000

Покращення умов праці працівників апарату селищної ради

Сприяння громадянам в кредитуванні  обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” для придбання та реконструкції житла. Фінансування фонду

Виконком

Протягом

року

150 000

100 000
+50 000

Покращення житлових умов населення громади

Придбання техніки для КП (трактор навісним обладнанням, автовишка, автобус)

Виконком

Протягом

року

2 300 000

300 000

2 000 000

Забезпечення чистоти та

належного санітарного стану, відновлення вуличного освітлення населених пунктів селищної ради

Виготовити проектно-кошторисну документацію та провести роботи з відновлення вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій.Виконком

Протягом

року

300 000

300 000

Поновлення освітлення на вул.

Виготовлення генерального плану території ОТГ

Виконком

Протягом року

300 000

300 000

 

Провести роботи з очищення від сміття території селища та сіл, в тому числі кладовищ

Виконком

І півріччя 2018р.

95 000

95 000

Забезпечення чистоти та

належного санітарного стану кладовищ

Виготовлення ПКД на ремонт доріг місцевого значення  та Т2207

Виконком

Протягом року

700 000

500 000

200 000

 

Встановити засоби безпеки дорожнього руху, в т.ч. дорожні знаки в найбільш проблемних місцях. Нанесення дорожньої розмітки на перехрестях, пішохідних переходах тощо.

Виконком

Протягом

року

20 000

20 000

Попередження правопорушень на дорогах

Провести ремонт вулиць населених пунктів та доріг місцевого значення:

Нововознесенське – Костирка,

Високопілля – Мала Шестірня

Виконком

Протягом

року

4 000 000

700 000 + 300 000 (співфінансування ДФРР)

3 000 000

Покращення стану

вуличних доріг

Соціальний захист та зайнятість населення

Забезпечити продуктивну роботу  комісії у справах неповнолітніх, опікунської ради, адмінкомісії.

Виконком

Постійно

Не потребує фінансування

Своєчасне виявлення неблагополучних родин, контроль за умовами проживання дітей-сиріт,своєчасне реагування на адмінправопорушення

Уточнювати чисельність мешканців громади, що потребують соціальної підтримки: дітей-сиріт, багатодітних сімей, одиноких престарілих, людей, що опинилися в кризових ситуаціях.

Виконком, депутати

Протягом

року

Не потребує фінансування

Своєчасне реагування на

проблеми людей, що опинилися в кризових

ситуаціях.

Виплати на поховання, одноразова м.д. воїнам АТО та постраждалим від Н.С.

Виконком

Протягом року

50 000

50 000

 

Забезпечити продовольчими наборами учасників ДСВ, учасників АТО, ветеранів, інвалідів до Дня перемоги, Дня інвалідів та людей похилого віку, Дня захисника України

Виконком

Протягом

року

60 000

60 000

Покращення соціальних умов для осіб з особливими потребами та

соціальним статусом

Допомога сім’ям  загиблим в АТО захисників України.

Виконком, КП

І та ІV квартал

5 000

5 000

Забезпечення твердим паливом на зимовий період.

Придбання соціального житла

Виконком

Протягом року

100 000

100 000

Покращення житлових умов для дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування та інш.

Організація робочих місць з метою проведення громадських робіт з благоустрою

Виконком, центр зайнятості

Протягом

року

92 000

46 000

46 000

Збільшення зайнятого населення

Медичне обслуговування та охорона здоров’я

Придбання ліків першої необхідності

Виконком, ЦПМ

І квартал року

15 000

15 000

 

Забезпечити підвіз мешканців сіл до місця роботи пересувного флюорографа, інформування населення та проведення заходів з профілактики  туберкулезу

Виконком

Згідно графіку, протягом

року

5 000

5 000

Профілактика захворювань мешканців громади

Розвиток фізичної культури та спорту

Провести фізкультурно-оздоровчі заходи, направлені на боротьбу із алкогольною, тютюновою та наркотичною залежністю

Виконком, керівники культурних та освітніх закладів

Протягом

року

Не потребує фінансування

Пропагування  здорового

способу життя, попередження негативних

проявів у молодіжному

середовищі

Сприяти створенню та роботі спортивних секцій при навчальних закладах

 

Постійно

Не потребує фінансування

Охоплення школярів та молоді різними видами спорту, попередження правопорушень серед неповнолітніх

Капітальний ремонт селищного стадіону (глядацькі трибуни, система поливу, енергозабезпечення, освітлення)

Виконком

Протягом

року

300 000

300 000

Пропагування активного способу життя, зайнятість

учнівської молоді

Виготовлення ПКД на реконструкцію СБК в центр спортивного розвитку ДЮСШ

Виконком

Протягом року

150 000

150 000

Пропагування активного способу життя, зайнятість

учнівської молоді

Сприяти проведенню шахматних турнірів, змагань з волейболу, баскетболу, футболу, спортивно-масових заходів селища

Виконком

Протягом

року

40 000

40 000

Пропагування здорового

способу життя, покращення дозвілля

населення.

Забезпечення дотримання законності і правопорядку, прав і свобод громадян, безпечних умов проживання

Забезпечити інформування мешканців громади щодо соціально-економічного стану населених пунктів, проблемних питань, виявлених негативних тенденцій, порушень дотримання законності і правопорядку на території громади.

Виконком, депутати

Постійно

Не потребує фінансування

Залучення населення до вирішення  проблем громади, попередження

негативних проявів у суспільстві

Сприяти роботі та проведенню рейдів добровільній народній дружині самооборони Високопільської селищної ради

Виконком

Постійно

Не потребує фінансування

Попередження правопорушень та

негативних проявів у суспільстві

Встановлення камер відеонагляду в селищі

Виконком

Протягом року

50 000

50 000

 

ЗХабезпечення безпеки об’єктів громади селища від вандалів

Домогтися виконання мешканцями громади

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил благоустрою  селищної ради».

Виконком, депутати

Протягом

року

Не потребує фінансування

Забезпечення чистоти та належного санітарного стану населених пунктів селищної ради

Розбудова системи водопостачання та водовідведення

Ремонт артезіанських свердловин (очищення, промивка), облаштування свердловин охоронною зоною, встановлення вузлів обліку води та електрики

Виконком, КП

ІІ півріччя

150 000

150 000

Покращення стану питного водопостачання населення селища

Придбання глибинних насосів та частотних перетворювачів

Виконком, КП

Протягом року

120 000

120 000

Впровадження енергозберігаючого обладнання на мережах водопостачання

Закінчити роботи з реконструкції  мережі централізованого питного водопостачання селища.

Виконком,

КП  „Високопільський комунсервіс

Протягом

року

980 000

300 000
(спів фін ДФРР)

680 000
(ДФРР)

Покращення стану питного водопостачання населення селища

Виготовлення проекту на будівництво очисних споруд типу „Біотал-200” в селищі.

Виконання робіт з будівництва очисних споруд.

Виконком, КП

ІІ півріччя року


200 000


200 000

Забезпеченння умов праці персоналу, безперебійна робота КНС

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт водогону в с. Нововознесенське

Виконком

І півріччя року

20 000

20 000

 

 

Будівництво системи водовідведення  від будинку №3 вул Кісільова смт Високопілля

Виконком, КП

ІІ півріччя року

41 000

41 000

 

 

Виконати роботи та провести комплекс

заходів з відведення поверхневих та

пониження грунтових  вод, ремонту лівневої каналізації

Виконком

Протягом

року

35 000

35 000

 

Утримання безпечного рівня поверхневих та

грунтових  вод.

Поводження з побутовими відходами, охорона навколишнього середовища

Домогтися заключення з мешканцями

багатоквартирних  будинків та підприємцями договорів на вивіз твердих

побутових відходів.

Виконком, депутати, КП

Протягом

року

Не потребує фінансування

Покращення санітарного

стану населених пунктів,

ліквідація стихійних

сміттєзвалищ

Домогтися дотримання фізичними та

юридичними особами виконання вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів” та „Правил благоустрою селищної ради”.

Виконком, депутати, КП

Протягом

року

Не потребує фінансування

Покращення санітарного

стану населених  пунктів,

ліквідація стихійних сміттєзвалищ

Застосовувати заходи адміністративного впливу до порушників „Правил благоустрою і утримання території селищної ради”.

Уповноважені особи виконкому, адмінкомісія

Протягом

року

Не потребує фінансування

Профілактика порушень

благоустрою населених

пунктів, попередження створення стихійних сміттєзвалищ

Відновлення зелених насадженнь (дерев) на території селища

Виконком, організації

Протягом року

5 000

5 000

 

Всього

 

 

11 248 500

5 177 000

6 071 500

 

 

Селищний голова                                        Р.М. Застава

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1588977
CьогодніCьогодні915
ВчораВчора2609
На цьому тижніНа цьому тижні6652
У цьому місяціУ цьому місяці66367
З початкуЗ початку1588977

Besthosting


Найновіше