Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради (виправлено) Проект рішення Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та містобудування Високопільської селищної ради
(виправлено) Проект рішення Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та містобудування Високопільської селищної ради Друк
Четвер, 04 січня 2018, 06:29

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

 

проект Р І Ш Е Н Н Я

___ сесії селищної ради VІI скликання

 

 

від  __ ___  2018 року                                  №___

Про затвердження Положення про
відділ житлово-комунального
господарства, комунальної власності
та містобудування Високопільської
селищної ради

 

 

Керуючись ст. 26, ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Високопільської селищної:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та містобудування Високопільської селищної ради  (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку.

Селищний голова                         Р.М. Застава


Додаток
до рішення селищної
ради від ___2018р. № __

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства,
комунальної власності та містобудування

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та містобудування (далі – Відділ) є структурним підрозділом Високопільської селищної ради (Далі Ради), який забезпечує здійснення повноважень для реалізації завдань місцевого самоврядування в сферах інженерно-транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства та комунальної власності. Відділ утворюється Радою, є підзвітним і підконтрольним Раді, підпорядкований виконавчому комітету Ради, селищному голові та заступнику селищного голови.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, рішеннями Високопільської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів та службовців Відділу затверджується рішенням  Ради.

1.4. Порядок взаємодії Відділу з іншими виконавчими органами Ради визначається селищним головою.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Забезпечення конституційних та законних прав громадян, юридичних осіб та громади в сферах інженерно-транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

2.1.2. Надання пропозицій та підготовка проектів рішень ради та актів виконавчого комітету ради з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.1.3. Здійснення прийому громадян та юридичних осіб. Надання роз’яснень щодо відведення та оформлення земельних ділянок в оренду для будь-якого цільового призначення передбачених законом, передачі земельних ділянок безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. Вирішення інших питань передбачених Земельним кодексом та іншими
законами України у сфері земельних відносин.

2.1.4. Здійснення самоврядного контролю за станом та використанням інженерно-транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства та комунальної власності. Забезпечення виконання законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, рішень ради та виконавчого органу ради.

2.1.5. Внесення пропозицій до відповідних інстанцій при формуванні та підготовці проектів нормативно-правових актів в сферах інженерно-транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

2.1.6. Надання методичної допомоги Відділам, службам Ради та іншим структурам при розгляді питань в галузі ЖКГ, інженерно-транспортної інфраструктури.

2.1.7. Розгляд звернень громадян та юридичних осіб що відносяться до сфери відповідальності Відділу.

2.1.8. Координація роботи профільних підприємств.

 

2.2. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Бере участь у формуванні та реалізації єдиної політики Ради , її виконавчого комітету та селищного голови і розробці механізмів реалізації прийнятих ними рішень.

2.2.2. Готує та вносить на розгляд виконавчого комітету і Ради програм розвитку громади.

2.2.3. Координує діяльність підприємств усіх форм власності, у т.ч. комунальних, що перебувають у підпорядкуванні Ради.

2.2.5. Погоджує щорічні фінансові плани комунальних підприємств підпорядкованих Раді, здійснює контроль за їх виконанням, проводить перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств, підпорядкованих Раді та визначає подальшу стратегію їх розвитку.

2.2.6. Координує проведення заходів з цивільної оборони, здійснює контроль за дотриманням вимог щодо охорони праці, протипожежної безпеки і газобезпечного користування у підпорядкованих підприємствах та організаціях.

2.2.7. Сприяє створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у громаді.

2.2.8. Залучає на конкурсних засадах підприємства та організації незалежно від форм власності до утримання і обслуговування інженерно-транспортної інфраструктури, житлового фонду громади та об’єктів комунальної власності.

2.2.9. Затверджує акти приймання-передачі майна загального користування у спільну власність власникам квартир та нежитлових приміщень.

2.2.10. Приймає участь у розробці та погоджує тарифи на послуги, які надаються підприємствами житлового господарства мешканцям громади, затверджує у встановленому порядку та здійснює контроль за їх дотриманням.

2.2.12. Здійснює підготовку рішень про зміну функціонального призначення приміщень (переведення у нежитловий фонд або переведення у житловий фонд); надає статус службового для житлових приміщень, надає дозволи громадянам на використання власних квартир як нежитлових.

2.2.17. Здійснює підготовку проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до чинного законодавства; надає житло громадянам у зв’язку із відселенням з аварійного або непридатного для проживання житла, з будинків, що підлягають знесенню у зв’язку із вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб тощо.

2.2.18. Оформляє та видає ордери на жилі приміщення.

2.2.19. Здійснює підготовку рішень щодо закріплення службового житла, виведення службових приміщень з обліку як службових.

2.2.20. Готує, на підставі рішень виконавчого комітету або Ради,  проекти договорів про пайову участь у будівництві, купівлі-продажу житла, міни житла.

2.2.22. Здійснює підготовку рішень щодо організації створення житлово-будівельних кооперативів та контроль за їх діяльністю.

2.2.25. Здійснює зміну статусу об’єктів (приміщень) житлового фонду.

2.2.26. Організовує підготовку житлового господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період.

2.2.27. Сприяє залученню проектних організацій до виконання протиаварійних непередбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді громади.

2.2.28. Виробляє загальну політику громади з питань збирання, транспортування, утилізації твердих побутових відходів, розробляє пропозиції та подає на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення; здійснює оперативний контроль за роботою підприємств, що надають послуги з вивезення твердих побутових відходів.

2.2.29. Здійснює підготовку та подає на затвердження Раді списку об'єктів капітального ремонту.

2.2.31. Укладає угоди та здійснює організацію виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду, що є у комунальній власності громади, видає замовлення на виготовлення технічної документації на капітальний ремонт житлового фонду.

2.2.32. Залучає фахівців для здійснення технічного нагляду за проведенням робіт з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду.

2.2.33. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію новозбудованих житлових будинків та організація їх заселення.

2.2.34. Забезпечує належного ветеринарно-санітарного стану у громаді.

2.2.35. Вирішує питання, пов'язані з утриманням тварин, знешкодженням та захороненням їх трупів.

2.2.36. Розглядає звернення громадян та юридичних осіб в межах повноважень.

2.2.37. Погоджує дозволи на влаштування зовнішньої реклами на об’єктах благоустрою та інших об’єктах.

2.2.38. Погоджує проведення масових заходів на території громади.

2.2.39. Погоджує маршрут руху вантажного транспорту та механізмів при транспортуванні великогабаритних вантажів та вантажів з понад нормативною вагою по дорожньо-шляховій мережі громади.

2.2.40. Здійснює підготовку пропозицій щодо удосконалення системи соціального захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

2.2.41. Формує та веде відкритий Реєстр об’єктів комунальної власності територіальної громади.

2.2.42. Готує проекти рішень ради у галузі земельних відносин та проводить їх погодження відповідно до регламенту ради громади.

2.2.43. Виносить на розгляд профільної постійної комісії ради проекти рішень, звернення громадян та юридичних осіб у відповідності до регламенту селищної ради.

2.2.44. Формує та веде базу даних „Погосподарський облік”

2.2.45. Співпрацює з державною фіскальною службою щодо оподаткування та адміністрування місцевих податків і зборів (земельний податок, оренда землі, податок на нерухомість) Контролює та проводить заходи щодо запланованого надходження доходів до селищного бюджету -+від сплати земельного податку та плати за оренду землі.

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду за результатами конкурсного відбору та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.2. Робота Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти, службовці та робітники Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

3.3. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює та контролює їх роботу.

3.4. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує один із спеціалістів Відділу, відповідно до розпорядження селищного голови.

3.5. Начальник створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечення їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

3.6. Спеціалісти Відділу повинні мати освіту відповідного напрямку підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста. Бажаний стаж роботи за фахом або на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше трьох років.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ,
ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Особа, яка призначається на посаду начальника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту та стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі має бути не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 3 років.

4.2. Начальник Відділу, представляючи інтереси Високопільської ОТГ:

4.2.1. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Визначає ступінь відповідальності спеціалістів та службовців Відділу.

4.2.3. Подає на затвердження селищному голові пропозиції до структури, кошторису доходів і видатків, Відділу.

4.2.4. Видає у межах своєї компетенції доручення, організовує і контролює їх виконання.

4.2.5. Розглядає і погоджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих підприємств, установ та організацій, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності.

4.2.6. Має право брати участь в засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.7. Інформує населення у засобах масової інформації про стан виконання повноважень, покладених на Відділ.

 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛ

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, розпорядження, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.11. Зберігати державну, службову таємницю, персональну інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам громади, місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти, всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного

законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛ

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Ради.

8.2. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Секретар ради                       Л.О. Гречка

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1588977
CьогодніCьогодні915
ВчораВчора2609
На цьому тижніНа цьому тижні6652
У цьому місяціУ цьому місяці66367
З початкуЗ початку1588977

Besthosting


Найновіше