Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради
Проект рішення Про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради Друк
Середа, 14 лютого 2018, 06:44

Високопільська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

VІ  сесії селищної ради VІI скликання

Від  __ лютого  2018  року                    № ___

 

Про порядок передачі в безоплатне

користування (позичку) майна

комунальної власності територіальної

громади Високопільської селищної ради

 

Керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», главою 60 Цивільного кодексу України та з метою підвищення ефективності використання майна  комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради, селищна рада:

ВИРІШИЛА:

$11.     Затвердити Положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради (додаток 1).

$12.     Затвердити Типовий договір безоплатного користування (позички) майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради (додаток 2).

$13.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та комісію з питань житлово-комунального господарства.  

Селищний голова                                   Р.М. Застава

                                                                                                             


Додаток 1 рішення сесії

                                                                                                   селищної ради від

___ лютого 2018 року №__

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна

комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради.

1. Загальні положення

            1.Це Положення регламентує організацію роботи селищної ради щодо передачі в безоплатне користування (позичку) майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради.

            В цьому Положенні використовуються наступні терміни :

            Користування (позичка) – засноване на договорі безоплатне користування майном підприємством, установою та організацією, відповідно до вимог чинного законодавства України.

            Користувач – фізична або юридична особа.

            Позичкодавець – селищна рада або уповноважений нею орган, підприємство, установа, організація комунальної власності, на балансі яких перебуває майно.

            Комунальні платежі – кошти, що вносяться орендарем за користування комунальними послугами, згідно з показниками лічильників або пропорційно займаній площі, встановленому обладнанню.

            Об’єкт позики – нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення, частина приміщення), рухоме майно (засоби виробництва, транспорт, офісне майно та інше).

            Позичкодавцями майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради виступають :

            а) Високопільська селищна рада:

            - на цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій комунальної власності;

            - на нерухоме та індивідуально визначене майно, що знаходиться безпосередньо на балансі селищної ради.

            б) уповноважені особи підприємств, установ та організацій, комунальної власності:

            - на окремі споруди, будівлі, майнові комплекси структурних підрозділів, окремі приміщення (при наданні дозволу селищної ради на позичку конкретно визначеного майна;

            - на окремо індивідуально визначене майно (крім нерухомого), що перебуває у них на балансі (при погодженні з сесією селищної ради).

2. Порядок розгляду заяв фізичних, юридичних осіб,

клопотань  підприємств, організацій, установ

            2.1.Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та планування селищної ради веде облік і реєстрацію нерухомого та рухомого майна,  майна, що не використовується і може бути надане в позичку, обстежує об’єкти позички, подає пропозиції селищному голові щодо можливості надання об’єктів в позичку.

            2.2.Фізична або юридична особа, яка виявила бажання отримати в позичку майно, яке є на балансі селищної ради, або знаходиться у її безпосередньому віданні, звертається з заявою щодо  наміру безоплатного користування майном (позичка), яка розглядається на сесії селищної ради.

            До заяви додається:

            Фізичною особою, яка бажає використовувати майно для приватних, побутових цілей – копія паспорта та ідентифікаційного номера.

            Фізичною особою, яка бажає використовувати майно для підприємницької діяльності – копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

            Юридичною особою – копію Статуту (Положення), копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки про включення до єдиного державного реєстру.

            За наявності чи потреби до клопотання додаються копії заяв, що надійшли до керівника підприємства, організації, установи від фізичних або юридичних осіб.

            2.3.Попередньо розглянуті селищним головою клопотання щодо отримання дозволу виступати користувачем та заяви на позичку нерухомого майна направляються на розгляд сесії селищної ради. Постійна комісія питань планування бюджету і фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та комісія з питань  житлово-комунального господарства селищної розглядає дане питання і готує  висновок на розгляд сесії:

            - про надання згоди на здачу в позичку;

            - про визначення Користувача на конкурсних засадах;

            - про недоцільність проведення експертної оцінки для визначення ринкової вартості об’єкта;

            - про вмотивовану відмову в позичці майна.

            2.4.У разі відповідності  документів вимогам чинного законодавства, постійна комісія з питань планування бюджету і фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та комісія з питань  житлово-комунального господарства селищної ради готує проект рішення селищної ради з цього питання, а в міжсесійний період - відповідного розпорядження селищного голови з послідуючим затвердженням на черговій сесії селищної ради .

договорів позички нерухомого майна

            3.1.Підставою для укладання селищним головою Договору позички на об’єкт, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади є висновок постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та комісію з питань  житлово-комунального господарства та рішення селищної ради про надання дозволу :

            - на укладання Договору позички на майно, що знаходиться на балансі селищної ради;

            - виступати Позичкодавцем конкретно визначеного нерухомого майна, що знаходиться на балансі селищної ради.

            В міжсесійний період Договори позички можуть бути укладені селищним головою відповідно до висновку постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та комісії з питань  житлово-комунального господарства з послідуючим затвердженням на черговій сесії селищної ради.

            Зміни до діючого Договору позички вносяться, у відповідності до висновку постійної комісії з питаньпланування бюджету і фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та комісії з питань  житлово-комунального господарства, розпорядженням селищного голови з послідуючим затвердженням на черговій сесії селищної ради.

            3.2.Договір позички вважається укладеним з моменту його підписання сторонами,  а на будівлі, капітальні споруди (їх окремі частини) строком на три роки і більше – після його нотаріального посвідчення.

            3.3.Передача об’єкта позички здійснюється в термін, встановлений сторонами і оформляється актом прийому-передачі.

            Акт прийому-передачі підписується уповноваженими представниками сторін і є обов’язковим додатком до Договору позички.

            3.4.Договір позички припиняється в разі :

            - закінчення терміну дії Договору;

            -приватизації об’єкта позички за участю Користувача цілісного майнового комплексу;

            - письмового попередження однієї сторони Договору позички, іншої – про відмову від договору (за місяць - у разі позички індивідуально визначеного рухомого майна, за три місяці - при позичці нерухомого майна, за сім днів - якщо майно потребує особливого догляду, зберігання до його повернення ), якщо інше не передбачено Договором позички;

            - банкрутства, ліквідації юридичної особи, або у разі смерті фізичної особи (користувача);

            - знищення об’єкта позички.

            3.5.Договір позички може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї з сторін Договір позички може бути достроково розірвано за рішенням місцевого, господарського судів у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених  діючим законодавством.

            3.6.У разі припинення Договору чи дострокового його розірвання Користувач зобов’язаний повернути Позичкодавцеві об’єкт позички у стані не гіршому ніж на момент отримання його в позичку, про що складається відповідний акт прийому-передачі. Якщо Користувач допустив погіршення стану об’єкта позички, або його руйнування, він повинен відшкодувати Позичкодавцеві збитки, якщо не доведено, що це сталося не з його вини.

            3.7.У разі несвоєчасного звільнення об’єкта позички, при припиненні або розірванні Договору позички, Користувач сплачує Позичкодавцю компенсацію за використання об’єкта позички в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки.

            3.8.Укладені сторонами Договори позички повинні відповідати типовим.

4. Поліпшення нерухомого майна

            4.1.Користувач має право, за погодженням з Позичкодавцем, якщо інше не передбачено Договором позички, за рахунок власних коштів здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення використовуваного майна.

            4.2.За попереднім погодженням з Позичкодавцем, у разі виникнення потреби в користувача на виконання перепланування або реконструкції нерухомого майна, ним, за власні кошти, виготовляється технічний висновок про можливість виконання даних робіт, який подається на розгляд постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та комісії з питань  житлово-комунального господарства селищної ради.

            4.3.На підставі погодженого технічного висновку, Користувач за власні кошти, замовляє проектно-кошторисну документацію та її технічну експертизу. Дозвіл на виконання робіт з реконструкції нерухомого майна надається постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та комісії з питань  житлово-комунального господарства селищної ради. Витрати пов’язані з такою реконструкцією Користувачу не повертаються.

            4.4.Здійснення поліпшення нерухомого майна проводиться з врахуванням вимог чинного законодавства України.

            4.5.Якщо Користувач за рахунок власних коштів здійснив, за згодою Позичкодавця та з дозволу постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та комісії з питань  житлово-комунального господарства селищної ради поліпшення нерухомого майна, які неможливо відокремити від нього без заподіяння шкоди, Позичкодавець зобов’язаний, відповідно до діючого законодавства, компенсувати йому затрачені кошти, якщо інше не передбачено Договором позички.

            4.6.Вартість робіт з поліпшення нерухомого майна, виконаних Користувачем без згоди позичкодавця, компенсації не підлягає. При достроковому розірванні Договору позички з ініціативи Користувача або закінченні терміну договору позички невід’ємні поліпшення визнаються власністю Позичкодавця і відшкодуванню не підлягають.

договорів позички та контроль за дотриманням умов договорів

Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та плануванняселищної ради:

 - реєструє Договори позички на нерухоме та індивідуально визначене рухоме майно, що знаходиться у безпосередньому віданні селищної ради;

         - веде облік наданих дозволів на позичку, Договорів позички;

-  контролює дотримання умов укладених Договорів.


                                                                                   Додаток 2 до рішення                                                                                                                         

                                                                                                         селищної ради від ­­­­­­­­

___ лютого2018 року  № ______

Т И П О В И Й    Д О Г О В І Р

безоплатного користування (позички)

нерухомого комунального майна

                                                                                                                         

__________________________________________________________________,

                                           (повне найменування позичкодавця)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ_________________,    місцезнаходження якого:

_________________________________________________________________

                                                                    (адреса)

(далі - Позичкодавець) в особі ________________________________________,

                                                              (посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

що діє на підставі___________________________________________________,

                                                                 (назва документу, статут, довіреність і т.і.)

з одного боку, та ____________________________________________________,

                                                         (повне найменування користувача)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ_________________,    місцезнаходження якого:

____________________________________________________________________

                                                                   (адреса)

(далі – Користувач) в особі ____________________________________________,

                                                                     (посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

що діє на підставі___________________________________________________,

                                                           (назва документу, статут, довіреність і т.і.)

з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

   1.1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає у позичку (строкове безоплатне користування) нерухоме майно______________________________

__________________________________________________________________

                                                           (повна назва)

площею______ кв.м., розташоване за адресою:________________, на _____ поверсі (ах) __________________________________________________________

                                                 (будинку, приміщення, будівлі),

що перебуває на балансі Позичкодавця і балансова вартість якого становить на “____”______20__р. ________ (__________) грн. (далі – Майно).                                             

                                          (прописом)      (цифрами)                                      

   1.2. Майно передається у позичку з метою використання для ____________

____________________________________________________________________.

   1.3. Передача Майна із зазначенням його стану шляхом опису оформлюється двостороннім Актом прийому-передачі, який підписується уповноваженими представниками обох сторін, і який є невід'ємною частиною даного Договору.      

   1.4. Якщо законодавством України передбачено нотаріальне посвідчення цього Договору і державна реєстрація його як правочину, то зазначені дії проводяться у обов’язковому порядку і за рахунок Користувача.

2. Гарантії

   2.1. Сторони гарантують, що наділені всіма повноваженнями для укладення цього Договору і виконання зобов’язань за ним, не обмежені ніякими законодавчими або договірними зобов’язаннями.

   2.2. Майно, що надається в позичку, на момент укладання цього Договору нікому іншому не продане, не подароване, не відчужене ніяким іншим способом, під заставою (в тому числі податковою), забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо нього, а також прав у третіх осіб як у межах, так і за межами України не має, як внесок до статутного капіталу інших юридичних осіб не внесене.

3. Умови передачі і повернення Майна.

     3.1. Користувач вступає в строкове користування Майном у термін, зазначений у Договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору і акту прийому-передачі майна, а в разі користування нерухомим Майном на строк не менше, ніж три роки – після державної реєстрації Договору.

      3.2. Передача Майна у позичку не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на це Майно. Власником Майна залишається територіальна громада Високопільської селищної ради, а Користувач користується ним протягом терміну позички.

       3.3. У разі припинення цього Договору майно повертається Користувачем Позичкодавцю. Користувач повертає Майно аналогічно порядку, встановленому при передачі Майна Користувачу за цим Договором. Майно вважається повернутим Позичкодавцю з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі. У разі, якщо Користувач затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

       3.4. Обов’язок із складання акту прийому-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.       

4. Обов`язки Користувача.

Користувач зобов’язується:

       4.1. Використовувати Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору, виключно для здійснення статутної діяльності Користувача та без права передачі третім особам.

       4.2. Забезпечувати збереження Майна, попереджати його пошкодження і псування, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його у позичку, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

       4.3. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів Майна.

       4.4. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов`язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

       4.5. Протягом місяця після укладення  цього Договору, у разі необхідності, застрахувати орендоване майно не менше, ніж на його вартість, визначену в п.1.1. цього Договору, на користь Позичкодавця в порядку, визначеному законодавством, і надати Позичкодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк позички Майно було застрахованим.

       4.6. У разі припинення або розірвання Договору повернути Позичкодавцю або підприємству (установі, організації), вказаному Позичкодавцем, Майно у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його у позичку, з урахуванням нормального фізичного зносу, й відшкодувати Позичкодавцю збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна з вини Користувача.

       4.7. Здійснювати витрати, пов`язані з утриманням Майна, в тому числі шляхом компенсації Позичкодавцю відповідної вартості комунальних послуг та експлуатаційних витрат, згідно отриманого рахунку Позичкодавця та копій рахунків відповідних організацій. Компенсація вартості комунальних послуг та експлуатаційних витрат здійснюється Користувачем протягом 3-х банківських днів з моменту отримання від Позичкодавця виставленого рахунку.

       4.8. У місячний термін з дати підписання цього Договору укласти договори з відповідними організаціями про надання комунальних послуг, що стосуються  наданого у позичку Майна.

       4.9. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.     

       4.10. Не зберігати зброю, вибухові речовини, радіоактивні, хімічні, біологічні засоби та/або прекурсори, інші заборонені предмети, обіг яких обмежено або заборонено законодавством України.

       4.11. Забезпечувати доступ Позичкодавцю до Майна з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

       4.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Позичкодавця у тижневий строк.

5. Права Користувача

Користувач має право:

        5.1. Використовувати Майно у відповідності з його призначенням і умовами цього Договору.

        5.2. У разі виявлення недоліків Майна, що перешкоджають його використанню, відмовитись від прийняття Майна до закінчення строку дії Договору, попередивши Позичкодавця про відмову від Договору не пізніше як за один місяць до повернення Майна.

        5.3. У разі необхідності, з дозволу Позичкодавця здійснювати за власний рахунок невід’ємні поліпшення Майна (вносити зміни до його складу, проводити його реконструкцію, технічне переоснащення), що зумовлюють підвищення його вартості, без компенсації відповідних витрат Позичкодавцем. Після закінчення строку дії Договору усі невід`ємні поліпшення Майна, зроблені Користувачем, переходять у комунальну власність територіальної громади Високопільської селищної ради.

6. Обов’язки Позичкодавця

Позичкодавець зобов’язується:

       6.1. Передати Користувачу у Позичку Майно згідно з цим Договором за актом прийому-передачі Майна, який підписується одночасно з цим Договором.

       6.2. Не здійснювати дій, які б перешкоджали Користувачу користуватися  Майном на умовах цього Договору.

       6.3. У разі здійснення Користувачем невід’ємних поліпшень Майна - контролювати виконання відповідних робіт.

7. Права Позичкодавця

Позичкодавець має право:

       7.1. Контролювати наявність, стан і напрями використання Майна, переданого у позичку за цим Договором.

       7.2. Виступати з ініціативою відносно внесення змін у цей Договір або його розірвання у разі погіршення стану Майна в результаті невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

       7.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

       7.4. Вимагати від Користувача відшкодування збитків, завданих внаслідок його недбалого поводження з Майном або його пошкодженням.

8. Відповідальність Сторін.

 

       8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим  Договором сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством і цим Договором.

       8.2. Позичкодавець не відповідає за зобов’язаннями Користувача. Користувач не відповідає за зобов’язаннями Позичкодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Користувач відповідає за своїми зобов’язаннями  і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном.  Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на  комунальне майно, надане у позичку.

       8.3. Спірні питання, що виникають за цим Договором або у зв’язку з ним і не вирішуються шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

             9.Термін дії, умови зміни і припинення Договору.

       9.1. Цей Договір укладений строком ______________________________ і

                                                                                       (цифрою та прописом)

діє  з “___ ”____________20__ р. до “____”________________20__р. включно.

       9.2.Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі у випадках, якщо після його укладення законодавством встановлені правила, що погіршують становище Користувача.

       9.3.Зміни і доповнення  до умов цього Договору або його розірвання  допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни і доповнення, які пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання на розгляд іншої сторони.

        9.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірваний за рішенням суду у випадках, передбачених діючим законодавством.

         9.5. Реорганізація Позичкодавця або Користувача, або перехід права власності на Майно третім особам, не визнається підставою для змінення або припинення дії цього Договору і він зберігає свою силу для нового власника Майна (його правонаступників), за виключенням приватизації Майна Користувачем.

  9.6. Дія Договору припиняється в результаті:

$1-         закінчення терміну дії, на якій він був укладений;

$1-         приватизації Майна Користувачем;

$1-         знищення Майна;

$1-         достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

$1-         в інших випадках, прямо передбачених діючим законодавством.

        9.7. Достроково Дія цього Договору припиняється у випадках:

$1-         порушення строків виконання Користувачем зобов`язань, зазначених у пунктах 4.7 та 4.8 цього Договору, більше, ніж на один місяць;

$1-         невиконання Користувачем інших обов`язків, зазначених у розділі 4 цього Договору.

        9.8. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

          Цей Договір укладено у 2-х (3-х у разі необхідності) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу:

$1-         1 – позичкодавцю;

$1-         1 – користувачу;

$1-         1 – нотаріусу (у разі необхідності).

11. Реквізити Сторін

ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ:

КОРИСТУВАЧ:

«___»____________20_ р.

МП

 

«___»____________20_ р.

      МП

12. Додатки

       Додатки до цього договору є його невід’ємною і  складовою частиною. До цього Договору додаються:

$1-         акт прийому-передачі Майна;

$1-         копія договору страхування Майна (у разі необхідності);

$1-         перелік та розрахунок вартості комунальних послуг, експлуатаційних та інших витрат, пов`язаних з предметом Договору (у разі необхідності).

      

(додаток № 1 до Типового договору

безоплатного користування (позички)

майна комунальної власності

 територіальної громади

Високопільської селищної ради)

 

А К Т

приймання-передачі майна

 смт. Високопілля                                                                          від “___”_____________20_  р.                                                                      

Орендодавець (Балансоутримувач) _________________________________________________

                                                                                         (повна назва)

 в особі_______________________________________________________________________ ,

                                                (посада, прізвище, ім`я, по -батькові)

 з однієї сторони, і

Орендар______________________________________________________________________

                                                         (повна назва)

 в особі_______________________________________________________________________ ,

                                                         (посада, прізвище, ім`я, по батькові)

 з іншої сторони, склали цей акт про те, що:

Орендодавець (Балансоутримувач) передає, а Орендар приймає відповідно до Типового договору безоплатного користування (позички) нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради) від “___”___________20_ р. приміщення (будівлю, споруду тощо) за адресою ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

загальною площею__________________кв.м, вартість якого становить_______________грн. станом на “___”_________________20_  р.

Майно здається (передається) в придатному для використання стані й приймається без зауважень.

Орендодавець

(Балансоутримувач) здав:                                                Орендар прийняв:

 ____________________                                                  _________________

                 підпис                                                                                            підпис

     М.П.                                                                                        М.П.     

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

2273101
CьогодніCьогодні2463
ВчораВчора2580
На цьому тижніНа цьому тижні18765
У цьому місяціУ цьому місяці21165
З початкуЗ початку2273101

Besthosting


Найновіше