Skip to content
Додому Новини селища З Днем Народження «Барвінку»!
З Днем Народження «Барвінку»! Друк
Вівторок, 27 лютого 2018, 06:10

Дошкільний вік – це базовий етап фізичного,психічного та соціального становлення особистості дитини. Дошкільна освіта – це цілісний процес спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її здібностей, задатків, нахилів, індивідуальних, психічних та фізичних  особливостей, культурних потреб. Дитячий садок – це потужна освітня система, яка будується на основі сучасних наукових досягнень у галузі педагогіки, враховуючи вимоги, які висуває перед нами сучасність.                                                  

Перші дошкільні заклади, як самостійні навчально-виховні установи  особливого типу виникли в Україні у ХІХ ст. У Високопіллі перший дитячий садок «Оленка» відкрився у 1958 р. Дитячий садок «Барвінок», який працює зараз, відкрився у 1978 р. А було це так…  Високопільська селищна рада, виконавчий комітет (голова Білоусько О. П.), затвердили рішення №33/6 від 17.03.1977р. «Про відведення земельної ділянки під будівництво дитячого  ясла-садку на 140 місць по вул. Леніна, за рахунок суспільних земель селищної Ради депутатів трудящих, площею 0.55 га». І вже 30 жовтня 1977 року Високопільська районна рада затвердила акт Державної приймальної комісії «Про прийняття до експлуатації дитячого ясла - саду на 140 місць в смт.Високопілля по вул.Леніна, з корисною площею 944 м.кв, вартістю 216.4 тисяч карбованців з оцінкою «відмінно»». 18 лютого 1978 року відкрився дитячий ясла-садок № 2 «Барвінок». Першою завідуючою садком була Гришанова Н. Д.  По штатному розпису було 34 працівника, з яких 12 педпрацівників. Відвідували садок 140 дітей: дві групи - раннього віку, чотири дошкільні групи.

 

Адміністрація, відділ освіти, методисти надавали значну методичну  підтримку.

З 1980 по 1990 роки дитячий ясла-сад «Барвінок» підтримував звання «зразкового».

З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною справою українського народу. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мали стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу.

Дошкільне виховання є вихідною ланкою в системі безперервної освіти, становлення і розвитку особистості. Воно здійснюється в родині та дитячих дошкільних виховних закладах у тісній взаємодії з сім’єю і має на меті забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей, їх повноцінного розвитку, готовності до школи, набуття життєвого досвіду.

Про те, що дошкільне виховання є дуже важливою ланкою в системі безперервної освіти, свідчать нормативні акти прийняти Верховною Радою України: Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про охорону дитинства», наказ МОН України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», наказ про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, та виховання в них дітей, та інші нормативно-правові документи.

Основними завданнями дошкільної освіти України є: збереження та зміцнення фізичного, психологічного та духовного здоров’я дитини; виховання у дітей любові до України; шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; формування особистості дитини її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

Головними принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти; єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей; особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини та інші.

 В 1995 році, в зв’язку із значним зменшенням контингенту дітей дошкільного віку, дитячий ясла-сад «Оленка» закрився. Останніми його завідуючими були Бондаренко Н.І та Гергель С.В. Зменшується кількість дітей і у дитячому садку «Барвінок», в ньому функціонувало 4 групи відвідувало заклад 130 дітей.

Дитячий  садок  з 1979 року  по 2013 рік очолювала завідуюча Палига Т. В. У дошкільному закладі налічувалося  30 працівників, 13 - педагоги. Додатково введено в штат вихователя фізкультури. Методистами працювали Титаренко В.І та Бугайчук Л.П.

Щоранку зустрічали  дітей вихователі, які добре володіли педагогікою і психологією дошкільнят, впроваджували  інноваційні технологій в роботу, систематично підвищували  свій професійний рівень. Вихователями фізкультури працювали Власенко Л.В., Вітюхін В.М.  Музичними керівниками були Бережна С К,  Гриньок О.О., Старченко І.В., Біднина О.В.                                        Вихователі Андрієнко К.Ф та Чепікова С.Л особливу увагу приділяли адаптації, розвитку мовлення та ігровій діяльності дітей.

Вихователі Гергель С.В, Хижняк Н.К, Волкова Т.В проводили цікаві заняття на теми екології, українознавства, валеології, дбали про мовленнєвий розвиток, навчали грамоти.

Вихователі Болбас В.В., Ломанченко С.І., Позняк Л.О.,Маловічко Л.В.  розвивали логічне мислення, увагу, початкові математичні здібності, виховували художні здібності, естетичні почуття, виготовляли обладнували поповнювали навчально-матеріальну базу.

В березні 2000 р. Високопільський ясла-сад був  атестований з відзнакою. Матеріально-навчальна база достатня, відповідала статусу навчального закладу, дозволяла виконувати основні завдання поставленні перед ним. В садку є методичний кабінет де зібрано методичну літературу, матеріали на допомогу вихователям з різних розділів, програм.

Районним методичним кабінетом було  вивчено і узагальнено передовий педагогічний досвід  вихователів: Миц Н.О «Розвиток мовлення дошкільнят», Хижняк Н.К. «Народознавство в дитячому садку», Власенко Л.В. «Фізкультурно-оздоровча робота.  Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників здійснювалася згідно плану та типового положення про атестацію.

За сумлінне відношення до роботи педагогічні  працівники нагороджені грамотами обласного управління та районного відділу освіти. Палига Т.В., Бережна С.К.  нагородженні нагрудним знаком «Відмінник освіти»,  Бугайчук Л.П., Миц Н.О. нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти, Андрієнко К. Ф.Чепікова С.Л. – нагороджені  Грамотою відділу освіти. За результатами атестації  вищий тарифний розрядом мали 9 вихователів.

Дошкільний навчальний заклад діє за власним статутом розробленим відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». Управління дошкільним закладом здійснюється на основі принципів демократизму, гуманізму свободи, відповідальності. Здійснюється завдання родинного виховання до розв’язання яких залучаються  батьки.

Допомога дитячого садку, спільні свята, розваги, дні відкритих дверей дні, добрих справ. У дошкільному закладі створенні безпечні умови для здоров'я, утримання, розвитку дошкільнят. Робота колективу була спрямована на забезпечення якісного педагогічного процесу.

Вся організаційна  робота проводилась відповідно до програм виховання та навчання дітей дошкільного віку «Дитина» та «Зенятко». Підвищенню кваліфікації та педагогічної майстерності сприяла організаційно-методична робота, яка спрямована на виконання Закону України «Про дошкільну освіту».

На базі садочку  проходили  районні семінари, наради завідуючих, вихователів з фізкультурно-оздоровчої роботи.                       Медичне обслуговування здійснювали  старші медсестри Цегельнок Г.М., Штепа О, Корженевська Л.І., Руссі С.Х., Попова О.О.

Одним з головних завдань роботи дошкільного закладу була  правильна організація харчування дітей та режиму дня. Техперсоналом садок забезпечений, який дбав про порядок, чистоту, тепло в приміщенні та на території дитсадка.

В тісному зв’язку працював і працює колектив «Барвінку» з Високопільською ЗОШ I- Ш ступенів з питань наступності, безперервності навчання, підготовки  дошкільнят до школи.

На сьогоднішній день колектив «Барвінку» докладає всі зусилля, аби бути гідною зміною керівникам і педагогам, які створили імідж дитячого закладу. Намагається робити все, щоб малята почувалися комфортно і затишно, створює повноцінне середовище, яке дає можливість дітям розвиватися, набувати необхідних знань та умінь для життя, орієнтуватися в навколишньому світі.

З вересня 2015 року керівництво дитячим закладом здійснює Старченко О. М.          Завідуюча організовує роботу з реалізації завдань дошкільної освіти та забезпечує їхній рівень у межах державних вимог. Вирішує навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності ДНЗ.                                                                                    Завдяки тісній співпраці з органами місцевого самоврядування Високопільської районної ради, Високопільської селищної ради, Новопетрівської сільської ради значно зміцнилася матеріально-технічна база.

Працівники Ярещенко А. В. та Маловічко Л. В. подбали про естетичне оформлення фасаду малюнками з улюбленими  мультгероями.

          Щороку в літній період проводяться ремонтні роботи працівниками та батьками садочка, дякуючи фінансовій підтримці   батьків наших вихованців та спонсорів.

Музичний зал обладнаний інтерактивною дошкою без використання якої не обходиться жодне музичне чи фізичне заняття,  розважально-пізнавальний захід чи свято.

На території,  для кожної групи, обладнані ігрові майданчики з тіньовими навісами, пісочницями, гойдалками, гіркою та каруселлю.

В 2017 році Високопільською селищною радою подаровано ігровий майданчик, який розташований на території закладу.

На теперішній час по штатному розпису у «Барвінку» налічується  38 працівників з них 14 педагогів, які виховують 151 дитину.

Досвідчені вихователі: Бугайчук В. Т., Гергель С. В., Цалінська  Г.В., Білявська Л. С., Куленич Л. Л., Андрієнко К. Ф., Чепікова С. Л.  спрямовують зусилля на формування гармонійно розвиненої особистості здатної до творчої самореалізації. Молоді вихователі: Рагуткіна  І. Ю., Гінцяк А. О., Скірко О. В.,  Романович О. А., Сотнік О. В., Топчій М. В. створюють умови для успішної соціалізації дошкільнят, формують їх життєву компетентність, розвивають ціннісне ставлення до світу природи, культури людей, самої себе, що є одним з основних пріоритетних завдань сучасного дошкільного закладу. Музичний керівник Маловічко Л.В. прищеплює дітям цікавість і любов до музики, співу, танцю, розвиває музичні здібності кожного вихованця.

Без молодшого обслуговуючого персоналу, а саме помічників вихователів (Тарнавська Д.В., Тарабака В.М., Прокопенко А.С., Болбас В.В., Головіна І.О., Ткачук А.О., Власенко Л.В.), працівників харчоблоку (Савченко Л.О., Семко Н.М.,  Попової А.О.), працівників пральні  (Парнюк Н.М., Кордюк О.Г.), охоронників (Пашиного Г.І., Шеремети П.М., Кордюка В.Б.), двірника Салтан А.П., операторів газової котельні  (Кудрявцева С.М., Балабухи О.Л.), головного бухгалтера Куковінець Н.Л, завгоспа Жалобецької А.В., робітника з обслуговування приміщення Семка В.А., медичної сестри Попової О.О., інструктора з фізичної культури Ярещенко А.В. не були б створені належні умови для зростання здорової, щасливої, самодостатньої, творчої особистості.

Дитячий садок – це невтомна й самобутня країна малечі. Це той світ у якому дитина живе в найважливіший період свого розвитку. І від того, як їй тут живеться залежить не лише її майбутнє, а й майбутнє всієї країни. У лютому 2018 року наш дитячий садок відзначатиме 40-річний ювілей.                             З Днем народження «Барвінку»!

 То ж вітаємо всіх тих хто в нім працював і працює, виховувався і виховується, хто причетний до справи навчання та виховання дітей дошкільного віку.

Топчій М.В., вихователь  

 

 

 

 

 

 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

Погода

 

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Валюта

Офіційні сайти

 

Статистика

1352841
CьогодніCьогодні2
ВчораВчора864
На цьому тижніНа цьому тижні5933
У цьому місяціУ цьому місяці15248
З початкуЗ початку1352841

Besthosting