Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2018 року Рішення № 208 Про затвердження регуляторного акту-проекту рішення «Про затведрження Положення про надання платних послуг КЗ «Високопільська ЦБ Високопільської селищної ради та встановлення тарифів на платні послуги»
Рішення № 208 Про затвердження регуляторного акту-проекту рішення «Про затведрження Положення про надання платних послуг КЗ «Високопільська ЦБ Високопільської селищної ради та встановлення тарифів на платні послуги» Друк
Четвер, 28 червня 2018, 05:16

 

ВИСОКОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОАТУУ 6521855100

Р І Ш Е Н Н Я

Х сесії селищної ради VIІ скликання

 

від 26 червня 2018 року 208

Про затвердження регуляторного акту-проекту рішення «Про затведрження Положення про надання платних послуг КЗ «Високопільська ЦБ Високопільської селищної ради та встановлення тарифів на платні послуги»

Розглянувши клопотання КЗ «Високопільська ЦБ Високопільської селищної ради», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.9,13 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-17 селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити проект регуляторного акту проекту рішення «Про затведрження Положення про надання платних послуг КЗ «Високопільська ЦБ Високопільської селищної ради та затвердження тарифів платних послуг, що надаються КЗ «Високопільська ЦБ» для його розгляду та оприлюднити з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань (проект додається).
    1. Даний проект затвердити в основній редакції на черговій сесії селищної ради.
    2. Здійснити оприлюднення даного проекту рішення шляхом розміщення на інформаційній дошці селищної ради та на сайті Високопільської селищної ради в строк відповідно до чинного законодавства.
    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з  питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.

 

Селищний голова Р.М. Застава

 

 


У К Р А Ї Н А 
ВИСОКОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Х сесії селищної ради VІІ скликання

від  _____________   № ____

 

Про затвердження Положення про надання платних послуг КЗ «Високопільська  ЦБ»

Високопільської селищної ради та встановлення тарифів на платні послуги

 

 

Відповідно до  ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, як і можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», спільного Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015  № 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», типовими правилами користування бібліотеками в Україні, наказу Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 року №275 (з наступними змінами),розглянувши клопотання комунального закладу, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про надання платних послуг КЗ «Високопільська ЦБ»  (додаток 1).

2. Затвердити перелік та прейскурант платних послуг, що можуть надаватися комунальним закладом (додаток 2).

3. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті ради.

4. Рішення набирає чинності з 01 серпня 2018 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань планування та обліку, бюджету, фінансів,  власності, соціально-економічного розвитку,  соціального захисту населення,зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.

 

 

Селищний голова                                                               Р.М. Застава

 

Додаток 1

до рішення ___ сесії

селищної ради VІІскликання

_____________№_____

Положення про платні послуги, які надаються

комунальним закладом «Високопільська центральна бібліотека»

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює механізм визначення вартості та основні засади організації платних послуг, які надаються комунальним закладом «Високопільська центральна бібліотека» (далі – Бібліотека) згідно з її основною діяльністю.

1.2. При наданні платних послуг Бібліотека керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України,  законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про захист прав споживачів», постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», Порядком визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженим наказом Міністерства культури України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015

№ 1004/1113/1556, Типовими правилами користування бібліотеками в Україні, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 року № 275 (з наступними змінами), Статутом Бібліотеки та Правилами користування Бібліотекою.

2. Організація платних послуг

2.1. Рішення про впровадження платних послуг, або про припинення їх надання, самостійно приймається Бібліотекою та оформляється відповідним наказом.

2.2. Перелік платних послуг, із зазначенням вартості кожної з послуг, формується Бібліотекою відповідно до чинного законодавства України з урахуванням попиту користувачів і можливостей Бібліотеки щодо їх надання, і затверджується наказом.

2.3. Порядок надання кожної з послуг, із зазначенням часу, місця і способу їх надання, визначається відповідно до чинного законодавства та затверджується наказом.

2.4. Бібліотека безкоштовно надає користувачам повну, доступну та достовірну інформацію щодо умов надання кожної конкретної платної послуги.

2.5. Питання організації надання платних послуг у Бібліотеці належить до компетенції відділу договірної роботи та організації платних послуг. Безпосереднє надання платних послуг здійснюють працівники структурних підрозділів Бібліотеки, до функцій яких належить надання цих послуг.

 

3. Визначення вартості платних послуг

3.1. Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються Бібліотекою, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.

3.2. Собівартість (калькуляція) платної послуги розраховується на підставі технологічної карти на надання конкретної послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу.

3.3. Технологічну карту послуги складає бібліотекар структурного підрозділу, до функцій якого входить надання цієї послуги, з урахуванням Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 №1631/16-08.

3.4. Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання, що не залежить від господарської діяльності Бібліотеки.

3.5. Оприлюднення інформації про вартість послуг, яка діє на дату їх надання, здійснюється із застосуванням інформаційних засобів (інформаційні дошки, веб-сайт Бібліотеки тощо)

4. Використання коштів від платних послуг

4.1. Облік надходжень та видатків покладається на головного бухгалтера ЦКД.

4.2. Плату за послуги замовник переводить через установи банку на спеціальний рахунок ЦКД.

4.3. Кошти, одержані від надання платних послуг, є додатковим джерелом фінансування Бібліотеки, і використовуються відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України з урахуванням вимог ч. 9, ст.51 цього Кодексу на придбання господарського та канцелярського товару.

 

5. Здійснення обліку та контролю

5.1. Отримання, розподіл та контроль за використанням коштів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

5.2. Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих послуг відповідно до законодавства.

5.3. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг, складається і подається відповідно до чинного законодавства.

5.4. Контроль за організацією надання платних послуг здійснює директор комунального закладу.

 

 

 

Додаток 2

до рішення ___ сесії

селищної ради VІІскликання

_____________№_____

Перелікта тарифи платних послуг які може надавати комунальний заклад

«Високопільська центральна бібліотека»

№ з/п

Найменування послуги

Одиниця

виміру

Тариф

Вартість послуги

1

Святкування днів народження дітей

1 захід

2 – 3 год.

 

 

Оренда приміщення

100 грн.

 

Оформленняприміщення

(за рахунокзамовника)

 

50 грн.

 

Написання сценарію

100 грн.

2.

Святкування днів народження дорослих

1 захід

2 – 3 год.

 

 

Оренда приміщення

100 грн.

 

Оформлення приміщення

(за рахунок замовника)

 

50 грн.

 

Написання сценарію

100 грн.

 

Пенсіонерам пільга    50 %

3.

Скайп - спілкування

1 год.

20 грн.

4.

Набір тексту оголошення і друк

одностороння чорно-біла

одностороння кольорова

 

1 аркуш

А - 4

 

5 грн.

7 грн

5.

Розміщення оголошення в Інтернеті

1 оголошення

 

10 грн.

6.

Замовити товар в Інтернет - магазині

1 замовлення

 

15 грн.

7.

Ксерокопіювання з книжок, газет, журналів, документів з фондів бібліотек (одностороння чорно-біла копія формат А4)

 

1 сторінка

 

2грн.

Ксерокопіювання з книжок, газет, журналів, документів з фондів бібліотек (одностороння кольоровакопія формат А4)

 

1 сторінка

 

6грн.

8.

Оренда приміщення для проведення корпоративних свят, майстер –класів, тренінгів, виставок і т.д.

 

1 захід

 

За домовленістю

9.

Зустріч з друзями, відпочинок з книгою, періодичним ивиданнями за чашкою

Чаю

Кави

 

 

 

3 грн.

5 грн.

10.

Няня на годину.

1 година

50 грн.

11.

Потьомкінська бібліотека - філія

 

 

Фотознімки свят

1 світлина

 

12.

Добрянська бібліотека - філія

 

 

Написаннясценарію

 

50 грн.

13.

Малошестірянська бібліотека - філія

 

 

Проведення уроків навчання з виготовлення декоративних квітів, виробів з тіста та плетіння.

 

1 рік

 

200 грн.

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Статистика

1320810
CьогодніCьогодні732
ВчораВчора631
На цьому тижніНа цьому тижні1363
У цьому місяціУ цьому місяці8768
З початкуЗ початку1320810

Besthosting


Найпопулярніші