Skip to content
Додому Виконавчий комітет Повноваження та діяльність

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті
«Генеральний план селища Високопілля Херсонської обл. (з зонуванням та геодезичніми роботами)»

Замовником Проекту виступає Високопільська селищна рада.
Розробник проекту – ФОП Молчанова Ірина Анатоліївна (сертифікат архітектора АА №003236)
Генеральний план території планується розробити з  метою:

-                   уточнення меж населеного пункту;
-                   уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації ;
-                     формування принципів планувальної організації забудови;
-                   встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
-                   виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;
-                   визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
-                   визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;
-                   визначення містобудівних умов та обмежень;
-                   обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;
-                   визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;
-                   забезпечення комплексності забудови території;
-                   - визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
-                   попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
-                   створення транспортної інфраструктури;
-                   організації транспортного і пішохідного руху,
-                   охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;
-                   комплексного благоустрою та озеленення;

Розрахунковий термін реалізації Проекту – 3 -20 років.

Основні техніко-економічні показники:

 1. Площа населеного пункту – 768,75 га
 2. Площа житлово – садибної забудови – 283,45 га.
  в т.скл. Перспективної забудови – 18,35 га
 3. Площа багатоквартирної  та блокованої житлової забудови – 12,10 га
  в   т.скл. перспективної забудови – 1,00га
 4. Площа громадської забудови – 27,50 га
  в   тому скл. Перспективної забудови – 3,25 га
 5. Площа комунально – складської забудови – 21,35 га
 6. Площа території земель сільськогосподарського призначення – 144,85 га
 7. Площа території земель сільськогосподарського виробництва – 5,80га
  в тому скл. перспективної забудови – 1,20 га
 8. Площа території земель інженерної інфраструктури – 11,90 га
 9. Площа території земель транспорту і звязку – 20,85 га
 10. Площа промислової забудови – 31,20 га
  в тому скл. перспективної забудови – 7,35 га
 11. Площа  зелених  насаджень  загального  користування  9парки,  сквери, бульвари) – 41,15 га
  в тому скл. перспективної забудови – 17,05 га
 12. Площа стадіонів, спортивних та дитячих майданчиків – 4,85 га
  в тому скл. перспективної забудови – 1,50 га
 13. Площа території кладовищ – 6,80 га
  в тому скл. перспектиної забудови – 2,00 га
 14. Площа звалища ТПВ перспективної забудови – 3,00 га.

Ознайомитися з Проектом містобудівної документації можна з 06.10.2017 по 06.11.2017 у приміщенні адміністративної будівлі районної ради – І поверх за адресою: вул. Визволителів, 112, під час прилюдного експонування або на офіційному сайті Високопільської селищної ради (http://kronau.in.ua).

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій – Вітвіцький Олександр Вікторович – заступник Високопільського селищного голови.

Пропозиції до Проекту приймаються з 06.10.2017 по 07.11.2017 селищною радою за адресою смт Високопілля вул. Визволителів, 112, ІІІ поверх  
Строк завершення розгляду пропозицій – 08.11.2017.

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій до Проекту. Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1)    повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2)       юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3)   власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4)        представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5)   народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад. Пропозиції, подані іншими особами або подані після 07.11.2017 залишаються без розгляду.

Завантажити електронні версії генерального плану смт Висоокпілля можливо за посиланнями:

https://drive.google.com/file/d/0B4xmy3e6lg_1d0czaXJiQk1IVUJ6QlhqN3dNYTgzRUVtUzdF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B4xmy3e6lg_1WDNYWXhGbEh1ZkcxRlktOGxkT2swa0tVU2ZZ/view?usp=sharing

Повноваження та діяльність виконкому Друк
П'ятниця, 13 травня 2011, 05:19

Повноваження, організація діяльності
виконавчого комітету селищної ради

 

Загальні положення

 1. Виконавчий комітет селищної ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом селищної ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень для здійснення організаційно - правового, інформаційного, аналітичного, матеріально – технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння взаємодії і зв'язків селищної ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та  посадовими особами місцевого самоврядування.
 2. Селищна рада за пропозицією селищного голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету селищної ради.
 3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 4. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради. Під час добору кандидатур до складу виконавчого комітету селищної ради, селищний голова враховує пропозиції постійних комісій селищної ради.
 5. Очолює виконавчий комітет селищної ради, селищний голова. Організацію роботи виконавчого комітету ради забезпечує секретар виконавчого комітету ради.
 6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законодавством для селищного голови.
 7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 8. Після закінчення повноважень селищної ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 9. Організація діяльності виконавчого комітету ради визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статутом територіальної громади селища, регламентом діяльності селищної ради.
 10. Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради, органів законодавчої та виконавчої влади.
 11. Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.

 

 

Інші виконавчі органи селищної ради

 1. Селищна рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати інші виконавчі органи.
 2. Виконавчі органи селищної ради є підзвітними і підконтрольними селищній раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і селищному голові.
 3. Керівники інших виконавчих органів селищної ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою.
 4. Положення про інші виконавчі органи селищної ради затверджуються селищною радою.
 5. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, його структурними підрозділами та селищним головою в межах їх повноважень.

 

Повноваження виконавчого комітету селищної ради

 1. Повноваження виконавчого комітету, виконавчих органів ради, порядок його діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями селищної ради, Регламентом  селищної ради.
 2. Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.
 3. Виконавчий комітет ради:
  • попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально - економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
  • координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
  • має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
 4. Для забезпечення підготовки сесій ради, роботи постійних, тимчасових контрольних комісій та депутатів ради, виконавчий комітет:
  • здійснює правові та організаційно - технічні заходи з підготовки і проведення сесій, а також роботи постійних та інших комісій ради;
  • здійснює правове та організаційно - інформаційне забезпечення діяльності депутатів;
  • проводить реєстрацію депутатів під час проведення сесії ради;
  • організовує узагальнення депутатських запитів, запитань та звернень, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;
  • відповідає за друкування (розмноження) прийнятих рішень ради з примірника, підписаного членами редакційної комісії;
  • веде діловодство ради;
  • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до відома виконавців;
  • організовує узагальнення доручень виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;
  • організовує навчання депутатів;
  • бере участь у підготовці нарад, семінарів, днів депутатів, зустрічей, а також інших заходів, здійснюваних радою, постійними та іншими комісіями ради;
  • вивчає питання, пов'язані з адміністративно - територіальним устроєм селища для внесення пропозицій раді;
  • у межах повноважень, згідно з Положенням про виконавчий комітет розробляє проекти рішень ради;
  • розглядає за дорученням селищного голови звернення, адресовані раді, веде їх облік, готує за ними відповідні довідки та пропозиції, сприяє депутатам ради в вирішенні цих питань;
  • здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування;
  • виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень ради.

 

Нормативно-правові акти виконавчого комітету

 1. Виконавчий комітет сільської, селищної ради в межах своїх повноважень на своїх засіданнях, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету, приймає рішення.
 2. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради. Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
 3. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території селища підприємствами й установами незалежно від їх організаційно - правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.
 4. Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 5. Розпорядження набирає чинності з дати його підписання, якщо інше не визначено самим актом.
 6. Розпорядження реєструються діловодом, розмножуються в необхідній для розсилки кількості і направляються за призначенням не пізніше ніж на третій день після підписання.
 7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

Організація роботи виконавчого комітету

 1. Організацію роботи виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.
 2. Планування роботи виконавчого комітету є одним із засобів організаційного забезпечення його діяльності. Порядок планування роботи виконавчого комітету селищної ради встановлює селищний голова.
 3. Основною формою роботи виконавчого комітету  селищної ради є його засідання.
 4. Організація контролю та роботи з документами у виконкомі здійснюється відповідно до інструкції з діловодства.

 

Засідання виконавчого комітету

 1. Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правочинним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
 2. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою.
 3. Планові засідання проводяться один раз на місяць, як правило, в останню середу місяця.
 4. На розгляд виконавчого комітету виносяться питання соціально - економічного розвитку селища, бюджету та фінансів, управління майном, приватизації та підприємництва, розвитку гуманітарної сфери, обслуговування населення, охорони довкілля, забезпечення законності і правопорядку тощо.
 5. Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому, надаються секретарем виконавчого комітету селищному голові за три дні до засідання.
 6. Ці документи включають:
  • проект порядку денного засідання із зазначенням доповідачів;
  • список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;
  • довідку, у якій викладені питання з висновками і пропозиціями;
  • проект рішення виконкому.
 7. Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.
 8. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом поіменного відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд селищної ради.
 9. За результатами засідання рішення виконавчого комітету доопрацьовується із урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні, перевізовується і подається на підпис  селищному голові не пізніше як на третій день після засідання.
 10. Прийняті і підписані рішення надсилаються організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.
 11. Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.

 

 

 

 

 

 

 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

Погода

 

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Статистика

1024667
CьогодніCьогодні1076
ВчораВчора1568
На цьому тижніНа цьому тижні1076
У цьому місяціУ цьому місяці34518
З початкуЗ початку1024667

Besthosting