Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2018 року Рішення № 280 Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Високопіл
Рішення № 280 Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Високопіл Друк
Середа, 31 жовтня 2018, 14:06


Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

 

Р І Ш Е Н Н Я

ХІV сесії селищної ради VІІ скликання

від 13 вересня  2018 року                                       №280

Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника  закладу культури, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради

Відповідно до законів України «Про культуру» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури»,  керуючись  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія селищної ради

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника  закладу культури, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради, що додається.
  2. Відповідно до статті 215 Закону України «Про культуру» доручити селищному голові призначати на посаду керівника закладу культури, переможця конкурсу,  шляхом укладання контракту.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.

 

Селищний голова                                             Р. М. Застава


Додаток

до рішення  ХІVсесії селищної ради

VII  скликання від  13 вересня 2018 року №280

 

ПОЛОЖЕННЯ

про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради

  1. 1. Загальні положення

1.   Це Положення розроблено відповідно до статей 211 – 215 Закону України «Про культуру»   і   визначає процедуру формування, організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради (далі – керівник закладу культури).

Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує відділ соціальної інфраструктури Високопільської селищної ради      (далі – уповноважений орган).

2.   Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, гласності, публічності, прозорості, законності, рівності прав її членів, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості її рішень, недискримінаційного ставлення до кандидатів на зайняття вакантної посади керівника закладу культури.

3. Основними завданнями конкурсної комісії є:

1)   відбір кандидатів на посаду керівника закладу культури;

2) розгляд документів, визначених частиною другою статті 214 Закону України «Про культуру», поданих в установленому порядку кандидатами на зайняття вакантної посади керівника закладу культури;

3) прийняття рішення про визначення переможця конкурсного добору та розміщення його на офіційному веб-сайті Високопільської селищної ради (далі – селищна рада).

4. Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

5. Конкурсний добір на посаду керівника комунального закладу культури оголошується розпорядженням селищного голови.

6. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії забезпечує уповноважений орган.

2.  Порядок конкурсного добору

1. Конкурсний добір (далі – конкурс) на посаду керівника комунального закладу культури складається з таких етапів:

- оголошення селищною радою конкурсу  на посаду керівника комунального закладу культури;

-  формування складу конкурсної комісії;

-  подання документів кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури;

-  добір кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури;

-  призначення селищним головою керівника комунального закладу культури.

Уповноважений орган оголошує конкурс на посаду керівника комунального закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника комунального закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

Оголошення про конкурс розміщується на офіційному веб-сайті селищної ради або у місцевих засобах масової інформації.

Оголошення про конкурс має містити інформацію про дату початку прийому документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсного  добору, вимоги до кандидатів.

3. Порядок утворення та склад конкурсної комісії

1. Склад конкурсної комісії та її повноваження формуються відповідно до                        статті 213 Закону України «Про культуру».

Персональний склад конкурсної комісії і зміни до нього (за потреби) та кандидатура секретаря конкурсної комісії затверджується розпорядженням селищного голови.

До складу конкурсної комісії включаються:

-         голова постійної комісії селищної ради з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту;

-         начальник загального відділу селищної ради;

-         головний спеціаліст з культури та зв’язків з громадськістю відділу соціальної інфраструктури селищної ради;

-         три кандидатури від трудового колективу;

-         три кандидатури від громадських організацій у сфері культури відповідно функціонального спрямування.

2. Уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня після прийняття в установленому порядку рішення щодо оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури:

1) розміщує на офіційному веб-сайті селищної ради інформацію про строк, до якого приймаються пропозиції від громадських організацій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії, строк розгляду пропозицій, дату та місце проведення жеребкування, вимоги до кандидатур, інформацію про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти;

2)  інформує листом заклад культури щодо необхідності визначення на загальних зборах трудового колективу кандидатур для включення до складу конкурсної комісії із зазначенням строку подання пропозицій, вимог до кандидатур, інформації про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти.

3.  У разі неподання громадськими організаціями або трудовим колективом закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс, пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії, конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

4.  Голова конкурсної комісії обирається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. Після обрання голова конкурсної комісії продовжує засідання.

5. Уповноважений орган  призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії.

4. Вимоги до керівника комунального закладу культури та

подання документів для участі у конкурсі

1. Керівником комунального закладу культури  може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

-  за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-  є близькою особою або членом сім’ї керівника Органу управління.

3. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу культури.

4. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі,  упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси  уповноваженого органу у встановлений цією частиною строк.

5. Перелік документів, зазначених у пункті 4, є вичерпним.  Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

6. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

7. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі уповноважений орган оприлюднює подані документи, визначені у пункті 4, на офіційному веб-сайті селищної ради  відповідно до Закону України                   «Про захист персональних даних».

8. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту уповноваженого органу, які передаються конкурсній комісії.

9. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону  України «Про захист персональних даних».

5. Порядок відбору кандидатур від трудового колективу та порядок

жеребкування щодо визначення кандидатур від громадських організацій

1. Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур від трудового колективу до уповноваженого органу не пізніше 10 днів після оголошення конкурсу на паперових та електронних носіях керівником закладу культури подається:

-  супровідний лист у довільній формі. До супровідного листа додаються заява та анкета за формами, визначеними у додатках 1,2;

- протокол загальних зборів трудового колективу;

- список з підписами членів трудового колективу, які були присутні на зборах трудового колективу.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидати і головуючий на зборах трудового колективу закладу культури.

2. Відбір кандидатів для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування.

3. Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідно функціонального спрямування не пізніше 10 днів після оголошення конкурсу подає на паперових та електронних носіях лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначення трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До листа додаються заява та анкета за формами, визначеними у додатках 2 та 3.

Жеребкування проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій.

4. Уповноважений орган забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

5. Кандидатури, подані від громадських організацій у сфері культури, функціональне спрямування якої не відповідає напрямкам діяльності закладу культури, в якому буде проводитися конкурсний добір, до участі у жеребкуванні не допускаються.

6. Для проведення жеребкування Орган управління утворює комісію з жеребкування у складі голови, секретаря та 2 членів комісії. Склад комісії затверджується розпорядженням селищного голови.

Секретарем комісії з жеребкування є секретарем конкурсної комісії.

7. Комісія з  жеребкування:

- приймає рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі у жеребкуванні;

- проводить жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями, з метою визначення трьох кандидатур до складу конкурсної комісії від громадських організацій.

8. Жеребкування проводиться зо допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кандидата і найменування громадської організації, яка запропонувала його кандидатуру до складу конкурсної комісії.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні.

Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з жеребкування один із членів комісії дістає з пристрою почергово три жеребки та передає їх голові комісії.

Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору.

Рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі в жеребкуванні та результатами жеребкування оформлюються протоколом засідання комісії з жеребкування, який підписуються головою та всіма її членами.

Рішення комісії з жеребкування приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

6. Порядок роботи конкурсної комісії

1. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним у разі особистої участі в засіданні не менше 2/3 від затвердженого складу.

Засідання конкурсної комісії проводить її голова.

2. Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значені, наведеному в Законі  України «Про запобігання корупції».

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

3. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії розміщується на офіційному веб-сайті селищної ради.

4. Порядок денний роботи конкурсної комісії та спосіб голосування затверджується на першому засіданні конкурсної комісії.

5. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами конкурсної комісії. Член конкурсної комісії, незгодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання конкурсної комісії.

6. Оформлення результатів засідання конкурсної комісії проводиться секретарем комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання конкурсної комісії.

7. Призначення керівника комунального закладу культури

1. Призначення керівника здійснюється селищним головою віповідно до статті 215 Закону України «Про культуру».

2. Контракт з керівником комунального закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’яковим для керівника, та інші умови.

3. Обов’язковими умовами контракту з керівником комунального закладу культури є:

- програми розвитку закладу культури на 1 і 5 років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівника;

- критерії оцінки праці керівника;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

- заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

 

 

Додаток 1  до Порядку

 

__________________________________

(назва органу, що проводить конкурсний добір  на посаду керівника закладу культури)

_______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________

(адреса місця проживання,

________________________________

контактний телефон)

________________________________

(контактний е-mail)

 

З А Я В А *

Я,_________________________________________________________ ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

даю згоду на участь у роботі конкурсної комісії на заміщення вакантної посади  ________________________________________________________                                          (повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір)

від ____________________________________________________________.

(назва громадської організації, що рекомендує на включення до складу  конкурсної комісії/  закладу культури, трудовий колектив якого висуває кандидатуру)

Згоди на участь у роботі зазначеної конкурсної комісії іншим суб’єктам подання  цього конкурсного добору не надавав (надавала).

Підтверджую, що не є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

До заяви додаю:

анкету на _____ арк.;

ксерокопії першої та другої сторінок паспорта та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання (ксерокопії тимчасового посвідчення для осіб  недавно прийнятих до громадянства України) на _____ арк.

 

«____»_______ 20____ року    ____________________       _______________

(особистий підпис)               (прізвище та ініціали)

* Заява має бути написана власноруч

Додаток 2 до Порядку

АНКЕТА

кандидата на включення до складу конкурсної комісії

Прізвище, ім’я по батькові

 

Громадянство

 

Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

Паспорт: серія, № паспорта, ким виданий, дата видачі, адреса по прописці,адреса фактична

 

Освіта

 

Навчальний заклад, рік закінчення

 

Напрям підготовки (спеціальність)

 

Кваліфікація

 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 

Нагороди, почесні звання (за наявності)

 

Трудова діяльність (період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства, установи, організації)

 

Громадська робота (у тому числі на виборних посадах)

 

Відомості про наявність чи відсутність: судимості;  адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною.

 

За достовірність даних несу повну відповідальність.

________________                          _______________________

(підпис кандидата на                         (прізвище, ініціали)

включення до складу

конкурсної комісії)

 

Голова громадської організації/          ___________           ________________

головуючий на засіданні трудового   (особистий підпис)            (прізвище, ініціали)

колективу закладу культури


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2772258
CьогодніCьогодні1119
ВчораВчора2711
На цьому тижніНа цьому тижні12912
У цьому місяціУ цьому місяці12912
З початкуЗ початку2772258

Besthosting


Найпопулярніші