Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про затвердження Положення про інформаційну систему «Реєстр територіальної громади Високопільської ОТГ»
Проект рішення Про затвердження Положення про інформаційну систему «Реєстр територіальної громади Високопільської ОТГ» Друк
Середа, 20 лютого 2019, 07:18

 

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

Р І Ш Е Н Н Я

____ сесії селищної ради VІІ скликання

від___________  2019 року                                      №____

Про затвердження Положення про
інформаційну систему «Реєстр
територіальної громади Високопільської ОТГ»

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", "Про адміністративні послуги", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", "Про захист персональних даних",  з метою визначення структури, складових та призначення інформаційної системи "Реєстр територіальної громади Високопільської об’єднаної територіальної громади, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про інформаційну систему "Реєстр територіальної громади Високопільської об’єднаної територіальної громади" (далі Реєстр), що додається.
 2. Центру надання адміністративних послуг, Загальному відділу:

2.1. Забезпечити створення та адміністрування Реєстру.

2.2. Забезпечити інтеграцію Реєстру з Єдиним державним демографічним Реєстром та в подальшому з інформаційною системою "Портал адміністративних послуг Високопільської селищної ради".

 1. Центру надання адміністративних послуг здійснювати організаційне та методологічне забезпечення ведення Реєстру.
 2. Відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування для забезпечення ведення актуальної бази даних Реєстру забезпечити:

4.1. Надання інформації Центру надання адміністративних послуг протягом одного робочого дня після присвоєння будівельної та/або поштової адреси об'єктів нерухомого майна на території Високопільської ОТГ;

4.2.  Протягом одного робочого дня надання інформації щодо існування/підтвердження адресної інформації об'єктів нерухомого майна на території Високопільської ОТГ.

 1. Визначити відповідальною особою, яка відповідно до Положення про Реєстр територіальної громади, буде заводити нових користувачів та надавати доступ у системі - Адміністратора системи.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                 Р.М. Застава


Додаток до рішення  ____ сесії
селищної ради VІІ скликання

ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційну систему "Реєстр територіальної громади
Високопільської ОТГ"

1.     Загальні положення

1.1. Положення про інформаційну систему «Реєстр територіальної громади Високопільської ОТГ» (далі - Положення) визначає завдання, структуру та склад інформаційної системи "Реєстр територіальної громади Високопільської ОТГ " (далі – Реєстр).

1.2. Правовою основою діяльності Реєстру є закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про адміністративні послуги", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" та інші нормативно-правові акти.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у законах України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

2.     Завдання РЕЄСТРу

2.1. Завданням РЕЄСТРу є забезпечення органів Реєстрації, на які покладені функції реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території Високопільської ОТГ, засобами автоматизації процесів формування та ведення РЕЄСТРу відповідно до вимог нормативно-правових актів України, актуалізації даних в Єдиному державному демографічному Реєстрі, обміну відомостями між Реєстрами інших територіальних громад України у частині реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці.

2.2. Призначення РЕЄСТРу - інформаційно-довідкове та організаційно-технологічне забезпечення процесів реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи, що здійснюється органами реєстрації Високопільської селищної ради.

2.3. РЕЄСТР забезпечує:

 • зберігання персональних даних, що внесені до РЕЄСТРу, та їх відображення за встановленою формою;
 • формування та друк заяви-анкети про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;
 • формування та друк відмови у здійсненні реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;
 • перевірку персональних даних особи за базами даних, які сформовані з використанням персональних даних Державного Реєстру виборців;
 • формування та друк заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного Реєстру;
 • взаємопов'язаний пошук за атрибутами, відображення в інтерфейсі результатів, друк списку чи картки;
 • коригування даних, перереєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб та скасування реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
 • збирання, підготовку, введення інформації (даних) з первинних документів та сканованих документів;
 • перевірку факту реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи за іншою адресою в межах обслуговування Реєстру;
 • пошук інформації про фізичну особу за базою даних РЕЄСТРу;
 • формування та друк за встановленими формами звітів, довідок, карток, повідомлень тощо;
 • формування єдиної бази даних для зберігання, обробки та використання інформації щодо обліку осіб, які проживають/перебувають на території Високопільської ОТГ;
 • автоматизацію процесів реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
 • взаємодію з Єдиним державним демографічним Реєстром, Реєстрами інших територіальних громад;
 • пошук та обробку даних за будь-якими критеріями та фільтрами, автоматизоване формування довідок та інформаційно-аналітичних звітів;
 • інтеграцію з інформаційною системою "WEB-портал адміністративних послуг Високопільської селищної ради" та іншими пов'язаними системами в установленому порядку.
  • власник РЕЄСТРу;
  • розпорядник РЕЄСТРу;
  • адміністратор РЕЄСТРу;
  • користувачі РЕЄСТРу.

3.     Інформаційні ресурси РЕЄСТР

3.1. Інформаційні ресурси РЕЄСТРу - база даних, призначена для зберігання, обробки, використання інформації, що створюється, ведеться та актуалізується органом реєстрації для обліку фізичних осіб, які проживають на території Високопільської селищної ради.

3.2. Інформація, що обробляється в РЕЄСТРі, є власністю територіальної громади і підлягає захисту в установленому порядку.

3.3. Порядок обробки і захисту персональних даних, що містяться у РЕЄСТРі, визначається володільцями, розпорядниками персональних даних самостійно відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з урахуванням наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року N 1/02-14 "Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних".

4.     Суб'єкти РЕЄСТР

4.1.  Суб'єктами РЕЄСТРу є:

4.2. Власником РЕЄСТРу є Високопільська селищна рада.

4.3. Розпорядником РЕЄСТРу є Центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради.
Завдання розпорядника - вирішення організаційних питань щодо забезпечення формування та ведення бази даних РЕЄСТРу, надання доступу до інформації, що обробляється в РЕЄСТРі, прийняття управлінських рішень стосовно розвитку і вдосконалення РЕЄСТРу, а також інші завдання, передбачені законодавством.

4.4. Адміністратор РЕЄСТРу – адміністратор системи Загального відділу Високопільської селищної ради відповідає за функціонування та експлуатацію РЕЄСТРу.
Завдання адміністратора РЕЄСТРу - організація виконання функцій контролю за дотриманням правил, процедур, технології обробки інформації в РЕЄСТР, розгортання та налаштування робочих місць користувачів, адміністрування облікових записів користувачів згідно із заявками розпорядника РЕЄСТРу (у форматі прізвище, ім'я, по батькові, посада, індивідуальний податковий номер), надання консультацій та технічної підтримки користувачам РЕЄСТРу.

4.5. Користувачі РЕЄСТРу - службові/посадові особи власника РЕЄСТРу, державні органи, підприємства та установи, які в установленому порядку отримали відповідне право доступу до інформації РЕЄСТРу у зв'язку з виконанням службових/посадових обов'язків.

 1. 5. Функціонування та технічний захист РЕЄСТР

5.1.  Організаційні заходи щодо формування, ведення і підтримання в актуальному стані РЕЄСТРу Розпорядником.

5.2.  Прийняття взаємоузгоджених управлінських рішень стосовно розвитку та вдосконалення РЕЄСТРу здійснюється Власником та його відповідними структурними підрозділами.

5.3.  Оснащення технічними та технологічними засобами базується на використанні сучасних інформаційних технологій, засобів комп'ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання, загальносистемного та прикладного програмного забезпечення. Робочі місця користувачів РЕЄСТРу повинні бути об'єднані єдиною телекомунікаційною мережею.

5.4.  Інформаційне забезпечення базується на цілісності та несуперечливості інформації РЕЄСТРу, що забезпечується використанням визначеного програмного забезпечення, єдиної технології обробки та обміну даними, типовою структурою даних та правилами їх інтеграції, уніфікованою системою класифікації, кодування та контролю інформації.

5.5.  Рішення щодо здійснення доопрацювання, розробляння та внесення змін до програмного забезпечення РЕЄСТРу приймається адміністратором РЕЄСТРу відповідно до вимог розпорядника РЕЄСТРу за участі розробника програмного забезпечення РЕЄСТРу.

5.6.  Захист інформаційних ресурсів РЕЄСТРу здійснюється шляхом впровадження комплексу технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів і засобів захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації, забезпечення встановленої політики безпеки та реалізація необхідних організаційних, інженерно-технічних заходів і програмно-технічних засобів захисту, ефективне протистояння ймовірним загрозам інформаційним ресурсам РЕЄСТРу з надання основних функціональних послуг безпеки: конфіденційності, цілісності, доступності, спостережливості.

 1. 6. Структура РЕЄСТРу

6.1.  Визначення технічних та програмних засобів, що входять до складу РЕЄСТРу, їх функціональних можливостей, кількості, порядку та строків експлуатації здійснюється адміністратором РЕЄСТРу у співпраці із розробником програмного забезпечення РЕЄСТРу.
Користувачі РЕЄСТРу зобов'язані дотримуватися заходів безпеки під час експлуатації технічних засобів складових РЕЄСТРу.

6.2.  Складовими РЕЄСТРу є:

 • центральна підсистема;
 • програмно-апаратні комплекси;
 • телекомунікаційна мережа;
 • комплексна система захисту інформації.

6.3. Центральна підсистема РЕЄСТРу - це сукупність програмно-технічних засобів, призначених для обробки та збереження інформації, які забезпечують:

 • обробку (введення, записування, зберігання, знищення, приймання та передавання) інформації та формування бази даних;
 • створення, накопичення і зберігання реєстраційних карток документів та їх електронних копій;
 • коригування інформації, що міститься в РЕЄСТРі, з можливістю її друку;
 • пошук відомостей в РЕЄСТРі за даними про фізичну особу;
 • надання користувачам відповідно до їх повноважень доступу до інформації, що зберігається в РЕЄСТРі;
 • архівування даних;
 • обмін інформацією між розпорядниками РЕЄСТРі із використанням захищеної технології;
 • моніторинг стану інформаційного обміну між складовими РЕЄСТРу, а також системних журналів аудиту роботи користувачів, програмних і технічних засобів;
 • захист інформації під час її обробки в РЕЄСТРі.

6.4. До складу центральної підсистеми РЕЄСТРу входять:

 • основний та резервний сервери баз даних;
 • сервер імпорту зовнішніх даних;
 • WEB-сервери;
 • засоби захисту інформації;
 • автоматизовані робочі місця користувачів системи.

6.5. Технічні засоби, програмне забезпечення, що входять до складу РЕЄСТРу, технічна та експлуатаційна документація на них, дійсні повні й умовні найменування є відкритою інформацією.

 1. 7. Використання та доступ до інформаційних ресурсів РЕЄСТРу

7.1.  Доступ до інформації, що міститься у РЕЄСТРі, здійснюється з дотриманням вимог законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних" та "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

7.2. у Доступ до інформаційних ресурсів РЕЄСТР здійснюється безпосередньо з робочих місць користувачів РЕЄСТРу виключно авторизовано, із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит, та час такого запиту.

7.3.  Користувачам РЕЄСТРу надається доступ до інформації, що міститься у РЕЄСТРі, відповідно до їх прав, визначених розпорядником РЕЄСТРу відповідно до законів України та функціональних обов'язків.
Групи користувачів, що безпосередньо не формують РЕЄСТР, можуть переглядати інформацію про особу за умови внесення до пошукової форми її ідентифікаційних даних.

7.4.  Користувачі РЕЄСТРу використовують інформацію, що обробляється в РЕЄСТРі, тільки зі службовою метою відповідно до покладених службових/посадових обов'язків та в установленого порядку. Така інформація не підлягає поширенню та передаванню іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством.

7.5.  Користувачі РЕЄСТРу відповідають за достовірність інформації, що вводиться ними до РЕЄСТРу, та зобов'язані дотримуватися законодавства про інформацію.

7.6.  Контроль за дотриманням вимог щодо обробки інформації здійснює розпорядник РЕЄСТРу.

7.7.  Технічне обслуговування і супровід мережевого устаткування, апаратних та програмних засобів РЕЄСТРу організовується адміністратором РЕЄСТРу.

8.     Фінансування створення, забезпечення функціонування
та розвитку РЕЄСТРу

8.1. Фінансування створення, забезпечення функціонування та розвитку РЕЄСТРу здійснюється в рамках проекту від U-LEAD «Е-Рішення для громад» та Високопільською селищною радою.

Селищний голова

Р.М. Застава

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

2273108
CьогодніCьогодні2470
ВчораВчора2580
На цьому тижніНа цьому тижні18772
У цьому місяціУ цьому місяці21172
З початкуЗ початку2273108

Besthosting


Найновіше