Skip to content
Додому / Фонди трудового архіву / Професійне навчання
Професійне навчання Друк
Понеділок, 25 березня 2019, 06:14

ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ!

Для Вас - кваліфіковані кадри

Професійна освіта - одна із найвищих цінностей людини і суспільства!

Державна Служба зайнятості може підготувати для Вас кваліфіковані кадри з числа зареєстрованих безробітних, незайнятого населення, яке не перебуває на обліку в службі, а також підвищити кваліфікацію Вашим працівникам.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.

Для швидкого та ефективного забезпечення роботодавців кваліфікованими робітничими кадрами створений навчальний заклад ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України», який не лише якісно готує робітничі кадри, а й впроваджує технології дистанційного навчання та навчання з елементами дуальної освіти.

ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти ДСЗУ» пропонує Вам підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб за груповими та індивідуальними навчальними планами та програмами за професіями:

  • продавець продовольчих товарів
  • продавець непродовольчих товарів
  • касир торговельного залу
  • овочівник
  • плодоовочівник
  • бармен
  • офіціант
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
  • швачка

Також пропонуються короткотермінові курси з вивчення новітніх технологій та найсучаснішого обладнання, навчання окремим компетенціям.

ТІЛЬКИ У НАС:

>                       стислі терміни навчання, розраховані на різні вікові категорії населення;

>                       сучасна матеріально-технічна база;

>                       гнучкі навчальні плани та програми з врахуванням Ваших потреб;

>                       групова та індивідуальна форми навчання;

>                       можливість навчання на базі підприємств;

> можливість залучення досвідчених фахівців Вашого підприємства до навчального процесу.

По закінченні навчання слухачам видається документ державного зразка.

В цілому, в системі Державної служби зайнятості створено 11 Центрів професійно-технічної освіти ДСЗУ, де здійснюється професійне навчання за 88 професіями.

У разі потреби у кваліфікованих кадрах за різними
професіями, звертайтеся Високопільської районної філії.

Інформацію можна отримати за телефонами:

05535 22341 або 05535 21285.

 

Державний навчальний заклад «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» (надалі ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ») створений на підставі наказу Державного центру зайнятості (Центральний апарат) Міністерства соціальної політики України від 07.07.2014 р. № 101 та наказу Херсонського обласного центру зайнятості від 10.07.2014 р. № 42.

ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» - державний професійно-технічний навчальний заклад підпорядкований Державній службі зайнятості (Центральний апарат) Міністерства соціальної політики України через Херсонський обласний центр зайнятості.

ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» був відкритий для надання освітніх послуг дорослому безробітному населенню Херсонської області та іншим регіонам півдня України, забезпечення доступності безробітних до якісного професійного навчання, скорочення термінів професійного навчання та прискорення їх зайнятості.

ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» є юридичною особою, свою діяльність здійснює на підставі статуту, який затверджено в Міністерстві освіти і науки України 28.10.2014 р., внесений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка головного управління статистики у Херсонській області 03.09.2015р. № 14-07/932). Заклад має свою печатку, кутовий штамп та фірмовий бланк.

 

Херсонський центр професійно-технічної освіти ДСЗ пропонує:

за сприяння державної служби зайнятості пройти професійне навчання та здобути робітничу професію з отриманням свідоцтва державного зразка:
- «Швачка»
- «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», категорія А1, А2, В1.
- «Продавець продовольчих товарів»
- «Продавець непродовольчих товарів»
- «Касир торговельного залу»
- «Бармен»
- «Офіціант»
-«Овочівник»
- «Плодоовочівник»
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
За детальною інформацією звертайтеся до Високопільської  районної філії  Херсонського обласного центру зайнятості за адресою ; Херсонська область, смт. Високопілля, вул..Банкова, 1А та за номерами телефонів: (05535)21285,(05535) 22341.

 

 

 

 

 

Неформальне професійне навчання

Здавалося б, працівники з великим досвідом роботи та життєвим багажем – мрія кожного роботодавця. Проте, сьогодні людям без документу про освіту важко на рівних конкурувати на ринку праці.

Законом України «Про професійний розвиток працівників» в Україні визначено термін «неформальне професійне навчання працівників».

Неформальне професійне навчання – це набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання.

Всі особи, які працювали на підприємстві та оволоділи певними професійними навичками, але не мали при цьому документального підтвердження, мають змогу підтвердити свою компетенцію та отримати документ державного зразка.

Фінансування підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця (у разі направлення ним особи).

Підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників здійснюється в центрах-суб’єктах визнання результатів неформального професійного навчання. Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики  від 16.03.2016 року № 256 Рівненський та Одеський центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості набули статус суб’єктів оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничою професією «Кухар 3-6 розрядів».

Направлення на підтвердження кваліфікації особа отримує у будь-якому центрі державної служби зайнятості.

За результатами підтвердження кваліфікації особі видається документ державного зразка – свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання або сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Запровадження процедури підтвердження кваліфікації працівників дасть змогу вирішити проблему визначення кваліфікації працівників, які мають належний практичний професійний досвід та надасть право громадянам отримати документ про професійно-технічну освіту за даною професією.

 

Основні напрямки діяльності центру

 

ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» є державним навчальним закладом, підпорядкованим Державній службі зайнятості (Центральний апарат) Міністерства соціальної політики України через Херсонський обласний центр зайнятості і здійснює свою діяльність на підставі Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію закладу, стратегії розвитку Державного навчального закладу до 2020 року .

Основним завданням діяльності державного навчального закладу «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» є надання освітніх послуг дорослому населенню, безробітним Херсонського та інших регіонів України, забезпечення доступності безробітних до якісного професійного навчання, скорочення термінів професійного навчання та прискорення їх зайнятості. Формування конкурентоспроможних трудових ресурсів в умовах сучасного виробництва на основі впровадження провідних виробничих та інноваційних технологій навчання.

Педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою «Формування компетентного, мобільного фахівця, адаптованого до інформаційного соціуму, шляхом ефективного функціонування внутрішньої системи якісної освітньої діяльності».

Пріоритетними завданнями ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ», які спрямовані на організацію та забезпечення навчально-виробничого процесу є:

- реалізація Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про зайнятість населення» та Державних стандартів професійно-технічної освіти;

- реалізація пріоритетних завдань, визначених «Програмою комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Херсонської області на 2013-2020 роки», в частині підвищення якості освіти з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку економіки регіону;

- створення комплексної системи контролю за навчальним процесом, забезпечення якості підготовки слухачів відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти;

-  забезпечення якісного кадрового складу педагогічних працівників, індивідуальна робота з позаштатними викладачами, які залучаються до навчального процесу;

- здійснення моніторингу регіонального ринку праці щодо потреби в організації професійного навчання безробітних за новими професіями та напрямами курсів цільового призначення;

- формування потужної матеріально-технічної бази Центру відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти за професіями 6111«Овочівник», 6111«Плодоовочівник», 8331«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 7436 «Швачка», 5123 «Офіціант», 5123 «Бармен» ;

- розробка та оновлення навчально-методичного забезпечення професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання слухачів;

- створення змісту навчально-методичного забезпечення дисциплін, методичних комплексів та електронної бази методичного забезпечення відповідно до вимог формування якісної системи компетенцій. Створення навчально–методичного забезпечення виробничого навчання;

- проходження процедури ліцензування професій:

5123 «Офіціант», 5123 «Бармен» ;

- створення програмного забезпечення Центру;

- сприяння формуванню у слухачів соціального досвіду готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин;

- співпраця з роботодавцями за різними галузевими напрямами щодо якісної підготовки слухачів, забезпечення їх місцями для проходження практичного навчання та подальшого працевлаштування.

- створення оптимальної моделі навчально-методичної роботи, яка орієнтована на задоволення потреб педагогічного колективу щодо підвищення фахового рівня згідно з вимогами сучасності.

 

 

 


 


 

Статистика

3173519
CьогодніCьогодні1016
ВчораВчора1244
На цьому тижніНа цьому тижні5215
У цьому місяціУ цьому місяці23953
З початкуЗ початку3173519

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України