Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2019 року Рішення № 469 Про проведення земельних торгів у формі аукціону права оренди на земельну ділянку на території Високопільської селищної ради

ІНФОРМАЦІЯ

Високопільська селищна ради Високопільський район  Херсонської області

повідомляє про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації , а саме технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське  Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області

 

Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

74000, Херсонська  обл.,

Високопільський район

Високопільська селищна рада.

 

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

Вимоги: виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та грошової оцінки" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
  • копія(ї) ліцензії(й)/сертифіката на проведення робіт із землеустрою та оцінки земель;
  • письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, завірена претендентом (кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок, бажано за останні 24 місяці), кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою
  • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),

Документи приймаються за адресою: 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів 112, 3(третій) поверх, приймальна селищного голови  у 30-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Визволителів, буд. 112, в кабінеті селищного  голови о 10:00 год  05 червня 2019 року.

Телефон для довідок: (05535) ) 2-16-88

Рішення № 469 Про проведення земельних торгів у формі аукціону права оренди на земельну ділянку на території Високопільської селищної ради Друк
Середа, 01 травня 2019, 07:31

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІІ сесії селищної ради VІI скликання

від 17 квітня 2019 року 469

Про проведення земельних торгів у формі
аукціону права оренди на земельну ділянку
на території Високопільської селищної ради

 

Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 127, п.1 ст.123, 134-139 Земельного кодексу України, ч.2 ст. 4 Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», рішення Високопільської селищної ради ХVІІ сесії селищної ради VІІ скликання від  21 листопада 2018  року № 354 «Про підготовку земельної ділянки для продажу права  оренди на земельних торгах у формі аукціону» та враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань реформування земельних відносин і охорони навколишнього середовища, сільська   рада

В И Р І Ш ИЛА:

  1. Продати на земельних торгах у формі аукціону право оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 3,6406га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовані за межами населеного пункту на території Високопільської селищноїї ради  Високопільського району Херсонської області.

1.1.Кадастровий номер земельної діляноки : 6521882500:05:001:0059;

1.2.Нормативна грошова оцінка земельних ділянки станом на ___.04.2019 року становить – 93939.7 грн. (дев’яносто три тисячі дев’ятсот тридцять дев’ять грн. 70 коп).

1.3.  За результатами земельних торгів передати переможцю торгів за лотом вказану земельну ділянку у користування на умовах, визначених у договорі оренди землі.

 

Встановити стартову ціну лота  (стартовий розмір річної орендної плати за користування вказаною земельною ділянкою) на рівні 8% від її нормативної грошової оцінки – площею 3,6406 га, кадастровий номер  6521882500:05:001:0059 - 93939.7 грн. (дев’яносто три тисячі дев’ятсот тридцять дев’ять грн. 70 коп.);

1.4.Встановити крок торгів у розмірі 0,5% стартового розміру річної орендної плати за користування зазначених  земельних ділянок .

2.Затвердити наступні умови продажу права оренди на дану земельну ділянку:

-         термін оренди – 10 років;

-            розмір річної орендної плати – на рівні затвердженого стартового розміру річної орендної плати, збільшеного на відповідну кількість кроків торгів (визначається за результатами земельних торгів на підставі протоколу торгів).

3.Відшкодування витрат на підготовку лота та винагорода виконавцю земельних торгів встановлюється у сумі 50 % річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, покладаються на переможця земельних торгів  (п.6 ст.135 ЗКУ).

Винагорода виконавцю земельних торгів, складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця.

4.Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів – 2086грн. 50коп. (дві тисячі вісімдесят шість гривень 50 копійок), (п.7 ст.135 ЗКУ).4173

5.Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків  стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою за додатком 1 (додається) (п.8 ст.135 ЗКУ).

6.Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів.

Сплачені суми гарантійних внесків повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів.

7.Головному спеціалісту з питань земельних відносин селищної ради:

1)    забезпечити передачу документів та матеріалів на лот виконавцю торгів для розміщення оголошення про проведення земельних торгів на офіційному веб-сайті Держгеокадастру;

2)    у строк не пізніше п’яти робочих днів після проведення торгів розмістити на офіційному веб-сайті Держгеокадастру відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за лотом.

8.Селищному голові Заставі Р.М.., після проведення земельних торгів :

-         підписати протокол земельних торгів за лотом;

-            укласти договір оренди земельної ділянки за результатами проведення земельних торгів.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з  питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, земельних ресурсів та охорони навколишнього  середовища. Орленко Л.С..

 

 

 

Селищний  голова                                                                      Р. М. Застава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

від 26.07.2016 року  №

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення

комунальної власності, права оренди на які виставляються на земельні торги окремими лотами

 

№ лоту

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

 

Площа земельної ділянки, га

 

Угіддя

 

Кадастровий номер земельної ділянки

Умови продажу

Розмір гарантійного внеску за лотом становить

5 %  стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою

Термін о6524181000:02:001:0333ренди

Стартовий розмір річної орендної плати

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 15.06.2016р., грн

% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

 

розмір, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

 

 

За межами населеного пункту на території Гаврилівської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області

 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

3,0491

 

рілля

 

6524181000:02:001:0332

 

7

 

3

3503,97

116799,07

175,20

2

-//-

-//-

0,4703

Рілля

 

6524181000:02:001:0333

7

3

452,48

15082,62

22,62

3.

-//-

-//-

3,0501

Рілля

6524181000:02:001:0346

7

3

2934,52

97817,32

146,73

4.

-//-

-//-

0,4692

Рілля

6524181000:02:001:0345

7

3

451,42

15047,34

22,57

5.

-//-

-//-

3,0497

Рілля

6524181000:02:001:0341

7

3

3504,66

116822,05

175,23

6

-//-

-//-

0,4052

Рілля

6524181000:02:001:0342

7

3

465,65

15521,62

23,28

7

-//-

-//-

0,4700

Рілля

6524181000:02:001:0340

7

3

452,19

15072,99

22,61

8

-//-

-//-

3,5894

Рілля

6524181000:02:001:0338

7

3

3453,38

115112,78

172,67

9

-//-

-//-

0,4703

Рілля

6524181000:02:001:0357

7

3

452,48

15082,62

22,62

10

-//-

-//-

3,5905

Рілля

6524181000:02:001:0336

7

3

3454,44

115148,05

172,72

11

-//-

-//-

3,5901

Рілля

6524181000:02:001:0343

7

3

3454,06

115135,23

172,70

12

-//-

-//-

0,4702

Рілля

6524181000:02:001:0344

7

3

452,38

15079,41

22,62

13

-//-

-//-

5,1316

Рілля

6524181000:04:004:0023

7

3

4484,85

149494,88

224,24

 

 

 

27,8057

 

 

 

 

27516,40

917 215,98

1 375,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1642271
CьогодніCьогодні1364
ВчораВчора2684
На цьому тижніНа цьому тижні17604
У цьому місяціУ цьому місяці43926
З початкуЗ початку1642271

Besthosting