Skip to content
Додому
Рішення № 511 Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік Друк
Середа, 03 липня 2019, 15:08

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІ сесії селищної ради VІI скликання

 

від 30 червня   2019 року                      №511

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік

 

Відповідно до статей 10, 12, 212-222, 265 - 289, 295  Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 1. Установити на території Високопільської селищної  ради на 2020 рік:
 2. 1.1.  фіксовані ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (Додаток 1.1.) згідно Положення про єдиний податок для фізичних осіб – підприємців  (Додаток 1).

  1.2. акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів згідно Положення про акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів (Додаток 2);

  1.3. транспортного податку згідно Положення про транспортний податок (Додаток 3);

  1.4. орендної плати за земельну ділянку згідно Положення про орендну плату за земельну ділянку (Додаток 4);

  1.5. туристичного збору згідно Положення про туристичний збір (Додаток 5);

  1.6. збору за місця для паркування транспортних засобів згідно Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (Додаток 6).

  1.7.  ставки земельного податку згідно з додатком 7.1 та пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 7.2

  1.8. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 8.1. та пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 8.2.

 3. Оприлюднити рішення на сайті kronau.in.ua. та інформаційних стендах селищної ради та колишніх сільських рад.
 4. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року.
 5. Направити дане рішення до Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та в м. Севастополі.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                         Р.М. Застава


Додаток №1
до рішення
ХХVІІ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від 30.06.2019 року №511

П О Л О Ж Е Н Н Я

про єдиний податок

(ст.  291 – 295 ПКУ)

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

65

65218

6521855100

Високопільська селищна рада

65

65218

6521882500

65

65218

6521882000

 

Розділ І. Платники податку
(ст. 291 ПКУ)

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи
платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) Третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

Виключення та обмеження щодо перебування платників у групах встановлюються Податковим Кодексом України.

Розділ ІІ. Об’єкт та ставки єдиного податку

(ст. 293 ПКУ)

2.1. Ставки єдиного податку для платників:

 • першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум),
 • другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата)

2.2. Фіксовані ставки єдиного податку (Додаток 1.2.) встановлюються селищною радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах  до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка єдиного податку встановлюється Податковим Кодексом України для платників єдиного податку першої - третьої групи в разі:

 • перевищення визначеного обсягу доходу
 • провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку
 • при застосуванні іншого способу розрахунків ніж визначений
 • здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування
 • провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 Розділу І цього положення.

 

Розділ ІІІ. Податковий (звітний) період
(ст. 294 ПКУ)

3.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

3.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

3.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

3.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація..

3.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

3.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

3.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

Розділ ІV. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
(ст. 295 ПКУ)

4.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо селищна рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України.

4.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

4.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

4.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 

Додаток №1.1
до рішення  ХХ
VІІ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від 30.06.2019 року №511

 

Фіксовані ставки єдиного податку на 2020 рік для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

65

65218

6521855100

Високопільська селищна рада

65

65218

6521882500

65

65218

6521882000

 

Код КВЕД

Вид діяльності

Ставка податку

Підклас

1 група,
% до розміру прожиткового мінімуму

2
група,
% до розміру мінімальної заробітної плати

1

 

 

01.11

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

 

 

20%

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

 

7%

01.41

Розведення великої рогатої худоби

 

4,0%

01.45

Розведення овець, кіз, коней

 

5,0%

01.46

Розведення свиней

 

6,0%

01.47

Розведення птиці

 

5,0%

01.49

Розведення інших тварин

 

6,0%

01.61

Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

 

19,0 %

01.62

Надання послуг у тваринництві

 

14,0%

10

 

10.41.

Виробництво харчових продуктів, напоїв

 

 

Виробництво нерафінованих олії та жирів

 

13,0%

10.41.

Виробництво рафінованих олії та жирів

 

13,0%

10.71.

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

 

6,0%

10.92.

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

 

13,0%

14

 

Виробництво одягу

 

 

14.19

Виробництво іншого одягу та аксесуарів

5%

5%

18

 

 

 

18.13

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

 

 

Надання інших послуг у поліграфічній діяльності

 

9,0%

20

20.12

Хімічне виробництво

 

 

Виробництво барвників та пігментів

 

15,0%

22

22.29

Виробництво ґумових та пластмасових виробів

 

 

Виробництво інших виробів з пластмас

 

15,0%

23

23.61

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

 

 

Виробництво виробів з бетону для будівництва

 

15,0%

25

 

Виробництво готових металевих виробів

 

 

25.21

Виробництво радіаторів та  котлів центрального опалення

8,0%

8,0%

25.30

Виробництво парових котлів

8,0%

8,0%

25.93

Виробництво виробів з дроту та їх продаж

 

6,00%

25.99

Виготовлення інших готових металевих виробів

8,0

8,0%

31

31.01

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції

 

 

Виробництво меблів для сидіння

10,0%

11,0%

31.01

Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі

10,0%

11,0%

31.02

Виробництво   кухонних меблів

10,0%

11,0%

31.09

Виробництво інших меблів

10,0%

11,0%

32

32.13

Виробництво біжутерії та подібних виробів

 

5,0%

33

 

33.12

Ремонт і монтаж машин і устатковання

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

 

 

16,0%

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

 

10%

33.20

Установлення та монтаж машин і устаткування

 

16,0%

36

 

 

36.00

Забір, очищення та постачання води

 

 

Забір, очищення та постачання води

1,0%

2,0%

37

 

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

 

 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

 

8,0%

38

 

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

 

 

38.11

Збирання безпечних відходів

 

8,0%

38.32

Відновлення відсортованих відходів

 

10,0%

41

 

Будівництво будівель

 

 

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

 

20,0%

43

 

43.21

Спеціалізовані будівельні роботи

Електромонтажні роботи

 

14,0%

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

 

13,0%

43.29

Інші монтажні роботи

 

13,0%

43.31

Штукатурні роботи

 

15,0%

43.32

Установлення столярних виробів

 

12,0%

43.34

Малярні роботи та скління

 

12,0%

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

 

12,0%

45

 

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

 

 

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

15%

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

 

16,0%

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

 

16,0%

46

 

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

 

 

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

 

20,0%

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

 

12,0%

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

6%

19,0%

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

 

20,0%

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

 

20,0%

46.77

Оптова торгівля відходами та брухтом

 

20,0%

47

 

 

 

47.11

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

 

 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 

20%

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

 

15%

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

 

11,0%

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

 

20,0%

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

 

10,0%

47.30

Роздрібна торгівля пальним

 

20,0%

47.41

Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням в спеціалізованих магазинах

 

13,0%

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

 

13,0%

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

 

10,0%

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

 

15,0%

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

 

15,0%

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

 

15,0%

47.62

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

2,0%

4,0%

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

 

10,0%

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

 

13,0%

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

 

13,0%

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

 

20,0%

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

 

20,0%

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

 

13,0%

47.77

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

 

14,0%

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

 

12,0%

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

 

8,0%

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

8,0%

8,0%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

8,0%

8,0%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

8,0%

8,0%

47.91

роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

 

5,0%

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

 

6,0%

49

 

Наземний і трубопровідний транспорт

 

 

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

 

10,0%

49.32

Надання послуг таксі

 

8,0%

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

 

8,0%

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

 

20%

53

 

Поштова та кур'єрська діяльність

 

 

53.20

Інша поштова та кур'єрська діяльність

 

6,0%

55

 

Тимчасове розміщування

 

 

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

 

7,0%

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

 

7,0%

56

 

56.10

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

 

 

15,0%

62

 

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

 

 

62.01

Комп’ютерне програмування

 

10%

62.02

Консультування з питань інформатизації

 

6,0%

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

 

7,0%

 

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

 

10%

63

 

Надання інформаційних послуг

 

 

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

 

10%

63.91

Діяльність інформаційних агентств

 

8,0%

65

 

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування

 

 

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

 

9,0%

66

 

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

 

 

66.29

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

 

6,0%

68

 

Операції з нерухомим майном

 

 

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

 

18,0%

68.31

Агентства нерухомості

 

20,0%

68.32

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

 

20,0%

69

 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

 

 

69.10

Діяльність у сфері права

 

14,0%

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

 

5,0%

70

 

 

70.22

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

 

 

 

5,0%

71

 

 

71.12

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

 

 

 

 

15,0%

73

 

73.11

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

Рекламне агентство

 

 

20,0%

73.20

Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки

 

5,0%

74

 

74.20

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

Діяльність у сфері фотографії

 

5,0%

5,0%

74.30

Надання послуг перекладу

 

5,0%

77

 

Оренда, прокат і лізинг

 

 

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10,0%

13,0%

79

 

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

 

 

79.11

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів

 

20,0 %

79.12

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

 

20,0%

82

 

 

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

 

 

 

82.19

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

 

2%

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

 

5%

85

 

85.52

Освіта

 

 

Освіта у сфері культури

 

2,0%

86

 

 

Охорона здоров'я

 

 

86.22

Спеціалізована медична практика

 

8,0%

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

 

8,0%

93

 

 

93.11

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

Функціонування спортивних споруд

 

 

 

10,0%

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

 

3,0%

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

 

4,0%

95

 

 

95.11

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

 

 

 

10,0%

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

8,0%

8,0%

95.21

Ремонт радіоапаратури

7,0%

7,0%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

7,0%

7,0%

 

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

5%

7%

 

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

8,0%

8,0%

96

 

96.02

Надання індивідуальних послуг

 

 

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10,0%

16,0%

 

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

1%

3%

Секретар ради                                                                          Л.О. Гречка

 

 

Додаток №2 
до рішення  ХХ
VІІ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від 30.06.2019 року №511

П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів

(ст. 212 – 222 ПКУ)

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

65

65218

6521855100

Високопільська селищна рада

65

65218

6521882500

65

65218

6521882000

 

Розділ І. Платники податку

 

Платниками податку є особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів

 

Розділ ІІ. Об'єкти оподаткування
(213.1.9)

Об'єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

Розділ ІІІ. База оподаткування
(214.1.4)

Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до Розділу ІІ..

До підакцизних товарів належать:

 • спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
 • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
 • пальне.

Розділ ІV. Ставки податку

(215.3.10)

Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до Розділу ІІ цього Положення становить 5 відсотків.

 

Розділ V. Податковий період та строк сплати

(222.3 - 222.3.2.)

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

 

Секретар ради                                        Л.О. Гречка

Додаток №3

до рішення
ХХVІІ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від 30.06.2019 року №511

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний податок

(ст. 267 ПКУ)

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

65

65218

6521855100

Високопільська селищна рада

65

65218

6521882500

65

65218

6521882000

 

Розділ І. Платники податку

 

1.1.            Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.1 цього положення є об’єктами оподаткування.

 

1.2. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.( 267.6.5.)

 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Розділ ІІ. Об’єкт оподаткування

 

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, заметодикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального".

Перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального розміщується до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті.

Розділ ІІІ. База оподаткування

 

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1. Розділу ІІ цього Положення.

 

Розділ ІV. Ставка податку

 

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1.

 

Розділ V. Податковий період

 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

Розділ VІ. Строки сплати податку

 

6.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації"

6.2. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

Секретар ради                                                        Л.О. Гречка

 

Додаток №4
до рішення
ХХVІІ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від 30.06.2019 року №511

П О Л О Ж Е Н Н Я
про орендну плату за земельну ділянку

(ст. 288 – 289 ПКУ)

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

65

65218

6521855100

Високопільська селищна рада

65

65218

6521882500

65

65218

6521882000

 

Розділ І. Загальні положення

1.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Селищна рада, яка укладає договори оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ ІІ.  Платники податку

2.1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

 

Розділ ІІІ. База оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

 

Розділ ІV. Ставка податку

4.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

4.2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

4.2.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;;

4.2.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки

4.2.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 4.2.2., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

4.2.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку.

4.3. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

Розділ V. Податковий період та строк сплати  (ст. 285-287)

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

10.3 Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

Секретар ради                                        Л.О. Гречка

Додаток №5
до рішення
ХХVІІ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від 30.06.2019 року №511

П О Л О Ж Е Н Н Я

про туристичний збір

(ст. 268 ПКУ)

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

65

65218

6521855100

Високопільська селищна рада

65

65218

6521882500

65

65218

6521882000

 

Розділ І.  Загальні положення

1.1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

Розділ ІІ.  Платники збору

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б"підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

Розділ ІІІ. Ставка збору

3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5, у розмірі  0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та  3 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

Розділ ІV. База справляння збору

 

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті.

Пункт 268.4 статті 268 в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Згідно з рішенням селищної ради, справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Згідно з рішенням селищної ради, справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї статті, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

 

Розділ V. Особливості справляння збору

 

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Кодексу та рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому цим Кодексом порядку";

Розділ VІ. Порядок сплати збору

268.7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

Підпункт 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018

268.7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Стаття 268 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3609-VI від 07.07.2011№ 4834-VI від 24.05.2012№ 5083-VI від 05.07.2012; в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014

 

Секретар ради                                        Л.О. Гречка

 

Додаток № 6
до рішення
ХХVІІ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від 30.06.2019 року №511

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за місця для паркування транспортних засобів

(ст. 2681 ПКУ)

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

65

65218

6521855100

Високопільська селищна рада

65

65218

6521882500

65

65218

6521882000

 

Розділ І. Платники податку

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення збору.

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, контролюючому органу в порядку, встановленому розділом I Податкового  Кодексу.

 

Розділ ІІ. Об’єкт і база оподаткування збором

2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням селищної, ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Розділ ІІІ. Ставки збору

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,07 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

 

Розділ ІV.   Особливості встановлення збору

4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються селищною радою.

 

Розділ V. Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар ради                                                        Л.О. Гречка

 

Додаток 7.1.
до рішення ХХVІІ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від 30.06.2019 року №511

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

65

65218

6521855100

Високопільська селищна рада

65

65218

6521882500

65

65218

6521882000

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів або в межах населених пунктів нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0.6

0.6

0.6

0.6

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0.6

0.6

0,6

0.6

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0.6

0.6

0.6

0.6

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1

1

1

1

01.05

Для індивідуального садівництва4

1

1

1

1

01.06

Для колективного садівництва4

1

1

1

1

01.07

Для городництва4

1

1

3

3

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1

1

1

1

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0.5

0.5

0.5

0.5

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0.5

0.5

0.5

0.5

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1

1

1

1

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1

1

1

1

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1.5

1.5

2

2

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.3

0.3

0.3

0.3

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0.1

0.1

0.1

0.1

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0.1

0.1

0.1

0.1

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0.1

0.1

0.1

0.1

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0.1

0.1

0.1

0.1

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0.1

0.1

0.1

0.1

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0.1

0.1

0.1

0.1

02.07

Для іншої житлової забудови

0.1

0.1

0.1

0.1

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.05

0.05

0.05

0.05

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1

1

1

1

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1

1

1

1

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1

1

1

1

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

1

1

1

1

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0.5

0.5

0.5

0.5

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

0.5

0.5

0.5

0.5

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1.5

1.5

1.5

1.5

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1.5

1.5

1.5

1.5

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3

3

3

3

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1

1

1

1

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1

1

1

1

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1

1

1

1

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1

1

1

1

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1

1

1

1

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1.5

1.5

1.5

1.5

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.5

0.5

0.5

0.5

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

 

 

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

0.3

0.3

0.3

0.3

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

0.3

0.3

0.3

0.3

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

0.3

0.3

0.3

0.3

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0.3

0.3

0.3

0.3

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0.3

0.3

0.3

0.3

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

0.3

0.3

0.3

0.3

04.08

Для збереження та використання заказників

0.3

0.3

0.3

0.3

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0.3

0.3

0.3

0.3

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0.3

0.3

0.3

0.3

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0.3

0.3

0.3

0.3

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

1

1

1

1

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1

1

1

1

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1

1

1

1

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.5

0.5

0.5

0.5

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

0.5

0.5

0.5

0.5

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

0.5

0.5

0.5

0.5

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0.3

0.3

0.3

0.3

07.04

Для колективного дачного будівництва

0.3

0.3

0.3

0.3

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.3

0.3

0.3

0.3

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

0.3

0.3

0.3

0.3

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0.3

0.3

0.3

0.3

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0.3

0.3

0.3

0.3

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.3

0.3

0.3

0.3

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

0.1

0.1

0.3

0.3

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0.1

0.1

0.3

0.3

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.1

0.1

0.3

0.3

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

0.5

0.5

0.5

0.5

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

0.5

0.5

0.5

0.5

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

0.5

0.5

0.5

0.5

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0.3

0.3

0.3

0.3

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0.3

0.3

0.3

0.3

10.06

Для сінокосіння

1

1

1

1

10.07

Для рибогосподарських потреб

0.3

0.3

0.3

0.3

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0.3

0.3

0.3

0.3

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0.3

0.3

0.3

0.3

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0.3

0.3

0.3

0.3

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

0.3

0.3

0.3

0.3

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.3

0.3

0.3

0.3

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

1

1

1

1

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1

1

1

1

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1

1

1

1

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1

1

1

1

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.5

0.5

0.5

0.5

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3

3

3

3

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

0.5

0.5

0.5

0.5

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

0.5

0.5

0.5

0.5

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1

1

1

1

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

0.5

0.5

0.5

0.5

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1

1

1

1

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

0.5

0.5

0.5

0.5

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1

1

1

1

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1

1

1

1

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.5

0.5

0.5

0.5

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1

1

1

1

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1

1

1

1

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1

1

1

1

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.5

0.5

0.5

0.5

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

3

3

3

3

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3

3

3

3

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.5

0.5

0.5

0.5

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

1

1

1

1

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

1

1

1

1

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

1

1

1

1

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

1

1

1

1

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

1

1

1

1

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

1

1

1

1

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

1

1

1

1

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

16

Землі запасу

0.01

0.01

0.01

0.01

17

Землі резервного фонду

0.01

0.01

0.01

0.01

18

Землі загального користування4

0.1

0.1

0.1

0.1

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.01

0.01

0.01

0.01

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.


Додаток 7.2.
до рішення ХХVІІ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від 30.06.2019 року №511

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до статей 281-284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію  з 01 січня 2020 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

65

65218

6521855100

Високопільська селищна рада

65

65218

6521882500

65

65218

6521882000

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи

інваліди першої і другої групи

100

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100

пенсіонери (за віком)

100

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

100

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100

для ведення особистого  селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як  0,10 гектара.

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара;

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Якщо фізична особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Юридичні особи

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

100

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці 2

100

бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України

100

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100

державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій 3

100

державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди 3

100

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності)

100

Підприємства, заклади, організації комунальної форми власності, створені органом місцевого самоврядування

100

Земельні ділянки

сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій 4

100

землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння

100

ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур

100

землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

 

100

земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень

100

земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв

100

земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі

100

земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку

100

__________

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

*********************************

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

2 Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством

3 У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

4 визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства

 

 

Секретар ради Л.О. Гречка

 

Додаток 8.1
до рішення ХХVІІ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від 30.06.2019 року №511

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

65

65218

6521855100

Високопільська селищна рада

65

65218

6521882500

65

65218

6521882000

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1

 

 

0.5

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1

 

 

0.5

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

1

 

 

0.5

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

1

 

 

0.5

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1

 

 

0.5

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1

 

 

0.5

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0.1

 

 

0.1

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1

 

 

0.5

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1

 

 

0.5

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0.1

 

 

0.1

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0.05

 

 

0.05

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0.05

 

 

0.05

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0.05

 

 

0.05

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0.05

 

 

0.05

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0.05

 

 

0.05

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0.1

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0.3

 

 

0.3

 

 

1211.2

Мотелі

0.3

 

 

0.3

 

 

1211.3

Кемпінги

0.3

 

 

0.3

 

 

1211.4

Пансіонати

0.3

 

 

0.3

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0.3

 

 

0.3

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0.1

 

 

0.1

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0.1

 

 

0.1

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0.1

 

 

0.1

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0.1

 

 

0.1

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0.5

 

 

0.5

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1

 

 

1

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0.5

 

 

0.5

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0.5

 

 

0.5

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0.5

 

 

1

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0.5

 

 

1

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0.25

 

 

0.25

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0.05

 

 

0.05

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0.2

 

 

0.2

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0.1

 

 

0.1

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0.25

 

 

0.25

 

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0.3

 

 

0.3

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0.6

 

 

0.6

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0.2

 

 

0.2

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0.2

 

 

0.2

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0.05

 

 

0.05

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0.05

 

 

0.05

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0.05

 

 

0.05

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0.05

 

 

0.05

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0.05

 

 

0.05

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0.05

 

 

0.05

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0.1

 

 

0.1

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0.1

 

 

0.1

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0.1

 

 

0.1

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0.05

 

 

0.05

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0.05

 

 

0.05

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0.1

 

 

0.1

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0.1

 

 

0.1

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0.1

 

 

0.1

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0.1

 

 

0.1

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0.1

 

 

0.1

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0.1

 

 

0.1

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0.1

 

 

0.1

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0.1

 

 

0.1

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0.1

 

 

0.1

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1

 

 

1

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0.1

 

 

0.1

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0.1

 

 

0.1

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0.1

 

 

0.1

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0.1

 

 

0.1

 

 

1252.6

Холодильники

0.1

 

 

0.1

 

 

1252.7

Складські майданчики

0.1

 

 

0.1

 

 

1252.8

Склади універсальні

0.1

 

 

0.1

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0.1

 

 

0.1

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0.05

 

 

0.05

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0.05

 

 

0.05

 

 

1261.3

Цирки

0.05

 

 

0.05

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0.5

 

 

0.5

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0.05

 

 

0.05

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0.05

 

 

0.05

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

0.05

 

 

0.05

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0.05

 

 

0.05

 

 

1262.3

Технічні центри

0.05

 

 

0.05

 

 

1262.4

Планетарії5

0.05

 

 

0.05

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

0.05

 

 

0.05

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0.05

 

 

0.05

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0.05

 

 

0.05

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0.05

 

 

0.05

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0.05

 

 

0.05

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0.05

 

 

0.05

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0.05

 

 

0.05

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0.05

 

 

0.05

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0.05

 

 

0.05

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

0.05

 

 

0.05

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0.05

 

 

0.05

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

0.05

 

 

0.05

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0.05

 

 

0.05

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0.05

 

 

0.05

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0.05

 

 

0.05

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0.05

 

 

0.05

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0.05

 

 

0.05

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0.05

 

 

0.05

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0.05

 

 

0.05

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0.05

 

 

0.05

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0.05

 

 

0.05

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0.05

 

 

0.05

 

 

1265.5

Тири

0.05

 

 

0.05

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0.05

 

 

0.05

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0.1

 

 

0.1

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0.1

 

 

0.1

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0.1

 

 

0.1

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0.1

 

 

0.1

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0.1

 

 

0.1

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0.1

 

 

0.1

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0.1

 

 

0.1

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0.1

 

 

0.1

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0.1

 

 

0.1

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0.05

 

 

0.05

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0.05

 

 

0.05

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0.05

 

 

0.05

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0.05

 

 

0.05

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0.05

 

 

0.05

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0.05

 

 

0.05

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

0.05

 

 

0.05

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0.05

 

 

0.05

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0.05

 

 

0.05

 

 

 

 

0.05

 

 

0.05

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0.2

 

 

0.2

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0.05

 

 

0.05

 

 

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 26


Додаток 8.2
до рішення  ХХVІІ сесії

Високопільської селищної ради VІI скликання

від 30.06.2019 року №511

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з  01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

65

65218

6521855100

Високопільська селищна рада

65

65218

6521882500

65

65218

6521882000

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 1. 1. Фізичні особи

60 кв.м. квартири/квартир незалежно від їх кількості

0

120 кв.м. житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості

0

180 кв.м. різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток)

0

200 кв.м. господарських (присадибних) будівель незалежно від їх кількості

0

Юридичні особи

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності)

0

 

1 Пільги визначаються рахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар ради Л.О. Гречка


 

 


 


 

Статистика

3173588
CьогодніCьогодні1085
ВчораВчора1244
На цьому тижніНа цьому тижні5284
У цьому місяціУ цьому місяці24022
З початкуЗ початку3173588

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України