Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2019 року Рішення № 535 Про затвердження Положення про громадські консультації у Високопільській селищній раді
Рішення № 535 Про затвердження Положення про громадські консультації у Високопільській селищній раді Друк
Четвер, 11 липня 2019, 16:07

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 липня 2019 року                                                  №535

 

Про затвердження Положення про
громадські консультації
у Високопільській селищній раді

 

Керуючись статтями 13, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Статутом Високопільської селищної ради об’єднаної територіальної громади сесія селищної ради

 

вирішила:

 

1. Затвердити таке, що додається «Положення про громадські консультації в  Високопільській селищній раді» з Додатками 1, 2.

2. Секретареві ради забезпечити  оприлюднення даного рішення на сайті селищної ради та на дошці оголошень.

3 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                       Р.М.Застава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

До рішення  ХХVІІІ     сесії

селищної ради VІІ скликання

№ 535 від 11.07.2019р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ В ВИСОКОПІЛЬСЬКІЙ СЛИЩНІЙ РАДІ

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення селищним головою, старостами населених пунктів, що входять до складу  громади  громадських консультацій, а також урахування їх результатів органами  місцевого самоврядування Високопільської селищної ради та їх посадовими особами.

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Право територіальної громади проводити громадські консультації  
Територіальна громада Високопільська селищна рада має право  проводити громадські консультації – зустрічатися з депутатами  Високопільської селищної ради, службовими особами її  виконавчих органів, селищним головою (далі – головою), іншими посадовими особами місцевого  самоврядування відповідної ради, під час яких жителі громади можуть заслуховувати  їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що  належать до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 2. Принципи громадських консультацій

1. Громадські консультації проводяться на засадах добровільності, відкритості,  прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов‘язковим  розглядом пропозицій, поданих під час їх проведення.

2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських  консультаціях, окрім осіб, визначених у частині 4 статті 10 цього Положення.

3. Громадські консультації мають публічний і відкритий характер. Кожен може взяти в  них участь.

4. Кожен має право виступити на громадських консультаціях в порядку, встановленому  цим Положенням.

5. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов‘язана з ініціюванням,  підготовкою, проведенням громадських консультацій, розглядом прийнятих на них  рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб,  прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційному веб-сайті органу  місцевого самоврядування у відповідному розділі, а також обов‘язково  розповсюджуються в місцевому друкованому засобі масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських  консультацій, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів  масової інформації.

7. Громадські консультації не можуть використовуватися для політичної, у тому числі  передвиборчої агітації.

8. Подані на громадських консультаціях пропозиції розглядаються органами місцевого  самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки, і за  результатами такого розгляду обов‘язково приймаються рішення про врахування,  часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.

 

Стаття 3. Види громадських консультацій

1. Громадські консультації можуть проводитись у формі публічного громадського  обговорення, електронних консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та  вивчення громадської думки (опосередкована форма).

2. Громадські консультації проводитися з питань, які стосуються:

1) всіх жителів громади;

2) частини жителів громади, що мешкають у межах одного району селища чи села (для сіл, що об‘єдналися в одну територіальну громаду і  створили єдині органи місцевого самоврядування);

3) частини жителів громади, що мешкають у межах інших частин селища  мікрорайону, вулиці, будинку (-ків).

 

Стаття 4. Предмет громадських консультацій

1. Предметом обговорення на громадських консультаціях можуть бути будь-які  питання, що належать до відання Високопільської селищної ради,  у тому числі, але не обмежуючись цим переліком:

1) проекти нормативно-правових актів голови, ради, виконавчих органів ради;

2) проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в громаді;

3) звіти, доповіді чи інформація про роботу голови, депутатів, органів ради, самої ради,  її секретаря, голови районної ради в місті, керівників виконавчих органів ради та інших  посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ,  організацій;

4) звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які  відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого  самоврядування (далі – надавачів послуг);

5) внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності депутатів ради та  посадових осіб місцевого самоврядування;

6) інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх жителів  громади або її окремих частин (мешканців селища, села, вулиці, будинку (-ків));

7) інші питання місцевого значення, ініційовані особами,  зазначеними в статті 5 цього Положення.

2. В обов’язковому порядку громадські консультації у формі публічного громадського  обговорення та/або електронних консультацій проводяться щодо:

1) проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для  територіальної громади і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і  обов'язків жителів територіальної громади, а також актів, якими передбачається  надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання чи інститутів  громадянського суспільства;

2) проектів регуляторних актів відповідної ради;

3) програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових  фінансових, соціальних, екологічних та інших програм територіальної громади, рішень  стосовно стану їх виконання;

4) проекту бюджету  та звітів про його виконання;

5) проекту генерального плану та змін до нього, детальних планів території.

6) проектів планів і програм соціально-економічного розвитку районів, мікрорайонів,  територій.

7) проектів актів, прийняття яких має вплив на стан навколишнього природного  середовища, у тому числі та не обмежуючись, намірів створення в межах громади чи  поблизу неї нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і  підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я  мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для  з'ясування їх екологічної небезпеки;

8) проекту Статуту громади та змін до нього;

9) відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для  задоволення суспільних потреб, передача їх в оренду та під заставу;

10) програм приватизації об’єктів комунальної власності та переліків об’єктів  комунальної власності, які не підлягають приватизації;

11) надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого  значення, а також скасування такого дозволу;

12) питань адміністративно-територіального устрою громади, передбачених  законодавством.

13) символіки територіальної громади, назви ОТГ.

 

 

 

Розділ ІІ. ПОРЯДОК ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ У ФОРМІ ПУБЛІЧНОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ АБО ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Стаття 5. Ініціатори громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення та вивчення громадської думки

 

 1. Ініціатором громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки може бути:

 

1)         відповідна кількість жителів громади села чи її частини (села, мікрорайону,  вулиці, будинку (-ків) відповідно до розрахунку, передбаченого цією статтею;

 

2)          не менше трьох громадських об‘єднань, благодійних організацій, об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, що поширюють свою діяльність на територію села, чи його частину, в межах якої ініціюються громадські консультації;

 

3)      не менше п‘яти юридичних осіб приватного права чи фізичних осіб – підприємців;

 

4)      голова, рада, орган ради, 1/5 від загального складу ради, виконавчі органи ради.

 

 1. Кількість індивідуальних жителів територіальної громади, звернення яких достатньо для ініціювання громадських консультацій в кількості 25 осіб.

 

 1. У разі проведення громадських консультацій у межах селища чи села (для сіл, що об‘єдналися в одну територіальну громаду і створили єдині органи місцевого самоврядування) необхідна кількість жителів територіальної громади обчислюється пропорційно кількості мешканців цього району чи села.

 

 1. У разі проведення громадських консультацій у менших частинах села, (вулиці, будинку (- ків) необхідною кількістю є сім жителів громади.

 

 

Стаття 6. Подання ініціативи щодо проведення громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

 1. Ініціатива про проведення громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення та вивчення громадської думки реалізується за зверненням на ім‘я голови Високопільської селищної та оформляється відповідно до вимог, передбачених Законом України "Про звернення громадян". Примірний зразок звернення міститься у Додатку 1 до цього Положення.

 

 1. У письмовому зверненні зазначаються:

 

предмет громадських консультацій (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду;

 

1)   прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські консультації (якщо вони відомі);

 

2)  дата, час та місце запланованих громадських консультацій;

 

3)      прізвище, ім‘я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;

 

4)    список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських консультацій, якщо є необхідність його створення (не більше п‘яти).

 

 1. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських консультацій – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на консультації.

 

 

Стаття 7. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

 1. Протягом 3 робочих днів з моменту отримання радою письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських консультацій уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі ради приймає одне з таких рішень:

 

1)  зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських консультацій;

 

2)  повернути письмове звернення для усунення недоліків;

 

3)  відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських консультацій.

 

2.  Про прийняте рішення в повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських консультацій, у письмовій формі із зазначенням вхідного реєстраційного номеру заяви у Високопільській селищній раді, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, чи підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.

 

3.  Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських консультацій може бути повернуто ініціатору для усунення недоліків за наявності однієї з таких підстав:

 

1)   не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачені Законом України "Про звернення громадян" і статтею 7 цього Положення;

 

2)      звернулася недостатня кількість жителів територіальної громади чи суб‘єктів, наділених правом ініціювати консультації. Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

 

 1. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради протягом п‘яти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду про що повідомляється ініціатору.

 

5.  Відмовляється у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських консультацій за наявності таких підстав:

 

 

1)      запропонований предмет громадських консультацій, не належить до відання місцевого самоврядування;

 

2)   звернувся суб‘єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських консультацій.

 

6.  Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

 

7. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських консультацій, а саме звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських консультацій, повернення для усунення недоліків чи обґрунтована відмова в реєстрації, розміщується на офіційному веб-сайті ради протягом п‘яти робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів чи підписання повідомлення, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

 

 

Розділ ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

У    ФОРМІ ПУБЛІЧНОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ АБО ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

 

 

Стаття 8. Загальні питання підготовки громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

 1. Підготовка громадських консультацій, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі в тісній співпраці з ініціатором громадських

 

консультацій. Витрати, пов’язані з організацією консультацій, здійснюються за рахунок місцевого бюджету у порядку, встановленому законодавством.

 

 1. Уповноважена посадова особа або відповідний структурний підрозділ питань громадської участі зобов‘язана організувати підготовку громадських консультацій таким чином, щоб вони відбулися в час, дату і місці, запропоновані ініціаторами громадських консультацій, або, уразі неможливості їх проведення в час і спосіб, вказаний у зверненні, в іншу дату і час.

 

 

Стаття 9. Підготовка громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

 1. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських консультацій голова видає розпорядження про підготовку громадських консультацій.

 

2.  У розпорядженні зазначається:

 

1)  предмет громадських консультацій;

 

2)  дата, час, місце їх проведення;

 

3)  ініціатор громадських консультацій;

 

4)       посадова особа органу місцевого самоврядування, уповноважена проводити громадські консультації;

 

5)  особи, що запрошуються на консультації;

 

6)  заходи з підготовки консультацій та календарний план їх виконання;

 

7)  створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки консультацій;

 

8)   створення в разі необхідності експертних груп для вивчення питання або підготовки відповідних висновків, що виносяться на консультації.

 

 1. Громадські консультації призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території Високопільської селищної ради.
 2. Участь у громадських консультаціях обов‘язкова для їх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), які виносяться на громадські консультації, представників профільних органів ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські консультації, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських консультацій. Відсутність зазначених осіб на громадських консультаціях не може бути підставою для перенесення громадських консультацій чи визнання їх такими, що не відбулися.

 

 

Стаття 10. Організація громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки ініціаторами

 

 1. Якщо протягом десяти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських консультацій не прийнято відповідного рішення у порядку встановленому статтею 9 цього Положення, громадські консультації проводяться за принципом "мовчазної згоди".

 

 1. За таких обставин ініціатор самостійно встановлює дату, місце та час проведення громадських консультацій, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін до дня проведення.

 

 

Стаття 11. Інформування громади про проведення громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

 1. Жителі громади повідомляються про організацію та проведення громадських консультацій невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не пізніше семи календарних днів до дня їх проведення.

 

 1. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських консультацій та відповідні матеріали обов‘язково розміщуються на офіційному веб-сайті та в офіційному друкованому виданні ради або місцевих засобах інформації. Також вони можуть поширюватися в соціальних медіа, соціальних мережах, або іншими доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості жителів громади.

 

 1. В інформаційному повідомленні має міститись вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських консультацій, їх ініціатора, предмет консультацій, а також спосіб ознайомлення жителями громади можуть з матеріалами громадських консультацій у приміщенні ради чи іншому пристосованому для цього приміщенні.

Стаття 12. Діяльність організаційного комітету та експертних груп

 

Організаційний комітет з підготовки громадських консультацій утворюється для вирішення практичних питань підготовки громадських консультацій відповідно до розпорядження про підготовку громадських консультацій голови Високопільської селищної ради, затвердженого у порядку, встановленому статтею 9 цього Положення.

 

 1. До складу організаційного комітету можуть входити представники ініціатора громадських консультацій, депутати ради, службовці її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці з тематики громадських консультацій, уповноважена посадова особа чи представник відповідного структурного підрозділу ради, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов‘язана з предметом громадських консультацій.

 

 1. Організаційний комітет може складатись не більше ніж з 7 членів. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.

 

3.  До повноважень організаційного комітету відноситься:

 

1)   складання проектів підсумкових документів громадських консультацій (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо);

 

2)  підготовка матеріалів громадських консультацій перед їх початком

3)  підготовка проектів порядку денного та регламенту громадських консультацій.

 

 1. Документи організаційного комітету розміщуються на офіційному веб-сайті ради у відповідному розділі та публікуються в місцевому друкованому засобі масової інформації.

 

 1. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські консультації, та доповідають по них на громадських консультаціях.

 

Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ У ФОРМІ ПУБЛІЧНОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ АБО ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

 

 

Стаття 13. Учасники громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

 1. Кожен може взяти участь у громадських консультаціях. Жителі громади мають право брати участь в громадських консультаціях без запрошення.

 

 1. Якщо приміщення, в якому призначено проведення консультацій, не може вмістити всіх бажаючих жителів громади, голова ради може перенести консультації в інше місце в порядку, передбаченому цим Положенням.

 

2.  На громадські консультації можуть бути запрошені:

1) народні депутати України;

2) депутати відповідних рад;

3) представники органів виконавчої влади;

 

4)      представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої ради.

 

 

Стаття 14. Право голосу на громадських консультаціях у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

 1. Право голосу на громадських консультаціях мають тільки повнолітні жителі громади, що зареєстровані в межах Високопільської селищної ради чи їх окремої частини села, вулиці, будинку (-ків)), на якій проводяться громадські консультації

 

2.  Решта жителів громади, які не проживають у межах відповідних частин села, беруть участь у громадських консультаціях з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 15. Початок громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

 1. Розпочинає громадські консультації голова (або уповноважена особа) організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа, визначена у розпорядженні про підготовку громадських консультацій.

 

 1. Зазначена в першій частині цієї статті особа організовує вибори головуючого громадських консультацій, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських консультацій відносною більшістю голосів присутніх жителів громади з правом голосу. Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій; членами лічильної комісії не можуть бути голова та секретар громадських консультацій.

 

 1. Головуючий веде консультації, стежить за дотриманням порядку денного, підписує протокол громадських консультацій.

 

 1. Секретар громадських консультацій веде, підписує та передає раді протокол громадських консультацій у порядку, передбаченому цим Положенням.

 

 1. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських консультацій, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов‘язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

Стаття 16. Порядок денний та регламент громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

 1. Громадські консультації проводяться у вигляді зустрічі жителів громади з депутатами ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами послуг. Учасники громадських консультацій можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.

 

 1. Кожен учасник громадських консультацій має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських консультацій, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.

 

3.  На початку громадських консультацій шляхом голосування затверджуються порядок денний та регламент проведення громадських консультацій.

 

 1. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент консультацій має обов‘язково передбачати:

 

1) доповіді представника ініціатора громадських консультацій, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських консультацій;

 

2) виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;

 

3)    час для запитань, виступів учасників громадських консультацій і для прийняття рішення громадських консультацій.

 

5. Загальний час проведення громадських консультацій встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку залежно від предмета таких консультацій.

 

6. Не допускаються розгляд на громадських консультаціях та прийняття рішень з питань, які не були внесені до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських консультацій за сім днів до їх проведення.

Стаття 17. Порядок ведення громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

 1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам консультацій. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських консультацій не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом консультацій.

 

 1. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета консультацій, перевищує встановлений регламент, або використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

 

 1. Учасники громадських консультацій повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного громадських консультацій та регламенту, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

 

 1. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських консультацій може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські консультації. При невиконанні рішення громадських консультацій про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв‘язку з порушенням громадського порядку.

Стаття 18. Висвітлення перебігу громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

1.  Громадські консультації відбуваються у відкритому режимі, а за наявності технічних можливостей, може проводитись їх веб-трансляція та аудіо-запис. У такому випадку відео-запис, або стенограма аудіо-запису громадських консультацій розміщується на офіційному веб-сайті ради у відповідному розділі і має бути доступною для ознайомлення впродовж не менше ніж двох років з моменту розміщення.

 

 1. Кожен учасник громадських консультацій має право робити аудіо-, відеозапис чи веб-трансляцію громадських консультацій.

 

3.  Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

 

 

Розділ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ У ФОРМІ ПУБЛІЧНОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ АБО ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

 

 

 

Стаття 19. Протокол громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

1. У ході громадських консультацій складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських консультацій не пізніше трьох днів після їх проведення та негайно передається (надсилається) раді разом із супровідним листом.

 

2.  Протокол має містити:

1)  дату, час і місце проведення громадських консультацій;

2)  предмет громадських консультацій;

3)  кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу;

4)  виклад перебігу консультацій;

5)  пропозиції, що були висловлені в ході консультацій;

6)  результати голосування;

7)  рішення громадських консультацій.

 

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських консультацій, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських консультацій їх учасниками в письмовій формі.

 

 1. Протокол оформляється згідно з Додатком 2 до цього Положення у двох примірниках.

 

 1. Один примірник протоколу зберігається уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом відповідної ради. Другий примірник уповноважена посадова особа або структурний підрозділ направляє ініціаторові консультацій не пізніше п‘яти робочих днів з дня проведення консультацій.

 

5. Відповідний структурний підрозділ ради, до повноважень якого відносяться питання організація проведення громадських консультацій розміщує підписаний протокол на офіційному веб-сайті Високопільської селищної ради.

Стаття 20. Розгляд рішень громадських консультацій у формі публічного громадського обговорення або вивчення громадської думки

 

 1. Пропозиції, викладені в протоколі громадських консультацій, розглядаються на найближчому засіданні ради та/або її виконавчого комітету за обов‘язкової участі ініціаторів громадських консультацій, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.

 

 1. Пропозиції, викладені в протоколі громадських консультацій, розглядаються головою, керівниками виконавчих органів ради, надавачами послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово та за обов‘язкової участі ініціаторів громадських консультацій, яким надається слово для виступу.

 

 1. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:

 

1) врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи; 2) відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються підстави рішення;

 

3) частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються підстави рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

 

Стаття 21. Оприлюднення рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

 1. Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських консультацій, а також актуальна інформація про їх виконання протягом п‘яти робочих днів надсилаються ініціаторам громадських консультацій, розміщуються на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ ―Громадські консультації‖), публікуються в місцевому друкованому засобі масової інформації, а також оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення консультацій.

 

 

РОЗДІЛ VI. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

 

Стаття 17. Підготовка електронних громадських консультацій

 

Електронні громадські консультації призначаються головою Високопільської селищної ради з питань, визначених Статтею 3 цього Положення у формі розпорядження.

 

 1. В розпорядженні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:

 

1) назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації рішення/заходу у відповідній сфері місцевого значення, винесеної на обговорення;

 

2)          соціальні групи жителів громади та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій;

 

3)      можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

 

4)  електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

 

5)     номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;

 

6)  прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;

7)  строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

 

 1. При оголошенні електронних консультацій враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 18. Проведення електронних громадських консультацій

 

 1. Електронні консультації з громадськістю проводяться у відповідному розділі офіційного веб-сайту Високопільської селищної ради.

 

 1. Перебіг строку електронних консультацій розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

 

 1. Строк проведення публічного громадського обговорення під час електронних консультацій визначається у відповідному розпорядженні про їх проведення і повинен становити не менш ніж 1 місяць.

 

 1. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів, надсилаються на поштову та електронні адреси, вказані в інформаційному

 

повідомленні або на адреси посадових та службових осіб, розміщені на офіційному веб-порталі НАЗВА ради в мережі Інтернет.

 

 

Розділ VIІ. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ

 

 

Стаття 19. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які підлягають оскарженню у зв’язку з порушенням вимог цього Положення

 

1.  Жителі громади мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність службових та посадових осіб місцевого самоврядування, що порушують вимоги цього Положення, зокрема:

 

1)     безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських консультацій для усунення недоліків, не реєстрацію, невчасну реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських консультацій;

 

2)  недотримання посадовими та службовими особами встановлених строків;

3)  не видання головою розпорядження про заходи щодо підготовки консультацій;

 

4)    порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які стосуються ініціювання, підготовки, проведення громадських консультацій, а також урахування їх результатів;

 

5)        неналежне виконання обов‘язків з підготовки та організації громадських консультацій;

 

6)  порушення порядку проведення громадських консультацій;

 

7)   неприйняття або невчасне прийняття рішення за результатами розгляду протоколу громадських консультацій;

 

8)  необґрунтовану відмову в урахуванні пропозицій громадських консультацій;

9)  інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного законодавства.

Стаття 20. Неправомочність громадських консультацій

1.Громадські консультації вважаються такими, що не відбулися, в таких випадках:

 

1)    оголошення про проведення громадських консультацій поширене з порушенням вимог, передбачених частиною третьою статті 11 цього Положення;

 

2)      кількість посадових чи службових осіб органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, діяльність яких є предметом громадських консультацій, перевищує 50 відсотків жителів громади, які мають право голосу;

 

3)    вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав жителів громади, передбачених цим Положенням.

 

2. Рішення про визнання консультацій такими, що не відбулися, може приймати голова, рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора, учасників громадських консультацій або зацікавлених жителів громади.

 

3. У випадку визнання громадських консультацій такими, що не відбулися, голова негайно призначає повторні громадські консультації, а рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування про врахування їх результатів підлягають скасуванню або перегляду.

Стаття 21. Відповідальність посадових та службових осіб

 

Депутати місцевої ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть юридичну відповідальність за порушення вимог цього Положення згідно з законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2  до Положення


ЗРАЗОК


Примірного звернення з ініціативою   
щодо проведення громадських консультацій

Голові Високопільської селищної ради

Звернення з ініціативою щодо проведення громадських консультацій

З метою вирішення питання/проблеми/проекту рішення ради                   щодо  _____________________________________________________________(вказати предмет, з якого пропонується проведення громадських  консультацій перелічений у статті 3 Положення, але не обмежений нею), керуючись  Положенням "Про громадські консультації         в Високопільській селищній раді,

звертаємось з ініціативою  щодо проведення громадських консультацій.

Під час проведення                      громадських       консультацій        із        зазначеного

питання/проблеми/проекту рішення ради пропонуємо заслухати наступних осіб: 
1. ___________

2. ___________

(вказати прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські  консультації (якщо вони відомі).

Громадські консультації пропонуємо провести _____________  у приміщені  ____________

(вказати дату)                        (вказати
місце проведення)

Представляти ініціатора консультацій уповноважено ____________________________  
(прізвище,                                                                                 ім‘я, по батькові та контакти

уповноваженої особи)

У випадку створення організаційного комітету з підготовки громадських консультацій,

до його складу пропонуємо включити наступних жителів громади: 
1. _______

2. _______

3. _______

4. _______

(вказати ПІП, контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету, але  не більше 5-ти осіб)

Також додаємо до цього звернення інформаційно-аналітичні матеріали та проекти  документів, що виносяться на консультації.

Ініціатори громадських консультацій, які підписалися нижче:

1.

2

(вказати ПІП ініціаторів громадських консультацій (див. ст.5 Положення)

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Положення

Форма

Протоколу

громадських консультацій

 

 

ПРОТОКОЛ №____

 

громадських консультацій з питання про

 

_______________________________________________

 

(вказати назву консультацій з громадськістю)

 

 

Присутні: ____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(вказати прізвища, ім’я і по батькові посадових і службових осіб, які брали участь в консультаціях, окремо вказується кількість присутніх жителів громади)

 

Запрошені: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(вказати прізвища, ім’я і по батькові запрошених осіб)

 

Нараду вели: ______________________________________________________________

________________________

(вказати прізвище, ім’я і по батькові головуючого, окремо слід вказати членів лічильної комісії та секретаря консультацій)

 

Розгляд питань:

 

1.         _________________________________________

 

(вказати назву погодженого у прядку денному питання і перелічити прізвища, ім’я і по батькові виступаючих)

 

2.         _________________________________________

 

(вказати назву погодженого у прядку денному питання і перелічити прізвища, ім’я і по батькові виступаючих)

 

 

Після доповідей та обговорень вирішили:

 

 1. Схвалили рекомендації/проект/пропозиції/звернення

 

(коротко вказати суть ухваленого рішення)

 

 

 

Головуючий ______________________

 

Секретар        ______________________

 

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

2201431
CьогодніCьогодні2374
ВчораВчора2779
На цьому тижніНа цьому тижні11748
У цьому місяціУ цьому місяці39696
З початкуЗ початку2201431

Besthosting


Найпопулярніші