Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2019 року Рішення № 540 Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Високопільської селищної ради на 2019 - 2023 роки
Рішення № 540 Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Високопільської селищної ради на 2019 - 2023 роки Друк
Четвер, 11 липня 2019, 16:11

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІІІ сесії селищної ради VІІ  скликання

 

від  11 липня 2019 року                                                                   №  540

 

Про затвердження Програми розвитку  земельних  відносин
та охорони земель на території Високопільської селищної 
ради на 2019 - 2023  роки

 

З метою ведення  державного земельного кадастру, здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, економічного стимулювання  раціонального  використання земель, вирішення інших питань у галузі охорони земель, враховуючи  рекомендації  постійної  комісії      з  питань  земельних ресурсів, соціального розвитку села та охорони навколишнього середовища, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” ,  селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити  Програму розвитку  земельних  відносин  та охорони земель на території

Високопільської  селищної  ради на 2019 -2022  роки   згідно з додатком .

 

2.Головному бухгалтеру  селищної ради забезпечити фінансування заходів Програми в  межах фактичних надходжень доходів до спеціального фонду селищного бюджету.

3.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію з питань з  питань  земельних ресурсів, соціального розвитку села та охорони навколишнього середовища.

 

Селищний  голова                                                           Р.М.Застава.

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до  рішення ХХVІІІ сесії селищної ради

VІІ скликання

від 11.07.2019 року № 540

ПРОГРАМА

розвитку  земельних  відносин  та охорони земель на території

Високопільської селищної  ради на 2019 - 2022  роки

Розділ  1. Загальні положення

Програма охорони земель на території Високопільської селищної ради (далі-Програма) розроблена згідно із Земельним та Бюджетним кодексами України, Законами України „Про землеустрій”, „Про охорону земель”, „Про оцінку земель”, „Про Державний земельний кадастр”, Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 „Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель” із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 154 від 20.02.2013, з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального  використання та охорони земель, розвитку ринку землі. 
Результатом виконання Програми має стати підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель.
Разом із зростанням інвестиційного та виробничого потенціалів землі як самостійного фактора економічного зростання буде завершено здійснення більш важливих заходів і завдань, необхідних для подальшого розвитку земельних відносин, гарантування прав на землю.

Охорона земель-система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських  потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості  ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

 

Розділ 2.  Характеристика  землекористування на території  Високопільської селищної ради

Територія підпорядкована Високопільської  селищній  раді  займає площу 19874,5 га. Загальна площа території населених пунктів становить – 1393,2 га. Відповідно до цільового використання сільськогосподарські угіддя займають 18257,1 га , у тому числі рілля 17556,56га. На вказаній території налічується   5856 землекористувачів та землевласників.
За формами власності на землю існує стійка тенденція до збільшення земель приватної власності. Зростання відбулося за рахунок оформлення громадянами прав на землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського, особистого селянського господарства та для будівництва й обслуговування житлових будинків. 
На даний час на території відповідної ради обліковуються  5856  землевласників та землекористувачів, із них:

2343 власників земельних ділянок (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 14144,37 га ,з яких індивідуально громадянами  використовується 4789,3 га земельних часток (паїв);

- власників земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства загальною площею 917га;

На території ради працюють та використовують землю згідно договорів оренди землі :

ОФГ «Ольвія» - 1375,99 га, ТОВ «Аграрна Зона» - 1257,91 га, ф/г «Промінь» –796,40 га, ф/г «Урожай» - 1204,82 г,  та інші.

Затверджена містобудівна документація «Генеральний план смт Високопілля».

 

РОЗДІЛ 3. Мета Програми

Основною метою Програми є:
- здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин;
-здійснення контролю за використанням і охороною земель, визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь, доступності використання інформаційної бази;

-розроблення заходів та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, зростання її економічної цінності.

РОЗДІЛ 4.Завдання Програми

Основним завданням Програми є:
- розробка проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів  Високопільської селищної ради, картографічні матеріали; 
- розробка проектів землеустрою щодо відведення в постійне користування земельних ділянок під об’єктами комунальної власності;

- проведення інвентаризації земельних ділянок.

РОЗДІЛ 5. Напрямки діяльності та заходи Програми

Реалізація в виконавчому комітеті протягом 2019 – 2022 років комплексу заходів у сфері розвитку земельних відносин дасть можливість створити ефективний механізм регулювання цих відносин та державного управління земельними ресурсами.
До комплексу заходів належать нормативно-правові та землевпорядні, а також запровадження механізмів і методів удосконалення земельних відносин, державної політики у цій сфері, розвитку сталого землекористування на території селищної, розвитку ринку землі та її охорони.
Перелік заходів та дані щодо орієнтовного обсягу коштів, необхідних для реалізації даної програми наведені у додатку.
5.1. На даний час виготовлений та затверджена містобудівна документація «Генеральний план смт.Високопілля,» загальною площею  768,75 га,.
На підставі проведених робіт з оновлення генерального плану смт. Високопілля виникла необхідність зміни меж населеного пункту  Високопільськоїї селищної ради.

Головним управлінням Держгеокадастру в 2018 році  були передані землі держаної власності  площею 1281,295 га Високопільській селищній раді  за межами населених пунктів.
Проведення робіт із встановлення нових меж населених пунктів відповідно до містобудівної документації дасть можливість:

- забезпечувати реалізацію конституційних прав громадян на отримання у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків в межах норм чинного законодавства;
- остаточно визначити компетенцію селищної ради щодо розпорядження окремими категоріями земель згідно з вимогами Земельного кодексу України (наприклад: існують території, які обліковуються згідно з генеральним планом населеного пункту як землі для житлової забудови, при цьому в існуючих межах населеного пункту ці території не обліковуються, що не дає змоги селищній раді прийняти рішення про їх надання у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків).
-забезпечить оновлення інформації про межі населених пунктів в автоматизованій Національній кадастровій системі;
- забезпечить подальше впорядкування територій із визначення перспектив розвитку інфраструктури населених пунктів, створення умов для різних галузей господарювання.

РОЗДІЛ 6. Фінансування програми
Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок місцевого бюджету та з залученням коштів, не заборонених законодавством.

РОЗДІЛ 7.Очікувані результати виконання Програми

Передбачені Програмою заходи планується здійснити протягом 2019 - 2022 років.
Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку землекористування, зокрема:
-підвищити ефективність та екологічну безпеку використання суспільством земельних ресурсів;
- збільшити надходження від платежів за землю до місцевого бюджету;
- підвищити ефективність використання та охорони земельних ресурсів;
-запровадити дієву систему інформування населення та підвищити рівень суспільної свідомості з питань використання й охорони земель;
-оптимізувати структуру земельних угідь;
- завершити інвентаризацію земель, формування об’єктів земель у межах охоронних, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму землекористування; 
- оновити межі населених пунктів відповідно до містобудівної документації, що дасть можливість остаточно визначити компетенцію місцевих рад та органів виконавчої влади в частині розпорядження землями, сприятиме належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним надходженням, а також забезпечить подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку територіальних громад;
- здійснити своєчасне оновлення грошової оцінки, що стане гарантією стабільного наповнення місцевого бюджету від плати за землю на наступні сім років.

 

 

 

 

Додаток № 2

до  рішення ХХVІІІ сесії селищної ради

VІІ скликання

від 11.07.2019 року № 540


Заходи робіт з розвитку земельних відносин та охорони земель на території  Високопільської  селищної ради на 2019 – 2022роки

№ п/п

Назва робіт

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування,грн.

1

Розробка проекту землеустрою щодо  зміни меж селища Високопілля, Високопільського району, Херсонської області.

2019-2020

180000,00

 

2

Розробка проекту землеустрою щодо  встановлення (зміни) меж села Тополине, Високопільського району, Херсонської області.

2020-2023

180000,00

 

3

Розробка технічної документаці з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту селища Високопілля , Високопільського району, Херсонської області.

2019-2020

200000,00

 

4

Розробка технічної документаці з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Нововознесенське, Високопільського району, Херсонської області

2019-2020

42000,00

 

5

 

Розробка технічної документаці з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Костирка , Високопільського району, Херсонської області

2019-2020

19900.00

 

6

Розробка технічної документаці з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Добрянка , Високопільського району, Херсонської області

2019-2020

27.000,00

 

7

Розробка технічної документаці з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Вереміївка, Високопільського району, Херсонської області

2019-2020

35000,00

 

8

Розробка нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Потьомкіне , Високопільського району, Херсонської області

2019-2020

35000,00

 

9

Розробка технічної документаці з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Князівка , Високопільського району, Херсонської області

2019-2020

35000,00

 

10

Розробка технічної документаці з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Тополине, Високопільського району, Херсонської області

2019-2020

35000,00

 

11

Розробка технічної документаці з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Новогригорівське , Високопільського району, Херсонської області

2019-2020

20000,00

 

12

Розробка нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Мала Шестірня , Високопільського району, Херсонської області

2019-2020

20000,00

 

13

Розробка нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Федорівка, Високопільського району, Херсонської області

2019-2020

18900,00

 

14

Проведення інвентаризації земель

2019-2023

500000

 

 

Секретар ради                                                                                             Л.О. Гречка

 

 

 

 

 

 

 

 


Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2770150
CьогодніCьогодні1722
ВчораВчора2105
На цьому тижніНа цьому тижні10804
У цьому місяціУ цьому місяці10804
З початкуЗ початку2770150

Besthosting


Найпопулярніші