Skip to content
Додому Податкі і збори на 2021 рік
Проект рішення «Про бюджет Високопільської селищої ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» Друк
Вівторок, 10 грудня 2019, 11:09


Високопільська селищна рада

Проект Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІ сесії селищної ради     VІІ       скликання

 

 

від         грудня    2019 року                                                         №

«Про бюджет Високопільської селищої ради

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2020 рік:
 2.  

  доходи селищного бюджету в сумі 38971679,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищого бюджету – 38971679,00 гривень, згідно з  додатком 1 цього рішення;

  видатки селищного бюджету в сумі 38971679,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 38971679,00 гривень.

  надання кредитів з селищного бюджету у сумі 20000,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду селищного бюджету – 20000,00 гривень;

  оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету в розмірі 389717,00 гривень, що становить 1% відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

   

 3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сселищного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.
 4.  

 5. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5до цього рішення.
 6.  

 7. Установити, що в загальному фонді селищного бюджету на 2020 рік:
 8. 1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

  2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 та частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

  3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

   

  6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік:

  1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

  2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 71 та 72 Бюджетного кодексу України.

   

 9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:
 10. оплату праці працівників бюджетних установ;

  нарахування на заробітну плату;

  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

  забезпечення продуктами харчування;

  оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

  поточні трансферти місцевим бюджетам.

   

 11. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти селищного бюджету на депозитах в установах банків з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 12.  

 13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 14.  

 15. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
 16.  

  1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності відповідним рішенням сільської ради про сільський бюджет;

  2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

  3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

  здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

  оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

   

 17. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укласти договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
 18.  

 19. Дозволити селищному голові в процесі виконання селищного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням селищної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.
 20.  

 21. Здійснювати з 01 січня 2020 року видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, видатки на які здійснювалися з районного бюджету відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним Кодексом України, згідно з додатком 7 до цього рішення.
 22.  

 23. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 24.  

 25. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 26.  

 27. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, власності та економічної реформи в народногосподарському комплексі.

Селищний голова Руслан ЗАСТАВА

 

отг смт Високопiлля Додаток 1
до рішення Високопільської селищної ради
"Про селищний бюджет на 2020 рік"
ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2020 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 21320900,00 21320900,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 12952600,00 12952600,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 12952200,00 12952200,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 10663000,00 10663000,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 497700,00 497700,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1264500,00 1264500,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 527000,00 527000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 400,00 400,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 400,00 400,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 659900,00 659900,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 153000,00 153000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 153000,00 153000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 393500,00 393500,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 393500,00 393500,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 113400,00 113400,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 7708400,00 7708400,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 4012900,00 4012900,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 30300,00 30300,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 12800,00 12800,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 144800,00 144800,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1346000,00 1346000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1025400,00 1025400,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1084400,00 1084400,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 369200,00 369200,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 3695500,00 3695500,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 700,00 700,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1335000,00 1335000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 2359800,00 2359800,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 570690,00 570690,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 5540,00 5540,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження 5540,00 5540,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 5540,00 5540,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 561150,00 561150,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 523100,00 523100,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 473100,00 473100,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 50000,00 50000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито 38050,00 38050,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 35460,00 35460,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 2590,00 2590,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження 4000,00 4000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження 4000,00 4000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження 4000,00 4000,00 0,00 0,00
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 21891590,00 21891590,00 0,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 17080089,00 17080089,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 17080089,00 17080089,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 2256000,00 2256000,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 2256000,00 2256000,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 13167989,00 13167989,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 12022400,00 12022400,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1145589,00 1145589,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1656100,00 1656100,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1656100,00 1656100,00 0,00 0,00
X Разом доходів 38971679,00 38971679,00 0,00 0,00
Головний бухгалтер О А Сундукова

 

отг смт Високопiлля Додаток 3
до рішення Високопільської селищної ради
"Про селищний бюджет на 2020 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2020 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Високопільська селищна рада 38951679,00 38744179,00 26577700,00 2497500,00 207500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38951679,00
0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 38951679,00 38744179,00 26577700,00 2497500,00 207500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38951679,00
0110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 6548000,00 6548000,00 4900000,00 278000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6548000,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5482850,00 5482850,00 3772000,00 468000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5482850,00
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 18257800,00 18257800,00 13691700,00 970000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18257800,00
0111090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1778800,00 1778800,00 1380000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1778800,00
0111100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1060500,00 1060500,00 800000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1060500,00
0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 16000,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 29000,00 29000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 9050,00 9050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9050,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 733400,00 733400,00 550000,00 38000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733400,00
0114040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 268100,00 268100,00 190000,00 30500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268100,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1369600,00 1369600,00 970000,00 165000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1369600,00
0115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 370000,00 370000,00 300000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370000,00
0115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 207500,00 0,00 0,00 0,00 207500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207500,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 309744,00 309744,00 0,00 294000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309744,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 80000,00 80000,00 0,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
0119130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 511650,00 511650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511650,00
0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 1145589,00 1145589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1145589,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 759096,00 759096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759096,00
X X X Усього 38951679,00 38744179,00 26577700,00 2497500,00 207500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38951679,00
Головний бухгалтер О А Сундукова
отг смт Високопiлля Додаток 4
до рішення Високопільської селищної ради
"Про селищний бюджет на 2020 рік"
КРЕДИТУВАННЯ
місцевого бюджету у 2020 році
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Високопільська селищна рада 20000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00
0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 20000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00
0118831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 20000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00
4113 Надання інших внутрішніх кредитів 20000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00
Х Х Х Усього 20000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00
Головний бухгалтер О А Сундукова
Додаток № 5
до рішення селищної ради
"Про селищний бюджет  на 2019  рік"
Міжбюджетні трансферти  з селищного бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2020 рік
(тис. грн.)/грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Додаткова дотації з державного бюджету Медична субвенція Субвенції з селищного бюджету Разом
Співфінансування Високопільського районного центру соціальних служб для сім'ї.дітей та молоді Співфінансування КЗ "Високопільський територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)" Співфінансування утримання Трудового архіву
21306200000 Районний бюджет 511 650,00 1 145 589,00 140 227,00 510 276,00 108 593,00 2 416 335,00
Всього 511 650,00 1 145 589,00 140 227,00 510 276,00 108 593,00 2 416 335,00
Головний бухгалтер_____________________________ О.А.Сундукова
 

 

 

 

 

 


Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2905041
CьогодніCьогодні598
ВчораВчора1666
На цьому тижніНа цьому тижні8818
У цьому місяціУ цьому місяці31833
З початкуЗ початку2905041

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші