Skip to content
Додому Зразки документів Протокол установчих зборів

ІНФОРМАЦІЯ

Високопільська селищна ради Високопільський район  Херсонської області

повідомляє про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації , а саме технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське  Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області

 

Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

74000, Херсонська  обл.,

Високопільський район

Високопільська селищна рада.

 

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

Вимоги: виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та грошової оцінки" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
  • копія(ї) ліцензії(й)/сертифіката на проведення робіт із землеустрою та оцінки земель;
  • письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, завірена претендентом (кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок, бажано за останні 24 місяці), кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою
  • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),

Документи приймаються за адресою: 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів 112, 3(третій) поверх, приймальна селищного голови  у 30-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Визволителів, буд. 112, в кабінеті селищного  голови о 10:00 год  05 червня 2019 року.

Телефон для довідок: (05535) ) 2-16-88

ЗРАЗОК 02-Протокол установчих зборів Друк
Неділя, 15 травня 2011, 19:44

ЗРАЗОК

ПРОТОКОЛ № 1

Установчих зборів власників квартир та нежитлових приміщень

будинку № 2 по вул. Механізаторів у м. Київ

 

м. Київ                                                                                  «___» ______________ 2006 р.

 

На установчих зборах зареєструвалось ____ власників квартир та нежитлових приміщень, що складає ___ % власників будинку (список зареєстрованих додається).

Оскільки на установчих зборах присутні більше п’ятдесяти відсотків власників будинку, то згідно ст. 11 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» загальні збори є правомочними.

Група за ініціативою якої скликані установчі збори (ініціативна група):

1.      __________________________________________;

2.      __________________________________________;

3.      __________________________________________;

4.      __________________________________________.

Порядок денний:

1.      Обрання голови установчих зборів.

2.      Створення Об`єднання співвласників, визначення його назви і місцезнаходження.

3.      Розгляд і затвердження Статуту Об`єднання та його державна реєстрація.

З першого питання порядку денного слухали представника ініціативної групи ______________, який запропонував обрати головою установчих зборів ______________________________.

 

Голосували (поіменно):

 

№ п/п

П. І. Б. (повністю)

Номер квартири, нежитлового приміщення

Результат голосування

(«за» чи «проти»)

Особистий підпис

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

і т.д.

 

 

 

 

 

Проголосували: «ЗА» -   ___________________

«ПРОТИ» -   _______________

 

З першого питання порядку денного рішення прийнято – установчі збори вирішили:

Обрати головою установчих зборів _____________________________________________.

 

З другого питання порядку денного слухали представника ініціативної групи ____________________________, який запропонував створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «_____________» із місцезнаходженням за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2

Голосували (поіменно):

 

№ п/п

П. І. Б. (повністю)

Номер квартири, нежитлового приміщення

Результат голосування

(«за» чи «проти»)

Особистий підпис

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

і т.д.

 

 

 

 

 

Проголосували: «ЗА» -   ___________________

«ПРОТИ» -   _______________

 

З другого питання порядку денного рішення прийнято – установчі збори вирішили:

 

Створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «П’ятий елемент» із місцезнаходженням за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2

 

З третього питання порядку денного слухали представника ініціативної групи ___________, який надав на розгляд установчих зборів проект тексту Статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «_______________» та запропонував затвердити його в запропонованій редакції. Крім того, _____________________ запропонував установчим зборам доручити провести державну реєстрацію об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «____________» ___________________ у відповідності до норм чинного законодавства України.

 

Голосували (поіменно):

 

№ п/п

П. І. Б. (повністю)

Номер квартири, нежитлового приміщення

Результат голосування

(«за» чи «проти»)

Особистий підпис

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

і т.д.

 

 

 

 

 

Проголосували: «ЗА» -   ___________________

«ПРОТИ» -   _______________

 

З третього питання порядку денного рішення прийнято – установчі збори вирішили:

 

Затвердити Статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «__________________» в запропонованій редакції. Доручити провести державну реєстрацію об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «______________» ___________________ у відповідності до норм чинного законодавства України.

 

Голова установчих зборів ______________________________                      ____________

 

Список власників квартир та нежитлових приміщень

будинку № 2 по вул. Механізаторів у м. Київ, що зареєструвались

на установчих зборах «___» _______________ 2006 р.

 

 

№ п/п

П.І.Б.

№ квартири чи нежитлового приміщення

Підпис

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

і т.д.

 

 

 

 

Голова установчих зборів ______________________________                      ____________

 

**************** Ще один зразок протоколу      *******************

ПРОТОКОЛ

УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ № 28 на вул. Батальна

" 5 " липня 2007р. м. Львів

Присутні - власники житлових і нежитлових приміщень будинку 38 (тридцять вісім) осіб (список присутніх з результатами голосування додається) із загальної кількості власників житла - 54 особи, а також ____________________

запрошені: __________________________________________________________

Керівник ініціативної групи по створенню ОСББ Іванов В.І. проінформував присутніх про попередню роботу, яку провела ініціативна група з підготовки установчих зборів, зокрема, про те, що всім власникам приміщень будинку за два тижні були направлені запрошення для участі у зборах, та запропонував обрати головою зборів власника кв. № 3 Петрова О.Б., секретарем - власника кв. № 7 Сидорова А.П.

Голосували за кандидатуру голови та секретаря: "за" – 38 "проти" - немає

Голова зборів сповістив присутніх про мету зборів, підтримав необхідність створення ОСББ та запропонував питання порядку денного:

1. Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
2. Затвердження статуту ОСББ.
3. Обрання Голови та членів Правління ОСББ і ревізора ОСББ
4. Обрання уповноваженого представника установчих зборів на здійснення дій, пов'язаних з реєстрацією ОСББ.

Голосували: за порядок денний "за" - 38

"проти" - немає

1. Слухали: інформацію керівника ініціативної групи Іванова В.І. - власника квартири № 17 щодо створення у будинку об"єднання співвласників.

В обговоренні прийняли участь власники квартир: № 10 Васильченко В.І. ; №34 Пилипенко О. Й.

Всі виступаючі підтримали створення об'єднання співвласників та висловили впевненість, що воно поліпшить умови проживання.

 

Постановили:

1.1. Створити об"єднання співвласників багатоквартирного будинку на вул. Батальна, 28

Голосували: "за" - 38
"проти" - немає

1.2. Ухвалити назву об"єднання - "Мальви"

Голосували: "за" - 38
"проти" - немає

2. Слухали: інформацію власника кв. № 3 Петрова О.Б. про підготовлену редакцію статуту ОСББ "Мальви".

Постановили: Затвердити статут ОСББ "Мальви" у запропонованій редакції

Голосували: "за" - 38
"проти" - немає

3. Слухали: пропозицію власника кв. № 12 Дмитренко С.С. про обрання Іванова В.І. головою правління ОСББ

Постановили: Обрати Іванова В.І. головою правління ОСББ "Мальви"

Голосували: "за" - 38
"проти" - немає

Слухали: пропозицію власника кв. № 12 про обрання Правління ОСББ у складі:

1. Васильченко В.І. кв. № 10
2. Пилипенко О. Й. кв. № 34
3. Петров О.Б. кв. № 3
4. Сидоров А.П. кв. № 7
5. Дмитренко С.С. кв. № 12

При обговоренні кандидатур Петров О.Б. заявив самовідвід, власник кв. № 10 запропонував обрати членом Правління власника кв. № 25 Кононенка Р.Р.

Постановили: Обрати Правління ОСББ "Мальви" у складі:

1. Васильченко В.І. кв. № 10
2. Пилипенко О. Й. кв. № 34
3. Кононенко Р.Р. кв. № 25
4. Сидоров А.П. кв. № 7
5. Дмитренко С.С. кв. № 12

Голосували: "за" - 38
"проти" - немає

Слухали: пропозицію власника квартири № 25 про обрання ревізором ОСББ Петраш В.М. кв. № 35

Постановили: обрати Петраш В.М. ревізором ОСББ.

Голосували: "за" - 38
"проти" - немає

1. Слухали: пропозицію власника кв. № 25 про визначення Іванова О.А. уповноваженим представником установчих зборів на здійснення дій, пов'язаних з реєстрацією ОСББ.

Постановили: доручити Іванову В.І. провести державну реєстрацію ОСББ в Управлінні державної реєстрації Львівської міської ради, державного реєстратора, Головному управлінні статистики Львівської області, Пенсійному фонді, Фондах соціального страхування, Державній податковій інспекції, а також отримати дозвіл на виготовлення печатки та відкрити рахунок в банківській установі.

Голосували: "за" - 38
"проти" - немає

 

Додатки до протоколу: Список голосування

 

Голова зборів Петров О.Б.

Секретар зборів Сидоров А.П.

 

 

 

 

 

 


Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1644284
CьогодніCьогодні162
ВчораВчора1159
На цьому тижніНа цьому тижні1321
У цьому місяціУ цьому місяці45939
З початкуЗ початку1644284

Besthosting