Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2020 року Рішення № 744 Про затвердження Порядку видачі довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
Рішення № 744 Про затвердження Порядку видачі довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Друк
Субота, 18 січня 2020, 10:52


ВИСОКОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОАТУУ 6521855100

РІШЕННЯ

ХХХVІІІ  СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ   СКЛИКАННЯ

від 16 січня 2020 року №744

Про затвердження Порядку видачі довідок
про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб

Відповідно до законів України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про захист персональних даних», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», з метою оптимізації, забезпечення належного та єдиного підходу до виконання повноважень органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг за напрямком обліку проживання фізичних осіб і видачі довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1.1.         Порядок видачі довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, що додається.

1.2. Форму довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, що додається.

  1. Доручити адміністратору Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради здійснювати прийом заяв щодо видачі довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (далі - довідки).

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку.

 

Селищний голова                    Руслан ЗАСТАВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХХVІІІ  сесії VІІ   скликання

Високопільської селищної ради

від  16 січня  2020 року №744

Додаток 1

 

ПОРЯДОК

видачі довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

1. Загальні положення

1.1.     Порядок видачі довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (далі - Порядок) визначає процедуру видачі адміністратором Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

Порядок розроблено на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про захист персональних даних», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», інших законодавчих актів України.

1.2.     Довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (далі - Довідка) видається для пред'явлення до органів праці та соціального захисту населення за призначенням усіх видів соціальних допомог; департаменту житлового господарства міської ради - для приватизації житла; до установ, організацій, які надають населенню комунальні послуги; нотаріусів та інших установ, підприємств, організацій усіх форм власності згідно з чинним законодавством.

1.3.     Довідка видається згідно із затвердженою формою, уповноваженою особою Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради (далі - Центр).

1.4.     Довідка підписується начальником Центра, уповноваженою посадовою особою Центра відповідно до функціональних повноважень або іншими уповноваженими особами, визначеними розпорядженням селищного голови.

1.5. Видача Довідки здійснюється через Центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради.

1.7.     Службовим та посадовим особам Центру, та іншим  які відповідно до своїх професійних чи службових або трудових обов'язків мають доступ до персональних даних осіб, що звертаються за отриманням відповідної адміністративної послуги, заборонено розголошення в будь-який спосіб цих персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом.

Поширення відомостей про склад сім'ї або зареєстрованих осіб та інших персональних даних без згоди суб'єкта здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою суб'єкта персональних даних.

Документом, який свідчить про реєстрацію особи, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

1.8.     Графік прийому осіб, які звертаються за отриманням Довідки, встановлюється з урахуванням режиму роботи Цетру та Високопільської селищної ради.

2. Розгляд заяв фізичних осіб про видачу Довідки

2.1.     Власник (співвласник), користувач або зареєстрована у житловому приміщенні/будинку особа за отриманням Довідки звертається до Центру.

2.2.     Для отримання Довідки особа подає:

-    згоду на обробку персональних данних встановленої форми;

-     документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, у тому числі військовослужбовців; документ, що посвідчує особу іноземця, особу без громадянства, отримання статусу біженця чи притулку в Україні;

-     оригінал домової книги;

-       оригінал свідоцтва про народження дитини або свідоцтва про належність до громадянства України, якщо вона не досягла 16-річного віку (в разі відсутності даних про дату реєстрації дитини, в разі зміни прізвища, імені та по батькові дитини та встановлення родинних стосунків);

-    оригінал паспортів усіх зареєстрованих осіб (в разі отримання довідки однією із зареєстрованих осіб, що не являється власником житла);

- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами України.

2.3.     У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:

-    оригінал документа, що посвідчує особу законного представника;

-       оригінал документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновителі).

2.4.     Особа при зверненні за отриманням Довідки надає для перевірки оригінали документів, зазначених у пунктах 2.2 і 2.3 цього Порядку.

2.5.          Відповідальність за достовірність даних та документів, яка звертається за отриманням Довідки.

2.6.      Підставою для відмови у видачі Довідки є:

-   недотримання вимог пунктів 2.2 - 2.4 цього Порядку;

-  звернення за отриманням Довідки неналежної особи;

-   надання недостовірних документів або відомостей;

-   з інших підстав, які не відповідають нормам чинного законодавства та нормативно-правовим актам.

2.7.          Надання адміністративних послуг щодо видачі Довідки здійснюється на безоплатній основі.

2.8.          Строк зберігання заяв про надання Довідки та за необхідності відповідних копій документів у паперовому вигляді, які подаються для отримання довідки, становить три роки.

2.9.          Дані фізичних осіб, які проживають/перебувають або зареєстровані у житлових приміщеннях/будинках на території Високопільської селищної ради, обліковуються як на паперових носіях, так і вносяться до електронної бази.

2.10.     Подання заяв та копій документів, передбачених пунктами 2.2 і 2.3 цього Порядку, може здійснюватися як особисто/через законного представника.

2.11.     Згода на обробку персональних даних зберігається у уповноваженого адміністратора Центру, згідно номенклатури справ.

 

3. Розгляд запитів третіх осіб

3.1.          Доступ до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої розпоряднику персональних даних (Центру) на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.2.          Надання Центром Довідки та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.

4. Прикінцеві положення

4.1. Припинення дії цього Порядку здійснюється за рішенням сесії Високопільської селищної ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХХVІІІ  сесії VІІ   скликання

Високопільської селищної ради

від  16 січня  2020 року №744

 

Згода на обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________________________, згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» даю свою згоду на збір і обробку моїх персональних даних, які містяться в документах, поданих мною для отримання адміністративної послуги.

Також даю згоду на доступ до моїх персональних даних третіх осіб згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

 

_____________________                                          ___________________                                       ____________________

(дата)                                                          (Підпис)                                                                            (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХХVІІІ  сесії VІІ   скликання

Високопільської селищної ради

від  16 січня  2020 року №744

ДОВІДКА ПРО СКЛАД СІМ'Ї або ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ/БУДИНКУ ОСІБ

Видана уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового приміщення (будинку), членові житлово-будівельного кооперативу

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

адреса ________________________________________________________________

про те, що до складу сімї/зареєстрованих/входять:

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Родинні стосунки

Дата народження

№, серія паспорта або свідоцтва про народження

Примітка

(зареєстровані, але проживають)

 

уповноважений власник (співвласник, наймач)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього __________ осіб.

Довідка видана для пред’явлення за вимогою.

______________________________________________________________________

(назва підприємства/організації, виконавчого органу)

_______________________________________________________________________________

(адреса підприємства/організації, виконавчого органу)

 

Уповноважена особа____________________________________________________

(прізвище, ініціали)                                                                            (підпис)

м. п.

Начальник ЦНАП  _________________                                                                 ______________

(прізвище, ініціали)                                                                                 (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2483880
CьогодніCьогодні1464
ВчораВчора2190
На цьому тижніНа цьому тижні16364
У цьому місяціУ цьому місяці57943
З початкуЗ початку2483880

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші