Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про затвердження Концепції вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради
Проект рішення Про затвердження Концепції вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради Друк
Неділя, 01 березня 2020, 20:54

 

ВИСОКОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОАТУУ 6521855100

РІШЕННЯ

_____   СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ______  СКЛИКАННЯ

_________________№________

Про затвердження Концепції

вдосконалення системи надання

адміністративних послуг і розвитку

Центру надання адміністративних послуг

Високопільської селищної ради

 

Керуючись Законом України від 06.09.2012 № 5203-VІ "Про адміністративні послуги" із внесеними до нього змінами, ст. ст. 26, 54, 59, 73 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

1. Викласти у новій редакції Концепцію модернізації Центру надання адміністративних послуг Високопільської  селищної ради (додається).

 

2. Рішення XVII селищної ради VII від 19 жовтня 2019 року № 310 «Про затвердження Концепції модернізації  Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради в Високопільській ОТГ на 2018 – 2022 роки» вважати таким, що втратило чинність.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на начальника Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради Маргариту Гирич.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку та з питань  прав людини, законності,  депутатської діяльності і етики Високопільської селищної ради.

 

 

Сільський голова                                                                                              Р. М. Застава

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Високопільської  селищної ради від ___.02.2020 № ________

 

Концепція

вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради на 2020 – 2022 роки

 

Загальні положення

Концепція вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради (далі  – Концепція) розроблена з метою реалізації вимог Закону України від 06.09.2012 № 5203-VІ «Про адміністративні послуги», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від  01.08.2013 № 588 «Про затвердження  Примірного регламенту центру надання  адміністративних  послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі  питання надання адміністративних послуг органів  виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Концепція визначає основні організаційно-правові питання розвитку та функціонування Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради (далі – ЦНАП) та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах суб’єктів надання адміністративних послуг та суб’єктів звернення за принципом "єдиного вікна", що в подальшому дасть можливість отримувати максимальну кількість адміністративних послуг в Високопільській об’єднаній територіальній громаді.

 

Мета та термін Концепції

Метою Концепції є визначення стратегічного бачення розвитку ЦНАП на середньострокову перспективу (3 роки), а також створення рівних умов для надання мешканцям громади, незалежно від статі, віку та фізичних можливостей, суб’єктам господарювання необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи.

Термін реалізації Концепції – 2020-2022 рр.

 

Завдання Концепції

 

Завданнями Концепції є:

- забезпечення передумов для створення належної системи управління сферою надання адміністративних послуг;

- вдосконалення системи надання адміністративних послуг;

- створення передумов для надання максимально можливої кількості адміністративних послуг, у тому числі у електронному вигляді;

- забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

- забезпечення належної матеріально-технічної бази ЦНАП;

- створення комфортних умов для обслуговування суб’єктів звернення та належних умов для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;

- забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), в тому числі шляхом залучення старост (в.о. старост) до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій.

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах модернізаціії та функціонування ЦНАП.

 

Поточний стан та проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція

До створення ЦНАП адміністративні послуги громадянам та суб’єктам господарювання в межах повноважень відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» надавалися виконавчими органами, структурними підрозділами і посадовими особами Високопільської селищної ради.

При здійсненні повноважень щодо надання адміністративних послуг суб’єктам звернення існувало кілька проблемних питань, основними серед яких можна виділити наступні:

- після створення об’єднаної територіальної громади жителі населених пунктів, які проживають за межами центральної садиби втратили можливість отримувати адміністративні послуги, які надавались відповідними сільськими радами;

- значна частина необхідних адміністративних послуг надавалась через Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації;

- необхідність звернення до декількох виконавчих органів для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа – результату надання  адміністративної послуги, що збільшує термін її отримання;

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в селищній раді, в тому числі кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування, в т.ч. для окремих груп громадян, як-от відвідувачів з дітьми тощо;

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в ОТГ для осіб з інвалідністю, з додатковими потребами та інших соціальних груп;

- окремі виконавчі органи, структурні підрозділи і посадові особи Високопільської селищної ради були розташовані в різних приміщеннях;

- недостатнє матеріально-технічне забезпечення для ефективної роботи виконавчих органів і структурних підрозділів сільської ради, зокрема, брак відповідного технічного та комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, засобів комунікації;

- обмежені години прийому суб’єктів звернення окремими посадовими особами виконавчих органів селищної ради;

- складність залучення персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством, для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з Державного земельного кадастру;

- можливі виклики (ризики) погіршення доступності окремих адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, нотаріальних послуг, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, у зв’язку з утворенням ОТГ;

- необхідність підвищення кваліфікації окремих посадових осіб Високопільської селищної ради, які надають адміністративні послуги;

- відсутність умов для оплати адміністративних послуг на місці та супутніх послуг.

 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

- отримання селищною радою повноважень у надання витягів з Державного земельного кадастру;

- модернізація Центру надання адміністративних послуг як або постійно діючого робочого органу сільської ради;

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з обладнаним сповивальним столиком, дитячим куточком та місцем для візків), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

- забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з інвалідністю та батьків з візочком;

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо політики недискримінації;

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень сільської ради, в тому числі з реєстрації актів цивільного стану; реєстрації місця проживання; «нотаріальні дії», що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів (ВРМ); реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення; надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо-; тепло- забезпечення;

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

- створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку ОТГ, сторінку ОТГ у соціальних мережах;

- встановлення платіжного терміналу (POS-терміналу) в приміщені ЦНАП.

У межах виконання зазначених заходів будуть використовуватися також механізми:

- узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби;  організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

- вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при формуванні (розширенні) Переліку послуг для ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;

- щорічне звітування перед місцевою радою та громадою щодо реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (програми) її впровадження.

- питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням функціонування ЦНАП.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на модернізацію і функціонування ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису, та обговорення з мешканцями громади.

Очікувані результати

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання максимально можливої більшості необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та безбар’єрних умовах у належному ЦНАП, в тому числі на його віддалених робочих місцях;

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб, долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, збільшення надходжень до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

Наші очікувані стандарти:

- усі мешканці громади матимуть доступ до основного офісу ЦНАП та віддалених місць для роботи адміністраторів на відстані не більше 5-10 км;

- організацію роботи ЦНАП не менше 35 прийомних годин протягом тижня, в тому числі роботу ЦНАП один день на тиждень до 20:00;

- надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «реєстрація бізнесу», «переїзд/придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо);

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП з використанням платіжного терміналу (POS- терміналу);

- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин ЦНАП.

Концепція розроблена робочою групою Високопільської селищної ради, затвердженою розпорядженням сільського голови від 05.02.2020 № 18-р.

 

 

 

Додаток

до Концепції вдосконалення

системи надання адміністративних

послуг і розвитку Центру надання

адміністративних послуг Високопільської селищної ради

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

 

Відповідальний за виконання

Примітка

Утворити (визначити) структурний підрозділ із забезпечення діяльності ЦНАП.

лютий 2020 року

Селищний голова

Можливе призначення посадової особи з числа керівного складу відповідальної за із забезпечення діяльності ЦНАП

Оновити (в разі необхідності) та затвердити Положення про ЦНАП, Регламент ЦНАП, графіки роботи ЦНАП та віддалених робочих місць.

березень-квітень 2020 року

Селищний голова, начальник ЦНАП

Затвердження Регламенту здійснити після отримання пропозицій.

Роботу основного  ЦНАП передбачити без перерви на обід, один робочий день до 20.00, не менше п’яти днів на тиждень та семи годин на день.

Оновити (в разі необхідності) та затвердити  угоди (меморандуми / узгоджені рішення) з суб’єктами надання адміністративних послуг щодо інтеграції послуг у ЦНАП (УСЗН РДА, територіальні підрозділи ДГК та ДМС, ПФУ, Мінюсту,  тощо).

квітень– травень 2020 року

 

Селищний голова, начальник ЦНАП

Впровадження комплексу заходів для забезпечення надання адмінпослуг

Визначити та затвердити посадовий склад ЦНАП, як постійно діючого робочого органу.

травень 2020 року

Селищний голова, начальник ЦНАП

 

Оновити (в разі необхідності) та затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються Високопільською селищною радою в межах власних та делегованих повноважень і за узгодженими рішеннями з іншими суб’єктами надання адміністративних послуг, забезпечивши надання таких груп послуг:

 1. державна реєстрація актів цивільного стану;
 2. реєстрація місця проживання;
 3. послуги соціального характеру (призначення державних допомог, житлових субсидій тощо);
 4. «нотаріальні дії», що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів;
 5. вклейка фото в паспорт (25, 45 років);
 6. державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;
 7. державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців;
 8. видача відомостей з Державного земельного кадастру;
 9. державна реєстрація земельних ділянок;
 10. пенсійні адміністративні послуги (ПФУ);
 11. «місцеві послуги» (земельні, житлові тощо);
 12. видача документів дозвільного характеру.

червень 2020 року

Селищний голова, начальник ЦНАП

Провести аналіз Переліку адміністративних послуг, які надаються на теперішній час, визначити доцільність окремих з них, виключити ті, які не є адміністративними послугами.

Назви послуг привести у відповідність до розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523, зі змінами. Врахувати  рекомендований Перелік адмінпослуг, розроблений Програмою "U-LEAD з Європою".

 

Оновити (в разі необхідності) та затвердити інформаційні і технологічні картки адмінпослуг, суб’єктами надання яких є Благодатненська сільська рада, її виконавчі органи та посадові особи.

Отримати від інших суб’єктів надання адміністративних послуг інформаційні і технологічні картки.

червень – вересень 2020 року

 

Суб’єкти надання адміністративних послуг, начальник ЦНАП

 

Переглянути, посадові інструкції посадових осіб, які залучені до роботи у ЦНАП, внести (в разі необхідності) до них відповідні зміни.

 

травень-червень 2020 року

Селищний голова, начальник ЦНАП

Передбачити виконання обов’язків адміністратора ЦНАП

Забезпечити безперервність виконання функцій/повноважень, у тому числі з надання адміністративних послуг за тимчасової відсутності основного працівника (взаємозамінність)

Оновити (в разі необхідності) та затвердити перелік послуг, що надаються у ВРМ, та забезпечити фактичне надання цих груп послуг:

 1. послуги соціального характеру (призначення державних допомог, житлових субсидій тощо);
 2. вклейка фото в паспорт (25, 45 років);
 3. видача відомостей з Державного земельного кадастру;
 4. державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;
 5. державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

червень 2020 року

Селищний голова, начальник ЦНАП

Назви послуг застосовувати у відповідність до розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523, зі змінами. Врахувати  рекомендований Перелік адмінпослуг, розроблений Програмою "U-LEAD з Європою".

 

Співпрацювати із спеціалістами Програми "U-LEAD з Європою" щодо отримання інституційної допомоги.

Визначити потребу у навчанні  посадових осіб для участі у навчальних заходах Програми "U-LEAD з Європою".

Протягом терміну співпраці згідно з Угодою про партнерство

Селищний голова, начальник ЦНАП

 

10.

Забезпечити навчання адміністраторів ЦНАП, посадових осіб Благодатненської сільської ради, які залучені до надання адміністративних послуг, шляхом участі в семінарах, тренінгах, тощо.

в терміни, визначені для проведення тренінгів

Селищний голова, начальник ЦНАП

Обов'язкова участь в навчальних заходах, які передбачені Програмою "U-LEAD з Європою", самоосвіта

 

 

11.

Запровадити інструменти для сплати за адміністративні послуги у ЦНАП (платіжний термінал, POS-термінали на робочих місцях).

до кінця 2020 року

Селищний голова, начальник ЦНАП

Доцільно надати перевагу встановленню платіжного терміналу, який забезпечить, крім плати адмінпослуг, оплату комунальних послуг, послуг зв’язку, операції з картковими рахунками тощо

12.

Запровадити систему автоматизації ЦНАП (автоматизованого робочого місця адміністратора).

червень- грудень 2020 року

За планом компанії-постачальника ПК ЦНАП (Вулик)

Впровадження ПК ЦНАП (Вулик)

13.

Забезпечити доступи до реєстрів, а саме до:

-  Державного земельного кадастру.

 

до серпня 2020 року

Начальник ЦНАП

Застосування цих реєстрів у щоденній роботі працівників ЦНАП, підвищення оперативності та якості надання адміністративних послуг

14.

Проведення контролю роботи  віддалених робочих місць.

Постійно

Селищний голова, начальник ЦНАП

 

15.

Завершити ремонтні роботи у приміщенні ЦНАП та облаштування прилеглої території з дотриманням вимог Програми, зокрема  щодо забезпечення доступу для людей з інвалідністю, та плану розміщення робочих місць і зонування.

До 30.04.2020 року

Селищний голова

Забезпечити дотримання ДБН щодо відповідності вимогам приміщень для осіб з інвалідністю

16.

Розмістити на сайті селищної ради та забезпечити постійне і своєчасне оновлення  інформації про:

 1. адресу ЦНАПу та ВРМ;
 2. телефони та електронну адресу ЦНАПу та ВРМ (в разі наявності);
 3. порядок надання відповідних адміністративних послуг;
 4. режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень (графік роботи ЦНАПУ і ВРМ);
 5. наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування;
 6. інформаційних карток.

Первинно -до 30.11.2020 року

Надалі – по мірі необхідності

Селищний голова, начальник ЦНАП

 

17.

Підготувати заходи відкриття ЦНАП в новому приміщенні.

До 01.12.2020 року

Селищний голова, начальник ЦНАП

За окремим планом

18.

Запровадити систему професійної підготовки та підвищення кваліфікації для посадових осіб органу місцевого самоврядування, залучених до надання адміністративних послуг, шляхом:

вивчення актуальних версій НПА з питань надання адміністративних послуг та змін до них;

вивчення методичних та інструктивних матеріалів, розміщених на сайті U-LEAD

та на офіційних сайтах суб’єктів надання адміністративних послуг;

вивчення досвіду роботи інших ЦНАП

 

Постійно

Селищний голова, начальник ЦНАП

Роботу з підвищення кваліфікації організувати шляхом проведення щомісячних занять, до участі в яких залучати всіх посадових осіб органу місцевого самоврядування, які залучені до надання адміністративних послуг. Загальне керівництво покласти на посадову особу, відповідальну за забезпечення діяльності ЦНАП як структурного підрозділу. Тематику занять визначати з урахуванням змін до НПА та аналізу проблемних питань, які виникли в процесі практичної роботи.

19.

Здійснювати оновлення інформаційних карток по мірі зміни нормативних документів.

Постійно

Начальник ЦНАП

 

20.

Здійснювати аналіз затребуваності адміністративних послуг. На підставі аналізу вносити зміни до затвердженого Переліку адмінпослуг.

Постійно

Начальник ЦНАП

 

21.

Визначитись з обсягами і джерелами фінансування ЦНАП на наступні роки.

Під час підготовки рішення про селищний бюджет на наступний рік

Селищний голова, головний бухгалтер

При визначені обсягів фінансування враховувати частку фінансування громад, що беруть участь у співробітництві територіальних громад у сфері адміністративних послуг

22.

Організувати і провести інформаційно-просвітницьку компанію щодо висвітлення діяльності ЦНАП серед населення.

Забезпечити інформування населення громади щодо роботи ЦНАП через сайт громади та соціальні мережі.

За окремим планом протягом року

Особи, визначені в Плані.

Посадова особу, відповідальна за забезпечення діяльності ЦНАП

Роботу організувати на підставі окремого Плану щодо інформування і залучення громадян, затвердженого розпорядженням селищного голови. План скласти на підставі ситуаційного аналізу. Підготовку Плану і складання аналізу здійснити на основі методичних рекомендацій Програми U-LEAD

 

Секретар селищної  ради                                                                                                                           Лариса Гречка

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2598523
CьогодніCьогодні1571
ВчораВчора2630
На цьому тижніНа цьому тижні17350
У цьому місяціУ цьому місяці12153
З початкуЗ початку2598523

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші