Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення виконкому Рішення № 38/2020 Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Високопільської селищної ради
Рішення № 38/2020 Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Високопільської селищної ради Друк
Субота, 21 березня 2020, 07:36

 

ВИСОКОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27 лютого 2020 року                № 38

 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Високопільської селищної ради

 

З метою задоволення потреб населення у послугах з вивезення твердих побутових відходів на території  Високопільської селищної ради та визначення виконавця даних послуг, який може забезпечити виконання обов’язків на відповідному рівні та відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  постанов Кабінету Міністрів України № 1070 від 10.12.2008р. «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та № 1173 від 16.11.2011р. «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», рішень Високопільської селищної ради №94 від 02.03.2011 року « Про затвердження Правил  благоустрою населених пунктів селищної ради», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1.            Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Високопільської селищної ради, згідно з додатком 1.
2.             Створити конкурсну комісію з визначення визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Високопільської селищної ради,згідно з додатком 2.
3.            Визнати рішення виконавчого комітету від 18 вересня 2018 року                №189 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця з послуги вивезення твердих побутових відходів на території смт. Високопілля» таким, що втратило чинність.

4.. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування Ляшенка А.І.

Селищний голова                                  Руслан ЗАСТАВА

Додаток 1                                                                                                                    до рішення виконавчого комітету    Високопільської  селищної ради    № 38 від  27.02.2020 р.

Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Високопільської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України « Про відходи»,  постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 “Питання надання послуг з вивезення побутових відходів”, інших нормативно-правових актів.

         1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Брусилівської селищної ради.
         1.3.  Метою проведення конкурсу є впорядкування та належна організація діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території Високопільської селищної ради.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;
- доступність інформації про конкурс;                 .
- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.

1.5. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

- конкурсна документація — комплект документів, які розробляються організатором конкурсу для підготовки конкурсних пропозицій;
- конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу                                       .
- учасник конкурсу — суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

1.6. Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631, Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070.

2. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Високопільської селищної ради

2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється виконавчим комітетом Високопільської селищної ради .

2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

     1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу; 
     2) підстава  для  проведення  конкурсу (дата та номер рішення органу  місцевого   самоврядування);                                                              .
     3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;                                          . 
     4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:                                            . 
     - наявність матеріально-технічної бази;                                      . 
     - вартість надання послуг;                                               
     -  досвід роботи   з   надання   послуг  з  вивезення побутових відходів; 
     -  наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації; 
     5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості   надання  послуг  згідно  з  критеріями,  що  визначаються відповідно  до  частини  третьої  статті  25  Закону  України “Про житлово-комунальні послуги”; 
     6) перелік  документів,  оригінали  або  копії яких подаються учасниками  конкурсу  для  підтвердження  відповідності  учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;                                      . 
     7)  характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження   з   побутовими  відходами:  розміри  та  межі  певної території  та  перелік  розміщених  у  зазначених  межах  об’єктів утворення   побутових   відходів,  середня  відстань  до  об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження. 
     Межі  певної  території,  де  планується  надавати  послуги з поводження з побутовими відходами, визначає організатор конкурсу; 
     8) характеристика об'єктів утворення  побутових  відходів  за джерелами їх утворення:                                      . 
            багатоквартирні житлові будинки: 
     - загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п'ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами,  кількість мешканців  таких будинків; 
     - місцезнаходження  будинків,  їх  характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації,  центрального опалення, водо- та газопостачання);
     - кількість   будинків,   у   яких   відсутнє централізоване
водопостачання та каналізація,  а  рідкі  відходи  зберігаються  у вигрібних ямах;
     -  відомості про власників або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів джерел утворення побутових відходів;
     - наявність,  кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та  збирання різних побутових відходів; 
             одноквартирні житлові будинки:                                            . 
     - загальна  кількість  будинків,  кількість  мешканців  таких 
будинків;
     - місцезнаходження будинків,  їх характеристика  залежно  від наявності  видів благоустрою (каналізації,  центрального опалення, водо- та газопостачання); 
     - кількість  будинків,   у   яких   відсутнє   централізоване водопостачання  та  каналізація,  а  рідкі  відходи зберігаються у вигрібних ямах; 
     - наявність,  кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів  (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів; 
     - характеристика під'їзних шляхів;                                                   . 
            підприємства, установи та організації:                 .      
     - загальна  кількість  та  перелік  підприємств,  установ  та організацій,  їх  характеристика  (бюджетні  або  інші  споживачі, наявність   каналізації,   центрального   опалення,    водо-    та газопостачання),      місцезнаходження,      кількість,     об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів; 
     - площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності);                                        . 
     9)  характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів  поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування,  утилізації,  видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними   відходами   у   складі   побутових  відходів  тощо) відповідно  до  правил  благоустрою  територій  населеного пункту, розроблених  з  урахуванням  схеми санітарного очищення населеного пункту.
     10) вимоги до конкурсних пропозицій; 
     11) критерії оцінки конкурсних пропозицій; 
     12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту  конкурсної  документації  та внесення змін до неї;                                                          . 
     13) способи,  місце  та  кінцевий  строк  подання конкурсних пропозицій; 
     14) місце,  дата та час  розкриття  конвертів  з  конкурсними пропозиціями. 
     2.3.  Організатор  конкурсу  утворює  комісію,  до  складу якої входять  на паритетних засадах представники організатора конкурсу, територіального  органу Держпродспоживслужби, підприємств, установ та   організацій,   що   виробляють,   виконують   та/або  надають житлово-комунальні   послуги,  а  також  (за  їх  згодою)  Високопільської селищної ради, органів виконавчої влади, власників (їх об’єднань)  або  наймачів,  користувачів,  у  тому числі орендарів розміщених  у межах певної території житлових приміщень, земельних ділянок,  які  не  пізніше  ніж  за  три  дні до закінчення строку подання   конкурсних  пропозицій  дали  свою  згоду  бути  членами конкурсної комісії.
       До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу .
     2.4. Передбачені конкурсною  документацією умови  проведення конкурсу є обов'язковими для конкурсної комісії та його учасників. 
     2.5. Організатор  конкурсу  публікує  в  офіційних   друкованих засобах  масової  інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку  конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13 пункту 2.2 цього Положення, а також про способи і місце отримання конкурсної документації. 
     2.6. Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу. 
    2.7. Організатор  конкурсу  протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою. 
    2.8. Учасник   конкурсу  має  право  не  пізніше  ніж  за  сім календарних  днів  до   закінчення   строку   подання  конкурсних пропозицій   письмово   звернутися за  роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу. 
    2.9.Організатор конкурсу протягом трьох робочих  днів  з  моменту отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення. 
    2.10. У разі надходження двох і  більше  звернень  про  надання роз'яснення   щодо   змісту  конкурсної  документації організатор конкурсу  проводить  збори  його   учасників   з   метою   надання відповідних роз'яснень.  Про місце,  час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом  трьох  робочих днів. 
     Організатором конкурсу  ведеться  протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів  в  день  їх проведення. 
     2.11. Організатор  конкурсу  має  право  не  пізніше ніж за сім календарних  днів  до   закінчення   строку   подання   конкурсних пропозицій   внести  зміни  до  конкурсної  документації,  про  що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді  повідомляє  усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію. 
     2.12. У   разі   несвоєчасного   внесення  змін  до  конкурсної документації або надання роз'яснень  щодо  її  змісту  організатор конкурсу  продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники. 
 

3. Подання документів

     3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали  та (або)  засвідчені  в  установленому  законодавством  порядку копії таких документів: 

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- копія Статуту  або іншого установчого документу

- балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітній період;

-  довідки відповідних  органів  державної  податкової  служби і Пенсійного   фонду України про    відсутність (наявність) заборгованості  за  податковими  зобов'язаннями  та  платежами  до Пенсійного фонду України;

-  документ, що  містить  інформацію  про  технічний  потенціал суб'єкта    господарювання    (кількість   спеціально   обладнаних транспортних  засобів,  які  перебувають   на   балансі   суб'єкта господарювання,  наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- документа, що містить відомості про обсяги надання послуг  із збирання  та  перевезення  твердих,  великогабаритних,  ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

-  технічних паспортів  на  спеціально   обладнані   транспортні засоби;

-  довідки про  забезпечення  створення умов для паркування спеціально  обладнаних  транспортних  засобів та технічного обслуговування;

-  документа, що  містить  відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

-  інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати  послуги   з вивезення  побутових  відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської  служби  тощо)  належного рівня якості.

     3.2. Конкурсна  пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті,  на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція. 
     3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями,  що  надійшли  після закінчення  строку  їх  подання,  не  розкриваються і повертаються учасникам конкурсу. 
     3.4. Організатор конкурсу має  право  прийняти  до  закінчення строку   подання   конкурсних   пропозицій   рішення   щодо   його продовження.  Про своє рішення,  а також зміну місця,  дня та часу розкриття  конвертів  організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.                                   . 
    3.5. Учасник конкурсу має право  відкликати  власну  конкурсну пропозицію  або  внести  до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.
    3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною  комісією  у журналі обліку. 

Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання  конкурсної  пропозиції  та  порядковий номер реєстрації пропозиції.

4. Розгляд конкурсних пропозицій

     4.1. Розкриття   конвертів    з    конкурсними    пропозиціями проводиться  у  день  закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з'явилися на конкурс. 
     Розкриття конверта  з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або  уповноваженої  ним  особи  у разі його згоди. 
     4.2. Під  час  розкриття  конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність  оформлення документів,  подання яких передбачено конкурсною документацією,  а також оголошує інформацію  про  найменування  та  місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій. 
     4.3. Під  час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками. 
     4.4. За  результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:                                        . 
    - учасник конкурсу  не  відповідає   кваліфікаційним   вимогам, передбаченим конкурсною документацією; 
    -  конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації; 
    -  встановлення факту  подання  недостовірної  інформації,  яка впливає на прийняття рішення; 
    -  учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації,  його  визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство. 
     4.5. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі: 
     - неподання конкурсних пропозицій; 
    -  відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 4.4. цього Положення. 
     4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу   таким,   що  не  відбувся,  його  організатор  письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його  прийняття  всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу. 

5.Визначення переможця конкурсу та укладення договору

     5.1. Конкурсні пропозиції,  які не були відхилені  з  підстав, передбачених  пунктом 4.4  цього  Положення,  оцінюються  конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації. 
     5.2. Переможцем   конкурсу   визначається   його  учасник,  що відповідає  кваліфікаційним  вимогам,  може  забезпечити   надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. 
     Перевага надається  тому  учасникові   конкурсу,   що   подав конкурсній  комісії  проект  або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства,  яка  повинна включати  заходи  щодо  впровадження  роздільного збирання твердих побутових відходів. 
     5.3. Рішення  про  результати  проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є  голос  голови  конкурсної комісії. 
     Рішення конкурсної комісії  оформляється  протоколом,  який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. 
     5.4. Організатор конкурсу протягом не більш як  п'яти  робочих днів  з  дня  проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу  на певній  території  населеного  пункту,  межі  якої  були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років. 
     У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено,  строк,  на  який  він  визначається виконавцем   послуг  з  вивезення  побутових  відходів  на  певній території населеного пункту,  повиненстановити 12 місяців,  після чого організовується і проводиться новий конкурс. 
     5.5. З  переможцем  конкурсу  протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.
     5.6.  Не  пізніше  ніж за два місяця до припинення договору на надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного  пункту  проводиться  новий конкурс на надання послуг з вивезення   побутових  відходів  на  території,  визначеній таким договором.
     5.7. Спори,  що  виникають  у  зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.                    . 
 

Спеціаліст I категорії-юрисконсульт                        Світлана Стрільчук

Додаток 2                                                                                                                    до рішення виконавчого комітету    Високопільської  селищної ради     № 38 від  27.02.2020 р.

Склад

конкурсної комісії з визначення визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Високопільської селищної ради

Ляшенко А.І.

–  начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Високопільської селищної ради, голова комісії;

Малюк В.В.

– спеціаліст з благоустрою Високопільської селищної ради, секретар комісії;

 

 

 

Члени комісії:

Приходько В.І.

-         депутат Високопільської селищної ради

Куриленко П.М.

-         депутат Високопільської селищної ради

Стрільчук С.М.

-         спеціаліст I категорії- юрисконсульт Високопільської селищної ради

            Також до  складу комісії можуть входити  на паритетних засадах представники територіального органу Держпродспоживслужби, підприємств, установ та   організацій,   що   виробляють,   виконують   та/або  надають житлово-комунальні   послуги,  а  також  органів виконавчої влади, власників (їх об’єднань)  або  наймачів,  користувачів,  у  тому числі орендарів розміщених  у межах певної території житлових приміщень, земельних ділянок,  які  не  пізніше  ніж  за  три  дні до закінчення строку подання   конкурсних  пропозицій  дали  свою  згоду  бути  членами конкурсної комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2598628
CьогодніCьогодні1676
ВчораВчора2630
На цьому тижніНа цьому тижні17455
У цьому місяціУ цьому місяці12258
З початкуЗ початку2598628

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші