Skip to content
Додому / Програма DOBRE / Проект рішення Про внесення змін до Стратегії сталого розвитку Високопільської ОТГ на 2019-2025 роки та Програми місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ на 2019-2022 роки
Проект рішення Про внесення змін до Стратегії сталого розвитку Високопільської ОТГ на 2019-2025 роки та Програми місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ на 2019-2022 роки Друк
Понеділок, 18 травня 2020, 15:07

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

проект Р І Ш Е Н Н Я

LXVІ  сесії селищної ради VІI скликання

 

 

від __ травня 2020 року                        № __Про внесення змін до Стратегії сталого розвитку Високопільської ОТГ на 2019-2025 роки

та Програми місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ на 2019-2022 роки

 

Відповідно до спільних рекомендацій робочої групи з моніторингу виконання Стратегії та робочої групи з МЕР, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Високопільської селищної  ради

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Стратегії сталого розвитку Високопільської ОТГ на 2019-2025 роки, що затверджена рішенням сесії від 11.07.2019р. № 532,  а саме:
 • Стратегічна ціль  2. Підвищення економічної привабливості, заснованої на інтелектуальному капіталі, а також активності місцевих жителів. Розвиток сільськогосподарсько-споживчої переробки та диверсифікація економіки громади.
  Операційна ціль № 2.3. Підвищення підприємницької активності населення
  Завдання 2.3.5 «Створення мультимедійного центру FocusFactorу у Високопільській громаді» згідно з додатком 1.
 1. Внести зміни до Програми місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ на 2019-2022 роки, що затверджена рішенням сесії від 13.11.2019 р. № 647, а саме викласти її у редакції згідно з додатком 2.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

 

 

Селищний голова                                                     Р.М.Застава

 

Додаток 1

До рішення сесії від_______№_______

Операційна ціль № 2.3. Підвищення підприємницької активності населення

Діяльність/ завдання

Показник реалізації діяльності / завдання (продукт)

Результат реалізації діяльності / завдання

Показник оцінювання результату діяльності

Джерела верифікації показників

Відповідальний за виконання діяльності чи завдання

Джерела фінансування / кошти з бюджету ОТГ

Термін реалізації

Завдання 2.3.5 «Створення мультимедійного центру FocusFactorу у Високопільській громаді»

Створення центру FocusFactory (F&F)  на три зони:

- Сonference area - для організації зустрічей, брифінгів, презентацій, майстер-класів, відкритих уроків, тощо;

- FotoZone - зона для фотосесій, відео зйомок, інтерв’ю;

- PrintArea - зона для печаті фото, рекламної продукції, надання інших рекламних послуг.

Підтримка місцевих підприємців шляхом започаткування нової послуги - надання рекламно-інформаційних послуг. Надання доступу місцевому бізнесу до обладнання та приміщення для покращення умов здійснення підприємницької діяльності. Надання можливості для молоді, щоб освоїти базові навички фото-, відео зйомки та створення супутньої, у тому числі рекламної продукції, для професійної діяльності і відкриття власної справи, бізнесу

Кількість наданих послуг;

Кількість занять для молоді;

 

Звіти ГО,

Інформація сайт

ГО, Черняк Надія

Місцевий бюджет, донорські кошти

Травень – серпень 2020 року

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії від_______№_______

 

Програма

місцевого економічного розвитку

Високопільської ОТГ

Херсонської області

на 2019-2022 роки

та

План дій з її впровадження

 

 

Програма місцевого економічного розвитку Високопільської об’єднаної територіальної громади та План дій з її впровадження розроблені в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Global Communities та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

ЗМІСТ

Вступ

Частина 1. Стратегічне бачення і цілі економічного розвитку

Частина 2. Проекти місцевого економічного розвитку

Проект 1. Створення торгово-розважального простору на базі центрального парку смт Високопілля

Проект 2. Створення рекреаційного простору на базі ставка в смт. Високопілля

Проект 3. Розроблення Схеми просторового планування Високопільської ОТГ

Проект 4. Створення мультимедійного центру FocusFactorу у Високопільській громаді

Частина 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку

ВСТУП

Програма місцевого економічного розвитку Високопільської об’єднаної територіальної громади та План дій з її впровадження (далі – Програма) розроблена в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Над підготовкою Програми працювали члени Робочої групи з місцевого економічного розвитку, яка створена у громаді, і до складу якої увійшли представники різних цільових груп (Додаток 1 до Програми). Робоча група працювала у тісній співпраці із консультантами Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) на всіх етапах підготовки Програми, в тому числі упродовж трьох семінарів в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE та під час 2х візитів експертів у громаду. Результатом спільної роботи громади і експертів також є підготовлений Економічний профіль громади.

Економічний профіль громади містить зведену інформацію про ресурси громади: місцеве економічне середовище; населення; трудові ресурси; ринки; економічну базу; інфраструктуру; комунікації та комунальні послуги; навколишнє середовище; життя в громаді; професійні послуги; соціальний капітал; місцеве самоврядування; податки; громадські організації; природні ресурси, а також інформацію про стратегію розвитку ОТГ, SWOT аналіз громади. Підтримання Профілю в актуальному стані та регулярне оновлення його даних є абсолютно необхідним, і це є завданням Робочої групи з МЕР.

Програма МЕР повністю відповідає Стратегії розвитку громади і розроблена на її виконання в частині розвитку місцевої економіки. За потреби можна вносити зміни у Програму, але ці зміни обов’язково мають відповідати Стратегії розвитку громади.

 

Метою Програми місцевого економічного розвитку є:

●                   Підтримка існуючого бізнесу;

●                   Стимулювання підприємницької діяльності та появи нового бізнесу, підтримка їх розвитку;

●                   Розвиток трудових ресурсів, в тому числі молоді;

●                   Залучення нового бізнесу та інвестицій, враховуючи екологічні стандарти та підвищення конкурентоздатності громади.

Програма складається із:

●                   Стратегічного бачення і цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії;

●                   Набору конкретних проектів місцевого економічного розвитку, реалізація яких дозволить досягти цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії розвитку громади;

●                   Плану дій із впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

Кожен проект – це логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів, реалізація яких призводить до досягнення поставленої мети у встановлений термін, із залученням визначених людських, матеріальних і фінансових ресурсів.

Програма містить перелік конкретних проектів, які реалізовуватиме громада у найближчій перспективі. Цей перелік не є вичерпний. Члени Робочої групи з місцевого економічного розвитку у будь-який момент можуть прийняти рішення додатково включити у Програму один чи декілька проектів.

Реалізація даної Програми покладається на членів Робочої групи з місцевого економічного розвитку та осіб, відповідальних за виконання конкретного проекту, із можливим залученням всіх заінтересованих сторін.

Частина 1.

Стратегічне бачення і цілі економічного розвитку

Стратегічне бачення розвитку Високопільської ОТГ:

Повноцінне використання розташування, переваг навколишнього середовища та історичної спадщини для підвищення якості життя населення та забезпечення сталого розвитку. Громада прагне поліпшити якість життя та забезпечити сталий розвиток:

• покращення економічної ситуації відбудеться завдяки розвитку місцевих підприємств, економічної активності населення та можливе залучення інвесторів для визначених зон економіки (приплив інвесторів слід розглядати як шлях для досягнення мети, а не сама мета),

• поліпшення економічної ситуації буде можливе завдяки одночасному інвестування в якість людського капіталу і його привабливість для потенційних роботодавців,

• зростання інвестицій і підприємництва збільшить пропозицію робочих місць, що призведе до скорочення числа безробітних,

• перспектива працевлаштування зупинить несприятливе явище трудової міграції, підвищить внутрішній попит, рівень задоволеності та інші прояви якості життя (економічний розвиток призведе до поліпшення якості життя мешканців громади),

• завдяки покращенню якості життя громада стане привабливим місцем для життя, інвестицій та відпочинку,

• поліпшення якості життя призведе до підвищення привабливості громади і призведе до збільшення числа жителів.

Для досягнення стратегічного бачення, у Стратегії розвитку громади, серед інших, визначено наступні стратегічні та операційні цілі економічного розвитку ОТГ:

Стратегічна ціль 2. Підвищення економічної привабливості, заснованої на інтелектуальному капіталі, а також активності місцевих жителів. Розвиток сільськогосподарсько-споживчої переробки та диверсифікація економіки громади.

Операційна ціль 2.1. Створення умов для залучення інвесторів

Операційна ціль 2.2. Розвиток кооперативного руху та переробна промисловість.

Операційна ціль 2.3. Підвищення підприємницької активності населення

 

Частина 2.

Проекти місцевого економічного розвитку

ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №1

1.Назва проекту

Створення торгово-розважального простору на базі центрального парку смт. Високопілля

2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проект

Стратегічна ціль 2. Підвищення економічної привабливості, заснованої на інтелектуальному капіталі, а також активності місцевих жителів. Розвиток сільськогосподарсько-споживчої переробки та диверсифікація економіки громади.

Операційна ціль 2.1. Створення умов для залучення інвесторів

Операційна ціль 2.3. Підвищення підприємницької активності населення

3. Мета та завдання/цілі проекту

(підтримка існуючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток робочої сили)

Мета проекту – покращення умов для розвитку малого бізнесу Високопільської ОТГ шляхом облаштування комерційно-розважального простору в смт. Високопілля.

Завдання проекту:

●                   Створити умови для торгівлі сільськогосподарською та іншою продукцією, а також закладів громадського харчування, що дозволить розширити коло реалізації продукції малого бізнесу та дасть поштовх для розвитку підприємництва.

●                    Стимулювання підприємницької активності мешканців громади

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Високопільської ОТГ

5. Кількість мешканців, які використовуватимуть результати проекту

●                   Мешканці Високопільської ОТГ (6,7 тис.)

●                   Місцеві підприємці, ремісники та індивідуальні селянські господарства, які отримають доступ до сучасних торгових площ і місць.

6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проект

У центральному населеному пункті Високопільської ОТГ відсутній візуально привабливий облаштований громадський простір, у межах якого можна б було поєднати торгівлю, прогулянки, відпочинок, у тому числі – проведення масових свят, який міг би інтегрувати громаду та створити магніт для місцевого бізнесу.

Наразі в громаді працює 83 точки торгівлі та 3 точки громадського харчування, власники яких проявляють зацікавлення проектом. Крім того, в селищі щороку проводиться щонайменше 4 масових свята, в тому числі – фестиваль Кронау фест, які притягують понад 1 тис. відвідувачів.

Шляхом вирішення проблеми громада розглядає облаштування парку в центрі смт. Високопілля із виділенням торгової, розважальної, дитячої, відпочинкової зон як можливість для стимулювання розвитку торгівлі, громадського харчування.

 

7. Доцільність проекту

Реалізація проекту стимулюватиме існуючий бізнес та самозайнятість населення, допоможе розвитку внутрішнього споживчого ринку, значно покращить умови проведення дозвілля для мешканців.

Буде суттєво покращено візуальне сприйняття центру громади, що зрештою зможе не тільки заохотити інших підприємців відкрити тут заклади торгівлі та громадського харчування, а й покращити інвестиційну привабливість та імідж громади.

 

8. Опис проекту

В рамках проекту передбачається створення проекту дизайну центрального парку смт. Високопілля, його благоустрій, забезпечення комунікацій, освітлення,  закупівля мобільної сцени та мобільних торгових павільйонів різної конфігурації.

9. Ключові етапи реалізації проекту

Основними етапами реалізації проекту є:

 1. Підготовчий
 2. Організаційний
 3. Завершальний

10. Заходи проекту

Етап 1. Підготовчий

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

●                   Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ та План дій з її впровадження

●                   Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

●                   Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування, а також про надання послуги урбаністичного дизайну виділеної ділянки.

●                   Підготувати проект-рішення на сесію Високопільської сільської ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту

●                   Сформувати Робочу групу з реалізації проекту

●                   Висвітлити на веб-сайті громади проект благоустрою  для ознайомлення мешканців, провести збір зауважень та пропозицій

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Високопільської ОТГ

Етап 2. Впровадження проекту

2.1. Розробити проекти урбаністичного дизайну центрального парку смт Високопілля.

2.2. Отримати  технічні умови приєднання до електромережі  та водопостачання

2.3. Розробити та затвердити проектно-кошторисну документацію

2.4.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі

2.5. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідних предметів і конструкцій.

2.6. Провести тендерну процедуру закупівлі предметів і конструкцій.

2.7. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю

2.8. Взяти на баланс закуплені конструкції

2.9. Провести роботи згідно проектно-кошторисної документації  з облаштуванням торговельних рядів та виокремленням розважальної та дитячої зон.

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Високопільської ОТГ спільно з комунальним підприємством та місцевими підприємцями

Етап 3. Завершальний

3.1. Провести урочисте відкриття торгово-розважального простору в      смт. Високопілля

3.2. Підготувати звіт про реалізацію проекту

Виконавці заходів: сільська рада Високопільської ОТГ

11. Очікувані результати від реалізації проекту

В результаті реалізації проекту:

1. Створено  умови для розширення місцевого бізнесу через облаштування місць для торгівлі.

2. Створено умови для самозайнятості населення через покращення умов для торгівлі продукцією індивідуальних селянських господарств.

3. Створено умови для розширення внутрішнього споживчого ринку, збільшення попиту на місцеву продукцію;

4. Створено комфортні умови для торгівлі та відпочинку місцевих мешканців.

5. Покращено зовнішній вигляд центру громади, що позитивно відбивається на її іміджу та інвестиційній привабливості.

 

12. Графік реалізації проекту і його тривалість

Тривалість проекту – 15 місяців. Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.

Загальний бюджет проекту – 1914805,00 тис. грн., в т.ч.:

●                   Благоустрій території -15000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Торговельні павільйони дерев’яні мобільні 5 од. - 80000 грн. – грантове фінансування;

●                   Сфери антипаркувальні 15 од.  –  6000 грн. – грантове фінансування;

●                   Акустичне обладнання для проведення фестивалів 1 набір -    200000 грн. - грантове фінансування;

●                   Лавки 15 од - 112500 грн. - – грантове фінансування,

●                   Дитячий ігровий комплекс спортивний дерев’яний 1од. - 33000 грн. – грантове фінансування;

●                   Сміттєві баки – 2 шт. - 10000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Сітка для пластикового сміття – 2 шт. - 4000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Тротуарна плитка 1000 кв.м. - 200000 грн. – грантове фінансування;

●                   Зелені насадження  - 50000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Урни-попільнички 10 од.  - 6000 грн. – грантове фінансування;

●                   Труби профільні для навісу 30000 грн. – грантове фінансування;

●                   Складні стільці 100 од. - 70000 грн. – грантове фінансування;

●                   Бордюр тротуарний 2000 м. - 120000 рн. – грантове фінансування;

●                   Пісок, щебінь, бетон, цемент - 100000 грн.- внесок ОТГ;

●                   Навіс металева конструкція - 100000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Стіл та лави під навіс 12 од.  - 252000 грн. – грантове фінансування;

●                   Ліхтарний стовп Expert Light London 20 Вт IP44  20 од. - 28000 грн.;

●                   Ремонт туалету  - 3000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Реконструкція літньої танцювальної площадки - 8000 грн. –     внесок ОТГ;

●                   Укладення тротуарної плитки 1000 м? - 180000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Озеленення території (70000 грн. – внесок ОТГ)

●                   Встановлення елементів  благоустрою  - 75000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Завезення землі для вирівнювання поверхні  - 48000 грн –       внесок ОТГ;

●                   Провід СІП-4 - 24м - 14400 грн. – грантове фінансування;

●                   Лабіринт дитячий 1 од.  - 57200 грн. – грантове фінансування;

●                   Барбекю 2од.  - 125000 грн. – грантове фінансування;

●                   Полікарбонат монолітний  - 136000 грн.- внесок ОТГ;

●                   Секція огорожі 24 од.  - 16800 грн. – грантове фінансування;

●                   Стовп для огорожі 27 од.  - 9855 грн. – грантове фінансування;

●                   Хвіртка універсальна 1 од.  - 5000 грн. – грантове фінансування;

●                   Пісок, щебінь, бетон, цемент  - 100000 грн. – грантове фінансування;

●                   Огорожа  - 20000 грн. – грантове фінансування;

●                   Профілі до полікарбонату - 4050 грн. – грантове фінансування

14. Можливі джерела співфінансування проекту

Бюджет Високопільської ОТГ, кошти підприємців, які планують відрити заклади громадського харчування та торгові точки.

15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту

(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)

●        Дизайнерські рішення (план благоустрою території, ескізи торгових рядів, торгових яток)

●        Дозволи на підключення до інженерної інфраструктури

●        Земельна ділянка за адресою: смт. Високопілля, вул. Визволителів 55.

16. Виконавці проекту(Основні, підтримка, імена осіб)

Загальна координація реалізації проекту:

●                   Робоча група з місцевого економічного розвитку

Голова: Застава Р.М.

Основні виконавці: Вітвіцький О.В., Ляшенко А.І., Семеняк О.П.

17. Заінтересовані сторони в реалізації проекту

●                   Мешканці Високопільської ОТГ

●                   Місцеві підприємці, які здійснюють торгівлю

●                   Виробники локальних продуктів харчування

●                   Власники закладів громадського харчування

●                   Місцева влада Високопільської ОТГ

●                   Оптові підприємства, які працюють на території району

18. Джерела додаткової інформації

 

19. Інше

 

 

ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №2

1.Назва проекту

Створення рекреаційного простору на базі ставка в смт. Високопілля

2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проект

Стратегічна ціль 2. Підвищення економічної привабливості, заснованої на інтелектуальному капіталі, а також активності місцевих жителів. Розвиток сільськогосподарсько-споживчої переробки та диверсифікація економіки громади.

Операційна ціль 2.1. Створення умов для залучення інвесторів

Операційна ціль 2.3. Підвищення підприємницької активності населення

3. Мета та завдання/цілі проекту

(підтримка існуючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток робочої сили)

Мета проекту – покращення умов для розвитку малого бізнесу Високопільської ОТГ шляхом облаштування рекреаційного простору навколо ставка в смт. Високопілля.

Завдання проекту:

●                   Створити інфраструктурні умови для розвитку малого бізнесу в рекреаційній зоні.

●                   Створити умови для відпочинку та рекреації населення Високопільської громади

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Високопільської ОТГ

5. Кількість мешканців, які використовуватимуть результати проекту

●                   Мешканці Високопільської ОТГ (6,7 тис.)

●                   Місцеві підприємці, які отримають привабливі бізнес майданчики в рекреаційній зоні.

6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проект

Територія навколо висохлого ставка в межах смт Високопілля неодноразово приваблювала увагу інвесторів як територія, яка раніше використовувалась в якості рекреаційної зони районного значення і має такі перспективи нині. Наразі тільки відновлення та підтримання водообміну ставка може повернути територію до життя і зробити її центром бізнес активності громади.

Шляхом вирішення проблеми громада розглядає поновлення водопостачання ставка, облаштування рекреаційної зони навколо ставка в смт. Високопілля із виділенням пляжної, риболовної, торгової зон, фудкорту тощо як можливість для стимулювання розвитку малого бізнесу (прокат човнів, організація риболовлі, прокат мангального обладнання, торгівля, громадське харчування тощо).

 

7. Доцільність проекту

Реалізація проекту стимулюватиме започаткування нових бізнесів у межах рекреаційної зони, привабить інвесторів, значно покращить умови проведення дозвілля для мешканців.

 

8. Опис проекту

В рамках проекту передбачається створення проекту дизайну рекреаційної зони смт. Високопілля, його благоустрій, відновлення водопостачання до ставка, забезпечення комунікацій, освітлення, встановлення альтанок і торгових павільонів різної конфігурації.

9. Ключові етапи реалізації проекту

Основними етапами реалізації проекту є:

 1. Підготовчий
 2. Організаційний
 3. Завершальний

10. Заходи проекту

Етап 1. Підготовчий

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

●                   Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ та План дій з її впровадження

●                   Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

●                   Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування, а також про надання послуги урбаністичного дизайну виділеної ділянки.

●                   Підготувати проект-рішення на сесію Високопільської сільської ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту

●                   Сформувати Робочу групу з реалізації проекту

●                   Висвітлити на веб-сайті громади проект благоустрою  для ознайомлення мешканців, провести збір зауважень та пропозицій

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Високопільської ОТГ

Етап 2. Впровадження проекту

2.1. Розробити проект урбаністичного дизайну приставкової зони смт Високопілля.

2.2. Отримати  технічні умови приєднання до електромережі  та водопостачання

2.3. Розробити та затвердити проектно-кошторисну документацію

2.4.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі

2.5. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання

2.6. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання

2.7. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання

2.8.  Взяти на баланс закуплене обладнання

2.9. Провести роботи згідно проектно-кошторисної документації  з облаштуванням торговельних рядів та виокремленням розважальної зони.

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Високопільської ОТГ спільно з комунальним підприємством та місцевими підприємцями

Етап 3. Завершальний

3.1. Провести урочисте відкриття рекреаційної зони смт.  Високопілля

3.2. Підготувати звіт про реалізацію проекту

Виконавці заходів: сільська рада Високопільської ОТГ

11. Очікувані результати від реалізації проекту

В результаті реалізації проекту:

1. Створено  умови для розширення місцевого бізнесу через облаштування бізнес майданчиків.

2. Створено умови для самозайнятості населення через покращення умов для торгівлі.

3. Створено комфортні умови для торгівлі та відпочинку місцевих мешканців.

5. Покращено зовнішній вигляд території громади, що позитивно відбивається на її іміджу та інвестиційній привабливості.

 

12. Графік реалізації проекту і його тривалість

Тривалість проекту – 18 місяців. Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.

Загальний бюджет проекту – 133,6 тис. грн., в т.ч.:,

●                   Насос Tristar 1 од.  - 3000 грн. – грантове фінансування;

●                   Насос для фонтана Velda Green Line 8000 1 од. - 7000 грн. – грантове фінансування;

●                   Труба для водопостачання 110 - 12600 грн. – грантове фінансування;

●                   Труба для водопостачання 63  - 3000 грн. – грантове фінансування;

●                   Зворотній клапан води 2 од.  -1000 грн. – грантове фінансування;

●                   Підведення води до ставка  - 40000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Наповнення ставка водою  - 8000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Розчистка ставка - 7000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Встановлення туалету  - 10000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Облаштування майданчику для пляжного волейболу (пісок 7т. та його доставка) - 8000 грн. – внесок ОТГ;

●                   Встановлення елементів благоустрою  - 7000 грн. – внесок ОТГ.

14. Можливі джерела співфінансування проекту

Бюджет Високопільської ОТГ, кошти підприємців, які планують відрити заклади громадського харчування та торгові точки, пункти прокату та дитячі розваги.

15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту

(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)

●       Дизайнерські рішення (план благоустрою території, ескізи торгових рядів, торгових яток)

●       Дозволи на підключення до інженерної інфраструктури

16. Виконавці проекту(Основні, підтримка, імена осіб)

Загальна координація реалізації проекту:

●                   Робоча група з місцевого економічного розвитку

Основні виконавці: Ляшенко Анатолій Іванович, Семеняк Олександр Петрович.

17. Заінтересовані сторони в реалізації проекту

●                   Мешканці Високопільської ОТГ

●                   Місцеві підприємці, які здійснюють торгівлю

●                   Виробники локальних продуктів харчування

●                   Власники закладів громадського харчування

●                   Місцева влада Високопільської ОТГ

●                   Оптові підприємства, які працюють на території району

18. Джерела додаткової інформації

 

19. Інше

 

 

ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №3

1.Назва проекту

Розроблення Схеми просторового планування Високопільської ОТГ

2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проект

Стратегічна ціль 2. Підвищення економічної привабливості, заснованої на інтелектуальному капіталі, а також активності місцевих жителів. Розвиток сільськогосподарсько-споживчої переробки та диверсифікація економіки громади.

Операційна ціль 2.1. Створення умов для залучення інвесторів

3. Мета та завдання/цілі проекту

(підтримка існуючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток робочої сили)

Мета проекту – створення та підтримка сприятливого інвестиційного середовища, формування передумов для подальшого економічного та соціального розвитку Високопільської об’єднаної територіальної громади.

Завдання проекту:

●                   організаційне та фінансове забезпечення розроблення детальної схеми планування території Високопільської об’єднаної територіальної громади;

●                   розроблення принципових рішень щодо планування, забудови та іншого використання територій Високопільської громади, визначення її найбільш інвестиційно привабливих зон.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Високопільської ОТГ

5. Кількість мешканців, які використовуватимуть результати проекту

●                   Мешканці Високопільської ОТГ (6,7 тис.)

●                   Місцеві підприємці, які отримають інформацію про інвестиційно привабливі бізнес майданчики

6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проект

Законом України «Про Генеральну схему планування території України» був затверджений головний містобудівний документ держави - Генеральна схема планування території України, яка на довгостроковий період визначає пріоритети та концептуальні вирішення з використання території України, вдосконалення системи розселення та забезпечення сталого розвитку населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та інженерної інфраструктури, формування національної екологічної мережі. Наступним етапом є розроблення містобудівної документації місцевого рівня – схеми планування території Високопільської  громади. Наразі розроблений Генеральний план лише одного населеного пункту громади – смт. Високопілля, у містобудівні документи інших населених пунктів втратили свою актуальність.

До того ж, 1 січня 2013 року у повному обсязі набрала чинності норма ч. 3, ч. 4 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо заборони передачі (надання) земельних ділянок із земель комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування або детального плану території та заборони зміни цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану  зонування території та/або детальному плану території.

У зв'язку з цим Високопільська ОТГ відчуває гостру потребу в розробленні актуальної Схеми просторового планування.

 

7. Доцільність проекту

Розроблення Схеми планування території громади забезпечить всебічний аналіз стану використання території громади, визначення стратегічних напрямків її розвитку та надання науково обґрунтованих пропозицій щодо використання територіальних і природних ресурсів регіону.

Крім того, Схема має також передбачити інвентаризацію земель ОТГ з метою виявлення скритих резервів ОТГ та визначити території переважного використання землі, де найбільш сприятливі умови для залучення інвестицій, та надасть змогу впровадити механізми встановлення меж населених пунктів , а також зміни меж населених пунктів шляхом розроблення містобудівної документації на місцевому рівні.

 

8. Опис проекту

В рамках проекту передбачається придбання програмного забезпечення, збір вихідних даних для створення Схеми; проведення інвентаризації всіх земель ОТГ (приватних, державних та комунальних) та виготовлення топокарти М 1:10000 та топопланів М 1:2000; виконання проекту «Схема планування території Високопільської об’єднаної територіальної громади Херсонської області»; впровадження моніторингу реалізації проекту.

 

9. Ключові етапи реалізації проекту

Основними етапами реалізації проекту є:

 1. Підготовчий
 2. Організаційний
 3. Завершальний

10. Заходи проекту

Етап 1. Підготовчий

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

●                   Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ та План дій з її впровадження

●                   Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

●                   Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування, а також про надання послуги урбаністичного дизайну виділеної ділянки.

●                   Підготувати проект-рішення на сесію Високопільської сільської ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту

●                   Сформувати Робочу групу з реалізації проекту

●                   Висвітлити на веб-сайті громади проект благоустрою  для ознайомлення мешканців, провести збір зауважень та пропозицій

Виконавці заходів: Вітвіцький Олександр Вікторович - заступник селищного голови

Етап 2. Впровадження проекту

2.1. Придбання та встановлення програмного забезпечення

2.2. Навчання фахівців (землевпорядників, бухгалтерів, економістів)

2.3. Організація збору даних (інвентаризація земель, листи про надання інформацій , то що)

2.4.  Підготовка документу Схема просторового планування

2.5. Організація системи моніторингу.

Виконавці заходів:

Етап 3. Завершальний

3.1. Затвердження Схеми просторового планування відповідно чинного законодавства

3.2. Підготовка  звіту про реалізацію проекту

Виконавці заходів: селищна рада Високопільської ОТГ

11. Очікувані результати від реалізації проекту

В результаті реалізації проекту збільшено темпи залучення і освоєння інвестицій, створено прозорість механізму надання земельних ділянок для бізнесу, покращено соціально-економічний стан громади

12. Графік реалізації проекту і його тривалість

Тривалість проекту –12 місяців. Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.

Загальний бюджет проекту – 435 тис. грн., в т.ч.:

Придбання програмного забезпечення ArcGIS – 105 тис. грн. – грантове фінансування;

Навчання спеціаліста – 60 тис. грн. – грантове фінансування;

Збір інформації та інвентаризація земель – 135 тис. грн. – внесок ОТГ;

Розроблення «Схема планування території Високопільської об’єднаної територіальної громади Херсонської області» - 135 тис.грн.

14. Можливі джерела співфінансування проекту

Бюджет Високопільської ОТГ,  гранти

 

15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту

(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)

Інформація або картографічні матеріали від:

●     Державного земельного кадастру,

●     фонду Держмайна

●     з ДНВП «Картографія»,

●     з Херсонської філії ДУ  «Інститут охорони ґрунтів України»

●     АТ «Укрзалізниця»

●     Державної служби геології та надр

●     Державної екологічної інспекції

●     Головному управлінню ветеринарної медицини у Херсонській області

●     Служби автомобільних доріг у Херсонській  області

●     Акціонерне товариство "Херсонобленерго

●     ПАТ Укртелеком

●     Управління лісового та мисливського господарства в херсонській області

●     ТОВ "Херсонрегіонгаз"

●     АТ «Херсонгаз»

●     Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра

●     Відділу містобудування архітектури житлово-комунального господарства та цивільного  захисту Високопільської РДА

●     Відділу агропромислового розвитку Високопільській  РДА

●     Державного науково-виробничому підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України «Геоінформ України»

●     ДП "Великоолександрівське лісомисливське господарство»

●     Департамент культури , туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації

●     Фонду державного майна України

Землі запасу сільськогосподарського призначення  Високопільської ОТГ становлять приблизно 6,5% від загальної площі земельного фонду ОТГ

 

16. Виконавці проекту(Основні, підтримка, імена осіб)

Загальна координація реалізації проекту:

●                   Робоча група з місцевого економічного розвитку

Основні виконавці: Гребенюк Віталій Валентинович головний - спеціаліст з земельних питань, Малюк Валентин Валентинович – спеціаліст з благоустрою відділу ЖКХ, комунальної власності архітектури та містобудування, Черняк Надія Анатоліївна -  спеціаліст економічного розвитку та залучення інвестицій, Дашковська Аліна Сергіївна - провідний спеціаліст з земельних питань, Вітвіцький Олександр Вікторович - заступник селищного голови, спеціалісти Бандюк Ірина Миколаївна - спеціаліст ІІ категорії з бухгалтерського обліку, Іващенко Ольга Володимирівна – начальник відділу соціальної інфраструктури, Ляшенко Анатолій Миколайович  начальник відділу комунальної власності архітектури та містобудування.

●                   Підтримка: Застава Руслан Миколайович – селищний голова, депутати Високопільської селищної ради, Семеняк Олександр Петрович - директор комунального підприємства «Високопільський комунсервіс» та активні мешканці громади,.

17. Заінтересовані сторони в реалізації проекту

●                   Мешканці Високопільської ОТГ

●                   Місцеві підприємці, які здійснюють торгівлю

●                   Виробники локальних продуктів харчування

●                   Власники закладів громадського харчування

●                   Місцева влада Високопільської ОТГ

●                   Оптові підприємства, які працюють на території району

●                   Виробники сільськогосподарської продукції

●                   Інвестори

18. Джерела додаткової інформації

Інформація від місцевих жителів громади, підприємців, установ організація та інших джерел.

19. Інше

 

ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №4

1.Назва проекту

Створення мультимедійного центру FocusFactorу у Високопільській громаді

2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проект

Стратегічна ціль 2. Підвищення економічної привабливості, заснованої на інтелектуальному капіталі, а також активності місцевих жителів. Розвиток сільськогосподарсько-споживчої переробки та диверсифікація економіки громади.

Операційна ціль 2.1. Створення умов для залучення інвесторів

Операційна ціль 2.3. Підвищення підприємницької активності населення

3. Мета та завдання/цілі проекту

(підтримка існуючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток робочої сили)

Мета проекту – підтримка малого бізнесу Високопільської ОТГ шляхом створення мультимедійного центру FocusFactorу.

Завдання:

1. Започаткування нової послуги в т.ч. для бізнесу - надання рекламно-інформаційних послуг. Просування (реклама) місцевих підприємців з метою їх підтримки та збільшення попиту на локальну продукцію.

2.Надати доступ місцевому бізнесу до обладнання та приміщення для покращення умов здійснення підприємницької діяльності.

3. Створення можливостей для практичного навчання молоді та школярів громади. Надання знань та навиків про підприємницьку діяльність та про нові види діяльності - фото-, відео зйомки та створення супутньої, у тому числі рекламної продукції, для професійної діяльності і започаткування власної справи.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Високопільської ОТГ

5. Кількість мешканців, які використовуватимуть результати проекту

Місцеві підприємці – 182 зареєстровані суб’єкти;

Учні 9-11 класів – 156 чоловік.

67% мешканців, які користуються інтернетом.

 

6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проект

Під час підготовки Стратегії було проведене опитування мешканців стосовно рівня  задоволеності умовами проживання у громаді. У сфері економіки та підтримки бізнесу мешканці всі питання оцінили як дуже проблемні, зокрема: обмежена доступність до робочих місць; не достатня робота організацій з підтримки бізнесу; недостатня підтримка, яку надає підприємцям громада.

Реклама: у сфері інформації на території громади працює районна газета «Високе поле» (4 випуски на місяць, тираж – 1500 примірників), 1 підприємець надає в оренду рекламну конструкцію (білборд), друк візитівок, плакатів або іншої маркованої продукції не здійснюється.

Професійна зйомка: в громаді відсутні підприємці, не надаються послуги професійної фото- та відео зйомки, фотостудії.

Інформаційна інтернет сторінка: інтернет сторінка, яка надає інформацію та рекламу про місцевих підприємців, їх контакти, перелік продукції або послуг для споживачів, відсутні.

Оренда приміщення під заходи: пропозиції на ринку відсутні.

Отже, корисна інформація та реклама про місцевих підприємців, їх контакти, перелік продукції або видів послуг для споживачів у відкритому широкому доступі відсутня. Як і відсутня пропозиція надання таких послуг для місцевого бізнесу.

7. Доцільність проекту

Проект зі створення мультимедійного центру FocusFactory має наступні цілі для різних груп користувачів:

1.1.Для підприємців та розвитку бізнесу:

- через створення дизайну та виготовлення, поширення реклами - збільшити обсяги реалізації продукції та послуг місцевих підприємців;

- надавати професійні фото та відео послуги, рекламно-іфнормаційну продукцію;

- надати доступ до обладнання та приміщення для проведення зустрічей та навчання;

- проводити зустрічі із потенційними інвесторами та донорами

- створити регулярну комунікацію між підприємцями, місцевою владою та молоддю;

1.2. Для молоді:

- підвищення якості навчання у школах у контексті підприємливості та вмінь для використання на ринку праці. Необхідно надати можливість для учнів старших класів, молоді, щоб освоїти базові навички фото-, відео зйомки та створення супутньої, у тому числі рекламної продукції, для професійної діяльності і відкриття власної справи, бізнесу; спонукати до молодіжної зайнятості у сфері реклами, журналістики, ЗМІ, PR, відеографії та дизайну.

1.3. Для громади:

- за допомогою популярних онлайн-ресурсів та формату інтернет-телебачення розповідати про все, чим живе громада;

- вести онлайн-трансляції зі студії (коментарі, інформування, роз’яснення) та з місця важливих подій (захід, ремонт дороги, рекострукція будівлі, втілення проекту та ін.);

-  дати можливість зацікавленим особам висловлювати свої думки та презентувати проекти;

- презентувати та популяризувати  громаду в інформаційному просторі;

 

8. Опис проекту

В рамках реалізації даного проекту передбачається облаштування у селищі Високопілля мультимедійного центру FocusFactory (F&F) у будівлі Високопільської школи. Приміщення 63,8 кв.м знаходиться на 3 поверсі будівлі, опалюється, є вода та освітлення, туалет, доступ до швидкісного інтернету, охороняється. На місці колишньої хореографічної зали буде облаштовані три зони:

- Сonference area - для організації зустрічей, брифінгів, презентацій, майстер-класів, відкритих уроків, тощо;

- FotoZone - зона для фотосесій, відео зйомок, інтерв’ю;

- PrintArea - зона для печаті фото, рекламної продукції, надання інших рекламних послуг.

В рамках реалізації проекту вчитель інформатики Олег Догля, вчитель фізики Романов Олександр та спеціаліст виконкому з інвестицій Черняк Надія пройдуть професійний навчальний курс для роботи з фото- та відео технікою. В подальшому саме вони координуватимуть навчання учнів 9-11 класів, інших зацікавлених представників молоді громади надавати фото- і відео- послуги, створювати рекламну продукцію для підприємців. Проводити молодіжні бізнес-курси у формі тренінгів, як стати успішними навчати за допомогою:  ігрової форми, шляхом знайомства людьми, які започаткували у громаді бізнес.

Спеціалістом з інвестицій Черняк Надією буде створена незалежна інтернет сторінка у мережі Facebook, на якій буде розміщуватись корисна інформація та реклама про місцевих підприємців, їх контакти, перелік продукції або послуг для споживачів. Це важливий етап для формування іміджу громади як території зі сприятливим інвестиційним кліматом та спроможністю влади до плідної співпраці. Буде створений реєстр підприємців, які заінтересовані співпрацювати із FocusFactory (F&F) та замовити промоцію та рекламні послуги.

Для оформлення діяльності FocusFactory заплановано реєстрація громадської організації, членами якої стануть представники молоді, люди, які зацікавлені освоїти нові навички роботи у медіа-сфері (подальшому блогери, фотографи, відеооператори, журналісти, дизайнери рекламної продукції).

За грантові кошти буде придбано обладнання та меблі для облаштування медіа центру, за кошти місцевого бюджету планується встановити пожежну сигналізацію, провести ремонтні роботи приміщення (ґрунтовка та покраска стін, замощення підлоги ковроліном, освітлення), придбання  додаткового світлового обладнання, фонів та канцелярії, проведення навчання ключових виконавців проекту та підключення інтернету.

9. Ключові етапи реалізації проекту

Основними етапами реалізації проекту є:

1.Підготовчий

2. Впровадження проекту

10. Заходи проекту

Етап 1. Підготовчий

-Затвердити зміни до Програми місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ та План дій з її впровадження

-Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

-Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування, а також про надання послуги урбаністичного дизайну виділеної ділянки.

-Підготувати проект-рішення на сесію Високопільської сільської ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту

Етап 2. Впровадження проекту

- Створення громадської організації

- Проведення ремонтних робіт: вирівнювання підлоги та стін, покраска стін, улаштування освітлення, встановлення пожежної сигналізації

-  Проходження навчання/курсів для адміністраторів обладнання

- Придбання, поставка та монтаж обладання

- Підготовка інформаційних матеріалів про послуги, складення реєстру підприємців-отримувачів послуг,

- Опитування щодо потреб діяльності Центру, складання графіку діяльності

- Урочисте відкриття FocusFactory .

11. Очікувані результати від реалізації проекту

Облаштування мультимедійного центру FocusFactory на базі якого надаються послуги:

-проведення професійних фотосесій, відео зйомок, інтерв’ю;

-аналіз та висвітлення актуальної інформації про життя у громаді, у тому числі про місцевих підприємців та можливості для бізнесу;

-оренда приміщення для проведення воркшопів, навчань, майстер-класів, відкритих уроків, для бажаючих працювати у сфері рекламного підприємництва чи журналістики;

Також у Високопільській опорній школі навчаються 464 дитини (152 учня  9-11 класів), які потенційно будуть навчатися працювати із професійною фото- та відео технікою, створювати рекламну продукцію (візитівки, плакати, оголошення), фотоальбоми та відео ролики про громаду, фестивалі (Kronau-fest), культурні події, на індивідуальні замовлення. Це підвищення якості навчання у школах у контексті підприємливості та вмінь для використання на ринку праці.

Місцеві підприємці, яких зареєстровано на території громади 182, є потенційними отримувачами послуг. Згідно з опитуваннями 67% мешканців користуються інтернетом, тож зацікавлені в отриманні інформації, яка буде розміщена на сторінці FocusFactory у мережі Facebook.

Створення незалежної громадської організації, що співпрацює із владою громади та місцевим бізнесом задля поліпшення економічної ситуації, підвищення внутрішнього попиту, зростання якості життя, залучення інвестицій.

12. Графік реалізації проекту і його тривалість

Тривалість реалізації проекту – 6 місяців.

Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

Діяльність Центру на постійній основі: FocusFactory (F&F) працюватиме:

-вівторок - п'ятниця з 14.00 -18.00 ;

-субота 10.00 - 18.00.

13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.

Загальна вартість проекту – 880 000 грн.

З них, за рахунок місцевого бюджету – 265 000 грн.

За рахунок ДОБРЕ – 615 000 грн.

Необхідна інфраструктура та обладнання:

Приміщення 63, 8 кв.м. (ремонт, обладнання пожежною сигналізацією)- 320,00 тис.грн.

Меблі – 160,0 тис.грн.

Фототехніка  - 160,00 тис.грн.

Світлотехніка – 50,00 тис.грн.

Комп’ютерна техніка -120,00 тис.грн

Техніка для друку – 70,00 тис.грн.

 

14. Можливі джерела співфінансування проекту

Бюджет Високопільської ОТГ, донорські кошти

15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту

(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)

Проходження навчання/курсів для адміністраторів обладнання

Складення реєстру підприємців

Створення сторінки спільноти у соціальній мережі

16. Виконавці проекту(Основні, підтримка, імена осіб)

Робоча група з місцевого економічного розвитку

Основні виконавці: вчитель інформатики Олег Догля, вчитель фізики Романов Олександр та спеціаліст виконкому з інвестицій Черняк Надія.

17. Заінтересовані сторони в реалізації проекту

Мешканці Високопільської ОТГ

Місцеві підприємці

Місцева влада Високопільської ОТГ

Учні старших класів

18. Джерела додаткової інформації

 

19. Інше

Головні умови успішної роботи мультимедійного центру FocusFactory наступні:

Постійний професійний розвиток, навчання молоді та підприємців сучасним навичкам;

Придбання якісного фото- та відео обладнання, обладнання для друку продукції;

Зручне, просторе, доступне обладнане комп’ютерною технікою приміщення у центрі громади;

Пропозиція створення рекламних продуктів – фотокниги, фотоальбоми, візитки, плакати, відеороликитощо;

Створення інтернет-ресурсу – сайту, групи у соціальних мережах з популяризації місцевих підприємців та їх продуктів, умов ведення бізнесу;

Участь у різних конкурсах та програмах, залучення інвестицій;

Співпраця влади громади, молоді, підприємців.

 

Частина 3.

План дій з впровадження

Програми місцевого економічного розвитку

План дій звпровадження Програми місцевого Створення торгово-розважального простору на базі центрального парку смт. Високопілля економічного розвитку

Рік

Тип заходу з МЕР

для створення сприятливого економічного середовища в ОТГ

 

2019

2020

2021

2022

1

Підтримка існуючого бізнесу

2

Заохочення до підприємництва

3

Залучення та робота з  інвесторами

4

Розвиток робочоїсили, профорієнтація для молоді, школярів

 

Квартал

Квартал

Квартал

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

Проект 1. Створення торгово-розважального простору на базі центрального парку смт. Високопілля

Етап 1. Підготовчий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

●                   Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ та План дій з її впровадження

●                   Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

●                   Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування, а також про надання послуги урбаністичного дизайну виділеної ділянки.

●                   Підготувати проект-рішення на сесію Високопільської сільської ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту

●                   Сформувати Робочу групу з реалізації проекту

●                   Висвітлити на веб-сайті громади проект благоустрою  для ознайомлення мешканців, провести збір зауважень та пропозицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2. Впровадження проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Розробити проекти урбаністичного дизайну центрального парку смт Високопілля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Отримати  технічні умови приєднання до електромережі  та водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Розробити та затвердити проектно-кошторисну документацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідних предметів і конструкцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Провести тендерну процедуру закупівлі предметів і конструкцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Взяти на баланс закуплені конструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Провести роботи згідно проектно-кошторисної документації  з облаштуванням торговельних рядів та виокремленням розважальної та дитячої зон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 3. Завершальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Провести урочисте відкриття торгово-розважального простору в      смт. Високопілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Підготувати звіт про реалізацію проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 2. Створення рекреаційного простору на базі ставка в смт. Високопілля

 

Етап 1. Підготовчий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

●                   Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ та План дій з її впровадження

●                   Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

●                   Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування, а також про надання послуги урбаністичного дизайну виділеної ділянки.

●                   Підготувати проект-рішення на сесію Високопільської сільської ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту

●                   Сформувати Робочу групу з реалізації проекту

●                   Висвітлити на веб-сайті громади проект благоустрою  для ознайомлення мешканців, провести збір зауважень та пропозицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2. Впровадження проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Розробити проект урбаністичного дизайну приставкової зони смт Високопілля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Отримати  технічні умови приєднання до електромережі  та водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Розробити та затвердити проектно-кошторисну документацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.  Взяти на баланс закуплене обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Провести роботи згідно проектно-кошторисної документації  з облаштуванням торговельних рядів та виокремленням розважальної зони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 3. Завершальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Провести урочисте відкриття рекреаційної зони смт.  Високопілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Підготувати звіт про реалізацію проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 3. Розроблення Схеми просторового планування Високопільської ОТГ

Етап 1. Підготовчий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

●                   Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ та План дій з її впровадження

●                   Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

●                   Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування, а також про надання послуги урбаністичного дизайну виділеної ділянки.

●                   Підготувати проект-рішення на сесію Високопільської сільської ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту

●                   Сформувати Робочу групу з реалізації проекту

●                   Висвітлити на веб-сайті громади проект благоустрою  для ознайомлення мешканців, провести збір зауважень та пропозицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2. Впровадження проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Придбання та встановлення програмного забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Навчання фахівців (землевпорядників, бухгалтерів, економістів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Організація збору даних (інвентаризація земель, листи про надання інформацій , то що)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Підготовка документу Схема просторового планування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Організація системи моніторингу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 3. Завершальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Затвердження Схеми просторового планування відповідно чинного законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Підготовка  звіту про реалізацію проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект № 4 Створення мультимедійного центру FocusFactorу у Високопільській громаді

 

Етап 1. Підготовчий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Затвердити зміни до Програми місцевого економічного розвитку Високопільської ОТГ та План дій з її впровадження

- Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE

- Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку проекту та його співфінансування, а також про надання послуги урбаністичного дизайну виділеної ділянки.

- Підготувати проект-рішення на сесію Високопільської сільської ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2.Реалізація проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення громадської організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення ремонтних робіт: вирівнювання підлоги та стін, покраска стін, улаштування освітлення, встановлення пожежної сигналізації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходження навчання/курсів для адміністраторів обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання, поставка та монтаж обладання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка інформаційних матеріалів про послуги, складення реєстру підприємців-отримувачів послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитування щодо потреб діяльності Центру, складання графіку діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочисте відкриття FocusFactory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1
до ПРОГРАМИ МЕР

Робоча група з місцевого економічного розвитку

 

Високопільської об’єднаної територіальної громади

Херсонської області

 

з/п

Прізвище,

ім’я

Цільова група

Посада/

Рід занять

Електронна

пошта

Телефон

1

Толстущенко Петро

 

Б

фермер

tpetrgof@gmail.com

0961016677

2

Вітвіцький Олександр

 

В

заступник  селищного голови

wetwik291086@gmail.com

096

7768205

 

5

Костюк Андрій

Г

Начальник відділення Приватбанка

andrij.kostjuk.03@gmail.com

0979316472

 

6

Ляшенко Анатолій

 

В

Начальник відділу ЖКХ Високопільської селищної ради

anatolijlashenko@gmail.com

0983812028

7

Пурик Євген

Б

приватний підприємець

pyruk992@ukr.net

0984497196

8

Cіверʼянова Ірина

М

представник

активної молоді

irasiveryanova1@ukr.net

 

 

9

Жихарєва-Лігінчук Наталя

 

О

вчитель Високопільської школи

natabest25@mail.com

0682671385

 

10

Бандюк

Віталій

 

Б

приватний     підприємець

trabldance@ukr.net

0501950281

 

 

11

Семеняк Олександр

 

В

Директор КП «Високопільський комунсервіс»

kp.komunhoz@gmail.com

0671512511

 

 

12

 

Етюк Анатолій

 

 

В

В.о. старости

vis-op.blok@ukr.net

0983943491

 

13

Черняк Надія

 

В

спеціаліст з економічного розвитку та інвестиційної діяльності

gusti-n@ukr.net

0964440935

14

Черненко Валентина

В

В.о. старости

novovozn.silrada@ukr.net

0960922066

15

Гергель Яна

В

головний спеціаліст з питань культури та звʼязків з громадськістю

yana-2016@ukr.net

0978958499

 

Примітка: цільова група:

Буква, яка відповідає типу цільової групи, до якої входить представник:

-       В – представник влади

-       Б – представник бізнесу

-       Г – представник громадськості

-       М – представник Молодіжної ради (в разі її утворення) або активної молоді

 

 

 


 


 

Статистика

4089887
CьогодніCьогодні657
ВчораВчора1446
На цьому тижніНа цьому тижні7611
У цьому місяціУ цьому місяці42240
З початкуЗ початку4089887

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Високопільська лікарня

 

logo crl 210

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Добровільна пожежна охорона

 

Нормативна база

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України