Skip to content
Додому Зразки документів АКТ прийому- передачи з балансу на баланс

ІНФОРМАЦІЯ

Високопільська селищна ради Високопільський район  Херсонської області

повідомляє про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації , а саме технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське  Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області

 

Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

74000, Херсонська  обл.,

Високопільський район

Високопільська селищна рада.

 

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

Вимоги: виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та грошової оцінки" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
  • копія(ї) ліцензії(й)/сертифіката на проведення робіт із землеустрою та оцінки земель;
  • письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, завірена претендентом (кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок, бажано за останні 24 місяці), кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою
  • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),

Документи приймаються за адресою: 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів 112, 3(третій) поверх, приймальна селищного голови  у 30-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Визволителів, буд. 112, в кабінеті селищного  голови о 10:00 год  05 червня 2019 року.

Телефон для довідок: (05535) ) 2-16-88

ЗРАЗОК 06-АКТ прийому- передачи з балансу на баланс Друк
Неділя, 15 травня 2011, 20:24

АКТ
приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс

Комісія у складі ____________________________________________
.                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

"___" ______________ 20__ р.  провела обстеження активів житлового

комплексу (його частини)

за адресою ______________________________________________________,

що передається з балансу _________________________________________
.                                        (назва підприємства, установи, організації, що передає житловий комплекс)

на баланс _______________________________________________________,
.                                       (назва підприємства, установи, організації, що приймає житловий комплекс)

і встановила:

активи житлового будинку мають такі показники:

1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію ______________________________________

Матеріали стін ___________________________________________________

Матеріали покрівлі___________________ площа ___________ кв. метрів

Група капітальності ______________________________________________

Кількість поверхів _______________________________________________

Об'єм будівлі ________________________________________ куб. метрів

Кількість сходових кліток ________________________________________

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв. метрів

Площа забудови ___________________________________________________

Загальна площа будинку (частини будинку)__________________________

Житлова площа квартир ____________________________________________

Загальна площа квартир ___________________________________________

Загальна площа допоміжних приміщень ______________________________

у тому числі, кв. метрів:

сходові клітки ___________________________________________________

вестибюлі ________________________________________________________

позаквартирні коридори ___________________________________________

колясочні ________________________________________________________

комори ___________________________________________________________

сміттєкамери _____________________________________________________

горища ___________________________________________________________

підвали __________________________________________________________

шахти і машинні відділення ліфтів ________________________________

інші технічні приміщення _________________________________________

Кількість квартир у будинку (частині будинку) ____________________

у тому числі, кв. метрів:

однокімнатних ___________ загальною площею _______________________

двокімнатних ____________ загальною площею _______________________

трикімнатних ____________ загальною площею _______________________

чотирикімнатних _________ загальною площею _______________________

п'ятикімнатних і більше __________ загальною площею ______________

Кількість мешканців ______________________________________________

3. Облаштування житлового комплексу (його частини)

Водопроводом _____________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Каналізацією _____________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Центральним опаленням ____________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

у тому числі:

від власної котельні _____________________________________ квартир

з довжиною мереж ______________________________________метрів

від групової котельні ____________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

від ТЕЦ __________________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Опаленням від поквартирних котлів, печей тощо ____________ квартир

Гарячим водопостачанням __________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

у тому числі:

від колонок ______________________________________________ квартир

від місцевої котельні ____________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

від ТЕЦ _______________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Електроосвітленням _______________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Газопостачанням __________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Стаціонарними електроплитами _____________________________ квартир

Газовими плитами _________________________________________ квартир

Ліфтами ___________________ одиниць, у тому числі підключеними

до об'єднаних диспетчерських систем ______________________ одиниць

Сміттєпроводами ________________________ одиниць

з довжиною стволів ___________________________________ пог. м

Замково-переговорними пристроями _______________________ під'їздів

Найбільше теплове навантаження:

на опалення __________________________________ Г/кал

на гаряче водопостачання ______________________ Г/кал

на вентиляцію__________________________________ Г/кал

4. Вартість активів ______________________________________________

Первісна (переоцінена) вартість житлового комплексу (його частини)

_________________________________________________________ гривень.

Знос (амортизація)  будинку  (на  перше  число  місяця,  в   якому

здійснюється передача житлового комплексу або його частини) станом

на ___ ____________ 200_ року _______ гривень.

5. Благоустрій прибудинкової території

Кількість дерев та чагарників ____________________________ одиниць

Площа газонів та квітників ____________________________ кв. метрів

Площа асфальтових покрить _____________________________ кв. метрів

Площа прибудинкової території _________________________ кв. метрів

Інші відомості про домоволодіння _________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Наслідки  огляду  та  випробувань елементів житлового комплексу

(його частини) ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Разом із житловим  комплексом  (його  частиною)  передається  така

технічна документація:

технічний паспорт на будинок
плани поверхів
схеми інженерного обладнання,

у тому числі:

- холодного та гарячого водопостачання
- каналізації
- теплопостачання
- електропостачання
- газопостачання

домові книги

інше _____________________________________________________________

(перелік документів)

__________________________________________________________________

Голова комісії

______________________   ______________   ________________________

(посада)                                 (підпис)                    (ініціали та прізвище)

Члени комісії:

______________________   ______________   ________________________

(посада)                                  (підпис)                    (ініціали та прізвище)

______________________   ______________   ________________________

(посада)                                   (підпис)                   (ініціали та прізвище)

"___" ________________ 20__ р.

Від підприємства,    установи,   організації,   з   балансу   якої

передається житловий комлпекс або його частина

Керівник _________________  ____________  ________________________

(посада)                                       (підпис)              (ініціали та прізвище)

МП

Від підприємства,    установи,   організації,   на   баланс   якої

передається житловий комплекс або його частина

Керівник _________________  ____________  ________________________

(посада)                                       (підпис)                 (ініціали та прізвище)

МП

Від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Представник (представники)

правління             ____________  ________________________

.                           (підпис)                      (ініціали та прізвище)

МП

 

 

 

 

 

 


Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1644276
CьогодніCьогодні154
ВчораВчора1159
На цьому тижніНа цьому тижні1313
У цьому місяціУ цьому місяці45931
З початкуЗ початку1644276

Besthosting