Skip to content
Додому / НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ / РАДА / РІШЕННЯ РАДИ / Рішення сесій минулих скликань / Рішення 2020 року / Рішення № 1170 Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами Високопільської селищної ради на 2020 - 2022 роки
Рішення № 1170 Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами Високопільської селищної ради на 2020 - 2022 роки Друк
Середа, 30 вересня 2020, 05:45

 

ВИСОКОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОАТУУ 6521855100

РІШЕННЯ

ХLІХ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

24 вересня 2020 року           №1170

Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами Високопільської селищної ради на 2020 - 2022 роки

З метою раціонального та ефективного управління майном комунальної власності Високопільської об’єднаної територіальної громади для задоволення потреб жителів та інших осіб, які на законних підставах перебувають та/або здійснюють свою діяльність на території Високопільської селищної ради, покращення ефективності управління майном територіальної громади та прогнозованого, стабільного наповнення дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади, керуючись п. 22 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму з підвищення ефективності управління активами Високопільської селищної ради на 2020 - 2022 роки  (Додаток 1).

2. Встановити, що фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших, не заборонених чинним законодавством джерел, виходячи з можливостей дохідної частини місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань ЖКГ, будівництва,  транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва .

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                        Руслан ЗАСТАВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Високопільської    селищної ради від __ вересня 2020 року № __ПРОГРАМА

з підвищення ефективності управління активами

Високопільської селищної ради

на 2020 - 2022 роки

смт.Високопілля

2020 рік

Зміст

1. Загальна інформація – ціль, мета та очікувані результати Програми

1.1.    Обґрунтування необхідності прийняття Програми

1.2.    Мета Програми та очікувані результати

1.3.    Основні напрямки Програми та заходи щодо їх виконання

1.4.    Фінансування Програми

2.       Загальна інформація про активи громади

2.1.    Структура майна. Основні засоби, відмінні від земельних ділянок

2.2.    Структура майна. Земля

3.       Заходи з оформлення прав власності на нерухоме майно територіальної громади, відмінне від земельних ділянок

3.1.    Заходи щодо вдосконалення роботи з безхазяйним майном  розташованим на території Високопільської селищної ради

3.2. Заходи щодо вдосконалення роботи з майном відумерлої спадщини, розташованим на території Високопільської селищної ради

3.3.Заходи щодо списання майна Високопільської селищної ради
 

  1. 1. Загальна інформація – ціль, мета та очікувані результати Програми

1.1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Програма з підвищення ефективності управління активами Високопільської об’єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Бюджетного, Цивільного  та Господарського кодексів України, законів   України   «Про  місцеве   самоврядування   в  Україні»,  «Про передачу об'єктів  права  державної  та комунальної власності»,   «Про   оренду   державного   та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна», інших законів України.

Програма визначає основну мету, завдання, способи реалізації функцій з управління комунальним майном Високопільської об’єднаної територіальної громади на період з 2020 по 2022 роки та порядок їх фінансування.

Відносини, що виникають у процесі реалізації завдань Програми, які не регламентовані Програмою, регулюються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства України у відповідних сферах.

 

1.2. Мета Програми та очікувані результати

Раціональне та ефективне управління майном комунальної власності Високопільської об’єднаної територіальної громади для задоволення потреб жителів та інших осіб, які на законних підставах перебувають та/або здійснюють свою діяльність на території Високопільської об’єднаної територіальної громади, покращення ефективності управління майном територіальної громади та прогнозованого, стабільного наповнення дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади.

Майнові операції, які здійснюються з об’єктами комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяги надходжень коштів до бюджету та погіршувати умови надання послуг населенню.

Виконання Програми забезпечить:

-  раціональне, економічно ефективне, прогнозоване та кероване управління майном ОТГ;

-  покращення якості утримання та поліпшення стану об’єктів комунальної власності, і як наслідок – надання публічних послуг вищого рівня якості;

-  надходження додаткових коштів та майна до бюджету ОТГ.

 

1.3. Основні напрямки Програми та заходи щодо їх виконання

З метою вдосконалення ефективного використання ресурсів громади, передбачено до завершення терміну дії даної Програми здійснити заходи щодо вдосконалення роботи з майном відумерлої спадщини та безхазяйного майна, а також провести заходи щодо списання майна громади.

Відумерла спадщина – це майно померлого, що не переходить до його спадкоємців, яке суд визнає відумерлим за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Тобто, відумерлість спадщини означає, що на спадкове майно, яке залишилось

після смерті спадкодавця ніхто з спадкоємців не претендує, оскільки:

- Усунено спадкоємців від права на спадкування;

-  Відсутність спадкоємців за законом і за заповітом;

- відмова від прийняття спадщини спадкоємцями;

- Неприйнятя спадкоємцями спадщини.

Безхазяйною вважається річ, яка не має власника або власник якої невідомий.  Процедура  взяття  на  облік  безхазяйного  нерухомого  майна 
визначена Цивільним кодексом України. Так, відповідно до частини другої статті 335 Цивільного кодексу України безхазяйні нерухомі речі  беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно,  за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про
взяття  безхазяйної  нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації.
     Після  спливу  одного  року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої  речі  вона  за  заявою органу, уповноваженого управляти майном  відповідної  територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. 

Списанню підлягає майно, яке:

-   не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане

іншим підприємствам, установам, організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

-  морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання,

зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

-  пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;

- виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

 

1.4. Фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету шляхом затвердження Високопільською селищною  радою бюджетних призначень.

Обсяги фінансування визначаються Високопільською радою в залежності від реальних можливостей міського бюджету при його затвердженні на відповідні роки.

Фінансування коштів здійснювати за такими напрямками:

- проведення інформаційної діяльності, в тому числі розміщення оголошень в засобах масової інформації, з питань відчуження, придбання, набуття права власності, розшуку, втрати, оренди майна, конкурсу експертів, публікації щодо безхазяйного майна;

- проведення (за потребою або за відповідним дорученням при умові виділення коштів) технічних оглядів, реєстрації та перереєстрації, експертизи, експертної оцінки, рецензування, оформлення права власності, інвентаризації об’єктів, що прийнятті, придбанні, обліковуються, відчужуються, а також з метою постановки на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини, виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна тощо;

- оплата послуг нотаріусів, державних реєстраторів, сплата обов’язкових платежів при вчиненні дій з майнових питань та інші обов’язкові платежі для вчинення реєстраційних дій, отримання встановленої законом документації, оформлення правовстановлюючих фактів та/або правочинів із відповідним майном;

- інші витрати, які виникнуть у зв’язку із реалізацією цієї Програми.

З метою забезпечення своєчасного фінансування відділ ЖКГ, комунальної власності,архітектури та містобудування Високопільської селищної ради не менше 1-го разу на квартал повідомляє виконавчий комітет Високопільської селищної ради та постійну комісію з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку  про хід виконання Програми та вносить пропозиції щодо здійснення заходів із фінансування видатків на виконання усіх етапів Програми згідно із затвердженими строками виконання.

 

 

 

 

  1. 2. Загальна інформація про активи громади

2.1. Структура майна. Основні засоби, відмінні від земельних ділянок[1]

№ з/п

Найменування

К-ть об’єктів, од.

Загальна балансова вартість/ експертна грошова оцінка[2], грн.

(для об’єктів, грошова вартість яких визначена)

% об’єктів, грошова вартість яких визначена

Загальна площа, м.кв.

(якщо може бути застосовано)

% об’єктів, що потребують капітального ремонту або реконструкції

% об’єктів, що не підлягають відновленню та мають бути списані

1

Сквери, газони, берегоукріплення

 

0

 

-

-

-

-

 

-

2

Будівлі, споруди

 

44,8

-

-

-

-

 

2876688,16

3

Мережі, дороги

 

15,99

-

-

-

-

 

1448698

4

Машини та обладнання

 

7

-

-

-

-

 

1882051,00

5

Транспортні засоби

3

-

-

-

-

85634,00

6

Інші основні засоби

 

-

-

-

-

2104268,09

 

Всього:

70,79

-

-

-

-

8397339,25

 

За період з 1 січня 2020 року, відбулася зміна кількості та вартості об’єктів внаслідок:

-      придбання обладнання, інвентарю, комп’ютерної техніки, транспортних засобів   та іншого майна на суму 636572,00 грн.,

-      проведення індексації, реконструкції на суму 0 грн,

-      зарахування на баланс об’єктів майна на суму 0 грн,

-      списання майна шляхом ліквідації на суму 0 грн.,

-      списання майна шляхом продажу на суму 0 грн.,

-      приватизації майна на суму 0 грн.,

-      безкоштовної передачі у власність громадян на суму 0 грн.

-      (інше).

 

В комунальній власності Високопільської об’єднаної територіальної громади перебувають:

  1. 1. дошкільні заклади освіти- 2:

- КЗ «князівський дитячий садок» «Зернятко»

- КЗ «Високопільський ясла-садок» «Барвінок»

2. заклад шкільної освіти -1, у тому числі:

- 1 опорний навчальний заклад – комунальний заклад «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти» (далі- КЗ «Високопільський ОЗЗСО» )

- 3 філії опорного навчального закладу: Потьомкинська філія дошкільної та початкової освіти»  КЗ «Високопільський ОЗЗСО», Малошестірнянська філію дошкільної та базової середньої освіти»  КЗ «Високопільський ОЗЗСО», Нововознесенську філію дошкільної та базової середньої освіти»  КЗ «Високопільський ОЗЗСО»

3.  заклади позашкільної освіти- 2:

- КЗ «Високопільський будинок дитячої та юнацької творчості»

- КЗ «Високопільська дитяча юнацька спортивна школа»

4.  Бібліотеки - 6:

- КЗ «Високопільська центральна бібліотека»

- Князівська бібліотека-філія

- Малошестірнянська бібліотека-філія

- Потьомкинська бібліотека-філія

- Нововознесенівська бібліотека-філія

- Добрянська бібліотека-філія

5. Клубні заклади - 9:

- КЗ «Високопільський центр культури та дозвілля»

- Філія «Високопільський селищний Будинок культури»

- Філія «Князівський сільський клуб»

- Філія «Потьомкинський сільський клуб»

- Філія «Тополинський сільський клуб»

- Філія «Малошестірнянський сільський Будинок культури»

- Філія «Новогригорівський сільський клуб»

- Філія «Новознесенський сільський клуб»

- Філія «Добрянський сільський клуб»

6. Музеї- 1:

КЗ «Високопільський краєзнавчий музей»

7. Школи мистецтв -1 :

- КЗ «Високопільська дитяча музична школа»

8. комунальне підприємство- 1

- Комунальне підприємство «Високопільський комунсервіс»

 

Кількість об’єктів рухомого майна - __10_, загальною вартістю _1967715_ гривень, що використовуються:

-         органами влади ( 3 об’єктів вартістю 85634,0 грн.),

-         для цілей освіти (0 об’єктів вартістю 0 грн.),

-         культури (0 об’єктів вартістю 0 грн),

-         охорони здоров’я (0 об’єктів вартістю 0 грн),

-         комунальними підприємствами (7 об’єктів вартістю1882051,0 грн.);

-         інше.

 

Кількість об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок - __106,79_ одиниць (сквери-_0, газони-_0_, берегоукріплення-_0_, будівлі і споруди-_44,8_, мережі-_15,99_, дороги-_46_, інше) загальною вартістю ___ гривень.

 

Будівлі та споруди площею __32_ та загальною вартістю _1112263__ гривень, використовуються:

-         органами влади (_24_ об’єктів площею ___ та вартістю_86965,10 грн._),

-         для цілей освіти (_0_ об’єктів площею __0_ та вартістю_0 грн._),

-         культури (_0_ об’єктів площею __0_ та вартістю_0 грн._),

-         охорони здоров’я (_0_ об’єктів площею _0__ та вартістю_0 грн._),

-         комунальними підприємствами (_0_ об’єктів площею __0_ та вартістю_0 грн._);

-         передані в оренду (_8_ об’єктів площею ___ та вартістю_1025297,90 грн._);

-         інше.

2.2. Структура майна. Земля

Загальна характеристика земельних ділянок площею 19874,5га, розташованих на території ОТГ:

 

1.

Загальна площа земель у межах ОТГ, з них:

Кількісне та відсоткове

визначення

 

1.1

Земель комунальної власності

2674,49

13,5%

1.2

Земель приватної власності

15908,52

80%

1.3

Земель державної власності

413,4

2,1%

1.4

Земельних ділянок, право власності на які не визначено

878,09

4,4%

2.

Характеристика земельних ділянок, право власності на які належить

територіальній громаді

 

Код за КВЦПЗ

Категорія земель

га

%

З них здано у оренду

га

%

0.1

землі сільськогосподарського

призначення

1896,7

70,9

540,9

28,5

0.2

землі житлової та громадської

забудови

660,93

24,7

17,2

2,6

0.3

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

-

-

-

-

0.4

землі оздоровчого призначення

-

-

-

-

0.5

землі рекреаційного призначення

-

-

-

-

0.6

землі історико-культурного призначення

-

-

-

-

0.7

землі лісогосподарчого призначення

0

-

-

-

0.8

землі водного фонду,

 

7,9

0,3

-

-

0.9

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

107,9

4

10,13

9,4

Земельні ділянки комунальної форми власності використовуються:

-         органами влади (4 об’єкти площею 1,5га),

-         для цілей освіти (12 об’єктів площею 15га),

-         культури (6 об’єктів площею 3,8 га)

-         охорони здоров’я (6 об’єктів площею 7,9),

-         комунальними підприємствами (1 об’єкт площею 3,9га );

-         передані в оренду  (163 об’єкти площею 598га);

З метою вдосконалення ефективності використання ресурсів громади, передбачено до завершення терміну дії цієї Програми здійснити реєстрацію земель під усіма об’єктами комунальної власності у строк до 31.12.2022р.

Заходи будуть реалізовані у наступній послідовності:

з/п

Етап 1

Відповідальний

Строк виконання

1

Оформлення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами тощо) у сфері освіти

Керівники закладів освіти

2020-2021 роки

2

Оформлення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами тощо) у сфері охорони здоров’я

Керівники закладів охорони здоровя

2021-2022 роки

3

Оформлення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами тощо) у сфері культури

Керівник закладів культури

2021-2022 роки

4

Оформлення земельних ділянок під об’єктами комунального підприємства «Високопільський комунсервіс»

Керівник КЗ «Комунсервіс»

2020-2021 роки

5

Оформлення земельних ділянок під об’єктами комунальної власності Високопільської селищної ради

Відділ ЖКХ комунальної власності архітектури та містобудування

2020-2022 роки

 

3.        Заходи з оформлення прав власності на нерухоме майно територіальної громади, відмінне від земельних ділянок

3.1. Заходи щодо вдосконалення роботи з безхазяйним майном  розташованим на території Високопільської селищної ради

Безхазяйне майно. Загальний порядок набуття права власності на безхазяйні речі визначений статтею 335 Цивільного кодексу України, згідно якої безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. Крім цього, безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у власність за набувальною давністю за деякими винятками.

Порядок здійснення роботи з безхазяйним нерухомим майном визначено Порядком виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна (далі – Порядок), який затверджено рішенням Високопільської селищної ради  14 липня 2020 року №1029.

Станом на момент затвердження цієї Програми громадою виявлено 1 потенційний об’єкт безхазяйного нерухомого майна, з нього розпочато процедуру набуття у власність територіальної громади 1 (на етапі постановки на облік органом державної реєстрації прав на нерухоме майно як безхазяйного 1.

З метою вдосконалення роботи з безхазяйним майном громада вирішила здійснити наступні заходи:

 

№ з\п

Найменування заходу

Відповідальні особи

Строк

виконання

Очікуваний

результат

1

Проведення заходів з виявлення на території громади майна, яке не перебуває на балансі Високопільської селищної ради чи комунального підприємства, установ, закладів (потенційно безхазяйне майно)

Старости (старостинських округів), секретар селищної ради, відділ ЖКГ, комунальної власності,архітектури та містобудування Високопільської селищної ради,жителі громади

2020-2022роки

Виявлено потенційно безхазяйне майно

2

Узагальнення результатів місячника з виявлення на території громади майна, яке не перебуває на балансі органу місцевого самоврядування чи комунальних підприємств, установ, закладів (потенційно безхазяйне майно)

Виконавчий комітет Високопільської селищної ради, постіно діюча комісія з питань виявлення та  набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2020-2022роки

Результати узагальнено,видання рішення виконавчого комітету про обстеження потенційних обєктів постійно діючою комісією з питань виявлення та набуття у комунальну власність

Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

3

Проведення обстеження об’єктів нерухомого майна та складення актів обстеження

постіно діюча комісія з питань виявлення та  набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2020-2022 роки

Обстеження проведено, акти обстеження складено

4

Надсилання запитів до органів державної реєстрації нерухомого майна щодо власників потенційно безхазяйного нерухомого майна

постіно діюча комісія з питань виявлення та  набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2020-2022 роки

Запити надіслано

5

Отримання відповіді на запити від органів державної реєстрації нерухомого майна щодо власників потенційно безхазяйного нерухомого майна

постіно діюча комісія з питань виявлення та  набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2020-2022 роки

Відповіді отримано

6

Підготовка та подання заяв органу місцевого самоврядування до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

постіно діюча комісія з питань виявлення та  набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

в день подання заяви органом місцевого самоврядування

Заяви підготовлено та подано

7

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Орган державної реєстрації прав на нерухоме майно

2020-2022 роки

Майно взято на облік як безхазяйне

8

Підготовка та розміщення у друкованих засобах масової інформації оголошення про взяття органом державної реєстрації прав на нерухоме майно майна на облік як безхазяйного

постіно діюча комісія з питань виявлення та  набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2020-2022 роки

Оголошення підготовлено та розміщено

10

Підготовка та подання від імені органу місцевого самоврядування до місцевого суду позовної заяви про передачу безхазяйного нерухомого майна у власність територіальної громади

постіно діюча комісія з питань виявлення та  набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2020-2022 роки

Позовну заяву підготовлено та подано

11

Судовий розгляд позовної заяви органу місцевого самоврядування про передачу безхазяйного нерухомого майна у власність територіальної громади та ухвалення рішення у справі

Місцевий суд (відповідно до Цивільного процесуального кодексу України)

2020-2022 роки

Справу розглянуто, рішення ухвалено

12

Подання до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно рішення суду, що набрало законної сили, для реєстрації права власності на майно як комунальної власності територіальної громади

Орган місцевого самоврядування

в день звернення

Реєстраційну дію здійснено, отримано витяг із Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень

13

Підготовка та внесення на розгляд чергового засідання ради проекту рішення про прийняття у комунальну власність територіальної громади майна

Підготовка - постіно діюча комісія з питань виявлення та  набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

Внесення – відповідний голова

 

згідно Регламенту ради

Проект рішення підготовлено та внесено на розгляд ради

14

Попередній розгляд та погодження проекту рішення про прийняття у комунальну власність територіальної громади майна профільною постійною депутатською комісією ради

Профільна постійна депутатська комісія селищної ради

згідно Регламенту ради

Проект рішення попередньо розглянуто та погоджено

15

Розгляд проекту рішення про прийняття у комунальну власність територіальної громади майна на пленарному засіданні ради

Високопільська селищна рада

згідно Регламенту ради

Рішення прийнято

16

Постановка на баланс органу місцевого самоврядування, прийнятого у комунальну власність територіальної громади майна

Головний бухгалтер Високопільської селищної ради

в день надання копії рішення ради

Майно поставлено на баланс

 

17

Вирішення питання щодо оптимальних шляхів використання прийнятого у комунальну власність комунального майна

Профільна постійна депутатська комісія ради

2020-2022 роки

Питання щодо оптимальних шляхів використання  вирішено

3.2. Заходи щодо вдосконалення роботи з майном відумерлої спадщини, розташованим на території Високопільської селищної ради

Відумерла спадщина. Цивільний кодекс України зобов’язує орган місцевого самоврядування подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, за місцезнаходженням нерухомого майна, яке входить до складу спадщини (стаття 1277). У разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.

Алгоритм здійснення роботи з нерухомим майном відумерлої спадщини визначено локальним актом – Порядку виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна. Порядок затверджений рішенням ради 14 липня 2020 року                                         №1029.
З метою  організації роботи з виявлення,обліку та набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна виконавчим комітетом Високопільської селищної ради утворена Постійно діюча комісія з питань виявлення та набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна.

Станом на момент затвердження цієї Програми громадою проводяться заходи з виявлення потенційних об’єктів відумерлої спадщини.

Для вдосконалення роботи з майном відумерлої спадщини громадою будуть здійснені наступні заходи:

 

№ з\п

Найменування заходу

Відповідальні особи

Строк виконання

Очікуваний

результат

1

Проведення роботи з виявлення на території громади майна, яке може бути визнане судом відумерлою спадщиною (потенційні об’єкти майна відумерлої спадщини)

Старости (старостинських округів), секретар селищної ради, відділ ЖКГ, комунальної власності,архітектури та містобудування Високопільської селищної ради,жителі громади

2020-2022 роки

Виявлені потенційні об’єкти майна відумерлої спадщини

2

Узагальнення результатів роботи з виявлення на території громади майна, яке може бути визнане судом відумерлою спадщиною (потенційні об’єкти майна відумерлої спадщини)

Виконавчий комітет Високопільської селищної ради, постіно діюча комісія з питань виявлення та  набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2020-2022 роки

Результати узагальнено, виконавчим комітетом видано рішення про проведення обстеження потенційних об’єктів постійно діючою комісією з питань виявлення та набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

3

Проведення обстеження об’єктів нерухомого майна та складення актів обстеження

постійно діюча комісія з питань виявлення та набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2020-2022 роки

Обстеження проведено, акти обстеження складено

4

Надсилання запитів до Реєстру територіальної громади (Державного демографічного реєстру) та  Спадкового реєстру щодо відомостей про особу-спадкодавця та відкриття спадкової справи відповідно

постійно діюча комісія з питань виявлення та набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2020-2022 роки

Запити надіслано

5

Отримання відповіді на запити від органів державної реєстрації

постійно діюча комісія з питань виявлення та набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2020-2022 роки

Відповіді отримано

6

Складення та подання від імені органу місцевого самоврядування до місцевого суду позовної заяви про визнання виявленого майна відумерлою спадщиною та передачу у власність територіальної громади

постійно діюча комісія з питань виявлення та набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

2020-2022 роки

Позовну заяву складено та подано

7

Судовий розгляд та ухвалення рішення у справі

Місцевий суд (відповідно до Цивільного процесуального кодексу)

2020-2022 роки

Справу розглянуто, рішення ухвалено

8

Подання до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно рішення суду, що набрало законної сили, для реєстрації права власності на майно відумерлої спадщини як комунальної власності територіальної громади

Орган місцевого самоврядування

в день звернення

Реєстраційну дію здійснено, отримано витяг із Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень

9

Підготовка та внесення на розгляд чергового засідання ради проекту рішення про прийняття у комунальну власність територіальної громади майна відумерлої спадщини

Підготовка - постійно діюча комісія з питань виявлення та набуття у комунальну власність Високопільської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

Внесення – відповідний голова

 

Згідно регламенту Ради

Проект рішення підготовлено та внесено на розгляд ради

10

Попередній розгляд та погодження проекту рішення про прийняття у комунальну власність територіальної громади майна профільною постійною депутатською комісією ради

Профільна постійна депутатська комісія ради

Згідно регламенту Ради

Проект рішення попередньо розглянуто та погоджено

11

Розгляд проекту рішення про прийняття у комунальну власність територіальної громади майна на пленарному засіданні ради

Високопільська селищна рада

Згідно регламенту Ради

Рішення прийнято

13

Постановка на баланс органу місцевого самоврядування прийнятого у комунальну власність територіальної громади майна

Головний бухгалтер Високопільської селищної ради

в день надання копії рішення ради

Майно поставлено на баланс

 

14

Вирішення питання щодо оптимальних шляхів використання прийнятого у комунальну власність комунального майна

Профільна постійна депутатська комісія селищної ради

2020-2022 роки

Питання щодо оптимальних шляхів використання  вирішено

 

3.3. Заходи щодо списання майна Високопільської селищної ради

Списання майна - віднесення товарних цінностей або грошових коштів підприємств, фірм, установ, організацій до збитків з вилученням їх із балансу, зняття з балансового обліку.

Списанню підлягають повністю зношені засоби виробництва і безнадійні борги. Списання здійснюється спеціально призначеними комісіями.

Списанню  повинно підлягати тільки те майно,  що не може бути в установленому порядку відчужене, передано в оренду, безоплатно передане  підприємствам, установам чи організаціям відповідно до договору концесії,  та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути  економічно недоцільне),  у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне  для  подальшого використання.

Після списання такого майна, його розбирання тощо всі придатні до використання вузли та деталі можуть бути використані ОТГ, а все інше здається на брухт. Кошти, отримані в результаті реалізації брухту можуть бути використані ОТГ.

Порядок здійснення списання майна Високопільської  ОТГ не розроблено.

З метою вдосконалення роботи зі списання майна громада вирішила здійснити наступні заходи:

 

№ з\п

Найменування заходу

Відповідальні особи

Строк виконання

Очікуваний результат

1

Розроблення та затвердження Положення про порядок

списання комунального майна Високопільської селищної ради

відділ бухгалтерського обліку,фінансів та планування, спеціаліст I категорії-юрисконсульт

1.10.2020р.-31.12.2020 роки

Рішення селищної ради  про затвердження  Положення

2

Визначення майна, що пропонується до списання

Старости, відділ бухгалтерського обліку,фінансів та планування

2020-2022 роки

Виявлено майно, що пропонується до списання

3

Утворення суб'єктом господарювання комісії зі списання майна

відділ бухгалтерського обліку,фінансів та планування

2020-2022 роки

Комісія створена і готує документи, необхідні для списання майна

4

Проведення інвентаризації майна,  що  пропонується  до  списання,  та  складання відповідного акту за  її результатами

Комісія зі списання комунального майна ОТГ

2020-2022 роки

Документи підготовлено, акт інвентаризації затверджено

5

Визначення можливості використання окремих вузлів,  деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню

Комісія зі списання комунального майна ОТГ

2020-2022 роки

Придатні вузли та деталі виявлено

6

Складання акту списання майна та підготовка пакету документів, необхідних для отримання дозволу на списання майна.

 

Комісія зі списання комунального майна ОТГ

2020-2022 роки

Акт складений

7

Затвердження  керівником суб'єкта господарювання протоколу засідання   комісії із списання,  акту  інвентаризації,  акту  на списання  майна  та акту технічного  стану

Керівник балансоутримувача майна

2020-2022 роки

Контроль за ефективним використанням коштів, отриманих внаслідок проведеного відчуження майна

8

Звернення щодо надання ОМС згоди на списання майна

Балансоутримувач майна

2020-2022 роки

Прийняття відповідним ОМС рішення про надання згоди на списання  майна

9

Розбирання,  демонтаж  та   списання   майна

Балансоутримувач майна, спеціалізовані організації

2020-2022 роки

Отримання придатних деталей, вузлів. Агрегатів та/або брухту

10

Відображення  на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних  господарських  операцій щодо списання майна.

Бухгалтер балансоутримувача майна

2020-2022 роки

Приведення у відповідність  бухгалтерських документів

11

Оприбуткування придатних основних засобів з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів основних засобів.

Оприбуткування непридатних для  використання  вузлів,  деталей,  матеріалів   та агрегатів як вторинної сировини (металобрухту тощо).

Бухгалтер балансоутримувача майна

2020-2022 роки

Приведення у відповідність  бухгалтерських документів. Можливість подальшого використання придатних деталей, вузлів, агрегатів, матеріалів

12

Контроль за використанням коштів, отриманих внаслідок списання комунального майна

Органи місцевого самоврядування

2020-2022 роки

Ефективне використання коштів, отриманих внаслідок списання майна

 

 


 

 


 


 

Статистика

3513311
CьогодніCьогодні1634
ВчораВчора4214
На цьому тижніНа цьому тижні22404
У цьому місяціУ цьому місяці62178
З початкуЗ початку3513311

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України