Skip to content
Додому / НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ / Програми / Програма розвитку культури
Програма розвитку культури Друк
Субота, 21 травня 2011, 21:32

Затверджено рішенням ХІІІ сесії селищної ради V скликання від 12 квітня 2007 року №160

 

П Р ОГ Р АМ А розвитку культури i духовностi в селищній раді на 2007 - 2012 роки

1.Загальна частина

У Високопiльській селищній раді налічується 7 закладiв культури, iз них 4 клубнi установи, 3 бібліотеки.

Фiнансування захищених статей здiйснюється в повному обсязi, заборгованостi iз виплати заробiтної плати немає.

Проведено районний огляд закладiв культури сiльської мiсцевостi. Результати аналiзу матерiально-технiчного стану закладiв засвiдчують, що пiсля тривалої економiчної кризи вони мають вкрай незадовiльний стан, незважаючи на окремi поточнi та косметичнi ремонти, якi не вирiшують основних проблем.

Посилення ролi бiблiотек у сучасному суспiльствi, становления їх як регiональних iнформацiйних центрiв неможливi без вирiшення проблем поповнення фондiв новими надходженнями, органiзацiї передплати перiодичних видань згідно з нормативами, впровадження сучасних iнформацiйних технологiй, вирiшення питання вдосконалення матерiально-технiчної бази.

Матерiально-технiчна база закладiв культури селищної ради, аматорської творчостi потребує значного полiпшення: оснащення їх звуковою, світловою апаратурою, музичними iнструментами, сценiчними костюмами.

Стримуються процеси розвитку декоративно-ужиткового мистецтва в селищній раді, эбереження та охорони нематерiальної культурної спадщини.

При скрутному становищі селищної ради недостатньо фінансується галузь, що перешкоджає проведенню ремонтно - реставрацiйних заходiв, що негативно позначається на стані збереження пам’яток історії, археології, монументального мистецтва. Майже всi пам’ятки iсторiї потребують ремонтно-реставрацiйних та протиаварiйних робiт.

Потребує подальшого вдосконалення система облiку, використання об’єктiв культурної спадщини, контролю за виконанням власниками, уповноваженими органами користувачами зобов’язань щодо утримання пам’яток в належному станi.

2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є вдосконалення в селищній раді реалiзацiї державної політики щодо розвитку української культури, створення сприятливих умов для забезпечення культурно-дозвіллєвих, інформаційних потреб населення, збереження історико- культурної спадщини та нематеріальної спадщини.

Основними завданнями Програми є:

-проведения ремонтних робiт закладiв культури;
-здiйснення заходiв щодо збереження та поповнення бiблiотечних та музейннх фондiв;
-розвиток та збереження національних традицій та звичаїв, нематерiальної культурної спадщини;
-пiдтримка та подальший розвиток конкурсiв та фестивалiв, участь в культурних заходах району;
-створення умов для залучення дiтей до навчання в дитячiй музичнiй школі;
-здiйснення заходiв щодо покращення кадрового забезпечення закладiв культури;
-забезпечення державного облiку та контролю за збереженням i використанням об’єктів культурної спадщини;
-здiйснення невiдкладних заходiв щодо збереження, реставрації та використання пам’яток;
- проведення заходів , щодо відзначення знаменних дат історії та сучасності держави, краю;

3.Фiнансове забезпечення

Фiнансування Програми буде здійснюватися за рахунок районного та місцевого бюджетiв виходячи з фiнансових можливостей, а також iнших джерел фiнансування не заборонених законодавством України.

4.Очiкуванi результати

Виконання Програми дасть змогу:

-активiзувати участь установ культури у соцiально- економiчному розвитку селищної ради;
-створити належнi умови для збереження та примноження української культури;
-вирiшити комплекс проблемних питань розвитку закладiв культури, стабiлiзувати та вивести їх дiяльнiсть на рiвень потреб сьогодення;
-створити умови для вирiшення кадрового забезпечення закладiв;
-зберегги нематерiальну культурну спадщину селищної ради, забезпечити подальший розвиток та збереження національних звичаїв та традицiй;
-полiпшити умови збереження i використання пам’яток iсторiї та культури;
удосконалити роботу галузi культури щодо підвищення iмiджу селищної ради.

5. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Головним виконавцем Програми є виконавчий комітет селищної ради; контроль за виконанням здійснює селищна рада.

 

ЗАХОДИ
до Програми розвитку культури i духовностi у Високопiльській селищній раді
на 2007-2012 роки

п/п

Назва закладу /заходу/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за виконання

Термін виконання, роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

Усього

У тому числі за рахунок

Районного бюджету

Місцевого бюджету

Інших джерел (в т.ч. за рахунок державного та обласного бюджетів)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Проведення ремонтних робіт

 

 

 

 

 

 

1.1.

Сільські будинки культури

 

 

Виконком

2007 - 2009

 

 

 

 

2

Розвиток та збереження традицій і звичаїв українців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Проведення фестивалів, конкурсів, свят з розвитку аматорського мистецтва

Виконком селищної ради

2007-2012

 

 

 

 

2.2.

Проведення мистецьких акцій, свят, фестивалів, конкурсів

Виконком селищної ради

2007-2012

 

 

 

 

2.3.

Організація та проведення культурно-мистецьких і просвітницьких заходів щодо відзначення знаменних, пам’ятних дат історії та сучасності держави, краю

Виконком селищної ради

2007-2012

 

 

 

 

3.

Модернізація закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Забезпечення закладів культури, сучасною звукопідсилюючою апаратурою

 

 

Виконком селищної ради

2007-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Охорона культурної спадщини

 

 

 

 

 

 

4.1.

Виготовлення та встановлення охоронних знаків на пам’ятках археології

Виконком селищної ради

2010-2012

 

 

 

 

4.2.

Виготовлення паспортів та облікової документації нового зразка

Виконком селищної ради

2009-2012

 

 

 

 

 

Всього:

 

2007-2012

 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому №20
від 25.02.2009 року

 

Основні заходи
з розвитку культури і духовності
на 2009 рік

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування

(грн.)

Виконавці

1

Проведення державних свят

 

 

 

 

8 березня (Міжнародний жіночий День)

Березень 2009 р.

300

Виконком с/р

 

1 Травня (День Міжнародної солідарності)

Травень 2009 р.

400

Виконком с/р

 

9 травня (День Перемоги)

Травень 2009 р.

300

Виконком с/р

 

День захисту дітей

Червень 2009 р.

300

Виконком с/р

 

День Конституції

Червень 2009 р.

200

Виконком с/р

 

День Незалежності України

Серпень 2009 р.

300

Виконком с/р

Всього:

 

1800

 

 

В.п. селищного голови                                      М.Л. Камінська

 

 


 


 

Статистика

3169806
CьогодніCьогодні692
ВчораВчора810
На цьому тижніНа цьому тижні1502
У цьому місяціУ цьому місяці20240
З початкуЗ початку3169806

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України