Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2012 року Рышення № 483 "Про внесення змін до рішення XV сесії селищної ради VI скликання від 10.01.2012 року №303 „Про селищний бюджет на 2012 рік”

ІНФОРМАЦІЯ

Високопільська селищна ради Високопільський район  Херсонської області

повідомляє про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації , а саме технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське  Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області

 

Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

74000, Херсонська  обл.,

Високопільський район

Високопільська селищна рада.

 

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

Вимоги: виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та грошової оцінки" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) ліцензії(й)/сертифіката на проведення робіт із землеустрою та оцінки земель;
 • письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, завірена претендентом (кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок, бажано за останні 24 місяці), кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),

Документи приймаються за адресою: 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів 112, 3(третій) поверх, приймальна селищного голови  у 30-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Визволителів, буд. 112, в кабінеті селищного  голови о 10:00 год  05 червня 2019 року.

Телефон для довідок: (05535) ) 2-16-88

Рышення № 483 "Про внесення змін до рішення XV сесії селищної ради VI скликання від 10.01.2012 року №303 „Про селищний бюджет на 2012 рік” Друк
Неділя, 03 лютого 2013, 20:24

Високопільська селищна рада
Високопільського району Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я
XXVII сесії селищної ради VI скликання

 

від 23 листопада 2012 року                        № 483

Про внесення змін до рішення XV сесії
селищної ради VI скликання від 10.01.2012 року
№303 „Про селищний бюджет на 2012  рік”

Відповідно до рішення  XХХ  сесії VI скликання районної ради  від 16.11.2012.року № 416 та висновку фінансового управління Високопільської райдержадміністрації від 19.11.2012 року № 1060/06-01, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 23 та 78 п. 7 Бюджетного Кодексу України, згідно з Законом України „ Про Державний бюджет України на 2012 рік” , сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету за ККД 41021800 „Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ» в сумі 38200 гривень.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету за рахунок надходжень,указаних у пункті 1 цього рішення на суму
38200 гривень за КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти».

3. Зменшити видатки споживання загального фонду селищного бюджету  на суму  127200 гривень:

-         КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму
12100 гривень;

-         КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти  на суму» 65500 гривень;

-         КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» на суму 25200 гривень;

-         КФКВ 090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»на суму 2000 гривень;

-         КФКВ 091108  «Відпочинок та оздоровлення дітей» на суму
2700,00 гривень;

-         КФКВ 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» на суму 11700,00 гривень;

-         КФКВ 110201 «Бібліотеки» на суму 2600,00  гривень;

-         КФКВ 110204 «Палаци і будинки культури» на суму 5400,00 гривень

та збільшити їх відповідно по видаткам споживання.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету , фінансів, власності,соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова          Р.М.Застава

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення XXVII сесії селищної ради VI скликання від 23 листопада  2012 року
№ 483 «Про внесення змін до рішення XV сесії селищної ради
VI скликання від 10.01.2012 року №303 „Про селищний бюджет на 2012  рік»

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету за рахунок надходжень,указаних у пункті 1 цього рішення на суму  38200 гривень за КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 1111
  -28000,00 гривень ( листопад 14000,00 гривень, грудень 14000,00 гривень) КЕКВ 1120 - 10200,00 гривень (листопад 5100,00 гривень, грудень -
  5100,00 гривень).
 2. Зменшити видатки споживання загального фонду селищного бюджету  на суму  127200 гривень:

-         КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 12100,00грн. (КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання» -5000,00грн., КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» - 1100,00 грн., КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» - 1000,00грн., 1164 «Оплата газу» -5000,00грн.) та збільшити їх відповідно по видаткам споживання КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 12100,00 грн.;

-         КФКВ  070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 65500,00 грн. (КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання» - 23500,00 грн., КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 1000,00 грн., КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» - 1000,00грн., КЕКВ 1164 «Оплата газу» -40000,00грн.) та збільшити їх відповідно по видаткам споживання КЕКВ 1111«Заробітна плата» - 48000,00 грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» - 17500,00 грн.;

-         КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» на суму 25200,00 грн. (КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання» - 3200,00 грн., КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 500,00 грн., КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» - 1500,00 грн., КЕКВ 1164 «Оплата газу» -20000,00грн) та збільшити їх відповідно по видаткам споживання КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 18000,00 грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» -  7200,00грн.;

-         КФКВ 090416 « Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» на суму 2000,00 грн. (КЕКВ 1133 «Продукти харчування») та збільшити їх відповідно по видаткам споживання   КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 1111«Заробітна плата»-1500,00грн., КФКВ 110204 «Палаци і будинки культури» КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» - 500,00 грн.;

-         КФКВ 091108 « Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей» на суму 2700,00 грн. (КЕКВ 1133 «Продукти харчування») та збільшити їх відповідно по видаткам споживання КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 1111«Заробітна плата» - 2700,00 грн.;

-         КФКВ 100203 « Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 11700,00 грн.
(КЕКВ-1131 «Предмети, матеріали, обладнання» - 3300,00 грн., КЕКВ 1134 «Оплата послуг» - 3400,00 грн., КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» - 5000,00 грн.) та збільшити їх відповідно по видаткам споживання КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 11700,00 грн.;

-         КФКВ 110201 «Бібліотеки» на суму 2600,00 грн. (КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання») та збільшити їх відповідно по видаткам споживання КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 1900,00 грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» - 700,00 грн.;

-         КФКВ 110204 «Палаци і будинки культури» на суму 5400,00 грн. (КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання») та збільшити їх відповідно по видаткам споживання КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 4000,00 грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» - 1400,00грн.

 

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1644284
CьогодніCьогодні162
ВчораВчора1159
На цьому тижніНа цьому тижні1321
У цьому місяціУ цьому місяці45939
З початкуЗ початку1644284

Besthosting