Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2012 року Рішення №503 "Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у Високопільській селищній раді на 2013 – 2015 роки"

ІНФОРМАЦІЯ

Високопільська селищна ради Високопільський район  Херсонської області

повідомляє про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації , а саме технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське  Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області

 

Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

74000, Херсонська  обл.,

Високопільський район

Високопільська селищна рада.

 

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

Вимоги: виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та грошової оцінки" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
  • копія(ї) ліцензії(й)/сертифіката на проведення робіт із землеустрою та оцінки земель;
  • письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, завірена претендентом (кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок, бажано за останні 24 місяці), кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою
  • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),

Документи приймаються за адресою: 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів 112, 3(третій) поверх, приймальна селищного голови  у 30-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Визволителів, буд. 112, в кабінеті селищного  голови о 10:00 год  05 червня 2019 року.

Телефон для довідок: (05535) ) 2-16-88

Рішення №503 "Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у Високопільській селищній раді на 2013 – 2015 роки" Друк
Неділя, 03 лютого 2013, 20:40

Високопільська селищна рада
Високопільського району Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я
ХХІХ сесії селищної ради VІ скликання

від 21 грудня 2012 року                         №503

Про Програму поводження з твердими
побутовими відходами у Високопільській
селищній раді на 2013 – 2015 роки

З метою налагодження координації дій органів місцевої влади, суб’єктів господарювання та активізації населення в питанні видалення та знешкодження твердих побутових відходів, підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, відповідно Закону Україні «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року №265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами у Високопільській селищній раді на 2013 – 2015 роки.
  2. Фінансове забезпечення Програми здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово – комунального господарства, будівництва,  транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва

Селищний голова                                   Р.М. Застава

 

Додаток
до рішення ХХІХ сесії селищної VІ скликання
від 21 грудня 2012 року №503

 

П Р О Г Р А М А
поводження з твердими побутовими відходами
в Високопільській селищній раді
на 2013 - 2015 роки

Паспорт програми

Загальна характеристика району:

Площа території (тис.км2) – 9,7

Кількість населення (тис.чол.) – 5,386

Специфікація - екологічна

Головний розробник Програми

 

 

Співробітники

Виконавчий комітет Високопільської селищної ради

 

КП «Високопільський комунсервіс»

Мета Програми

Координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей

Очікувані прикінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Вихідні дані на початку Програми

Очікувані результати

- відсутність документації на місця видалення відходів

В наявності:

- асенізаторна машина;

- самоскид;

- виробниче управління житлово-комунального господарства

- виготовлення

документації на місця видалення відходів

- придбання 10 контейнерів

- бульдозеру

- трактора,

- навантажувача

- розширення сфери діяльності  комунального підприємства

Термін і етапи реалізації Програми

2013 – 2015 роки

Основні джерела фінансування

кошти бюджетів районної та селищної рад;

кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі ОФОНС);

кошти комунального підприємства;

субвенція;

інші джерела незаборонені законодавством.

Система організації контролю за виконанням Програми

- депутатська робоча група по реалізації Програми поводження з твердими побутовими відходами

в Високопільській селищній раді на 2013- 2015р.р.

- постійна комісія з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку;

- постійна комісія з питань ЖКГ, будівництва,  транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва

 

Вступ

 

Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі ТПВ) - це комплекс взаємно пов'язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно - гігієнічних, фінансово - економічних, соціальних, інформаційних, освітньо - виховних, тощо, спрямованих на розв'язання проблем сфери поводження з ТПВ на території Високопільської селищної  ради.

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Високопільської селищної  ради на 2013 - 2015 роки розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами ”, Закону України «Про відходи».

 

Мета Програми

 

Основною метою програми поводження з твердими побутовими відходами на території Високопільської селищної  ради на 2013 - 2015 роки є координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

 

Основні завдання Програми

 

- Зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищах.

- Збільшення використання ресурсо - цінних компонентів ТПВ.

- Впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів механізації.

- Врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності виробничої діяльності.

- Покращення якості і розширення обсягів надання послуг.

- Впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та покращення обліку і звітності.

- Зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення.

Розділ І . Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими відходами

Населення території Високопільської селищної  ради на 2013 - 2015 роки складає
5,386 тис.чол. На території селищної ради функціонують промислові підприємства та підприємства переробки (хлібоприймальне підприємство, приватна олійниці), побутового обслуговування населення (перукарні), об'єкти торгівлі, ринок, установи соціально - культурного призначення (районна лікарня, загальноосвітня школа, гімназія, дитсадки, будинки культури, клуби і інші культурно-розважальні заклади, а також державні установи, залізнична станція, автовокзал.

На території селищної ради налічується п’ять сміттєзвалища загальною площею близько 5 га.

Охоплення населення приватного сектору жителів селища та сіл договорами на вивезення ТПВ знаходиться в стадії розроблення. Мешканці будинків приватного сектору здійснюють часткове захоронення та переробку (згодовування харчових відходів домашнім тваринам, спалення, перепрівання та перетворення на гній) побутових відходів самостійно в свої садибах. Відсутність організації збирання твердих побутових відходів в приватному секторі призводить до утворення стихійних звалищ в ярах, посадках і т.п., що значно погіршило екологічний і санітарний стан території і довкілля в останні 10-15 років. Також досягнення в технології виробництва синтетичної тари і упаковочної продукції та продукції побутового вжитку, яка не підлягає поверненню для повторного вживання і не збирається для переробки, значною мірою вплинуло на збільшення накопичення ТПВ і засмічення довкілля.

Збиранням ТПВ у селищі займається одне комунальне підприємство «Високопільський комунсервіс», яке має 1 одиницю транспорту для вивезення сміття. Підприємство та така кількість транспортних засобів не в змозі виконати вчасно існуючий обсяг перевезень ТПВ на звалище.

По селищу Високопілля лише  по вул. Кісільова розташовані  соги та площадки для збору сміття, стан яких не скрізь відповідає санітарним та технічним нормам. В усіх інших селах контейнери та площадки для збирання сміття відсутні.

Стан сміттєзвалищ також не відповідає встановленим вимогам: відсутні свердловини для контролю забруднення підземних вод, звалища не обваловані, немає живої огорожі, під'їзні шляхи засмічені. Сортування відходів не проводиться, відсутні переносні сітчасті огорожі для затримання легких (летючих) фракцій відходів.

На території селищної ради триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ, непоодинокі випадки, коли побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах тощо.

Сучасна структура системи санітарного очищення на  території селищної ради недосконала. Відсутність взаємодії органів місцевого самоврядування, виконавчої влади з органами державної санітарно - епідеміологічної служби не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій.

 

ІІ. Основні завдання Програми

 

Для досягнення мети програми передбачається:

- реформування системи санітарного очищення ;

- організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору;

- посилення контролю за діючими звалищами побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття звалища;

- зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів збирання, перевезення, зберігання.

 

ІІІ. Основні напрямки розв'язання завдань Програми

 

Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками:

- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;

- облаштування діючих сміттєзвалищ, контейнерних майданчиків;

- спорудження контрольних свердловин з метою контролю забруднення підземних вод;

- оновлення сміттєзвозного парку;

- оновлення контейнерного господарства;

- облаштування санітарних зон сміттєзвалища;

- виділення земельних ділянок для сортування сміття;

- виготовлення проектно – кошторисної документації на місця видалення відходів;

- завершення роботи з виготовлення проектів землеустрою щодо виділених земельних ділянок під місця видалення відходів;

- впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ.

 

ІV. Етапи виконання Програми

 

Згідно з додатками Програми передбачається здійснити її виконання у 2 етапи:

- перший (2013 - 2014 роки) – створення нормативно - правової бази у сфері поводження з ТПВ, реформування системи управління; забезпечення сприятливих умов для залучення коштів з метою технічного переоснащення системи санітарного очищення територій населених пунктів; забезпечення проведення моніторингу сфери побутових відходів, створення районного комунального підприємства;

- другий (2014-2015 роки) – впровадження нового обладнання; забезпечення належного санітарного стану населених пунктів; перетворення сфери поводження з побутовими відходами на рентабельну підгалузь житлово - комунального господарства.

V. Механізм забезпечення Програми

Контроль за ходом реалізації програми здійснюють екологічна інспекція, відділ містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства райдержадміністрації, районна санітарно - епідеміологічна станція, постійні комісії селищної ради.

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечують селищна рада, комунальне підприємство.

Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою, базується на основі чинного законодавства з залученням коштів:

- бюджету селищної ради;

- районного бюджету;

- державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- приватного капіталу;

- іноземних інвестицій.

 

VІ. Очікувані результати впровадження Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

- перетворити сферу поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

Оснащення комунального підприємство сучасним сміттєвозом і контейнерами дозволить зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити екологічний стан як населених пунктів, так і довкілля. Дасть змогу надавати мешканцям відповідні якісні послуги.

 

VІI. Реалізація заходів Програми та контроль за її виконанням

Для реалізації Програми поводження з твердими побутовими відходами формується робоча група, яка обирає Голову, що є одночасно керівником Програми. Робоча група здійснює свою діяльність шляхом розподілення обов'язків між її членами відповідно до фахової підготовки та посад, які вони обіймають, щодо поточної роботи з реалізації Програми, а також систематичних засідань для взаємного інформування, обговорення та прийняття колективних рішень. Реалізація заходів Програми здійснюється у відповідності з термінами, механізмами та обсягами фінансування, запланованими в Програмі. У випадку невиконання заходів Програми у заплановані терміни через відсутність фінансування або з інших не передбачуваних причин, до Програми вносяться зміни в установленому порядку. При цьому проводиться детальний аналіз причин зриву виконання Програми та робляться оргвисновки, спрямовані на подальше обов'язкове виконання всіх запланованих заходів Програми у встановлені терміни.

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1644277
CьогодніCьогодні155
ВчораВчора1159
На цьому тижніНа цьому тижні1314
У цьому місяціУ цьому місяці45932
З початкуЗ початку1644277

Besthosting