Skip to content
Додому / НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ / РІШЕННЯ РАДИ / Рішення сесій минулих скликань / Рішення 2012 року / Рішення № 505 "Про Програму зайнятості населення Високопільської селищної ради на 2013 – 2015 рік"
Рішення № 505 "Про Програму зайнятості населення Високопільської селищної ради на 2013 – 2015 рік" Друк
Неділя, 03 лютого 2013, 20:47

 

Високопільська селищна рада
Високопільського району Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я
ХХІХ сесії селищної ради VІ скликання

від 21 грудня 2012 року                         № 505

Про Програму зайнятості населення
Високопільської селищної ради на 2013 – 2015 рік

З метою вирішення забезпечення проведення державної політики зайнятості населення, створення додаткових гарантій щодо працевлаштування незайнятих громадян працездатного віку, соціального захисту безробітних, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закону України «Про зайнятість населення», Указу Президента України від 27 квітня 2001 року №504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму зайнятості населення Високопільської селищної ради на 2013 – 2015 рік.
  2. Фінансове забезпечення Програми здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту

 

 

 

 

 

Селищний голова                                   Р.М. Застава

 

 

Додаток
до рішення ХХVІІІ сесії селищної VІ скликання
від 21 грудня 2012 року №505

 

ПРОГРАМА
зайнятості населення Високопільсько селищної ради
на 2013-2015 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконком селищної ради

2.

Розробник Програми

Виконком селищної ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконком селищної ради

4

Учасники Програми

Виконком селищної ради, Високопільський районний центр зайнятості,  відділ статистики в Високопільському районі, Високопільське селищне відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області, управління Пенсійного фонду України  у Високопільському районі, територіальна державна інспекція праці в Херсонській області, Високопільський районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

5

Терміни реалізації Програми

2013 – 2015 роки

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

 

у тому числі:

-районни бюджет

 

-

-місцевий бюджет

-

7

Основні джерела фінансування Програми

Кошти обласного, районного, місцевого бюджету, кошти підприємств   та організацій оплачуваних громадських робіт, коштів Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інші не заборонені чинним законодавством джерела фінансування

Програма зайнятості населення Високопільської селищної ради на 2013-2015 роки (далі Программа) розроблена відповідно до вимог законів України «Про зайнятість населення», «Про місцеве самоврядування», на підставі завдань, визначених Указом Президента України від 27 квітня 2011 року № 504/ 2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», та інших законодавчих актів України про працю.

Мета Програми

Забезпечення проведення державної політики зайнятості населення, створення додаткових гарантій щодо працевлаштування незайнятих громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні з незалежних від них причин на рівних конкурувати на ринку праці, соціального захисту безробітних шляхом реалізації законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення».

Основні  завдання

Підвищення зайнятості населення та розвиток ринку праці на державному рівні визначеного стратегічними напрямами. Відповідно до основного нормативного документу, що координує дії різних гілок влади, соціальних партнерів при реалізації державної політики у сфері зайнятості є щорічна програма зайнятості населення, яка розробляється в установленому законодавством порядку. За рахунок:

-підтримки підприємств і організацій, які сприяють збереженню і створенню робочих місць для продуктивної зайнятості громадян.

-сприяння  навчанню за індивідуальною програмою безпосередньо на виробництві, завдяки чому  скорочується період адаптації до нового робочого місця та знижується плинність кадрів.

-створення  банків резюме осіб, які шукають роботу та мають рідкісні професії, спеціальності та розміщують інформацію про них на спеціальних стендах у секторі по роботі з роботодавцями.

-сприяння  працевлаштуванню безробітних на постійні робочі місця після участі у громадських роботах на  підприємстві.

-постійного інформування населення як засобами сучасних інформаційних ресурсів, так і засобами ЗМІ, про потреби ринку праці, скорочення терміну укомплектування вакансій, забезпечення адресного підбору вакансій шукачам роботи на території Високопільської селищної ради

-приділення уваги питанням легалізації  найманої праці, посиленню відповідальності роботодавців за порушення чинного законодавства у відносинах з працюючими, особливо в сільськогосподарському секторі.

-сприяння в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації громадян з метою підготовки кадрів для потреб ринку праці та підвищенню їх конкурентоспроможності.

-надання державної допомоги   безробітним для започаткування підприємницької діяльності, та  роботодавцям -  для створення нових робочих місць.

-здійснення  підтримки малого та середнього бізнесу, самозайнятості населення та забезпечення соціального захисту безробітних;

-сприяння залученю безробітних  до виконання громадських робіт, сезонних робіт;

-врахування соціального замовлення по наданню профорієнтаційних послуг безробітним та зайнятим громадянам;

-сприяння  наданню дотацій роботодавцям на створення нових робочих місць;                  -сприяння наданню одноразової матеріальної допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю;

-створення  необхідних умов для нарощування обсягів виробництва продукції та її конкурентноздатність  на діючих, відроджених чи перепрофільованих підприємствах, особливо в галузі агропромислового комплексу, яка є провідною галуззю;

-відновлення співпраці з Архангельським професійним аграрним ліцеєм щодо організації професійного навчання безробітних;

 

Основні тенденції соціально-економічного розвитку селищної ради

та розвитку ринку праці

 

Тенденції по утриманню  стабільної ситуації у  економічному та соціальному сегментах, передбачено при розробці та реалізації програми економічного,  соціального  та культурного розвитку Високопільської селищної ради на  2013 рік та прогнозованих макропоказників економічного і соціального розвитку селищної ради до 2015 року.

Пріоритетними напрямками розвитку галузей економіки Високопільської селищної ради визначено залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, диверсифікація виробництва та послуг, нарощування  обсягів виробництва продукції рослинництва та тваринництва, продовження роботи по впровадженню індустріальної та інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур, тваринницької продукції та їх переробку, розвиток малого та середнього бізнесу.

Передбачається :

-подальша оптимізація діяльності середнього та малого бізнесу, переорієнтація його з торгово-посередницької діяльності на виробничу (будівництво, надання послуг, переробка та виробництво продукції).

Впродовж 2013-2015 років буде продовжуватися та стверджуватися самозайнятість та індивідуальна трудова діяльність працездатного населення, в тому числі і безробітних. В зазначені роки прогнозується зростання самозайнятих насамперед у веденні особистого підсобного, або селянського  господарства, будівництві, реалізації товарів, наданні побутових та житлово-комунальних послуг, торгівельно-посередницькій діяльності. Розширення бази надання послуг громадянам, які звернулися за допомогою до служби зайнятості. Перш за все будуть вишукуватися можливості працевлаштування безробітних, як на постійній, так і на тимчасовій основі, особливо соціально-незахищених категорій населення. Прогнозується працевлаштувати впродовж 2013 року  22 осіб, а в 2014 році   52 особи, в 2015 році 80 осіб.  Для тимчасової зайнятості будуть організовані оплачувані громадські роботи   по 5 осіб кожного року. За рахунок надання роботодавцям дотацій для  створення нових робочих місць планується працевлаштовувати по 3 безробітних щорічно. Високопільський районний центр зайнятості населення продовжить роботу по підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації громадян з метою підготовки кадрів для потреб ринку праці та підвищенню їх конкурентоспроможності. Для цього впродовж 2013-2015 років буде залучено по 32 безробітних селищної ради.

Завдання перерозподілу трудових ресурсів між сферами економічної діяльності буде вирішуватися через підтримку  підприємництва, розвиток самозайнятості  та індивідуальної трудової діяльності. Цьому  сприяти також надання одноразової матеріальної допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю. Таку допомогу планується надати 4  безробітним в 2013 році, 12 безробітним в 2014 році, 9  безробітним в 2015 році .

Пріоритетом при наданні послуг залишається направлення на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних під конкретні робочі місця.

Для відтворення професійного робітничого потенціалу на селі, сприяння зайнятості мешканців села, заплановано  підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за професіями галузі сільського господарства (водій автотранспортних засобів, тракторист, електрогазозварник) а також професій сфери обслуговування (перукар, кухар, продавець). Виконаня зазначеного завдання відбудеться зокрема за рахунок організації професійного навчання безробітних на базі Архангельського професійного аграрного ліцею: у 2013 році 5 чоловік, 2014 році -     10 чоловік, 2015 році-15 чоловік.

З метою максимального забезпечення галузей економіки району кваліфікованими робітниками, планується охопити професійним навчанням не менше 20 %  безробітних.    Для забезпечення потреби роботодавців в працівниках  сезонної зайнятості планується охопити професійним навчанням не менше 20 % безробітних  від загальної чисельності, які навчатимуться.

З метою сприяння започаткуванню власної справи забезпечуватиметься підвищення кваліфікації понад 95 % претендентів на отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю та надання їм  ґрунтовних знань про форми, принципи та сфери підприємницької діяльності.

Максимально використовуватимуться можливості організації стажування безпосередньо на робочих місцях, що дозволить краще адаптуватися до умов конкретного виробництва.

Передбачається, що індивідуальна трудова діяльність незайнятого населення у галузях економіки району суттєво вплине на відновлення соціальної інфраструктури, особливо у сільській місцевості.

З метою пом’якшення соціальної напруги серед громади, будуть використані всі можливості фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, а також інші джерела, які визначені чинним законодавством.

 

Фінансове забезпечення реалізації Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок селищного бюджету, коштів підприємств для створення нових робочих місць та організації оплачуваних громадських робіт, коштів Фонду загальнообов’язкового та соціального страхування України на випадок безробіття та інших не заборонених чинним законодавством джерел.

 

 


 


 

Статистика

3168998
CьогодніCьогодні694
ВчораВчора1096
На цьому тижніНа цьому тижні694
У цьому місяціУ цьому місяці19432
З початкуЗ початку3168998

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України