Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2012 року Рішення № 506 "Про погодження проекту регуляторного акту «Про затвердження Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у Високопільській селищній раді»

ІНФОРМАЦІЯ

Високопільська селищна ради Високопільський район  Херсонської області

повідомляє про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації , а саме технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське  Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області

 

Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

74000, Херсонська  обл.,

Високопільський район

Високопільська селищна рада.

 

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

Вимоги: виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та грошової оцінки" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) ліцензії(й)/сертифіката на проведення робіт із землеустрою та оцінки земель;
 • письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, завірена претендентом (кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок, бажано за останні 24 місяці), кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),

Документи приймаються за адресою: 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів 112, 3(третій) поверх, приймальна селищного голови  у 30-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Визволителів, буд. 112, в кабінеті селищного  голови о 10:00 год  05 червня 2019 року.

Телефон для довідок: (05535) ) 2-16-88

Рішення № 506 "Про погодження проекту регуляторного акту «Про затвердження Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у Високопільській селищній раді» Друк
Неділя, 03 лютого 2013, 20:51

Високопільська селищна рада
Високопільського району Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я
ХХІХ сесії селищної ради VІ скликання

від 21 грудня 2012 року                         №  506

Про погодження проекту регуляторного акту
«Про затвердження Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у Високопільській селищній раді»

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною, керуючись статтями 335, 1277 Цивільного кодексу України, Тимчасовим Положенням про порядок реєстрації прав на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року №7/5, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

 1. Погодити проект регуляторного акту «Про затвердження Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у Високопільській селищній раді».
 2. Оприлюднити проект рішення «Про затвердження Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у Високопільській селищній раді» (Додаток №1).
 3. Обговорити проект рішення «Про затвердження Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у Високопільській селищній раді»
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку

 

 

Селищний голова                                   Р.М. Застава

Додаток 1
до рішення ХХІХ сесії селищної VІ скликання
від 21 грудня 2012 року №506

 

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

_______ сесії селищної ради ____________ скликання

від ________________________  року                               №_______

 

 

Про затвердження Положення про облік  і використання
безхазяйного майна та відумерлої спадщини у Високопільській
селищній раді

Керуючись статтями 335, 1277 Цивільного кодексу України, Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року № 7/5 та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у м. Кременчуці (додається).
 2. Структурним підрозділам, які відповідно до Положення наділяються повноваженнями та мають обов’язки щодо надання інформації, обліку, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини, забезпечити неухильне виконання цього Положення та своїми розпорядженнями визначити осіб, відповідальних за організацію виконання Положення.
 3. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку

 

Селищний голова                                        Р.М. Застава

Додаток 1
до рішення ХХІХ сесії селищної VІ скликання
від 21 грудня 2012 року №506

 

Положення
про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини
у Високопільській селищній раді

 

1. Загальні положення.

Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, законів України "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень», "Про місцеве самоврядування в Україні".

Положення розроблене з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

Для цілей цього Положення застосовуються наступні визначення:

-         безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;

-         відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

-          уповноважений орган – виконком селищної ради, якому надаються повноваження згідно із цим Положенням залежно від виду майна, яке береться на облік;

-         нерухоме майно – будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення, та земельні ділянки;

-         рухоме майно - стаціонарні малі архітектурні форми (кіоски, павільйони тощо), спеціальні конструкції зовнішньої реклами.

 

2. Виявлення безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини.

2.1. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким стало відомо про нерухоме майно, що не має власника або власник якого невідомий чи яке ніким не успадковане, зобов’язані повідомити про таке майно уповноважений орган:

-         виконавчий комітет селищної ради – відносно нерухомого майна нежитлового призначення (будинки, будівлі, споруди, нежитлові приміщення (крім інженерних мереж);

2.2. Управителі житлового фонду комунальної власності, виконком селищної ради, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зобов’язані відповідно до своїх повноважень вживати заходи щодо виявлення об’єктів, які утримуються безгосподарно та щомісяця направляти до уповноваженого органу перелік таких об’єктів із зазначенням адреси (місцезнаходження), прізвища, імені, по батькові власника, його дати народження та смерті (якщо такі відомості відомі), інших суттєвих обставин.

2.3. Управління праці та соціального захисту населення, комунальне підприємство «Високопільський комунсервіс» зобов’язані невідкладно повідомляти уповноважені органи про відомі їм випадки смерті одиноких осіб із зазначенням їх останнього місця проживання та інформації про склад майна, що належало померлим (якщо така інформація відома).

2.4. Після одержання повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган самостійно або із залученням КП «Високопільський комунсервіс»  направляє запити щодо наявності реєстрації права власності (оренди) на об'єкт та технічної документації до бюро технічної інвентаризації.

2.5. У ході здійснення підготовчих заходів по прийняттю на облік безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган організовує комісійне обстеження виявленого майна, у процесі якого вирішуються наступні питання:

-         технічний стан об'єкта;

-         можливість використання об'єкта згідно із його функціональним призначенням;

-         для об'єктів житлового фонду – придатність для проживання;

-         пропозиції щодо подальшого використання об'єкта;

-          інші питання.

2.6. Комісійне обстеження здійснюється із залученням представників районного архітектора, депутата, техніка бюро технічної інвентаризації, представника виконкому та завершується складанням акта обстеження об'єкта із зазначенням місцезнаходження, технічного стану та іншої інформації.

2.7. Якщо у ході комісійного обстеження об'єкта буде виявлено його руйнацію (знищення), комісія надає пропозиції щодо припинення права власності на такий об'єкт з метою ефективного використання земельної ділянки, на якій він був розташований.

2.8. Якщо у ході комісійного обстеження об'єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, комісія надає пропозиції щодо використання такого будинку (приміщення) як нежитлового.

2.9. При потребі уповноважений орган направляє запити до Фонду державного майна, суб'єктів господарювання з метою встановлення власника нерухомого майна.

 

3. Облік безхазяйного нерухомого майна

3.1. Після комісійного обстеження об’єкту уповноважений орган направляє доручення бюро технічної інвентаризації по прийняттю на облік безхазяйного нерухомого майна.

3.2. Бюро технічної інвентаризації:

-         перевіряє відсутність суперечностей між зверненням уповноваженого органу та вже зареєстрованими правами на об'єкт нерухомості, іншою наявною інформацією на підприємстві за даними архівного обліку;

-         у разі необхідності проводить технічну інвентаризацію, виготовляє інвентарну справу;

-         встановлює необхідність присвоєння об'єкту поштової адреси.

3.3. Не пізніше 20-ти днів після отримання доручення бюро технічної інвентаризації складає акт опису об’єкта нерухомого майна, довідку про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна за умови забезпечення доступу для обстеження об'єкта та направляє запит до виконавчого комітету селищної ради про можливість взяття на облік зазначеного об'єкта.

3.4. Після вивчення виконком направляє бюро технічної інвентаризації висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або ініціює звернення до суду щодо припинення права власності на майно.

3.5. Бюро технічної інвентаризації у 15-ти денний термін приймає на облік безхазяйне нерухоме майно та повідомляє про це уповноважений орган.

3.6. Технічна інвентаризація об'єкта здійснюється з обов'язковою участю представника виконавчого комітету.

3.7. Органи, зазначені в пункті 3.6. згідно Положення, зобов’язані забезпечити доступ для проведення технічної інвентаризації та обстеження об’єкта та, за необхідності, запрошують з цією метою для забезпечення правопорядку органи МВС.

3.8. При необхідності на підставі наданої бюро технічної інвентаризації інформації сесія селищної ради присвоює безхазяйному об'єкту поштову адресу.

3.9. Уповноважений орган розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у офіційному виданні районної газети.

3.10. Під час обліку нерухомого майна як безхазяйного зняття бюро технічної інвентаризації з обліку такого майна за зверненням його власника можливе при наявності письмового висновку виконавчого комітету селищної ради.

3.11. Про зняття з обліку безхазяйного майна бюро технічної інвентаризації у 5-ти денний термін письмово повідомляє уповноважений орган.

3.12. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган протягом 10 днів готує заяву до суду про передачу майна у комунальну власність територіальної громади Високопільської селищної ради.

 

4. Облік відумерлої спадщини.

4.1. Об'єкти відумерлої спадщини беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цього може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь), тощо, складені виконавчим комітетом  за участю КП «Високопільський комунсервіс». Якщо буде встановлено, що квартирою (будинком) заволоділи особи без належних правових підстав, така інформація з підтверджуючими документами негайно надається уповноваженому органу.

4.2. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, уповноважені органи можуть ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

4.3. Уповноважений орган після спливу строку для прийняття спадщини робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

- до відділу реєстрації актів цивільного стану – щодо підтвердження факту смерті;

- до адресних бюро УМВС – щодо встановлення місця проживання (перебування);

- до бюро технічної інвентаризації - щодо державної реєстрації прав власності на нерухомий об’єкт;

- до інших у разі потреби.

На підставі звернення уповноваженого органу бюро технічної інвентаризації здійснює технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і безхазяйного майна.

4.4. Управителі житлового фонду (ОСББ) зобов’язані повідомляти уповноважений орган про всі факти переходу права власності (реєстрації місця проживання громадян) у будинках (квартирах), які обліковуються як відумерла спадщина, для аналізу правомірності підстав набуття права власності.

4.5. Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів та готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність територіальної громади Високопільської селищної ради або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

 

5. Використання безхазяйного нерухомого майна та об'єктів відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку.

5.1. Протягом одного року, з моменту постановки на облік майна до моменту визначення його власника дозволити надавати це майно у користування іншим особам, згідно із діючим законодавством України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинне бути припинене протягом трьох діб.

5.2. Передача нерухомого майна у користування юридичним чи фізичним особам здійснюється за рішенням виконкому селищної ради.

5.3. Після прийняття на облік об'єктів житлового фонду (квартир, будинків або їх частин), визнаних придатними для проживання, інформація про них передається до виконкому для підбору кандидатур, яким може бути надане житло на умовах тимчасового користування.

5.4. Підготовку проектів рішень виконкому селищної ради про передачу у тимчасове користування виявленого майна здійснюють житлово – побутова комісія селищної ради.

5.5. На підставі рішення виконкому селищної ради керівник КП «Високопільський комунсервіс» може укласти договір користування майном. Обов'язковою умовою договору є оплата житлово-комунальних послуг протягом усього строку користування майном та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.

5.6. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у користування.

5.7. Поліпшення об'єкта, переданого у користування під час знаходження його на обліку, територіальною громадою не відшкодовуються.

 

6. Реєстрація права комунальної власності.

6.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини до комунальної власності виконавчий комітет подає його для державної реєстрації права власності територіальної громади селищної ради до бюро технічної інвентаризації

6.2. Витрати на державну реєстрацію права комунальної власності, оплату послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів селищного  бюджету.

 

7. Облік рухомого безхазяйного майна

7.1. Інформація про рухоме майно (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами), від якого відмовився власник або власник якого невідомий, збирається районним архітектуром та виконавчим комітетом.

7.2. Уповноважений орган веде облік, розміщує оголошення про знайдене безхазяйне майно у офіційному виданні районної газети та вживає заходи щодо встановлення власника майна.

Рухоме майно переходить у власність територіальної громади:

- якщо власник рухомого майна відмовиться від нього;

- якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник не заявить про
своє право на майно;

- якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник майна не буде знайдений.

7.3. Підставою набуття права комунальної власності на безхазяйне рухоме майно є рішення селищної ради.

 

8. Використання майна, переданого до комунальної власності.

8.1. Селищна рада відповідно до чинного законодавства здійснює правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном:

-         з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна;

-         з моменту набуття чинності рішення селищної ради про прийняття до комунальної власності об’єктів рухомого майна.

8.2. Після реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна виконком  повідомляє особу, з якою укладено договір про збереження чи користування об'єктом, який було обліковано як безхазяйний або відумерла спадщина, про розірвання договору.

8.3. Особа, з якою було укладено договір користування майном, яке перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до територіальної громади селищної ради не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді). Подальше використання цього майна здійснюється на підставі правочинів, укладених у встановленому порядку.

8.4. Після державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти житлового фонду уповноважений орган надає копію рішення суду  для подальшого розподілу житла.

8.5. Об'єкти житлового фонду, передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть використовуватися для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, які перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов.

8.6. Спори щодо передачі безхазяйних об’єктів та відумерлої спадщини до комунальної власності та відчуження цих об’єктів вирішуються згідно із вимогами чинного законодавства у судовому порядку.

 

9. Відповідальність за невиконання Положення.

За приховування фактів про виявлення майна, надання завідомо неправдивої інформації чи зволікання у її наданні, невиконання вимог цього Положення посадові особи органів місцевого самоврядування, підприємств, уповноважених виконувати функції управління житловим фондом комунальної власності несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1644277
CьогодніCьогодні155
ВчораВчора1159
На цьому тижніНа цьому тижні1314
У цьому місяціУ цьому місяці45932
З початкуЗ початку1644277

Besthosting