Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2012 року Рішення № 521 "Про селищний бюджет на 2013 рік"

ІНФОРМАЦІЯ

Високопільська селищна ради Високопільський район  Херсонської області

повідомляє про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації , а саме технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське  Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області

 

Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

74000, Херсонська  обл.,

Високопільський район

Високопільська селищна рада.

 

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

Вимоги: виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та грошової оцінки" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
  • копія(ї) ліцензії(й)/сертифіката на проведення робіт із землеустрою та оцінки земель;
  • письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, завірена претендентом (кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок, бажано за останні 24 місяці), кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою
  • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),

Документи приймаються за адресою: 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів 112, 3(третій) поверх, приймальна селищного голови  у 30-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Визволителів, буд. 112, в кабінеті селищного  голови о 10:00 год  05 червня 2019 року.

Телефон для довідок: (05535) ) 2-16-88

Рішення № 521 "Про селищний бюджет на 2013 рік" Друк
Неділя, 03 лютого 2013, 20:56

Високопільська селищна рада
Високопільського району Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я
XХХ сесії селищної ради VІ скликання

від 28  грудня  2012 року                     № 521

Про селищний бюджет на  2013 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про державний бюджет України на 2013 рік», керуючись пунктом 23 статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2013 рік у сумі 3739700,00гривень.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 3101000,00гривень, спеціального фонду бюджету  638700,00гривень, у тому числі бюджету розвитку  395300,00гривень (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2013 рік у сумі 3719700,00гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 3081000,00гривень та видатків спеціального фонду бюджету 638700,00гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету (додаток № 2) та головним розпорядником коштів ( додаток № 3).

3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  30810,00гривень .

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2013 рік:

4.1. Дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету  у сумі 973650,00гривень;

4.2. Додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  у сумі 27800,00гривень;

4.3    Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,реконструкцію,ремонт та утримання вулиць,та доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 135200,00гривень;

4.4. Субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів,що не  враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 5800,00 гривень  та буде витрачатися відповідно до укладеної угоди №12 від 28 вересня 2012року на регіональну програму:

-  Програма централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до національного архівного фонду у Високопільському районі на 2013 рік в сумі 5800,00гривень.

5. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного бюджету на 2013 рік за їх економічною  структурою:

-         оплата праці працівників бюджетних установ (2110);

-         нарахування на заробітну плату (2120);

-         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (2220);

-         забезпечення продуктами харчування (2230);

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

-         поточні трансферти населенню (код 2730);

-         поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

 

7. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму  398200,00гривень (додаток № 6 ).

8.    Не проводити фінансування з селищного бюджету державних та регіональних галузевих програм до їх затвердження та внесення відповідних змін до діючих програм (за необхідністю);

-програма «Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації,соціального захисту людей похилого віку та інвалідів»  на 2013рік.

9. Установити обсяг надання кредиту з селищного бюджету у сумі 20000,00гривень у 2013 році (додаток5).

10. Головному розпоряднику коштів селищного бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівникам  бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та нового розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються   бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

У місячний термін затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної

установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. Керівникам бюджетних установ встановити контроль за споживанням енергоносіїв у межах затверджених лімітів у фізичних обсягах.

11. Надати право селищній раді брати бюджетні зобов’язання в 2013 році та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні держаного казначейства в районі. За спеціальним фондом зобов’язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.

Зобов’язання взяті розпорядником коштів селищного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, крім видатків, зазначених в пункті 8 цього рішення, можуть здійснюватися розпорядником бюджетних коштів у разі, якщо відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

12. Установити, що керівник бюджетної установи не має права збільшувати чисельність працівників проти минулого року та здійснюють фактичні  видатки на премії на інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затверджених для бюджетних установ у кошторисах.

Головному розпоряднику коштів не приймати рішення, що приводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

13. Головний розпорядник коштів селищного бюджету здійснює фінансування розпорядників коштів нижчого рівня згідно з затвердженим планом асигнувань по повній економічній класифікації та несе персональну відповідальність за пропорційне фінансування підвідомчих установ та цільове використання бюджетних коштів.

14. Надати право селищній раді у разі виникнення тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних з тимчасовим дефіцитом коштів на фінансування захищених статей видатків, отримувати короткотермінові позички на їх покриття в Головному управлінні Державної казначейської служби у Високопільському районі  в Херсонській області.

15. Доручити виконкому селищної ради в ході виконання селищного бюджету у 2013 році, виходячи із наявних можливостей, вишукати додаткові кошти на поточні видатки на утримання бюджетних установ та на державні програми, які не забезпечені на період прийняття цього рішення бюджетними  коштами у повному обсязі.

16. Відповідно до п.4. ст. 80 Бюджетного кодексу України щоквартально звітувати перед сесією селищної ради про хід виконання селищного бюджету.

17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку

Голова  селищної ради                                            Р.М. Застава

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1644277
CьогодніCьогодні155
ВчораВчора1159
На цьому тижніНа цьому тижні1314
У цьому місяціУ цьому місяці45932
З початкуЗ початку1644277

Besthosting