Skip to content
Додому / НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ / Програми / Програма оздоровлення дітей
Програма оздоровлення дітей Друк
Субота, 21 травня 2011, 22:00

ПРОГРАМА
відпочинку та оздоровлення дітей на 2011 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

По селищній раді щороку впроваджується комплекс заходів , спрямованих на організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей. В 2010 році всіма формами оздоровлення та відпочинку було охоплено майже 100% дітей та підлітків. У дитячих дошкільних закладах оздоровлення здійснюється шляхом переведення їх у літній період на санаторний режим роботи.

У першочерговому порядку по селищні раді забезпечується оздоровлення дітей пільговик категорій: дітей – сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування , дітей-інвалідів , дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей , дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, та планується оздоровлення дітей Високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Значна увага приділяється забезпеченню контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних, проти епідеміологічних заходів у дитячих оздоровчих закладах.

Разом з тим , саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення стану здоров'я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного , екологічного та психоемоційного характеру . Вплив постійно діючих факторів ризику , в тому числі стресові перевантаження , зокрема у шкільному віці , призводить до порушення механізму самореалізації філологічних функцій і сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей , що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення . Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма відпочинку та оздоровлення дітей спрямована на реалізацію одного із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства - реалізацію права дитини на оздоровлення та н відпочинок.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.

Відпочинок - комплекс спеціальних заходів , спрямованих на відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму , соціальної активності.

Оздоровлення - комплекс заходів соціального , виховного , музичного , гігієнічного , фізкультурного характеру , спрямованих на поліпшення та зміцнення стану фізичного та психологічного здоров'я дітей , що здійснюються в оздоровчих закладах протягом оздоровчої зміни.

Оздоровчі послуги — послуги у сфері оздоровлення дітей.

Дитячий оздоровчий заклад - позашкільних заклад , що надає оздоровчі послуги дітям . Незалежно від форми власності дитячі оздоровчі заклади можуть бути таких типів : заміський , санаторний , профільний , з денним перебуванням, праці та відпочинку тощо.

Дитячий заміський оздоровчий заклад - заклад, який знаходиться у приміщенні (окремому будинку) за межами населеного пункту , де діти перебувають цілодобово.

Дитячий санаторний заклад санаторного типу - заклад , у якому діти перебувають цілодобово і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс медичних профілактичних послуг , спрямованих на запобігання захворюванням. З урахуванням специфіки захворювань дітей такі заклади можуть бути спеціалізованими.

Дитячий профільний оздоровчий заклад - заклад , у якому діти перебувають цілодобово і в якому поряд з оздоровленням надається комплекс послуг, спрямованих на розвиток у дітей певних здібностей та інтересів.

Дитячий оздоровчий заклад з денним перебуванням - заклад , який створюється на базі навчального закладу  в якому діти перебувають протягом дня.

Дитячий оздоровчий заклад праці та відпочинку - заклад , у якому діти перебувають цілодобово і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс послуг, спрямованих на формування у дітей трудових інтересів та навичок.

Оздоровча зміна-це період перебування дітей в оздоровчих закладах (не менше 14 днів).

Режим праці та відпочинку - порядок чергування періодів праці та відпочинку.

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей. Основні завдання Програми :

 • збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та
 • оздоровлення;
 • удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;
 • поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів;
 • створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;
 • зміцнення кадрового потенціалу на підвищення престижу праці в дитячих оздоровчих закладах;
 • підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення дітей.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

 

Видатки, пов'язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з відповідних бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, коштів, передбачених на дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді, коштів спеціального фонду бюджетних установ а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Виконання Програми дасть змогу : збільшити кількість дітей , охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення , зокрема:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • дітей-інвалідів;
 • дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС ;
 • дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
 • дітей з девіантною поведінкою;
 • дітей працівників органів внутрішніх справ. які загинули під час виконання службових обов'язків;
 • дітей загиблих шахтарів;
 • дітей , які перебувають на диспансерному обліку;
 • талановитих та обдарованих дітей.
 • зміцнити матеріально-технічну базу діючих дитячих оздоровчих закладів, забезпечити високий рівень фахової підготовки працівників оздоровчих закладів;
 • підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення.

УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМИ І КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ.

 

Організація виконання Програми покладається на виконком селищної ради, Потьомкинську школу - сад, Князівську школу сад та Високопільський дитячий садок.

Виконавчий комітет селищної ради відповідальний  за виконання Програми , щороку до 1 травня інформують відділ у справах сім'ї та Молоді районної державної адміністрації про стан підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей та до 10 жовтня - про підсумки його проведення.

Виконавчий комітет селищної ради  інформує відділ справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації про стан підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей  по селищній раді до 15 травня 2011 року та про підсумки його проведення до 15 вересня 2011 року.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням VІІI сесії селищної ради
VІ скликання від 12 квітня 2011 року №117

Основні заходи

програми відпочинку та оздоровлення дітей

на період  2011 року

 

п/п

 

 

Зміст заходу

 

 

Відповідальні виконавці

 

 

Термін винонан-ня

(роки)

 

 

Орієнтовний обсяг фінансування

 

 

У тому числі (тис. грн)

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місце вий бюджет

Позабюджетні кошти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

І. Нормативно-правове забезпечення організації відпочинку дітей:

 

 

 

 

 

 

 

1.

Прийняти участь   у  конкурсі –огляді  на кращий оздоровчий заклад.

Виконком, шкільні та дошкільні заклади

2011 рік

 

 

 

 

 

 

ІІ. Забезпечення державної підтримки відпочинку та оздоровлення дітей:

 

 

 

 

 

 

 

1

Удосконалити систему фінансової підтримки оздоровлення дітей та підлітків через встановлення пільг з оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів  харчування.

Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім'ї та молоді, ТМО, міжгалузева рада профспілок (за згодою). Виконком

2011 рік

 

 

 

 

 

2

Забезпечити безкоштовне оздоровлення дітей шкільного віку пільгових категорій  в оздоровчих закладах системи освіти району.

Виконком спільно з відділами у справах сім'ї та молоді, освіти

2011 рік

 

 

 

 

 

3

Передбачити при розробці місцевих бюджетів видатки на фінансування оздоровлення дітей, проведення заходів зі святкування Дня Святого Миколая, Новорічних та різдвяних свят, дня захисту дітей

Виконком спільно з відділами у справах сім'ї та молоді, освіти

2011 рік

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Організаційно-методичие, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей:

 

 

 

 

 

 

 

1

Удосконалювати роботу щодо оздоровлення та відпочинку дітей та здійснювати заходи щодо розвитку мережі оздоровчих закладів.

Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім'ї та молоді, ТМО, міжгалузева рада профспілок (за згодою), виконком

Постійно

 

 

 

 

 

2

Здійснювати капітальний ремонт будівель шкіл садків та дитячого садка, щорічно здійснювати оздоровлення дітей всіх категорій.

Виконком

2011 рік

 

 

 

 

 

3

Приймати участь у  районному конкурсі-огляді на проведення кращого оздоровчого періоду.

Школи садки, виконком

2011 рік

 

 

 

 

 

4

Провести у літній період оздоровлення дітей

 

Виконком

До 1 липня

 

 

 

 

 

5

Сприяти укладанню договорів на постачання продовольчих товарів сільгоспвиробників різних форм власності, переробних підприємств, які знаходяться на території району, укладанню договорів на роботу таборів праці та відпочинку.

 

Виконком

2011 рік

 

 

 

 

 

6

Забезпечити правопорядок у місцях відпочинку дітей, безкоштовне супроводження та їх безпечне перевезення, дотримання вимог протипожежної безпеки, якісний телефонний зв’язок, цілодобову подачу електроенергії у дитячих оздоровчих закладах.

Виконком спільно з відділом освіти райдержадміністрації, РВУМВС України в Херсонській області, ППЧ-21, цех електрозв’язку, РЕМ і ЕЗ

2011 рік

 

 

 

 

 

7

Санація учнів

Виконком

2011 рік

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Статистика

3169782
CьогодніCьогодні668
ВчораВчора810
На цьому тижніНа цьому тижні1478
У цьому місяціУ цьому місяці20216
З початкуЗ початку3169782

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України