Skip to content
Додому / НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ / Програми / Програма Боротьби з обігом наркотиків
Програма Боротьби з обігом наркотиків Друк
Субота, 21 травня 2011, 22:16

Додаток до рішення виконкому
№ 57 від 27.04.2011 р.

ПРОГРАМА
реалізації державної політики у сфері боротьбиз незаконним обігом наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів на 2011 – 2015 роки
(проект)

Загальна частина

Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2011 – 2015 роки (далі - Програма) спрямована на забезпечення зменшення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зниження рівня незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Незважаючи на комплекс запобіжних заходів, що здійснюються органами державної влади, рівень поширення наркоманії залишається високим. Особливе занепокоєння викликає підвищення рівня розповсюдження і вживання наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді.

 

Низький рівень обізнаності громадян з наслідками незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, недостатня можливість отримання кваліфікованої інформації з цих питань, призводять до загострення проблеми. Не відповідає рівню загрози наркоманії також стан профілактичних лікувальник, реабілітаційних та соціальних заходів серед осіб, які схильні до вживання психоактивних речовин.

Продовжують збільшуватися обсяги надходження наркотичних засобів на територію селищної ради. Мають місце факти надходження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг внаслідок порушення правил їх зберігання, розподілу та торгівлі.

Мета, етапи і завдання

Метою Програми є визначення та здійснення у період до 2015 року заходів щодо протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Програма виконуватиметься поетапно.

На першому етапі (2011 – 2012 роки) планується провести наступну роботу:

  • впровадити у практику удосконалену нормативно - правову базу в сфері протидії зловживанню наркотичних засобів і психотропних речовин та їх незаконному обігу;
  • провести моніторинг та створити сучасний міжвідомчий автоматизований банк даних,   і пов’язаний з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • творити потужний потенціал протидії поширенню наркоманії та боротьби з наркобізнесом шляхом матеріально-технічного та кадрового зміцнення наркологічної служби району та підрозділів, які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • здійснити заходи, спрямовані на удосконалення існуючих методів лікування хворих на наркоманію та діагностику токсикологічних досліджень і систематизацію відомостей про та напівсинтетичні наркотичні засоби, які застосовуються та вилучені з підпільних лабораторій.

На другому етапі (2013 – 2015 роки) передбачається здійснити таку роботу:

  • збільшити кількість відповідних спеціалістів у сфері профілактики наркоманії, лікування, реабілітації і ресоціалізації осіб, хворих на наркоманію;
  • забезпечити створення молодіжних клубів та громадських організацій антинаркотичної спрямованості;
  • використати досвід Європейських країн з питань профілактики вживання наркотиків, забезпечення впровадження навчальних программ антинаркотичного змісту в навчальних закладах;

1. Проводити щороку  оперативно – профілактичні операції «Мак» з метою виявлення і знищення незаконних посівів маку та коноплі, недопущення незаконного отримання наркосировини.

У разі виявлення фактів надходження наркосировини у незаконний обіг вживати заходів щодо позбавлення сільськогосподарських підприємств, які не забезпечили належної охорони  їх посівів, ліцензій на право культивування наркотиковмісних культур.

Виконком селищної ради,
РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою)

2011-2015 роки

2. Систематично проводити перевірки додержання вимог законодавства з питань протидії незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку громадян. У разі встановлення фактів вживання чи збуту в них наркотичних засобів або психотропних речовин вживати заходів щодо припинення діяльності цих закладів.

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації,
Виконком селищної ради,
РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою)

2011-2015 роки

3. Забезпечення висвітлення заходів щодо проведення профілактичної та соціальної роботи у сфері лікування та реабілітації наркоманів, протидії поширенню наркоманії серед дітей та підлітків, оприлюднення результатів боротьби з наркозлочинністю.

Територіально – медичне об’єднання,
редакції районної газети, радіомовлення,
виконком селищної ради

2011 – 2015 роки

4. Організувати роз’яснювальну роботу через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації щодо стратегії державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відділ райдержадміністрації: освіти, з питань сім’ї та молоді, служба в справах неповнолітніх,
РВ УМВС України в Херсонській області,
редакції: районної газети та радіомовлення

Очікувані результати

Виконання Програми передбачає:

  • скоротити обсяги незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та знизити рівень незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин;
  • формувати в суспільстві, насамперед у молоді, неприйнятне ставлення до наркоманії як явища та підвищувати ефективність існуючого механізму боротьби з його поширенням;
  • створити цілісну систему взаємодії державних органів, підприємств, установ, організацій та громадських об'єднань у сфері боротьби з наркоманією, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та здійснити заходи на рівні селищної ради.

Організаційне та фінансове забезпечення

Виконавцем Програми визначається виконком селищної ради.

Питання щодо стану виконання цієї Програми щороку до 1 лютого розглядаються на засіданнях виконавчого комітету селищної ради.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету, підприємств, установ, організацій, у тому числі громадських, та інших юридичних осіб (за їх згодою), залучених в установленому порядку коштів міжнародних
організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

За рахунок коштів селищного бюджету фінансується здійснення профілактичних заходів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів селищного бюджету формуються виходячи з показників виконання проекту та з реальних можливостей бюджету.

Заходи щодо виконання Програми

1. Організувати постійний контроль за культивуванням наркотиковмісних рослин сільськогосподарськими підприємствами, які отримали ліцензію на право їх вирощування.

Управління сільського господарства і продовольства райдержаміністрації,
виконком
селищної ради,
РВ УМВС України в Херсонській
області (за згодою)

2011-2015 роки

2. Приймати участь у систематичних перевірках територій селищної ради щодо виявлення незаконно посіяних, дикорослих наркотиковмісних рослин та вживати відповідних заходів згідно з діючим законодавством.

Виконком селищної ради,
РВ УМВС України в Херсонській області (за
згодою)

2011-2015 роки

3. Проводити у навчально-виховних закладах селищної ради регулярні оперативно-профілактичні заходи з метою запобігання проникненню до них наркотичних засобів і психотропних речовин та поширенню їх серед школярів.

4. Посилити ефективність державного контролю за дотриманням лікувально – профілактичними та аптечними закладами законодавства щодо діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Здійснювати постійний контроль за обґрунтованістю списання наркотичних і психотропних препаратів з простроченою дією, забезпечувати централізовану доставку наркотичних (психотропних) лікарських засобів з аптечних складів у спеціально обладнаних транспортних засобах під охороною. Забезпечувати проведення двічі на рік перевірок дотримання онкологічною службою порядку призначення наркотичних психотропних лікарських засобів онкохворих, які лікуються у домашніх умовах.

Виконком селищної ради,
РВ УМВС України в Херсонській області (за
згодою)

2011-2015 роки

5. Приймати участь у проведенні семінарів для волонтерів з числа молоді щодо профілактики наркоманії. Вивчити практику залучення до антинаркотичної роботи осіб, які вилікувалися від наркотичної залежності, та їх родичів.

Районний центр соціальних служб для молоді, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації,
служба у справах неповнолітніх райдержадміністрації,
виконком селищної ради

2011-2015 роки

6. Брати участь у проведені культурно – мистецьких заходів під гаслом «Життя без наркотиків», акцій до всесвітнього дня боротьби з наркоманією «Мистецтво проти наркоманії» з метою пропаганди здорового способу життя серед молоді.

Селищні заклади культури,
виконком
селищної ради

2011 – 2015 роки.

7. Приймати участь у проведенні центром соціальних служб для молоді просвітницьких закладів з питань профілактики наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок протистояння шкідливому впливу наркотичних засобів і психотропних речовин

Служба у справах неповнолітніх райдержадміністрації,
виконком селищної ради

2011-2015 роки

8. Залучати у встановленому порядку недержавні благодійні та громадські організації з метою фінансової підтримки заходів, передбачених цією Програмою. Налагоджувати та розвивати зв’язки з неурядовими міжнародними громадськими організаціями і фондами.

Виконком селищної ради

2011-2015 роки

9. Проводити аналіз стану виконання цієї Програми, ефективності здійснення передбачених нею заходів на засіданнях виконкому.

Виконком селищної ради

2011-2015 роки

 

 

 


 


 

Статистика

3169823
CьогодніCьогодні709
ВчораВчора810
На цьому тижніНа цьому тижні1519
У цьому місяціУ цьому місяці20257
З початкуЗ початку3169823

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України