Skip to content

ІНФОРМАЦІЯ

Високопільська селищна ради Високопільський район  Херсонської області

повідомляє про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації , а саме технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське  Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області

 

Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

74000, Херсонська  обл.,

Високопільський район

Високопільська селищна рада.

 

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

Вимоги: виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та грошової оцінки" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) ліцензії(й)/сертифіката на проведення робіт із землеустрою та оцінки земель;
 • письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, завірена претендентом (кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок, бажано за останні 24 місяці), кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),

Документи приймаються за адресою: 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів 112, 3(третій) поверх, приймальна селищного голови  у 30-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Визволителів, буд. 112, в кабінеті селищного  голови о 10:00 год  05 червня 2019 року.

Телефон для довідок: (05535) ) 2-16-88

Правила благоустрою Друк
Субота, 21 травня 2011, 22:40

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням VІ сесії
селищної ради VІ скликання
від 02березня 2011 року №94

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Високопільської селищної ради

1. Загальні положення

a) Благоустрій населеного пункту – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально – економічних, організаційно – правових та економічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини, довкілля.

Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою,

Заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Благоустрій населеного пункту передбачає:

 1. розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних компонентів і об’єктів;
 2. організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природо – охоронного, оздоровчого, історико – культурного та іншого призначення;
 3. створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

б) Повноваження селищної ради у сфері благоустрою населених пунктів:

1. затвердження місцевих програм та заходів благоустрою населених пунктів, забезпечення їх використання;

2. створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих служб;

3. організація забезпечення на території населеного пункту чистоти порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

4. організація місць відпочинку для населення;

5. розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;

6. затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

7. залучення на договірних засадах коштів і матеріально – технічних ресурсів юридичних і фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

8. здіснення контролю за станом благоустрою та утримання територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ і організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів;

9. надання дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально – культурного, побутового, торгівельного та інших призначень, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

10. визначення місць стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;

11. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

в) Об’єкти у сфері благоустрою населених пунктів

1. Території загального користування:

- парки;
- пам’ятники культурної та історичної спадщини;
- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- кладовища;
- інші території загального користування;
- земельні ділянки громадян та прилеглі до них території.

2. Прибудинкові території;
3. Території будівель та споруд інженерного захисту територій;
4. Території підприємств, установ, організацій та закріпленні за ними території на умовах договору;

г) Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

 1. На об’єктах благоустрою заборонено:
 • виконувати земельні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;
 • самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати або знищувати кущі, дерева;
 • вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;
 • складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
 • самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски;
 • встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами МВС;
 • стоянка великогабаритного, вантажного автотранспорту тривалий час на проїзних частинах вулиць;
 • випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
 • здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім ремонту при аварійній зупинці);

2. Організація прибирання території селища

2.1. Система санітарної очистки та прибирання території селища передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення побутових відходів (господарсько – побутових у тому числі харчових відходів з житлових будинків, підприємств торгівлі, громадського харчування та культурно – побутового обслуговування, рідких із не каналізованих споруд, вуличного сміття та інших відходів, які накопичуються на території селища) і включає в себе організацію утримання та прибирання у літній та зимовий період територій місць загального користування.

2.2. Всі підприємства, установи, організації зобов’язані укладати договори на вивіз твердих побутових відходів із спеціалізованими підприємствами або підприємствами , які мають відповідні дозволи на здійснення таких робіт.

2.3. Підприємства, установи, організації, а також власники індивідуальних будинків зобов’язані прибирати прилеглі до їх домоволодінь території, в довжину – в межах їх ділянок, ширину – до середини вулиці, провулку, проїзду, а при односторонній забудові – в межах, встановлених виконавчим комітетом селищної ради.

2.4. Власники будівель і споруд, включаючи встановлені сезонно, розташованих на території об’єктів благоустрою (парки, сквери, лісосмуги, тощо) повинні утримувати закріплену за ними територію та брати участь в утримані цього об’єкта.

2.5. Очистка та прибирання канав, труб, дренажів для відводу поверхневих та ґрунтових вод з вулиць і доріг, очистка колекторів та злівної каналізації, зливо – стоків проводиться балансоутримувачем; у дворах житлових будинків - співвласниками багатоповерхових будинків; на території підприємств та організацій – цими підприємствами і організаціями; на території приватного сектору – домовласниками.

2.6. Розміщення та утримання малих архітектурних форм (МАФ)

2.6.1. Біля стаціонарних малих архітектурних форм (павільйонів, кіосків) повинна бути встановлена урна для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватись прибирання, своєчасне знищення бур'янів, косіння газонів на прилеглій території на відстані 10 метрів від споруди.

2.6.2. Встановлення МАФ тільки відповідно до паспорту прив’язки, погодженого з районним архітектором.

2.6.3. Торгівля у невизначених місцях забороняється.

2.6.4. У разі демонтажу МАФ власник проводить відновлення земельної ділянки у двотижневий термін.

 

3. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою.

Робота по благоустрою та утриманню територій об’єктів благоустрою здійснюється у відповідності із зазначеним порядком:

3.1. Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, організаціями, установами, розташованими в межах населеного пункту, незалежно від форми їх власності та громадянами населеного пункту.

3.2. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян, службових осіб та керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форми їх власності.

3.3. Безпосереднє управління благоустроєм селища здійснюється виконавчим комітетом селищної ради та комунальними підприємствами.

3.4. Роботи з утримання капітального та поточного ремонту об'єктів благоустрою, будинків, будівель і споруд, які не відносяться до комунальної власності міста, виконують їх власники або уповноважені власником особи.

3.5. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів благоустрою, будинків, будівель і споруд можуть виконуватися тільки за умови отримання дозволу у органах державного архітектурно-будівельного контролю України та погодження виконавчого комітету селищної ради.

3.6. Роботи з вивезення сміття, опалого листя, гілок, будівельних та великогабаритних відходів можуть виконувати підприємства, юридичні та фізичні особи, які мають відповідну спеціалізовану техніку, машини та механізми за договорами з підприємствами, які займаються обслуговуванням та утриманням полігону зі збору твердих побутових відходів.

3.7. Межі благоустрою та озеленення прилеглих територій встановлюються в граничних межах підприємств, магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок та підприємств побуту до бортового каменю проїжджої частини доріг. За відсутності з будь-якого боку підприємства, організації, установи, споруди інших об'єктів господарювання, межі прилеглої території встановлюються на відстані 25 м від огорожі підприємства, організації або установи. Межі прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків встановлюються на відстані 10 м по периметру споруди. Закріплення додаткових територій здійснюється виконавчим комітетом селищної ради згідно із затвердженими схемами.

3.8. Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться підприємствами, у яких вони знаходяться на балансі. З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати змет та побутове сміття в зливоприймальні колодязі.

3.9. Після порубки дерев на загальноселищних та прибудинкових територіях, пні повинні бути видалені протягом десяти діб. Повалені дерева повинні бути прибрані негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від фасадів житлових будинків та виробничих будівель балансоутримувачем. З інших територій – на протязі доби з часу виявлення.

 

 

4. Заходи з реалізації програми благоустрою території селищної ради

Реалізація програм благоустрою здійснюється наступним чином:

4.1.    Щорічно в лютому розробляються і затверджуються заходи з благоустрою території населених пунктів селищної ради на поточний рік, можуть, в разі необхідності, коригуватись та змінюватись довгострокові та середньострокові програми благоустрою території міста.

4.2.     В заходах з благоустрою території населених пунктів селищної ради передбачається виконання всіма мешканцями населених пунктів робіт з приведення об'єктів благоустрою в належний технічний та санітарний стан.

4.3.    Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об'єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих установ, підприємств та організацій.

4.4.    Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників.

4.5.    Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку, у разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність, здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

4.6.    Підприємства, установи, організації за договорами, укладеними з балансоутримувачем об'єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримування закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об'єкта благоустрою.

4.7.    Підприємства, організації, установи можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території селища.

 

5.Вимоги до громадян, підприємств, установ, організацій щодо утримання та впорядкування територій, які закріплені за ними

5.1. Громадяни селища у сфері благоустрою на територіях садиб та їх прибудинкових територіях, на територіях об'єктів благоустрою повинні:

5.1.1. Утримувати в належному технічному стані садиби, паркани, фасади будинків, будівлі,

забезпечувати встановлення номерних знаків;

5.1.2. Утримувати в належному санітарному стані території садиб та прибудинкові території, включаючи газони та зелені насадження. Своєчасно проводити санітарне прибирання території, підрізання гілля дерев та кущів, розчищення від сміття та бруду меліоративних канав, не рідше 1 разу на місяць;

5.1.3. Не допускати заростання території садиби та прилеглої до неї території бур'янами, чагарниками, захаращення її будівельними матеріалами та сміттям;

5.1.4. Не захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд;

5.1.6. Не допускати випас худоби та птиці, вигул собак та котів у місцях загального користування;

5.1.7. Не забруднювати каналізаційну систему побутовими та харчовими відходами, трупами тварин та ін.;

5.1.8. Забезпечувати утримання у задовільному технічному та санітарному станах території поховань рідних на кладовищах;

5.1.9. Утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними території;

5.1.10. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою селища;

5.1.11. Відшкодовувати у встановленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

5.2. Керівники установ, організацій, підприємств усіх форм власності зобов'язані:

5.2.1 Забезпечувати належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної

ділянки, а також, на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними прилеглої території та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.

5.2.2 Здійснювати роботи з благоустрою відповідних територій за затвердженими, у встановленому порядку, проектами, які передбачають забезпечення естетичного вигляду селища.

5.2.3. На закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок в 10-ти денний термін усувати пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини та наслідки надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

5.2.4. Проводити згідно з планами, затвердженими виконкомом Високопільської селищної ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);
5.2.5. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

5.2.6. Забезпечувати освітлення об'єктів благоустрою та прилеглих територій, утримання, належне функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою;

5.2.7. Не допускати фарбування монументів, пам'ятників, скульптурних зображень без погодження з відділом архітектури та містобудування районної державної адміністрації;

5.2.8. Зміну зовнішнього вигляду фасадів будівель та споруд здійснювати виключно за умови затвердження проектів та одержання дозволу на виконання цих робіт у встановленому порядку;

5.2.9. Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії лише на підставі проектно-
дозвільної документації у відповідності з Правилами розміщення зовнішньої реклами.

5.2.10. Не допускати прокладання водопроводів та інших інженерних мереж на
поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок без узгодження з комунальними службами, а
також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією
відводу стічних вод;

5.2.12. Вживати заходів щодо запобігання винесенню автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засміченню вулиць внаслідок переповнення кузовів матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху з незакріпленим вантажем; не допускати забруднення або запилення повітря;

5.2.13. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів із запобігання пилоутворення на територіях об'єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми.

5.2.14. Забезпечувати, під час виконання земляних робіт, належні умови руху транспорту та пішоходів:

- виставляти попереджувальні знаки;

- встановлювати огорожу стандартного зразку.

Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів, у місцях виконання робіт, до повного відновлення дорожнього покриття, залишається за організацією, яка виконує дані роботи.

5.2.15. Здійснювати відновлення асфальтового покриття у місцях проведення земляних робіт, на проїжджих частинах вулиць тільки спеціалізованими дорожньо-транспортними організаціями, які забезпечують необхідну якість відновлюваних робіт.

5.2.16. Забезпечити заготівлю піску за нормами не менше 1 м3 на 1 тисячу квадратних метрів площі, що прибирається.

5.2.17. При виконанні земляних і будівельних робіт забороняється:

- засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиці, тротуари;

- псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху;

- залишати на проїжджій частині вулиць, на тротуарах, на газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

- займати зайві площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;

- захаращувати проходи і проїзди у кварталах, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

5.2.18. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

5.3. Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від їх відомчої належності і форм власності, підприємці, громадяни, які мають житлові будинки, будівлі та споруди іншого призначення у особистій власності або користуванні, зобов'язані забезпечувати:

5.3.1. Систематичне і своєчасне знищення бур'янів, косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях. Газони необхідно скошувати при досягненні висоти травостою 8 - 10 см. Висота травостою, що залишається, повинна бути 4 - 5 см.

5.3.2.Виїзд транспортних засобів на вулиці населених пунктів в належному технічному та санітарному стані з чіткими номерними знаками, чистими кузовами, обладнаними брезентами для накриття сміття.

Перевезення всіх видів вантажів з дотриманням санітарних норм і забезпеченням чистоти під час транспортування.

5.3.3. Встановлення урн:

- у торгівельних підприємств біля входу і виходу з приміщення, біля торгових кіосків, павільйонів та інших споруд;

- біля входу і виходу з підприємств, установ та організацій;

Урни повинні постійно утримуватись у належному технічному стані і звільнятись від сміття по мірі їх накопичення.

5.4. Вимоги до проведення масових заходів, акцій

5.4.1. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

5.4.2. Монтаж сцен, декорацій, встановлення технічних та автотранспортних засобів розпочинається на місці проведення заходів не раніше одного дня до заявленого часу проведення масового заходу.

5.4.3. На місцях проведення, під час масових акцій, забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток, в т.ч. пересувних та тимчасових, призначених для роздрібної торгівлі) та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та інше).

 

 

6. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою

загального користування

6.1. Утримання зелених насаджень в селищі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України від 10.04.2006 року №105.

6.2. Проведення робіт по озелененню та видаленню зелених насаджень загального користування на територіях здійснюється тільки за умови погодження у виконкомі селищної ради.

6.3. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд є:

6.3.1. На об'єктах благоустрою державної (комунальної) власності - балансоутримувачі зелених насаджень.

6.3.2. На територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих/закріплених територіях - установи, організації, підприємства, фізичні особи – підприємці.

6.3.3. На територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво - власники цих територій.

6.3.4. На присадибних ділянках, на закріплених територіях - їх власники або користувачі.

6.4. Власники (користувачі, балансоутримувачі) зелених насаджень зобов'язані:

6.4.1. Проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (у радіусі 1 м) провідників під струмом, а також тих, що закривають покажчики вулиць та будинків, у межах пішохідних доріжок, дорожніх знаків.

6.4.2. Своєчасно проводити полив зелених насаджень.

6.4.3. Негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева, якщо їх стан загрожує життю, здоров'ю громадян або здатен нанести збитки юридичним особам.

6.4.4. Реалізовувати заходи з запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, появи отруйних рослин на території міста, а також вести боротьбу з ними дозволеними для навколишнього середовища методами.

 

7. Утримання будинків, будівель і споруд інженерного захисту території

Утримання будинків, будівель і споруд інженерного захисту територій здійснюється у відповідності з наступними вимогами:

7.1. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться жителями багатоквартирних будинків, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір з утримання та благоустрою прибудинкової території.

7.2. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

7.3. Власник, або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з комунальним підприємством, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

7.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік, як безхазяйні, або передані до комунальної власності, здійснюється виконкомом селищної ради.

7.5. Утримання споруд інженерного захисту території здійснюється його балансоутримувачем, відповідно до вимог законодавства.

8. Вимоги до санітарного очищення території

Керівники установ, організацій, підприємств усіх форм власності, мешканці селища зобов'язані:

8.1. Не допускати накопичення будівельного сміття на територіях, будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів з запобігання пилоутворення на територіях об'єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми.

8.2. Укладати договори на вивезення твердих побутових відходів з підприємствами, що мають відповідні ліцензії та спецтехніку на виконання робіт по вивозу ТПВ Дані підприємства зо6ов’язані розробити схеми маршрутів, влаштувати контейнерні майданчики, розробити графіки вивозу сміття та прибирання майданчиків. Роботи з вивезення твердих побутових відходів можуть здійснюватися і за окремими заявками.

8.3. Забезпечувати розміщення контейнерів, урн дня збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно-технічному стані, згідно з санітарними нормами і правилами.

9. Інші вимоги

Керівники підприємств, установ, організацій, мешканці селища повинні:

9.1. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, малих архітектурних форм, рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою.

9.2. Забезпечувати щорічні планові та, в разі стихійного лиха, позапланові обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження відповідними актами.

9.3. Оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо наклеювати тільки у спеціально визначених для цього місцях, за наявності відповідних дозволів та погоджень;

9.4. Не робити написи, малюнки на стінах будинків, спорудах, парканах, тротуарах, шляхах тощо.

9.5. Здійснювати очищення дахів від снігу та криг з обов'язковим встановленням тимчасових огорож, прилеглих до будівель і споруд територій;

9.6. Не допускати паління цигарок в громадських місцях.

10. Перелік установлених законом обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок
об'єктів благоустрою

На об'єктах благоустрою забороняється:

10.1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку, пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів під час проведення робіт, самовільно втручатись в інженерні мережі міста;

10.2. Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати та знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі, якщо таке не передбачається проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам;

10.3. Вивозити і звалювати в невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, не допускати забруднення земель вигрібною каналізацією (влаштовувати негерметичні вигрібні ями);

10.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

10.5. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження відділення державної автомобільної інспекції УМВС України в Херсонський області;

10.6. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях, зривати квіти на клумбах та газонах;

10.7. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок і заток, озер, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах населених пунктів та паркуватися на них;

10.8. Захаращувати території матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченнями снігу та криги тощо;

10.9. Вивозити та звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати стихійні звалища;

10.10. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів;

10.11. Забруднювати, самовільно змінювати межі прибережної смуги водних об'єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт;

10.12. Залишати автотранспортні засоби, механізми на проїзних частинах вулиць та внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо;

10.13. Розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки та відходи виробництва тощо;

10.14. Кидати сміття, недопалки, папір, тару тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах;

10.15. Самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

10.16. Витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмета з балконів, лоджій, вікон та сходів будинку;

10.17. Самовільне підключення до електромережі зовнішнього освітлення та споживання електроенергії без приладів обліку, пошкодження приладів обліку, розукомплектування та пошкодження об'єктів зовнішнього освітлення, створення перешкод при виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів зовнішнього освітлення, порушення правил охорони електромереж зовнішнього освітлення.

 

11. Утримання тварин (собак, котів та хижих тварин)

11.1. Відповідальні посадові особи житлово-експлуатаційних підприємств всіх форм власності та ветслужба зобов'язані:

 • ознайомити всіх громадян, які мешкають на їх території з правилами тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України;
 • вимагати від мешканців, власників тварин, проведення реєстрації тварин та щеплення проти сказу.

11.2. Громадяни - власники тварин зобов'язані:

 • проводити тваринам щеплення від сказу;
 • не допускали утримання собак і котів у місцях загального користування коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах;
 • у приватних будинках встановлювати таблички на парканах про наявність собаки, а також дзвінки;
 • вигулювати собак тільки на повідку та в наморднику, крім декоративних пород, уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей;
 • не відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування. об'єкти соціального, культурного та побутовою призначення;
 • не допускати забруднення тваринами тротуарів, газонів, алей, парків, скверів, дитячих майданчиків, проїзних частих, вулиць. У разі забруднення -прибирати за своєю твариною;
 • не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді.

Забороняється вигул собак в місцях масового відпочинку людей, на подвір'ях, дошкільних та загально-освітніх закладах, дитячих майданчиках та інших місцях загального користування, а також випасання худоби у не відведених для цього місцях.

11.3. Підприємствам і організаціям:

 • тримання собак і котів допускається за погодження з районним управлінням ветеринарної медицини;
 • тримання собак для охорони на підприємствах, в установах і організаціях дозволяється в обладнаних приміщеннях або на прив'язі.

 

12. Додержання тиші в громадських місцях

Виконком селищної ради, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані:

12.1. Дотримуватись тиші на територіях житлових районів, лікарень, на вулицях, у громадських місцях, будинках, гуртожитках з 23-00 години до 7-00 години. В цей період забороняється шуміти, кричати, співати, грати на музичних інструментах та здійснювати інші дії, які порушують спокій громадян, крім випадків, які визначаються окремими рішеннями виконкому селищної ради.

12.2. Не допускати перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами в таких приміщеннях і на таких територіях селища (захищені об'єкти) впродовж доби:

 • житлових будинках і прибудинкових територіях;
 • лікувальних, закладах освіти, культури, готелях і гуртожитках;
 • закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
 • інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 • парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих па території селищної ради і груп житлових будинків.

12.1. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

12.2. У нічний час із 23.00 до 7.00 години на цих об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

12.3. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21.00 до 8.00 години, а у святкові та неробочі дні - цілодобово.

12.4. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні
роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум. що утворюється під час проведення будівельних робіт, неповинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

12.5. Передбачені підпунктами другим, третім, четвертим нього пункту вимоги щодо додержання тиші та обмежені, певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

 • здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 • здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;
 • попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
 • надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;
 • попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;
 • проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;
 • роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 • відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня селища та інших свят відповідно до рішень селищної ради, проведення спортивних змагань;
 • проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом селищної ради.

12.6. Громадянам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності забороняється проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах населених пунктів селищної ради без погодження виконкому селищної ради.

12.7. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком святкування Новою року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

12.8. Забороняється використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинку престарілих, інших громадських споруд та
житлових будинків.

12.9. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

12.10. Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів України, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

 

13. Відповідальність за порушення Правил.

13.1. Порушення Правил благоустрою території міста, а також недотримання них Правил по забезпеченню чистоти та громадського порядку у місті тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

13.2. Кошти, які стягнені за порушення цих Правил, зараховуються до селищного бюджету.

13.3. Керівникам підприємств, організацій, установ, учбових закладів та громадських організацій систематично проводити роз'яснювальну роботу в своїх колективах з питань дотримання Правил утримання території.

14. Складання протоколу про адміністративне правопорушення

14.1. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, посадова особа контролюючого органу зобов’язана скласти акт про результати обстеження благоустрою території міста та видати офіційний документ – припис, який є обов’язковим для виконання у вказаний термін особами, які його отримали.

Якщо виявлені порушення стосуються робіт з озеленення, благоустрою, косіння газонів, прибирання території, відсутності урн тощо, порушник повинен усунути виявлені порушення в десятиденний термін після отримання припису.

14.2. Посадова особа контролюючого органу, яка під час перевірки об’єкту благоустрою виявила порушення вимог Правил благоустрою, зобов’язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

14.3. При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень, протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

14.4. Після складання протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії виконавчого комітету Високопільської селищної ради.

15. Прикінцеві положення

15.1. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

15.2. У разі оренди території, будівель і приміщень порядок утримання їх у належному технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в договорі оренди.

 

17. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування України»;
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- Закон України «Про відходи»;
- Закон України «Про основи містобудування»;
- Закон України «Про планування та забудову територій»;
- Закон України «Про дорожній рух»;
- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
- Кодекс України про адміністративні правопорушення;
- Наказ Державного комітету по житлово-комунальному господарству від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони».

 

ПЕРЕЛІК
порушень, за які настає відповідальність згідно вимог Кодексу України

про адміністративні правопорушення.

№ п/п

Найменування порушень

Стаття КУпАП

Передбачені штрафні санкції (грн.)

для

фізичних осіб

для посадових осіб, фізичних осіб - підприємців

1

2

3

4

5

1.

Самовільне (без ордера) виконання земляних робіт:

 

1.1.

При будівництві нових об’єктів

152

340-1360

850-1700

1.2.

При розширені діючих підприємств

152

340-1360

850-1700

1.3.

При реконструкції об’єктів

152

340-1360

850-1700

1.4.

При реставрації об’єктів

152

340-1360

850-1700

1.5.

При капітальному ремонті об’єктів

152

340-1360

850-1700

1.6.

При переобладнанні об’єктів

152

340-1360

850-1700

1.7.

При поточному ремонтів об’єктів

152

340-1360

850-1700

1.8.

При ремонті аварійних елементів будинків

152

340-1360

850-1700

1.9.

При знесенні будівель або споруд

152

340-1360

850-1700

1.10.

При ліквідації аварій на інженерних мережах

152

340-1360

850-1700

2.

Несвоєчасне закриття або продовження ордерів на проведення робіт

152

340-1360

850-1700

3.

Смольне розміщення або розміщення в не відведених для цього місцях побутових вагончиків, контейнерів, ємностей, інвентарю, пристроїв, механізмів, транспортних засобів та їх елементів, будівельних матеріалів і конструкцій

152

340-1360

850-1700

4.

Пошкодження технічного стану інженерно – технічних комунікацій

152

340-1360

850-1700

5.

Несвоєчасне вивезення матеріалів, будівельних відходів та сміття від розбирання будівель та споруд

152

340-1360

850-1700

6.

Несвоєчасне виконання робі по відновленню благоустрою після земельних робіт

152

340-1360

850-1700

7.

Проведення ремонтних робіт на фасадах будинків без застосування захисної сітки

152

340-1360

850-1700

8.

Самовільне перекриття проїжджої частини вулиці без погодження з ДАІ

152

340-1360

850-1700

9.

Розміщення оголошень, афіш, плакатів на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших, не визначених для цього місцях

152

340-1360

850-1700

12.

Порушення в утриманні території та забезпеченні належного санітарного стану:

 

12.1.

Захаращення та несвоєчасне прибирання території від побутового, будівельного сміття, піску, деревини, опалого листя, гілля, нанесення транспортними засобами на дорогу грунту, піску чи інших залишків будматеріалів, мийки автотранспорту у не відведених місцях.

152

340-1360

850-1700

12.2.

Несвоєчасне очищення або вивезення вмісту урн, контейнерів (або їх відсутність), сміттєзбірників використаних матеріалів, конструкцій та залишеного грунту, піску, розчину бетону, сумішей.

152

340-1360

850-1700

12.3.

Несвоєчасне прибирання дорожнього покриття, залізничних колій (у межах відведених територій)

152

340-1360

850-1700

12.4.

Організація звалищ побутових , будівельних матеріалів і конструкцій, снігу, піску, розчинів, землі тощо у не відведених для цього місцях

152

340-1360

850-1700

12.5.

Захоронення в землю або виливання на землю використаних матеріалів, відходів виробництва, побутового і будівельного сміття, розчинів, сумішей, бетону та різних екологічно отруйних речовин, сполук

152

340-1360

850-1700

12.6.

Накопичення на дорозі розчинів, сумішей, грунту, різних матеріалів, побутового сміття та різних відходів виробництва

152

340-1360

850-1700

12.7.

Спалювання листя, трави, буряну, гілля, деревини, відходів виробництва, побутового сміття

152

340-1360

850-1700

12.8.

Викидання відходів, недопалків, паперу, тари, матеріалів пакувальної промисловості, лушпиння тощо на вулицях, провулках, площах, в парках, скверах, інших громадських місцях поза урни та забруднювання вулиці при перевезенні вантажів та виїздів автотранспорту з будівельних майданчиків

152

82

1-3

3-7

12.9.

Несвоєчасне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину, косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях (бур’ян – поросль дикоростучих рослин вище 45 см. )

152

340-1360

850-1700

12.10.

Несвоєчасне зрізання та вивезення сухих гілок, дерев, викорчовування пнів та їх вивезення

152

340-1360

850-1700

12.11.

Несвоєчасне усунення розриттів

152

340-1360

850-1700

12.12.

Відсутність договору на вивезення сміття

152

340-1360

850-1700

12.13.

Випасання худоби та птиці, вигулювання та дресирування тварин у не відведених для цього місцях

152

340-1360

850-1700

12.14.

Порушення тиші на територіях житлових районів, лікарні, на вулицях, у громадських місцях, будинках, гуртожитках з 23.00 до 07.00 години

152

340-1360

850-1700

12.15.

Витрушування одягу, килимів, інших речей у під’їздах, парадних входах до будинків, із балконів, лоджій, вікон, викидання з балконів і вікон різних предметів

150

Попередження

17-51

51-119

12.17.

Торгівля з рук та машин на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та інших невстановлених місцях

160

17-255

17-255

12.18.

Їзда по газонах а тротуарах, паркування на них автотранспортних засобів, залишання автотранспортних засобів та механізмів на проїзних частинах вулиць, внутрішньоквартальних проїздах, що заважають проїзду машин швидкої допомоги, пожежної, притиральної та аварійної техніки, а також влаштування постійної стоянки автотранспорту, не передбачене проектом благоустрою, на при будинкових та загальноселищних територіях.

152

340-1360

850-1700 

Порушники вимог цих Правил та санітарно гігієнічних правил і норм притягуються до адміністративної відповідальності згідно діючого законодавства України, а також компенсують в повному обсязі витрати, пов'язані з ліквідацією порушення та заподіяної шкоди.

Секретар ради Кучмяк Г.А.

 

 

 

 

 

 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

Погода

 

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1644288
CьогодніCьогодні166
ВчораВчора1159
На цьому тижніНа цьому тижні1325
У цьому місяціУ цьому місяці45943
З початкуЗ початку1644288

Besthosting