Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про затвердження структури, загальної чисельності виконавчого апарату Високопільської селищної ради на 2014 рік (оновлено)
Проект рішення Про затвердження структури, загальної чисельності виконавчого апарату Високопільської селищної ради на 2014 рік (оновлено) Друк
Субота, 02 листопада 2013, 08:27

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження структури, загальної
чисельності виконавчого органу  
Високопільської селищної ради на 2014 рік

 

 

З метою оптимізації діяльності виконавчого органу селищної  ради,  відповідно до п. 6,7 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанов Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 року № 1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити структуру виконавчого органу Високопільської селищної ради у новій редакції згідно додатку №1, з введенням її у дію з 01 квітня 2014 року.
 2. Затвердити загальну чисельність виконавчого органу селищної  ради в  кількості 13 одиниць.
 3. Дозволити Високопільському селищному голові, у разі необхідності, вносити зміни до структури апарату селищної ради в межах загальної чисельності, затвердженої в установленому порядку, з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.
 4. Затвердити Положення про апарат Високопільської селищної ради
  (додаток № 2).
 5. Затвердити Положення про оплату праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату Високопільської селищної ради (додаток № 3).
 6. Головному бухгалтеру селищної ради, при внесенні змін до селищного бюджету 2014 року, враховувати потребу в асигнуваннях на утримання виконавчого апарату.
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету , фінансів, власності,соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                        Р.М. Застава

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення __сесії селищної ради

від ______________20__р. № ___

 

Структура виконавчого органу  селищної ради

№ п/п

Назва посади

Кількість одиниць

Керівництво ради та виконавчого комітету

1

Селищний голова

1

2

Секретар ради

1

Апарат селищної ради

1

Адміністратор ЦНАП

1

2

Спеціаліст-юрисконсульт

1

3

Головний бухгалтер

1

4

Бухгалтер

1

5

Спеціаліст - землевпорядник І категорії

1

6

Спеціаліст - землевпорядник ІІ категорії

1

7

Спеціаліст у справах соціального захисту, сім’ї, молоді та спорту

1

8

Спеціаліст з благоустрою та житлово-комунального господарства

1

9

Спеціаліст з кадрової роботи, діловодства та звернень громадян

1

10

Прибиральник службових приміщень, кур’єр

1

11

Водій

1

 

Всього

13

 

 

 

Додаток №2

до рішення __сесії селищної ради

від ______________20__р. № ___

 

 

Положення про апарат
Високопільської селищної ради

І. Загальні положення.

1. Апарат Високопільської селищної (далі апарат) ради відповідно до ст. 140 Конституції України та п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», утворюється селищною радою за поданням селищного голови, їй підзвітний і працює під керівництвом селищного голови.
У своїй практичній діяльності апарат селищної ради керується Конституцією України, Законами України, іншими правовими актами та цим Положенням.

2. Структура та чисельність апарату встановлюється селищною радою за поданням селищного голови.

3. Структурним підрозділом апарату є відділ бухгалтерського обліку та фінансів.

4. Секретар селищної ради згідно із ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обирається за пропозицією селищного голови селищною радою із числа її депутатів.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» прийняття на посади заступників селищного голови здійснюється шляхом затвердження селищною радою.

Начальник відділу та спеціалісти призначаються селищним головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
На працівників апарату поширюється дія законодавства України про працю, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Законом України «Про державну службу».

5. За дорученням ради селищний голова, при необхідності, може вносити зміни до структури апарату селищної ради у межах затвердженої чисельності та фонду оплати праці.

6. Працівники апарату селищної ради керуються посадовими інструкціями, затвердженими розпорядженням селищного голови.

7. Витрати на утримання апарату селищної ради здійснюються за рахунок коштів селищного бюджету згідно із кошторисом видатків затвердженим селищною радою.

8. Припинення повноважень селищного голови не є підставою для припинення здійснення обов’язків працівниками апарату та їх звільнення.

9. Апарат планує свою роботу на підставі місячних планів роботи затвердженим селищним головою або його заступником.

 

II. Завдання апарату селищної ради

Основними завданнями апарату селищної ради є:

 • організаційно-технічне, інформаційне і правове забезпечення діяльності селищної ради, постійних комісій депутатів;
 • надання правової, методичної і консультативної допомоги депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень, дотриманні законності в їх діяльності;
 • підготовка та розроблення проектів рішень селищної ради і виконавчого комітету та проведення експертизи, щодо відповідності проектів цих рішень чинному законодавству;
  забезпечення гласності в роботі селищної ради, постійних комісій, депутатів селищної ради та виконавчого комітету;
 • забезпечення здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів селищної ради згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

III Прийняття та внесення змін до Положення.

1. Дане Положення приймається, доповнюється і змінюється на сесії селищної ради.
2. Будь-яка зміна Положення стає постійною нормою та вноситься до основного тексту.

 

Додаток №3

до рішення __сесії селищної ради

від ______________20__р. № ___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про оплату праці, преміювання та надання матеріальної допомоги
селищному голові, секретарю селищної ради та працівникам апарату селищної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Дане Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про державну службу».

2. ОПЛАТА ПРАЦІ.

2.1. Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування та працівників апарату Високопільської селищної ради (далі апарату) визначаються органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для посадових осіб місцевого самоврядування відповідних категорій і посад та інших працівників апарату згідно чинного законодавства України.

2.2. Оплата праці селищного голови, секретаря ради, заступників та працівників апарату селищної ради (далі – посадових осіб ради) здійснюється залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоєно, досвіду, якості та стажу роботи.

2.3. Заробітна плата посадових осіб ради складається з посадового окладу, доплати за ранг, надбавки за вислугу років, інших надбавок та премій.

2.4. Схеми посадових окладів, розміри доплат за ранг, вислугу років встановлюються Кабінетом Міністрів України і є обов’язковими.

2.5. За розпорядженням селищного голови надбавки, якщо такі передбачені законодавством, встановлюються в разі належного виконання посадовими особами своїх обов’язків. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або розмір її зменшується.

2.6. Джерелом формування фонду оплати праці працівників апарату селищної ради є селищний бюджет.

2.7. Встановлення та перерахунок стимулюючих надбавок та премій, а також матеріальної допомоги здійснювати залежно від забезпечення коштами на оплату праці.

 

3. ПРЕМІЮВАННЯ.

3.1. За своєчасне і якісне виконання основних завдань, визначених відповідно до посадових інструкцій та законодавства стосовно роботи апарату селищної ради, перевиконання плану доходів селищного бюджету, проводиться преміювання працівників апарату селищної ради відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи за відповідний місяць.

3.2. До Дня селища та професійного свята – Дня місцевого самоврядування проводиться преміювання посадових осіб апарату, в тому числі селищного голови, секретаря ради та заступника відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи.

3.3. В окремих випадках, за виконання особливо важливих робіт, за багаторічну, плідну працю та при виході на пенсію посадовим особам та працівникам апарату може видаватися одноразова премія згідно з розпорядженням селищного голови.

3.4. Виплата проводиться в звітному місяці.

 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ.

4.1. Кошти на преміювання передбачаються в кошторисі витрат на утримування працівників апарату селищної ради.

4.2. На створення річного фонду преміювання направляються кошти в розмірі, не менш, як 10% посадових окладів та кошти фонду економії оплати праці.

4.3. На преміювання працівників за результатами роботи за місяць, квартал, рік можуть бути спрямовані кошти за рахунок економії фонду оплати праці.

 

5. РОЗМІР ПРЕМІЇ.

5.1. Розмір премії кожному працівникові, залежно від особистого трудового внеску працівника в загальні результати, визначається за поданням секретаря ради та затверджується розпорядженням селищного голови в межах фонду оплати праці та фонду економії заробітної плати.

5.2. Премія не виплачується працівникам за час тимчасової непрацездатності, щорічних відпусток за власний рахунок, навчальних відпусток та за період відряджень, довгострокових відряджень за кордон по вивченню досвіду роботи.
Премія не виплачується також працівникам, звільненим з роботи в тому місяці, за який проводиться преміювання, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися з роботи за станом здоров’я, за переведенням.

5.3. За недобросовісне виконання своїх обов’язків (порушення строків виконання доручень, неякісна підготовка матеріалів, тощо), порушення правил внутрішнього розпорядку (регламенту роботи) та громадського порядку працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково на підставі розпорядження селищного голови.
Питання виплати, позбавлення премії селищного голови, або зменшення її розміру вирішується на сесії селищної ради.

 

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
ПРАЦІВНИКАМ.

6.1. Допомога на оздоровлення надається при наданні щорічної відпустки посадовим особам місцевого самоврядування у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, а іншим працівникам, які не є посадовими особами місцевого самоврядування в розмірі посадового окладу.

6.2. Матеріальна допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань, за розпорядженням селищного голови, надається секретарю ради, заступнику та посадовим особам апарату селищної ради один раз на рік у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату працівника в межах затвердженого фонду оплати праці.
Працівникам, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за розпорядженням селищного голови один раз на рік в розмірі посадового окладу в межах затвердженого фонду оплати праці.

6.3. При виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування виплачується, згідно законодавства, грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окладів.

 

7. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ.

7.1. Грошова винагорода посадовим особам за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання службових обов’язків (далі – грошова винагорода) видається особам, які працювали безперервно на посадах в одному чи кількох органів місцевого самоврядування або органах державної влади не менше ніж 10 років в межах затвердженого фонду оплати праці за рішенням селищного голови.

7.2. Грошова винагорода видається один раз на п’ять років за умови зразкового виконання посадових обов’язків та відсутності порушень трудової дисципліни з урахуванням результатів щорічної оцінки виконання посадовою особою покладених на нього завдань та обов’язків в межах затвердженого фонду оплати праці.

 

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

2281650
CьогодніCьогодні3346
ВчораВчора3968
На цьому тижніНа цьому тижні3346
У цьому місяціУ цьому місяці29714
З початкуЗ початку2281650

Besthosting


Найновіше