Skip to content
Додому / ВІЙСЬКОВА РОБОТА
ВІЙСЬКОВА РОБОТА ТА ОБЛІК
Законодавчі посилання Друк
Вівторок, 06 липня 2021, 13:05

ПОСТАНОВА КМУ від 07.12.2016 №921

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних.

Персонально-первинний облік ведеться виконавчими органами сільських,селищних та міських рад,с..23,24,ст..10

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ"ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ"

Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни.

Військовий обов'язок включає:

підготовку громадян до військової служби;

приписку до призовних дільниць;

прийняття в добровільному порядку(за контраутом)та призов на військову службу;

проходження військової служби;

виконання військового обов'язку в запасі;

проходження служби у військовому резерві;

дотримання правил військового обліку.

Стаття .14 Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць.

Проводиться з метою взяття їх на військовий облік,визначення наявних призовних ресурсів,ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня,здобутої спеціальності,або професії,рівня фізичної підготовки,вивчення особистих якостей .

Протягом січня-березня приписуються допризовники,яким у рік приписки виповнується 17 років.Приписка проводиться за місцем проживання (реєстрації)

Стаття.15 Призовний вік.

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України віком з 18 до 27 років.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#T https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-2021-%D0%BF#Textext

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ ТА ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

23 квітня набули чинності зміни до законів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення обліку,які ВР 30 березня 2021року за №1357- IХ.

Закон має на меті удосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань високопрофесійним особовим складом як у мирний час,так і в особливий період, у тому числі приведення системи військового обліку та діяльності місцевих органів військового управлі ння у відповідальність зі стандартами НАТО.

Документом вносяться зміни до 40 законів України,зокрема,до 5 кодексів,

$1-        Реформування місце вивих органів військового управління шляхом створення на базі районних,місцевих військових комісаріатів відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

$1-         Удосконалення порядку здійснення військового обліку призовників,військовозобов'язаних, у тому числі запровадження військового обліку резервістів,визначення органів його ведення та їх повноважень;

     - функціонування Єдиного державного реєстру                   призовників,військовозобов'язаних та резервістів ;

     - запровадження нового виду військової служби-військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період,порядку його організації та проведення,передбачення для осіб,які призиваються ,трудових, освітніх гарантій соціально-правового захисту тощо.

Зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення

Стаття 210,210-1. Порушення   призовниками, військовозобов'язаними,резервістами правил військового обліку тягне за собою накладання штрафу від тридцяти до п'ятидесяти НМДГ(від 510-до 850грн).

Повторне протягом року вчинення порушення в особливий період,тягнуть за собою накладання штрафу від п'ятдесяти до ста НМДГ(від 850до 1700грн).

Стаття 210-1.Порушення законодавства про оборону ,мобілізаційну підготовку та мобілізацію,тягне за собою накладання штрафу на громадян від ста до двохсот НМДГ( від1700 до 3400грн) і на посадових осіб-від двохсот до трьохсот НМДГ(від 3400 до 5100грн)

Повторне протягом року вчинення порушення в особливий період тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від двохсот до трьохсот НМДГ(від3400 до 5100) і на посадових осіб- від трьохсот до п'ятисот НМДГ( від 5100до 8500грн)

Стаття 211. Зіпсування військово-облікових документів чи втрата їх з необережності

Зіпсування або недбале зберігання призовниками,військовозобов'язаними і ррезервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць,військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов"язаних ),яке спричинило їх втрату,тягнуть за собою накладання штрафу від тридцяти до п' ятидесяти НМДГ(від 510 до 850грн).    

Повторне протягом року вчинення порушення в особливий період тягнуть за собою накладання штрафу від п'ятдесяти НМДГ(від 850до 1700грн)

Зміни до Кримінального кодексу

Стаття 336.Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації,на особливий період,на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період

Карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів

Ух илення призовника,військовозобов'язаного,резервіста від військового обліку після попередження,зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки,керівниками відповідних органів Служби безпеки,відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки,карається штрафом від трьохсот до п'ятисот НМДГ(від 5100 до 8500грн) або виправними роботами на строк до одного року.

Ухилення військозобов'язаного,резервіста від навчальних (спеціальних)зборів карається штрафом від п'ятисот до семисот НМДГ(від 8500 до 11900грн) або виправними роботами на строк до двох років.

Військовий облік на підприємстві: нові вимоги

Персональний облік військовозобов'язаних і призовників на підприємстві (кадрова служба) здійснюється в Особових картках працівників типової форми№П-2,затвердженої наказом Держкомстату,Міноборони від25.12.2009р.№495/656,у роз. 2 "Дані про військовий облік". Відомості до цього розділу вносяться на підставі записів у військьво-обліковому документі працівника(військовому квітку,тимчасовому посвідченні,посвідчення про приписку)(п.39Порядку№921) .Цей обов'язок підприємств закріплений у ч.5 ст.34Закону№2232,вести військовий облік всі підприємства(приватні та державні).  

Порядок зберігання особових карток( п.44Порядку№921)

Які відомості підприємство має передавати до територіального центру(військомати):

1.Зміна облікових даних призовників і військовозобов'язаних,прийнятих на роботу(навчання)або звільнених з роботи(відрахованих з навчального закладу)(п.37Порядку№921),форма подання додаток 2 до Порядку №921,протягом 7 днів;

2.Зміни,які стосуються сімейного стану, місця проживання(перебування),освяти,м’ясця роботи і посади(за наявності) призовників і військовозобов'язаних Додаток 2до Порядку №921 ,протягом 5 днів з дня подання відповідних документів для внесення до особових карток типової форми №П-2;

3.Наявність,переміщення і звільнення керівного складу й осіб,відповідальних за ведення військового обліку(п.14Порядку № 921) Протягом 7 днів.

Відповідальність за порушення правил військового обліку,за приймання керівниками або іншими посадовими особами підприємств(установ,організацій,колективних сільгосппідприємств) на роботу військовозобов'язаних і призовників,які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання.Штраф за таке порушення підпадає під ст..210 1 КЗпП.Так як зараз діє особливий період,то за прийняття на роботу осіб,які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання,штраф становитиме від 300 до 500 НМДГ(від 5100 до 8500 грн).Військово-обліковий документ став обов'язковим при працевлаштуванні.

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#Text https://www.ukrmilitary.com/2021/03/strafy.html

 
Наказ військового комісара: "Про проведення призову громадян на строкову військову службу у квітні-червні 2021 року Друк
Понеділок, 01 березня 2021, 16:19
 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ 

військового комісара  

Нововоронцовсько-Високопільського об’єднаного районного

територіального центру комплектування та соціальної підтримки

24.02.2021                                 смт Нововоронцовка                                                          № 7

                  

Про проведення призову громадян

на строкову військову службу у

квітні-червні 2021 року

Детальніше...
 
Строкова військова служба в Україні Друк
Понеділок, 20 грудня 2021, 11:25

Строкова військова служба в Україні

        Строкову  військову службу громадяни України проходять відповідно до  Законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності,набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. Проведення призовів громадян  на строкову військову службу у квітні-червні та жовтні-грудні кожного року,відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу",строки проведення призову визначаються Указом Президента України.   

 

        На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі,яким до дня відправлення в військові частини виповнилося 18років,та старші особи,які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.Термін військової служби становить 18 місяців,для призовників які мають вищу освіту 12 місяців. Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в зону проведення ООС не залучаються. 

 

       Відповідно до  Конституції України,захист Вітчизни,незалежності та територіальної цілістності України є обов'язком громадян України. 

 

       Служба в Армії – це школа мужності,хоробрості і стійкості, особливого гартування волі та характеру, які залишаються у людини на все життя. Надає   перевагу  вступу до Вищих військових навчальних закладів.     

 

 

 
Агітація прикордонної служби України Друк
Четвер, 01 липня 2021, 14:22

 

 Презентаційний відеоматеріал про Національну академію Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького до Дня відкритих дверей онлайн

 


 


 


 

Статистика

3881316
CьогодніCьогодні146
ВчораВчора2111
На цьому тижніНа цьому тижні5835
У цьому місяціУ цьому місяці36322
З початкуЗ початку3881316

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Високопільська лікарня

 

logo crl 210

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Добровільна пожежна охорона

 

Нормативна база

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України