Розслідування нещасних випадків на виробництві Друк
П'ятниця, 27 січня 2017, 11:03

Розслідування нещасних випадків, що сталися на виробництві, проводиться у відповідності з вимогами “Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (далі – Порядок) затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011року №1232.

Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, виду економічної діяльності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах чи у фізичних осіб - підприємців, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Розслідування нещасних випадків на виробництві, об’єктивне та повне з’ясування їх причин, аналіз нових або виникаючих професійних ризиків та розробка ефективних заходів щодо подальшого попередження нещасних випадків наразі є однією з основних складових не тільки наглядової роботи державних органів, але й основним підґрунтям для інтенсивної профілактики виробничого травматизму на підприємствах-страхувальниках.

Основною метою розслідування нещасних випадків виробничого характеру є встановлення вичерпного переліку причин виробничого травматизму на підприємствах, оперативного розроблення ефективних заходів щодо його попередження.

За результатами розслідування потерпілі та особи, що перебувають на їхньому утриманні, одержують право на вирішення питань соціального захисту.

Відомо, що причинами більшості нещасних випадків є результат дії або бездіяльності конкретних (в тому числі і посадових осіб), які повинні нести, відповідно до чинного законодавства України, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність залежно від ступеня їхньої провини.

Нещасні випадки, що сталися, в повній мірі відображають основні недоліки в організації безпеки праці на конкретно взятому підприємстві. Тому своєчасність і якість їх розслідування дає можливість оцінити загальний стан охорони праці, проведення профілактичної роботи щодо їх попередження на підприємстві.

На жаль, на сьогодні ще існують недоліки оцінки стану охорони праці та проведення роботодавцями відповідної роботи по створенню для працюючих здорових та безпечних умов праці. Це несвоєчасне і неповне подання даних про розслідування нещасних випадків; неякісне проведення спеціальних розслідувань; помилкове встановлення осіб, відповідальних за нещасний випадок, та причин травмування.

Разом з тим, ще існує тенденція до приховування випадків травматизму, яка пов’язана, щонайменше, з незнанням вимог чинного законодавства з охорони праці.

Відношення до розслідування нещасних випадків і складання відповідних документів повинно розглядатись не як пуста формальність, а як відношення до складання документа державної ваги, від об’єктивності якого залежать як матеріальне благополуччя потерпілого та його сім’ї, так й інтереси трудового колективу підприємства.

Контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці, робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Громадський контроль здійснюють профспілки через представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Зазначені органи і особи мають право вимагати у межах своєї компетенції від роботодавців проведення повторного (додаткового) розслідування нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта форми Н-5, акта форми Н-1, визнання нещасного випадку пов’язаним з виробництвом і складення акта форми Н-1, якщо ними виявлено порушення вимог Порядку розслідування.

Посадова особа органу територіального управління Держпраці має право у разі відмови роботодавця скласти або затвердити акт форми Н-5, акт форми Н-1, надходження скарги або незгоди з висновками розслідування про обставини та причини нещасного випадку чи приховання нещасного випадку видавати обов’язкові для виконання роботодавцями приписи за формою Н-9 щодо необхідності проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта форми Н-5, акта форми Н-1, визнання чи невизнання нещасного випадку пов’язаним з виробництвом і складення акта форми Н-1.