Соціальний паспорт 2010 Друк
Неділя, 24 квітня 2011, 18:19

ПАСПОРТ

селищної ради станом на 01.01.2011 року

Загальні відомості

Назва селищної ради

Район

Область

Високопільська

Високопільський

Херсонська

Загальна площа (га)

Всього

Під забудовою та присадибними ділянками

Орна земля

Пасовище

9713

838,78

8083,5

114,3

 

Кількість дворів (квартир) (шт.)

Всього

Нових

(після 1991 р.)

Видано планів під забудову (з 1991 р.)

Із них в стадії будівництва

1927
 

Відстань селищної ради (км)

До автомагістралі

До залізничної станції

До районного центру

До обласного центру

До кордону (для прикордонних районів до найближчої митниці)

с. Князівка

4

3,5

183,5

-

с. Потьомкине

2,5

2

182

-

с. Тополине

6

5,5

185,5

-

 

Кількість виборчих дільниць (шт.)

Номер дільниці

Адреса дільниці

Телефон

Кількість жителів

Кількість виборців

№83

вул. Чер.арм., 114

3661

2900

№84

вул. Радянська

1384

950

№85

с. Потьомкине

429

343

 

Населення (кількість осіб)

Всього

Працездатне населення

Непрацездатне населення

Зайняті

Безробітні

5392

2584

2867

146

 

Контингент органів соціального захисту (кількість осіб)

Всьо

го

Пенсіо

нери

Інваліди

Першої

Світової війни

Учас

ники

бойо

вих.

дій

Репресо

вані

(реабілі

товані)

Інваліди

всіх

груп

Багато

дітні

сім’ї

Діти багато

дітних

сімей

Діти

інвалі

ди

Діти

сироти

Оди

нокі

мате

рі

1309

-

28

-

105

47

30


 

Соціально-демографічна характеристика

П о к а з н и к и

(чоловік)

Населенні пункти селищної ради

Всього (чол.)

с. Князі

вка

с.Потьо

мкине

с. Топо

лине

смт.Ви-

сокопілля

Загальна чисельність населення

5392

380

441

148

4423

У т.ч.: працездатного віку

2584

207

238

78

2061

З них:

Чоловіки від 16 до 59 років

Жінки від 15 до 54 років

Діти до 6 років

359

19

24

5

311

Школярі (6-16 років)

Молодь (16-39 років)

Пенсіонери – всього

1309

73

92

70

1074

У т.ч. одинокі люди похилого віку (пенсіонери):

37

4

-

4

-29

Вдови (чол.)

Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС

9

-

1

3

5

Кількість дворів

1758

120

151

56

1431

Кількість сімей


 

З усього працюючого населення працюють (кількість осіб)

Всього

В населених пунктах селищної ради

В обласному центрі

Виїжджають за межі області

Виїжджають за межі України

В Росію

До прикордонних західних країн

До інших країн

2867

5

-

55

-

-

16

 

Конфесійна приналежність

Назва церкви

Конфесія

Кількість вірних (прихожан)

Прізвище, ім’я священика

Свято-Успенська

МПЦ

150

Романович Іван Михайлович

Євангелісти – баптисти

52

Синій Кирило Онисимович

 

Партійна приналежність

Осередок політичної партії чи громадської організації

Кількість членів

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Зареєстрований, незареєстрований

Всеукр. об’єдн. «Батьківщина»

30

Лещенко Галина Миколаївна

вул. Молодіжна

КПУ

Бабенко Микола Петрович

вул.  Суворова

«Партія Регіонів»

Тимофєєв Зіновій Михайлович

вул. Пушкіна

Єдиний центр

Теницький Олександр Миколайович

вул. Садова

Народна партія України

Жибак Світлана Миколаївна

вул. Степова

 

Школа

Тип школи

Адреса

Прізвище керівника

Телефон

К-сть місць

Рік будів

ництва, вводу в експлу

атацію

Потреба в бу дівництві

В ста дії бу дівництва

Необхідний ремонт

Високоп. ЗОШ І-ІІІ ст.

Пилипенко О.А.

2-16-60

800/662

1972

вікна, огорожа, котел, меблі, вода, туалет

Потьомкинська ш/с

Мартинова В.В.

30-2-47

50/24

1982

спорт

зал

косметичний, вікна, підлога, меблі.

 

Будинки культури, клуби, народні доми «Просвіта»

Адреса

Прізвище керівника

Теле

фон

К-сть місць

Рік будів

ництва,

вводу в

експлуа

тацію

Потре

ба в бу

дівниц

тві

В стадії

будівниц

тва

Необхідний

ремонт

с.Потьомкине

вул. Жовтнева

Тупіконь О.

120

двері, електро, туалет, опалення

Селищний Будинок культури

вул.Радянська

Радчук Н.В.

400

1967

Капітальний ремонт,

опалення

с. Князівка

вул. Чапаєва

Борис А.В.

120

Капітальний ремонт, опалення

с. Тополине
вул. Центральна

Капітальний ремонт, опалення

 

Бібліотека

Адреса

Прізвище керівника

Теле

фон

К-сть місць

Рік будів

ництва,

вводу в

експлуа

тацію

Потре

ба в бу

дівниц

тві

В стадії

будівниц

тва

Необхідний

ремонт

с. Князівка

вул. Чапаєва

Борис О.М.

1978

косметичний

с. Потьомкине

вул. Молодіжна

Щасна В.Т.

опалення

 

Дитячий садок

Адреса

Прізвище керівника

Теле

фон

К-сть місць

Рік будів

ництва,

вводу в

експлуа

тацію

Потре

ба в бу

дівниц

тві

В ста

дії бу

дівни

цтва

Необ

хідний

ремонт

смт. Високопілля вул.Леніна,36

Палига Т.В.

2-10-58

120

1978

огорожа

капітальний, вода, тепло

с. Князівка

Скирденко В.І.

2-22-69

30

1978

Дах, вікна, вода.

 

Лікарня (амбулаторія, ФАПи)

Адреса

Прізвище керівника

Теле

фон

К-сть місць

Рік будів

ництва,

вводу в

експлуа

тацію

Потре

ба в бу

дівниц

тві

В стадії

будівниц

тва

Необхідний

ремонт

с.Потьомкине

Чайка Л.П.

капітальний

с. Князівка

Лінінська О.І.

2-22-69

1978

с. Тополине

Вакансія

ЦРЛ

смт. Високопілля

Жук М.С.

2-18-42

 

Список фермерських господарств селищної ради

Назва господарства

Керівник господарства

Наявність землі

АФГ «Ольвія»

Є.А. Безверхній

1545,17

АФГ «Тетяна»

Н.І. Пристемська

54,9

ФГ «Колос»

А.В. Сидорович

102,14

ФГ «Торна»

В.І. Бец

43,5

ФГ «Тополь»

К.І. Бондаренко

44,0

ФГ «Адоніс І»

І.М. Мажара

43,9

ФГ «Вікторія»

Є.А. Безверхній

48,8

ФГ «Земля»

В.Д. Карпов

49,8

ФГ «Скіф»

Г.Д. Нестеренко

22,5

ФГ «Світанок»

В.А. Безверхній

34,2

ФГ «Дружба»

В.В. Майстренко

30,04

ФГ «Барвінок»

В.П. Компанець

18,42

 

Відділення (відділ) зв’язку

Адреса

Прізвище керівника

Телефон

К-сть місць

Рік будів

ництва, вводу в експлуата

цію

Потреба

в будів

ництві

В стадії

будівниц

тва

Необхід

ний ремонт

смт. Високопілля
вул.

Леніна, 2

Сапіга С.С.

2-15-07

25

Косметичний

с. Потьомкіне
вул. Жовтнева

Тимошенко

30-20-30

 

А Т С

Адреса

Прізвище керівника

Теле

фон

К-сть місць

Рік будів

ництва, вводу в експлуата

цію

Потреба

в будів

ництві

В стадії

будівниц

тва

Необхід

ний ремонт

смт. Високопілля
вул.

Леніна, 2

Ляшенко В.В.

2-16-64

50

1982

косметичний

с. Потьомкіне
вул. Жовтнева

Ляшенко В.В.

2-16-64

 

Місцева рада

Адреса

Прізвище керівника

Телефон

Рік будів

ницт

ва

Потреба

в будівни

цтві

В стадії

будівниц

тва

Необхід

ний ре

монт

К-сть

держав

них слу

жбовців

смт. Високопілля вул.

Чер.арм

Застава Р.М.

2-16-88

6

 

Основні проблеми

Населений пункт

Коротка характеристика проблеми

Час виникнення

Причина не вирішена

Необхідні ресурси (фінансові, людські, матеріальні)

До кого зверталися за допомогою

с. Князівка

Відсутня проточна вода в дитячому садку

1980 роки минулого століття

Відсутність коштів

Близько 300 тис. грн.

смт.Високопілля

Водопостачання

1992 рік

Відсутність коштів

Близько 1,5 млн. грн.

РДА, ОДА

Очисні споруди

1992 рік

Відсутність коштів

Близько 4,5 млн. грн.

РДА, ОДА

 

Традиційні свята

Дата святкування

Назва

31 грудня – 1 січня, 7 січня

Новорічні свята, Різдвяні свята

23 лютого

День Захисника Вітчизни

8 березня

Міжнародний жіночий день

1 травня

День солідарності трудящих

9 травня

День Перемоги

1 червня

День захисту дітей

28 червня

День Конституції

24 серпня

День Незалежності

1 вересня

День знань

6 грудня

День Збройних Сил України

 

Традиційне місце найбільшого гуртування людей

Дні, час

Назва місця

Причина зосередження

Вихідні, святкові дні

Танцювальний майданчик та РБК

Дискотеки та масові заходи

Середа

Госпрозрахунковий ринок

Торгівля

 

Керівники органів місцевого самоврядування (голова, заступник, секретар)

Посада

П І Б

Дата і місце

народження

Освіта, фах

Партій

ність

Телефони

Службовий

Домашній

Селищний голова

Застава Р.М.

10.08.1968

Вища, інженер

Е.Ц.

2-16-88

2-13-55

Секретар ради

Кучмяк Г.А.

с. Князівка

Професійно-технічна

б/п

2-15-46

2-18-20