Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про Програму «Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом»
Проект рішення Про Програму «Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом» Друк
Четвер, 19 січня 2017, 16:47

Високопільська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

сесії селищної ради VІI скликання

від  2016 року                       №

Про Програму «Забезпечення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа соціальним житлом»

З метою соціального захисту і створення у період до 2019 року умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 липня 2016 року № 510 «Про проект обласної програми забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків на період до 2019 року», керуючись статтею 34, пунктом 2     (делеговані повноваження) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія селищної ради

вирішила:

1. Затвердити Програму «Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.

Селищний голова                             Р.М.Застава


 

Затверджено рішенням    сесії Високопільської селищної ради  скликання від       №

ПРОГРАМА
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа соціальним житлом  на період до 2019 року

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Високопільська селищна рада

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Високопільської селищної ради

3.

Відповідальні виконавці

Програми

Виконавчий комітет Високопільської селищної ради

4.

Учасники Програми

 

Високопільська селищна рада, відділ освіти районної державної адміністрації, Високопільський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5.

Термін реалізації

Програми

2017 – 2019 роки

6.

 

 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, бюджет селищної ради

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

 

з  районного бюджету

9.5

з  бюджету селищної ради

 

580 тис. грн..

8.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет, бюджет   селищної ради

 

1.Загальна частина

Згідно із Законом «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», у разі відсутності права на житло у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування у позачерговому порядку протягом місяця після завершення перебування таких дітей у відповідних закладах, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, або  завершення терміну піклування над такими дітьми  повинні забезпечити дітей вказаної категорії, а також осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом.

Станом на  01.01.2017р. на обліку у службі у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 61 дитина - сирота та діти, позбавлені батьківського піклування з території  Високопільської селищної ради, яким у 2016-2019 роках виповниться 16 і 18 років. З них 2 особи мають житло  на праві користування, що становить (3,3 %)  59 (96,7 %) дітей не мають житла.

За останні 3 роки зазначене житло отримала лише одна особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На даний час на квартирному обліку перебуває 6 дітей, що складає 3,66 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають права на житло.

Для розв’язання  зазначених  проблем розроблено  цю  Програму.

2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є формування взаємопов'язаних завдань і заходів, реалізація яких забезпечить створення житлового фонду соціального призначення  для захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання житла.

Для реалізації Програми необхідно визначити реальну потребу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у  забезпеченні соціальним житлом, сформувати житловий фонд соціального призначення за рахунок вільного житлового фонду на території  селищної ради.

У зв’язку з цим основними завданнями Програми є:

удосконалення обліку забезпечених житлом, а також обліку дітей вказаної категорії, осіб з їх числа стосовно забезпечення житлом, обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують забезпечення соціальним житлом;

організація постановки на соціальний квартирний облік та квартирний облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

вжиття заходів зі збереження, впорядкування, недопущення втрати наявного житла, закріпленого за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа;

здійснення моніторингу виконання Програми.

Заходи щодо виконання Програми зазначені в додатку.

3. Фінансове забезпечення Програми

Реалізація Програми передбачається за рахунок коштів  селищного та районного бюджетів, згідно додатку,  у межах їх фінансових можливостей, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2017-2019 року в три етапи

5. Очікувані результати від виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити координацію роботи служби у справах дітей районної державної адміністрації із Високопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом освіти районної державної адміністрації, виконкомом  селищної ради щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на житло;

створити житловий фонд соціального призначення;

забезпечити соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які не мають закріпленого за ними житла;

об’єднати  зусилля  держави та суспільства у створенні житлового фонду для категорій населення, які мають на це право;

підвищити рівень захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які відповідно до чинного законодавства потребують соціального захисту, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла із житлового фонду соціального призначення.

 

Селищний голова                                                Р.М.Застава

 

Додаток до Програми «Забезпечення дітей-сиріт

та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

соціальним житлом на період до 2019 року

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання  Програми забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків період до 2019 року

 

№ з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Фінансування по рокам  (тис. грн) місцевий бюджет

Інші джерела фінансу вання

Кількісні та якісні показники

2017 рік

2018 рік

2019 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Визначення потреби громади у соціальному житлі та забезпечення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що потребують таке житло

1.

Визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в отриманні соціального житла та створенні соціального квартирного обліку

1.1. Здійснювати моніторинг та аналіз наявності житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою визначення потреби у наданні їм соціального житла

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку до 10 січня

та 10 липня

 

 

 

 

Аналіз потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа для подальшої індивідуальної роботи

1.2. Формувати списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким протягом 2016 - 2019 років виповниться 16 років і які не забезпечені житлом, з метою постановки їх на соціальний квартирний облік

Виконком Високопільської селищної ради

Щокварта

лу до

05 числа місяця, наступно

го за звітним періодом

 

 

 

 

Прогноз потреби у житлі для розрахунку видатків на  наступний бюджетний рік

 

1.3. Визначити можливості передачі у власність житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, в яких є  право користування таким житлом

 

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку до 10 січня

та 10 липня

 

 

 

 

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постійним житлом

Профілактика втрати житла

2.

Упорядкування та збереження  існуючого житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

2.1. Вживати відповідних заходів щодо визнання права на житло дітей з сімей, де батьки позбавлені батьківських прав, у випадках їх фактичного там проживання, коли це право не закріплено юридично

 

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

2.2. Забезпечити облік житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке потребує відновлення, погашення заборгованості  з комунальних послуг

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Формування бази даних житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яке потребує відновлення, погашення заборгованості з комунальних послуг

2.3. Проводити ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, вирішувати питання щодо погашення заборгованості з комунальних послуг

ВиконкомВисокопільської селищної ради

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Проведення ремонтних робіт погашення заборгованості з комунальних послуг

2.4 Сприяти передачі у власність дітей житла, що перебуває на балансі селищної ради у разі, якщо дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, є єдиним правонаступником

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку

до 10 січня

 

 

 

 

 

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа постійним житлом

2.5. Забезпечити переоформлення спадщини на житло та майно на ім’я дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

 

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку

до 10 січня

 

 

 

 

 

Кількість переоформленої спадщини на житло та майно

2.6. Забезпечити призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на час здійснення права на спадкування, у випадках, коли така дитина є спадкоємцем нерухомого майна

 

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку

до 10 січня

 

 

 

 

 

Кількість укладених договорів на встановлення опіки над житлом та майном

2.7. Активізувати роботу із запобігання незаконному відчуженню майна, в тому числі житлової площі, що на праві власності користування належить дітям

 

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Кількість прийнятих рішень щодо запобігання незаконному відчуженню майна, в тому числі житлової площі, що на праві власності/

користування належить дітям

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

3.

Створення житлового фонду соціального призначення згідно з Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», у тому числі за рахунок придбання житла на вторинному ринку

3.1. Провести інвентаризацію наявного вільного житлового фонду та надати йому статус житлового фонду соціального призначення

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Створення бази даних наявного вільного житла

3.2. Здійснити інвентаризацію безхазяйних нежилих будівель з метою їх збереження та подальшого переобладнання і використання як соціального житла

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Визначення кількості безхазяйних приміщень, забезпечення їх збереження, недопущення втрати житла

 

3.3. Забезпечити виділення житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, які є братами та сестрами, за договором найму

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку

до 10 липня

та 10 січня

 

 

 

 

Кількість осіб, забезпечених тимчасовим житлом

4.

Забезпечення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом

4.1. Передбачити, виділення коштів з селищного бюджету на забезпечення переоформлення спадщини на житло та майно на ім’я дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування та  придбання  житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Виконком Високопільської селищної ради

Щороку до 10 січня

130

200

250

 

Кількість наданих соціальних квартир

 

Всього за Програмою

 

 

 

130

200

250

 

 

ПАСПОРТ

Програми  «Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом»

1. Назва: Програма «Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом»

2. Підстава для розроблення:  Закон України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 липня 2016 року № 510 «Про проект обласної програми забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків на період до 2019 року»,Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України  „Про місцеве самоврядування в Україні”.

3. Регіональний замовник Програми: Високопільська селищна рада.

4. Відповідальні за виконання: Виконавчий комітет Високопільської селищної ради.

5. Мета: Метою Програми є формування взаємопов'язаних завдань і заходів, реалізація яких забезпечить створення житлового фонду соціального призначення  для захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання житла.

Для реалізації Програми необхідно визначити реальну потребу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у  забезпеченні соціальним житлом, сформувати житловий фонд соціального призначення за рахунок вільного житлового фонду на території  селищної ради.

У зв’язку з цим основними завданнями Програми є:

удосконалення обліку забезпечених житлом, а також обліку дітей вказаної категорії, осіб з їх числа стосовно забезпечення житлом, обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують забезпечення соціальним житлом;

організація постановки на соціальний квартирний облік та квартирний облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

вжиття заходів зі збереження, впорядкування, недопущення втрати наявного житла, закріпленого за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа;

здійснення моніторингу виконання Програми.

6. Початок:  2017 рік, закінчення: грудень 2019 року.

7. Етапи виконання: Програма виконується в  три етапи.

створення житлового фонду соціального призначення  для захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання житла.

 

Джерела

фінансування

Обсяги фінансування, усього

За роками виконання, тис. грн

2017

2018

2019

селищний

бюджет

580

130

 

200

 

250

 

Усього

580

130

 

200

 

250

 

 

 

9. Очікувані кінцеві результати виконання цільової Програми:

 

Напрями показників Програми

Найменування показників виконання Програми

Одиниця виміру

Значення показників

Усього

В тому числі за роками

2017

2018

2019

Соціальні

Створення житлового фонду соціального призначення  для захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання житла.

 

 

Відсотки

 

100

22

35

43

10. Координація та контроль за виконанням: координацію за виконанням заходів Програми здійснює виконком селищної ради.

 

Селищний голова               Р.М. Застава

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1377118
CьогодніCьогодні84
ВчораВчора887
На цьому тижніНа цьому тижні3206
У цьому місяціУ цьому місяці10660
З початкуЗ початку1377118

Besthosting