Skip to content
Додому Оголошення Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків
Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків Друк
Середа, 06 вересня 2017, 13:17

Оголошення
про проведення конкурсу з призначення
управителя багатоквартирних будинків

Виконавчий комітет Високопілської селищної ради, з метою реалізації Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» відносно житлових будинків, співвласниками яких станом на 01.07.2016 року не створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не обрано управителя, відповідно до пункт 5 статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», статей 13, 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», розділів 2, 3 Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60, керуючись підпунктом 1 пункту «а» та підпунктом 1 пункту «б» статті 30, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення виконавчого комітету Високопільської селищної ради від 28.10.2016 року № 94 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків в смт. Високопілля», оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків в смт. Високопілля, Високопільського району, Херсонської області (далі Конкурс).

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Високопільської селищної ради, адреса: 74000, вул. Визволителів, 112, смт. Високопілля, Високопільський район, Херсонська область, Україна, тел. 2-16-88, еmail: vysrada@gmail.com.

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Вітвіцький Олександр Вікторович – заступник голови Високопільської селищної ради, т.р. 2-16-88

Болбас Олександр Олександрович – спеціаліст з питань ЖКГ  т.р. 2-14-03

 

3.  Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 

1

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

50 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

15 балів

3

Фінансова спроможність учасника конкурсу

10 балів

4

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

15 балів

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

10 балів

Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем - 70 балів.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

4.1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, у якій зазначають:

- фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- юридичні особи –  повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.

4.2. Кількість учасників конкурсу не обмежується.

4.3. Перелік документів:

- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

- баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період;

- довідка з органів статистики про реєстрацію;

- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;

- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління  нерухомим  майном за винагороду або на основі контракту;

- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист, підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

-              копія балансового звіту за останній звітний період;

-              довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по   обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

- копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Документи подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003)передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

4.4. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо. У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

4.5. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

4.6. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

4.7. Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

4.8. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

4.9. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни  (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

4.10. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією  в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня  з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

5.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

5.2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: Херсонська область, Високопільський район,  смт. Високопілля,вул. Визволителів, 112.

5.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:  до 16.00. год. за Київським часом до 09.10.2017 р. (Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.)

5.4 Плата за участь у цьому конкурсі не стягується.

 

6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

6.1. Місце: 74000, Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля,  вул. Визволителів, 112, кабінет селищного голови;

6.2. Дата: 10.10.2017р.

6.3. Час: 11:00 год. за Київським часом.

 

Технічна характеристика кожного об'єкта конкурсу за показниками

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Високопільської селищної ради, індекс 74000, вулиця Визволителів, 112, смт. Високопілля, Високопільського району, Херсонської області, Україна.

 

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Вітвіцький Олександр Вікторович – заступник голови Високопільської селищної ради, т.р. 2-16-88

Болбас Олександр Олександрович – спеціаліст з питань ЖКГ, т.р. 2-14-03

3. Перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком.

Відповідно до ч.3 ст.11 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016р. № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку».

На конкурс пропонуються послуги з управління окремим будинком або групою будинків відповідно до переліку об’єктів конкурсу, послуги з проведення робіт, послуги з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій                        (управління багатоквартирним будинком).

1.      Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:

1.1.           Прибирання прибудинкової території;

1.2.           Прибирання сходових кліток;

1.3.           Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

1.4.           Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем:

-         холодного водопостачання;

-         водовідведення;

-         зливової каналізації;

1.5.           Дератизація;

1.6.           Дезінсекція;

1.7.           Обслуговування димових та вентиляційних каналів;

1.8.           Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньо будинкових інженерних систем (у разі їх наявності);

1.9.           Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

2.      Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

2.1.           Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій у встановленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2.2.           Поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньо будинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

3.      Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

3.1.           Освітлення місць загального користування і підвалів;

4.      Винагорода управителю.

 

4. Вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила:

 

Дотримання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій», постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2011                    № 529 «Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009 № 13, та інших законодавчих актів стосовно утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Періодичність надання послуг:

№ з/п

Найменування складових послуги з управління багатоквартирним будинком

Періодичність надання послуг

Строки надання послуг

1.Утримання спільного майна багатоквартирного будинку  та прибудинкової  території

1)

Прибирання прибудинкової території

2 рази на тиждень

протягом року

2)

Прибирання сходових кліток

2 рази на тиждень, з них: 1 раз – сухе,1 раз – вологе

протягом року

3)

Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі

2 рази на рік

березень, листопад

4)

 

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, зливової каналізації

1 раз на 6 місяців

протягом року

5)

Дератизація

2 рази на рік

березень, жовтень

6)

Дезінсекція

2 рази на місяць

з травня по вересень

7)

Обслуговування димових та вентиляційних каналів

димових каналів -2 рази на рік;вентиляційних каналів – 1 раз на рік

протягом року

8)

Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньо будинкових інженерних систем (у разі  їх наявності)

 

1 раз на 6 місяців

 

протягом року

9)

Прибирання  снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами

за необхідності

у зимовий період

2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку

1)

Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків)

а) згідно технічного регламенту 1 раз  рік

 

б) у випадку виникнення аварійної ситуації

до 01 вересня

 

 

негайно

2)

Поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання,  а також інших внутрішньо будинкових інженерних систем (у разі їх наявності)

а) згідно технічного регламенту 1 раз нарік

б) у випадку аварійної ситуації

до 01 вересня

 

негайно

 

5. Перелік об’єктів конкурсу.

 

Перелік об’єктів конкурсу,

які визначені згідно Переліку будинків, в яких не створені об`єднання  співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком

 

№ з/п

Назва вулиці

Номер будинку

1

Вокзальна

30

2

Вокзальна

32

3

Вокзальна

34

4

Вокзальна

36

5

Вокзальна

42-А

6

Гагаріна

1

7

Гагаріна

2

8

Гагаріна

4

9

Гагаріна

5

10

Гагаріна

6

11

Гагаріна

22

12

Кисельова

2

13

Кисельова

2-А

14

Кисельова

3

15

Кисельова

4

16

пр. Шкільний

2

17

Петра Сагайдачного

2-А

18

Банкова

60

 

6. Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу за показниками, що розроблена відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу ІІ Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 150 від 13.06.2016р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» (додаток № 1 до цієї конкурсної документації).

 

7.  Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 

1

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

50 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

15 балів

3

Фінансова спроможність учасника конкурсу

10 балів

4

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

15 балів

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

10 балів

 

Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем - 70 балів.

8. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

8.1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, у якій зазначають:

- фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- юридичні особи –  повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.

8.2. Кількість учасників конкурсу не обмежується.

8.3. Перелік документів:

- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

- баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період;

- довідка з органів статистики про реєстрацію;

- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;

- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління  нерухомим  майном за винагороду або на основі контракту;

- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист, підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

-              копія балансового звіту за останній звітний період;

 

-              довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по   обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

- копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1м²  загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Документи подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003)передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

8.4. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

8.5. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

8.6. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

8.7. Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

8.8. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

8.9. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни  (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

8.10. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією  в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня  з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

9. Порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації:

9.1.Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь та оприлюднити її на своєму офіційному веб-сайті.

9.2.При проведенні зборів учасників конкурсу з метою надання їм роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.

10. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд учасниками конкурсу відбувається сумісно з представниками організатору конкурсу та буде проводитись  з 08.09.2017.р по 09.10.2017р. включно з08.00 до 12.00 год. та з 13.00 до 17.00 год. з понеділка по четвер та у п'ятницю з 08.00 год. до 12.00 год. та з 13.00 до 16.00 год. за Київським часом.

11.Інформація про:

- наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій становить 104712 грн. 13 коп.

- невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: Невиконані зобов’язання відсутні.

12. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

12.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

12.2.Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: Херсонська область, Високопільський район,  смт. Високопілля, вул. Визволителів, 112.

12.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

до 16.00. год. за Київським часом до 09.10.2017р. (Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.)

13. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

13.1. Місце: 74000, Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля,          вул. Визволителів, 112, кабінет селищного голови;

13.2. Дата: 10.10.2017 р.

13.3. Час: 11.00. год. за Київським часом.

 

заступник селищного голови                                  О.В. Вітвіцький

 

 

 

 

 

 

 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

Погода

 

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Валюта

Офіційні сайти

 

Статистика

1347225
CьогодніCьогодні317
ВчораВчора1175
На цьому тижніНа цьому тижні317
У цьому місяціУ цьому місяці9632
З початкуЗ початку1347225

Besthosting