Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про затвердження Порядку встановлення та демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Високопільської селищної ради
Проект рішення Про затвердження Порядку встановлення та демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Високопільської селищної ради Друк
Середа, 12 серпня 2020, 05:12

 

ВИСОКОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОАТУУ 6521855100

РІШЕННЯ

_____   СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ______  СКЛИКАННЯ

_________________№________

Про затвердження  Порядку встановлення

та демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних

та інформаційних дощок

на території  Високопільської селищної ради

 

Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року №1181 «Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів», наказу Державного  комітету України  з будівництва та архітектури та Міністерства культури і мистецтв України  від 30 листопада 204 року №231/806 «Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів», з метою дотримання законодавства щодо встановлення пам’ятних знаків місцевого значення та території смт Високопілля та населених пунктів Високопільської  селищної ради,  сесія  Високопільської  селищної ради

В и р і ш и л а:

1.Затвердити Порядок встановлення та демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території  Високопільської селищної ради ( далі-Порядок), що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.

 

Селищний  голова                                           Руслан ЗАСТАВА

 

Додаток
до рішення сесії

Високопільської селищної ради

від       липня  2020 року №

 

 

Порядок встановлення та демонтажу пам'ятних знаків,

меморіальних та інформаційних дощок на території Високопільської селищної ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок встановлення та демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території  Високопільської селищної ради  (далі - Порядок) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про культуру», з метою увічнення пам'яті видатних осіб сіл, селищ громади, України та світу і вшанування визначних історичних подій, що відбулися в Україні, на території населених пунктів громади,, підвищення туристичної привабливості, формування та збереження історико-культурного середовища, інформування гостей та мешканців про історію  населених пунктів громади.

1.2. Цей Порядок визначає:

-критерії, що є підставами для ухвалення рішень про відзначення визначних подій, а також увічнення пам’яті осіб,досягнення і внесок який у сфері їх діяльності принесли довготривалу користь громаді,державі,у вигляді  встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок;

-порядок розгляду клопотань та ухвалення рішень щодо встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок;

-правила встановлення і збереження меморіальних та інформаційних дощок ;

- порядок обліку пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок та відповідальність за їх стан;

- порядок демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок.

1.3. Пам'ятний знак - архітектурно-скульптурний твір малої форми у вигляді стели, обеліску, колони, пам'ятного каменю, монументально-декоративної або паркової скульптури, що встановлюються на території населених пунктів громади, з метою вшанування визначних подій в історії  громади та пам'яті діячів місцевого, всеукраїнського та світового значення.

Меморіальна дошка - архітектурно-скульптурний твір малої форми у вигляді плити, встановлений на фасаді будівлі, історико-культурних об'єктах чи пам'ятних місцях із лаконічним текстом-написом, що відображає суть події або заслуги особи, на честь якої встановлюється.

Інформаційна дошка - дошка, що встановлюється на фасаді будівлі, пам'ятці архітектури, історії чи культури, на якій міститься інформація про цей об'єкт культурної спадщини, про особу чи подію, на честь якої найменовано площу, провулок або вулицю.

У композицію меморіальної дошки може бути включене скульптурне портретне зображення та елементи тематичного декору.

Пам'ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки виготовляються з довговічних матеріалів: природного каменю (мармуру, граніту тощо) чи металевого сплаву (бронзи, чавуну, алюмінію) за погодженим художньо-архітектурним проектом, визначеним цим Порядком.

 

II. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОЩОК

2.1. Підставою для прийняття рішення про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних чи інформаційних дощок є:

- значущість події в історії громади ;

- наявність офіційно визнаних досягнень особи в державній, громадській, політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві, культурі та спорті;

- підтвердження історико-архівними і нагородними документами заслуг особи - перед громадою, Україною та світом у певній сфері;

- підтвердження перебування  в громаді  видатних осіб всеукраїнського чи світового масштабу;

- довготривале постійне проживання і робота  на території громади; - наявність архівних матеріалів або наукових досліджень, що вказують на зв’язок між видатною історичною подією, життєдіяльністю видатної особи та адресою встановлення пам’ятного знака, меморіальної або інформаційної дошки.

ІІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАНЬ ТА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОЩОК

3.1. Клопотання щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок розглядає Комісія з розгляду питань встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Високопільської громади  (далі - Комісія).

3.2. До складу Комісії входять за посадою секретар селищної ради, заступник селищного голови з виконавчої роботи,  районний архітектор, головний спеціаліст  з культури та зв’язків  з громадськістю, начальник відділу соціальної інфраструктури, голови  депутатських комісій селищної ради (за згодою).

До складу комісії можуть входити інші особи відповідно до рішення виконавчого комітету Високопільської селищної ради. Очолює комісію заступник  селищного голови з виконавчої роботи Голова комісії має заступника. До складу комісії входить також секретар.

3.3. Кількісний і персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету  Високопільської селищної ради. Робота у Комісії здійснюється на громадських засадах. На засіданнях Комісії можуть бути присутні представники громадськості, засобів масової інформації, депутати  селищної ради, фахівці.

3.4. Засідання Комісії проводяться по мірі надходження заяв. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів комісії. Засідання Комісії протоколюється. Голова Комісії керує роботою Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови Комісії, його повноваження здійснює заступник.

3.5. Право подачі клопотання щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок належить підприємствам, установам, організаціям, закладам, місцевим осередкам політичних партій, творчим спілкам, громадським об'єднанням і трудовим колективам. Клопотання родичів та інших фізичних осіб Комісією не розглядаються.

3.6. Клопотання про встановлення пам’ятного знака, меморіальної та інформаційної дошки подається на ім’я селищного  голови. У клопотанні необхідно обґрунтувати доцільність встановлення пам’ятного знака, меморіальної чи інформаційної дошки, запропонувати місце розташування, зазначити за рахунок чиїх коштів буде здійснюватися фінансування виготовлення і встановлення знака чи дошки.

3.7. Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії:

- клопотання; - протокол загальних зборів трудового колективу (при його наявності);

- історична або біографічна довідка;

- копії архівних, нагородних документів, що підтверджують достовірність і значущість події або заслуги особи, пам’ять про яку увічнюється;

- ескізний проект пам’ятного знака, меморіальної дошки (текстова або з барельєфом) і тексту напису інформаційної дошки, узгоджений відділом житлово-комунального господарства, комунальної власності та містобудування та відділом  соціальної інфраструктури;

- ескіз розміщення пам’ятного знака, меморіальної чи інформаційної дошки, розмір, матеріал та шрифт;

- довідка Центру надання адміністративних послуг, в якій визначається період проживання особи, на честь якої встановлюється пам’ятний знак, меморіальна чи інформаційна дошка або копії архівних документів, що підтверджують достовірність перебування на території громади  видатної особи всеукраїнського чи світового масштабу;

- письмове зобов'язання організації, яка порушує клопотання про фінансування робіт по художньо-архітектурному проектуванню, виготовленню, встановленню і технічному забезпеченню урочистого відкриття пам’ятного знака, меморіальної чи інформаційної дошки;

- погодження органу охорони культурної спадщини на території Херсонської області, якщо будівля є пам’яткою або об’єктом культурної спадщини;

- лист-згода власника (балансоутримувача) будівлі, якщо вона не є об’єктом комунальної власності громади;

- згода членів сім’ї особи, пам’ять про яку увічнюється, якщо є можливість отримання такої згоди.

3.8. За результатами розгляду клопотань Комісія може прийняти такі рішення:

- підтримати клопотання і рекомендувати виконавчому комітету  Високопільської селищної  ради прийняти рішення про надання дозволу на встановлення пам’ятного знака, меморіальної та інформаційної дошки;

- перенести розгляд клопотання на термін, визначений Комісією, у зв'язку з необхідністю отримання додаткових відомостей і документів або з інших причин, встановлених Комісією;

- рекомендувати організації, яка подала клопотання, вшанувати пам'ять про подію або особу в іншій формі (у формі скульптурного портрета, бюста, тематичної композиції в інтер'єрі будівлі або на закритій території); - мотивовано відхилити клопотання.

3.9. Рішення приймається більшістю голосів членів Комісії, які присутні на засіданні, відкритим голосуванням і відображається в протоколі, який підписується головою та секретарем Комісії.

3.10. Після підписання протоколу засідання головою та секретарем Комісії письмові повідомлення про рішення Комісії направляються організаціям, які подали клопотання.

3.11. Після ухвалення рішення Комісією відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування готує та вносить проект рішення виконавчого комітету Високопільської  селищної ради про надання дозволу на встановлення та передачу у власність територіальної громади (якщо будівля або земельна ділянка у комунальній власності) пам’ятного знака, меморіальної та інформаційної дошки на розгляд чергового засідання виконавчого комітету Високопільської селищної ради

3.12. Комісія має право також ініціювати та рекомендувати встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок із увічнення пам’яті видатних осіб і вшанування визначних історичних подій, що відбулися в громаді, за рахунок коштів міського бюджету в рамках відповідних цільових програм.

3.13.На підставі пропозицій Комісії виконавчий комітет  Високопільської селищної ради приймає остаточне рішення про надання дозволу на встановлення пам’ятного знака, меморіальної чи інформаційної дошки.

3.14.Після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Високопільської селищної ради ініціатор зобов’язаний виконати наступні вимоги:

-визначити та узгодити з відділом житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування безпосереднє місце встановлення пам’ятного знака, меморіальної чи інформаційної дошки, а у випадку розміщення дошки на пам’ятці культурної спадщини - додатково з органом охорони культурної спадщини;

- у разі потреби здійснити заходи з приведення у належний стан фасаду будівлі, прилеглої території, де має бути встановлено пам’ятний знак, меморіальну або інформаційну дошку;

- здійснити заходи щодо передачі пам’ятного знака, меморіальної або інформаційної дошки до комунальної власності - в разі якщо дошку встановлено на будівлі або земельній ділянці, що належить до комунальної власності громади, або передати на баланс власника балансоутримувача будівлі, якщо будівля або земельна ділянка не є об’єктом комунальної власності.

3.15. Комісія також може прийняти рекомендації щодо збереження або демонтажу самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок згідно зі встановленою процедурою. В разі позитивного рішення Комісії про збереження пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування готує відповідний проект рішення виконавчого комітету  Високопільської селищної  ради про дозвіл на збереження пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок.

В разі негативного рішення Комісії - про демонтаж самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок.

 

IV. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОЩОК

 

4.1. Пам’ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки встановлюються не раніше ніж через 1 рік після історичної події або смерті особи, пам’ять про яку увічнюється. Обмеження щодо термінів встановлення не поширюються на осіб, удостоєних звання «Герой України», «Почесний громадянин селища».

4.2. В межах  населеного пункту  може бути встановлено тільки один пам’ятний знак, меморіальна чи інформаційна дошка - за місцем роботи або проживання особи, або на місці, пов’язаному з відповідною історичною подією

. 4.3. Якщо пам'ять особи вже вшановано в інших формах (присвоєно ім’я особи установі, названо на його честь вулицю, сквер, встановлено пам’ятник, бюст), пам’ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки не встановлюються, за винятком історичних подій.

4.4. Розмір меморіальних і охоронних дощок визначається обсягом інформації, що на них розміщується, наявністю портретного зображення, декоративних елементів і повинен бути сумірний будівлі або споруді, на якій встановлюється, але не більше 50 х 100 см.

 

V. ПОРЯДОК ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОЩОК

5.1. Після встановлення пам’ятний знак, меморіальна та інформаційна дошка є невід'ємним художньо-архітектурним елементом будівлі, території.

5.2. Організації, на балансі яких знаходяться пам’ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки, забезпечують їх збереження в належному естетичному вигляді за рахунок власних коштів.

5.3. Реставрація або відновлення пам’ятного знака, меморіальної чи інформаційної дошки здійснюється балансоутримувачем за погодженням з  відділом житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування .

5.4. Контроль за збереженням пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок здійснюють балансоутримувачі відповідних об’єктів та

відділом житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування.

 

VI. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОЩОК

6.1. Облік та інвентаризацію пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок здійснює  відділом житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування  шляхом формування реєстру пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок (далі -Реєстр).

6.2. Всі пам’ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки, встановлені на території  Високопільської селищної ради, в тому числі встановлені на будівлях, які не належать до комунальної власності, мають бути внесені до Реєстру

6.3. Реєстр має містити:

- копію рішення про надання дозволу на встановлення пам’ятного знака, меморіальної чи інформаційної дошки;

- копію затвердженого тексту напису; - копію затвердженого ескізу (проекту);

- фото пам’ятного знака, меморіальної чи інформаційної дошки; - відомості про автора, розміри та матеріал пам’ятного знака, меморіальної чи інформаційної дошки

- відомості про балансоутримувача пам’ятного знака, меморіальної чи інформаційної дошки.

6.4. Копія Реєстру надає відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування.

6.5. Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування проводить інвентаризацію пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок не рідше одного разу на 5 років.

6.6. Пам’ятні знаки, меморіальні дошки потенційно є складовою частиною об’єкту культурної спадщини. Пам’ятні знаки та меморіальні дошки можуть бути визначені також окремо пам’ятками монументального мистецтва (якщо знак чи дошка має високу художню цінність) у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

VII. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОЩОК

 

7.1. Демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок відбувається:

- при відсутності дозволу на встановлення пам’ятного знака, меморіальної та інформаційної дошки;

- при потребі виконання ремонтних та реставраційних робіт будівлі, на якій розташовані меморіальні та інформаційні дошки, на період проведення вказаних робіт;

- при знесенні будинку;

- на виконання вимог чинного законодавства України. При відсутності дозволу на встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування готується акт про виявлення самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок та підтверджуючі фотоматеріали для розгляду на засіданні Комісії, а в подальшому на засіданні виконавчого комітету  Високопільської селищної ради. Відділом житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування вживаються всі необхідні заходи для виявлення осіб, які без відповідного дозволу встановили пам’ятний знак, меморіальну чи інформаційну дошку. При ремонті та реконструкції будівлі організація-балансоутримувач здійснює демонтаж, забезпечує збереження меморіальних чи інформаційних дощок і після закінчення робіт розміщує їх на колишнє місце за рахунок власних засобів. При знесенні будівлі організація-балансоутримувач здійснює демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних чи інформаційних дощок за рахунок власних засобів і передає пам’ятні знаки по акту на зберігання до  комунального підприємства «Високопільський комунсервіс», меморіальні чи інформаційні дошки у фонд комунального закладу «Високопільський краєзнавчий музей», або при узгодженні із забудовником, можуть бути вмонтовані у стіну новобудови, яку зведено на місці знесеного будинку.

На виконання вимог чинного законодавства відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування  здійснює демонтаж та забезпечує передачу по акту на зберігання пам’ятних знаків до комунального підприємства «Високопільський комунсервіс», меморіальних чи інформаційних дощок до комунального закладу «Високопільський краєзнавчий музей».

7.2. У разі демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок організацією-балансоутримувачем ініціатор письмово повідомляє відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування  про демонтаж, його причину, зазначаються відповідальні виконавці, строки та місце зберігання пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на період проведення робіт.

. 7.3. Демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок здійснюється шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом  Високопільської селищної  ради. Проект рішення виконавчого комітету  Високопільської селищної  ради про демонтаж готує відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування.

. 7.4. У випадку прийняття виконавчим комітетом Високопільської селищної  ради рішення про демонтаж самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок, особи, які без відповідного дозволу їх встановили повинні провести демонтаж в термін, визначений рішенням виконавчого комітету міської ради.

7.5. Про демонтаж пам’ятного знака, меморіальної або інформаційної дошки складається акт, який підписують балансоутримувач, уповноважені представники відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування.

7.6. Демонтаж або перенесення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок з метою розміщення інформаційно-рекламних об’єктів, не допускається.

7.7. У разі самовільного демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок, які стоять на обліку, відділ  житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування готує звернення до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів, яке підписується селищним головою.

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, комунальної власності,

архітектури та містобудування                                             Анатолій ЛЯШЕНКО

 

 

 

 

 

 


Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2973852
CьогодніCьогодні1619
ВчораВчора2452
На цьому тижніНа цьому тижні1619
У цьому місяціУ цьому місяці39712
З початкуЗ початку2973852

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші