Skip to content
Додому / НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ / Програми / Програма Діти Високопільщини
Програма Діти Високопільщини Друк
Субота, 21 травня 2011, 21:38

Додаток до рішення виконкому №56 від 27.04.2011 року

ПРОГРАМА «Діти Високопільщини» на 2011 – 2016 роки
(проект)

I. Загальні характеристика

Програма розроблена відповідно Закону України від 05 березня 2009 року №1065-VІ «Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», рішення Високопільської селищної ради від 11 лютого 2011 року №62 «Про районну програму «Діти Високопільщини» на період до 2016 року».

Учасниками програми є Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділ освіти, РВ УМВС України в Херсонській області, Високопільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконком селищної ради.

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого  для дітей середовища з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та морального здоров’я дітей в Україні.

Підсумковим документом Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей», підписаний Кабінетом Міністрів України 10 травня 2002 року визначено чотири пріоритетні напрями діяльності: пропагування здорового способу життя; забезпечення можливості здобувати високоякісну освіту; захист дітей від жорсткого поводження, насильства та експлуатації; боротьба з ВІЛ/Снідом.

Проблеми у суспільстві негативно впливають на дитяче середовище. Покинуті батьками діти або діти, що самі покинули сім’ю, в якій не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, систематично вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини, часто стають жертвами сексуальних злочинів, залучаються дорослими до протиправної діяльності. Життя і здоров’я таких дітей постійно перебуває під загрозою.

В селищній раді на обліку перебуває _____ дітей, позбавлених батьківського спілкування, 22 сім’ї,  в яких виховується ___ дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

III. Мета програми

Метою Програми  є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей відповідно до вимог конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей».

Об’єднати в одну систему зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ і закладів щодо захисту прав дітей, зменшення проблеми дитячої бездоглядності і безпритульності, профілактика правопорушень серед неповнолітніх, сприяння всебічного розвитку і виховання дітей, забезпечення дітей соціально – незахищених категорій житлом, ведення єдиного банку даних дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, що бажають взяти їх на виховання (потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів, усиновлювачів).

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми передбачається за рахунок коштів селищного бюджету, районного та державного бюджетів.

V. Завдання Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є:

 • охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей;
 • забезпечення прав на освіту;
 • культурний і духовний розвиток дитини;
 • захист прав дітей різних категорій;
 • соціальний захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • захист дітей – інвалідів;
 • запобігання порушень законодавства щодо використання дитячої праці;
 • профілактика торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорсткого поводження з ними;
 • профілактика вчинення правопорушень неповнолітніми, захист прав дітей, які вчинили правопорушення;
 • активізація участі дітей у житті суспільства;
 • налагодження контактів з районними громадськими  організаціями;
 • інформаційно – просвітницька діяльність, співпраця з засобами масової інформації.
 • пропагування національної культури та духовної спадщини, національно – патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та підтримки обдарованих дітей;
 • забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства;
 • активізація діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;
 • забезпечення поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в ЗМІ питань соціально – правового захисту дітей, дотримання положень конвенції ООН про права дитини.

VI. Напрямки діяльності і заходи Програми (додаток)

VII. Система управління та контролю з ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет селищної ради.

Комплексний моніторинг виконання Програми здійснюється два рази на рік.

Очікувані результати виконання Програми

 • запровадження на рівні селищної ради системи захисту дітей та збереження їхнього здоров’я;
 • створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей – інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, для здобуття ними освіти, для їх подальшого працевлаштування;
 • активізацій процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечення їх широкого залучення до фізичної культури і спорту;
 • створення системи надання дітям психологічних, соціально – педагогічних, соціально – медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання;
 • запровадження механізму фінансування потреб дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною»;
 • поширення практики сімейного влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування;
 • захист житлових та майнових прав категорійних дітей;
 • посилення боротьби з торгівлею дітей, здійснювання їх захисту від сексуальної експлуатації, інших форм жорсткого поводження;
 • активізація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;

 

Додаток
до програми«Діти Високопільщини»  на 2011 – 2016 роки

ПЛАН ЗАХОДІВ
Програми «Діти Високопільщини» на 2011 – 2016 роки

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Фінансування

І. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей

1

Створення безпечного сприятливого для розвитку дитини середовища, збереження її здоров’я та життя

Постійно

Виконком

 

2

Забезпечення проведення безкоштовного обов’язкового щорічного медичного огляду всіх дітей

Постійно

Виконком

Бухгалтерія

 

3

Проводити просвітницьку роботу серед населення щодо профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу

Постійно

Бібліотеки

 

ІІ. Захист прав дітей різних категорій

1

Активізувати у навчально – виховних закладах селищної ради проведення для батьків семінарів, тренінгів, що сприяють формуванню сімейних цінностей

1 раз в півріччя

Князівська

школа-сад

 

ІІІ. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

1

Забезпечення ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також  дітей, які залишились без батьківського піклування

Постійно

Виконком

 

ІV. Соціальний захист дітей – сиріт та дітей батьківського піклування

1

Проведення обстеження умов проживання з метою здійснення контролю за умовами утримання, навчання та виховання дітей, над якими встановлена опіка , піклування, та які влаштовані у прийомні сім’ї або у дитячі будинки сімейного типу (придбання пального), усиновлені громадянами України

Постійно

Виконком

 

2

Проводити роз’яснювальну роботу з метою формування у населення культури усиновлення дітей старшого віку, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

Постійно

Виконком, бібліотеки, дошкільні заклади

 

3

Проводити інформаційно – просвітницьку роботу серед населення щодо розвитку сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування, захисту прав, інтересів та свобод дітей:

 • виготовлення поліграфічної продукції (пам’ятки, запрошення)

Постійно

Виконком, бібліотеки, дошкільні заклади

 

4

Оформлення документів про право власності на житло та майно дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і майнових прав дітей, в тому числі земельні части (паї)

Постійно

Селищна рада

 

5

Провести інвентаризацію житлового фонду на території селищної ради згідно із Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12 січня 2006 року №3334-ІV, на житло, яке не має власників і спадкоємців, чи на яке не прийнята спадщина, підготувати документи про визнання їх «відумерлою спадщиною» та звернутись до суду про визнання права власності за селищною радою, на базі якого створити фонд соціально житла

до 01.09.2011 року

Депутатський корпус, виконком

 

6

Придбання житла для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування, які перебувають на обліку, що потребують надання соціального житла

Протягом періоду дії Програми

Селищна рада

 

V. Профілактика торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорсткого поводження з ними

1

Підвищення ефективності профілактичної та роз’яснювальної роботи, що проводиться серед батьків з метою запобігання жорсткому поводженню з дітьми:

 • проводити в навчально – виховних закладах батьківські збори з питань профілактики жорсткого поводження з дітьми;
 • розповсюдження соціальної реклами з питань запобігання насильству та жорсткому поводженню з дітьми;

Постійно

Виконком, бібліотеки, дошкільні заклади

 

VІ. Профілактика вчинення правопорушення неповнолітніми. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

1

Організація  і проведення роботи, спрямованої на виявлення та документування фактів незаконного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів підліткам, а також вживання ними цих речовин

Постійно

Адмінкомісія

Виконком

Селищна рада

 

2

Організація профілактично – роз’яснювальної роботи з дітьми «групи ризику» (як самовільно залишають місце проживання чи навчання, помічені у вживанні алкогольних напоїв, наркотичних та токсичних речовин, схильних до вчинення правопорушень або  злочинів)

Постійно

Виконком

 

 

3

Забезпечення контролю та проведення профілактичних заходів (бесіди, консультації, тренінги) із залученням працівників правоохоронних органів, служби у справах дітей серед неповнолітніх, громадських організацій з питань попередження вчинення правопорушень, злочинів, попередження і запобігання випадкам, коли діти стають жертвами злочинів, потерпають від насильства:

 • перевірка організації право – виховної роботи з учнями в навчально – виховних закладах.

Постійно

Виконком,

керівники навчально – виховних закладів

 

4

Профілактично – роз’яснювальна робота серед функціонально – неспроможних сімей, в першу чергу з числа, де батьки зловживають алкогольними напоями, вживають наркотичні речовини, вчиняють насильство в  сім’ї:

 • профілактичні рейди за місцем проживання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Постійно

Виконком,

Депутати

 

 

 


 


 

Статистика

3168895
CьогодніCьогодні591
ВчораВчора1096
На цьому тижніНа цьому тижні591
У цьому місяціУ цьому місяці19329
З початкуЗ початку3168895

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України