Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень виконкому Складання протоколів про адміністративні правопорушення
Складання протоколів про адміністративні правопорушення Друк
Понеділок, 29 квітня 2013, 05:22

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № ___

від  ___   2013 року

 

Про затвердження переліку посадових осіб, які уповноважені
складати протоколи про  адміністративні правопорушення

 

З метою забезпечення законності, а також покращення санітарного стану селища, використання економічних важелів на керівників підприємств, організацій та громадян, які допустили порушення у сфері адміністративних правовідносин, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Високопільської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

 

 1. Затвердити перелік посадових осіб, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення (додаток №1).
  Доручити уповноваженим посадовим особам складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до „Кодексу України про адміністративні правопорушення”, та направляти на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Високопільської селищної ради.
 2. Привести у відповідність з даним рішенням посадові інструкції осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення.
 3. Затвердити інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток №2).
 4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 25 травня  2011 року №88
 5. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на секретаря виконавчого комітету селищної ради Камінську М.Л.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову.

 

Селищний голова                 Р.М. Застава

 

 

 

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету
№ ____ від _____ 2013 року

ПЕРЕЛІК 
посадових осіб, які уповноважені складати
протоколи про адміністративні правопорушення

 

У відповідності до п.2ч.1 ст.255 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» виконавчий комітет селищної ради уповноважує складати протоколи про адміністративні правопорушення:

 • Високопільський селищний голова.
 • Секретар селищної ради.
 • Секретар виконкому.
 • Спеціаліст І категорії з земельних питань.
 • Директор комунального підприємства „Високопільський комунсервіс”

 

Секретар виконавчого комітету                  М.Л. Камінська

 

 

 

 

Додаток № 2
до рішення виконавчого комітету
№ ____ від _____ 2013 року

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення.

 1. 1. Загальні положення.

1.1.   Ця  Інструкція  розроблена  відповідно  до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення  (далі - КУпАП)   і   встановлює   порядок   оформлення   матеріалів,  які складаються  при  адміністративному  провадженні,  та  порядок  їх обліку.

 1. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

2.1.   При    вчиненні  фізичними,   посадовими     особами  або   суб'єктами підприємницької    діяльності   адміністративного   правопорушення уповноважена  посадова  особа   згідно з ст. 255 КУпАП   складає  протокол  про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1 до інструкції).

2.2.   Усі  реквізити протоколу заповнюються українською  мовою. Не  допускається  закреслення  чи   виправлення   відомостей,   що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол  підписаний  особою,  щодо  якої  він  складений (далі - порушник).

2.3.   Якщо   правопорушення   вчинено   кількома  особами,  то протокол про адміністративне правопорушення складається  на  кожну особу окремо.

2.4.   При  складанні  протоколу обов'язково вказуються частина статті та стаття КУпАП,  згідно  з  якою настає адміністративна відповідальність.

2.5.   При  викладенні обставин правопорушення вказуються місце та час його вчинення,  суть правопорушення,  які саме  протиправні дії  чи  бездіяльність учинив порушник,  та нормативний акт,  який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

2.6.   Якщо є свідки  правопорушення,  до  протоколу  вносяться прізвища, ім'я та по батькові свідків, адреси їх місця проживання, а також ставляться підписи свідків.

2.7.   Уповноважена посадова особа зобов'язана роз'яснити зміст статті  63  Конституції  України    та  ознайомити порушника з його правами і обов'язками,  передбаченими статтею 268 КУпАП  ,  про що робиться відмітка в протоколі.  Про ознайомлення з  вищевказаним  порушник  ставить  в  протоколі  свій підпис,  а  в  разі  відмови  поставити  підпис  - про це робиться відповідний запис у протоколі.

2.8.   Порушник має право дати пояснення і висловити зауваження щодо  змісту  протоколу,  а  також  письмово викласти мотиви своєї відмови  від  підписання  протоколу.  Власноручно  викладені  цією особою  пояснення та зауваження додаються до протоколу,  про що до нього  вноситься  відповідний  запис  із   зазначенням   кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

2.9.   Протокол  підписується  уповноваженою  посадовою особою, порушником і свідками, у випадку їх наявності. У разі  відмови порушника підписати протокол у ньому робиться запис про  це,  який  засвідчується  підписом  особи,  яка  склала протокол, та підписами свідків, у випадку їх наявності. Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо  змісту  протоколу,  а також викласти мотиви відмови від його підпису.

2.10.                   До протоколу долучаються  матеріали  та  документи,  що можуть   свідчити про характер вчиненого правопорушення, обставини, які пом'якшують або обтяжують відповідальність порушника. Кожний документ повинен мати свої  реквізити  (дату,  адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.11.                   Складений протокол,  інші матеріали  та  документи (фотографії),  що підтверджують   факт  вчинення  адміністративного  правопорушення, формуються у справу,  яка оформляється  в  установленому  порядку. Справа  про  адміністративне  правопорушення  разом із супровідним листом   направляються  до адміністративної комісії виконавчого комітету. Уповноважена   посадова   особа зобов'язана   скласти протокол у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається порушнику. У разі відмови порушника дати пояснення і підписати протокол у ньому робиться запис про це. Відмова порушника від підписання протоколу  не  є  підставою  для припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення. У разі відмови порушника отримати протокол, про цей факт робиться запис у протоколі. У цьому випадку до справи про адміністративне правопорушення долучаються обидва екземпляри протоколів.

2.12. У разі відсутності порушника під час складання протоколу: один екземпляр протоколу направляється на розгляд до адміністративної комісії, у цьому випадку до протоколу додається копія „листа - запрошення для ознайомлення з протоколом та його підписання" (додаток 2 до інструкції) та підтвердження про його направлення рекомендованою кореспонденцією (фіскальний чек),  другий екземпляр направляється порушнику рекомендованою поштовою кореспонденцією. При цьому ніякі відмітки щодо відсутності правопорушника в протоколі не робляться.

 1. Облік матеріалів про адміністративні правопорушення.

3.1.   Протокол  не пізніше наступного дня після його складання реєструється Уповноваженою посадовою особою в  Журналі  реєстрації протоколів   про   адміністративні   правопорушення  (додаток  3 до інструкції), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою селищної ради та підписом секретаря адміністративної комісії.

3.2.   Бланк протоколу має серію і номер ( та видається уповноваженій особі під розпис у двох екземплярах).

3.3.   Облік  видачі  бланків  протоколів  ведеться  в  Журналі обліку   видачі    бланків    протоколів    про    адміністративні правопорушення (додаток 4 до інструкції).

3.4.   Журнали    обліку    видачі   бланків   протоколів   про адміністративні правопорушення та  Журнали  реєстрації  протоколів про  адміністративні  правопорушення зберігаються протягом строку, установленого законодавством України.

 

Секретар

виконавчого комітету                       М.Л. Камінська

 

 

 

 

 

Додаток № 1
до інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення

 

 

ПРОТОКОЛ

про адміністравне правопорушення

серія ХН  №_____________

Про порушення _________________________________________________________________________________________ ( найменування законодавчого акту, нормативного документу )

" ____" _______ 2013 р. смт. Високопілля

 

Мною _________________________________________________________________________________________________ ( посада, ПІБ особи, що склала протокол )

Складено даний протокол про те, що _______________________________________________________________________

( ПІБ правопорушника, місце, час вчиненя та суть

_______________________________________________________________________________________________________

адміністративного правопорушення, за ст. КУпАП )

______________________________________________________________________________________

 

Факт правопорушеня підтверджують свідки:

1. ______________________________________________ мешкає, тел. _____________підпис _______

2. ______________________________________________ мешкає, тел. _____________ підпис _______

 

Підпис особи, що склала протокол      ______________________

 

Дані правопорушника

1. ______________________________________________________ ( ПІБ )

2. ____________________________________________ ( рік народження)

3. _______________________________________________________________________________________ ( місце роботи )

4. Паспортні дані та місце прописки _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

5. Місце постйного проживання __________________________________________________________

6. Про чергове засідання адмінкомісії Високопільської селищної ради за адресою смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 112 (ІІІ поверх)

_____________________________________ ( ознайомлений )

( підпис правопорушника або свідків )

 

Пояснення правопорушника: _______________________________________________________________________________________________________

( інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушення заподіяно матеріальну

_______________________________________________________________________________________________________

шкоду, про це також зазначається в протоколі ) (підпис правопорушника або свідка в разі відмови )

_______________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________

( відмітка про відмову правопорушника від підпису ).

 

_____________________________________________________

( підпис особи, що склала протокол )

 

Ст. 268     Особа,  яка притягається до адміністративної відповідальності має  право:  знайомитися  з  матеріалами справи, давати пояснення, подавати   докази,   заявляти   клопотання;  при  розгляді  справи користуватися  юридичною  допомогою  адвоката,  іншого  фахівця  у галузі  права,  який  за  законом  має  право  на надання правової допомоги  особисто  чи  за  дорученням  юридичної особи, виступати рідною  мовою  і  користуватися  послугами  перекладача,  якщо  не володіє  мовою,  якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.  Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності    особи,   яка   притягається   до   адміністративної відповідальності.  Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто   лише  у  випадках,  коли  є  дані  про  своєчасне  її сповіщення  про  місце  і  час  розгляду  справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

З правами ознайомлено: _______________________________________________

( підпис правопорушника або свідків в разі відмови )

 

Копію протоколу отримав                                      "__" _____________2013

__________________________________

( підпис правопорушника ).

 

Додаток № 2

до інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

 

Лист - запрошення

для ознайомлення з протоколом та його підписання

 

Шановний(на)  __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові громадянина)

Вам необхідно з'явитися  ________________________________________________________________

(адреса організації, дата)

______________________________________________________________________________________

 

для ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення та його підписання, за правопорушення:

_____________________________________________________________________________________

(нормативний акт)

_____________________________________________________________________________________,

 

за яке настає відповідальність  по ч. __________ ст.__________КУпАП.

 

___________________________              ____________________     ___________________________

(посада особи, що склала протокол)                                   (підпис)                            (П.І.Б. особи, яка склала  протокол)

 

 

 

Додаток № 3

до інструкції з оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

ЖУРНАЛ

реєстрації протоколів про адміністративні

правопорушення

 

№ п/п

Дата реєстрації протокола

номер, серія, та дата складання протоколу

ПІБ, щодо осби якої складено протокол

Посада, ПІБ, осби, що склала протокол та її підпис

Дата розгляду протоколу

Прийняте рішення

Відмітка та дата виконання рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Додаток № 4

до інструкції з оформлення

матеріалів про адміністративні

правопорушення

ЖУРНАЛ

обліку видачі бланків протоколів

про адміністративні правопорушення

№ з/п

Дата видачі бланків

протоколів

Номер та серія протоколів, що видаються

Кількість виданих бланків

протоколів ( словами )

ПІБ отримувача

Підрис отримувача

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2473228
CьогодніCьогодні675
ВчораВчора2696
На цьому тижніНа цьому тижні5712
У цьому місяціУ цьому місяці47291
З початкуЗ початку2473228

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші