Проект рішення Про затвердження Положення про надання платних послуг КЗ «Високопільський ЦКД» Високопільської селищної ради та встановлення тарифів на платні послуги Друк
Субота, 23 червня 2018, 13:32

Високопільська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

__сесії селищної ради VІI скликання

від  _____________                        № ____

Про затвердження Положення про надання
платних послуг КЗ «Високопільський ЦКД»
Високопільської селищної ради та встановлення тарифів
на платні послуги

Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», спільного Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015  № 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», розглянувши  клопотання комунального закладу, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про надання платних послуг КЗ «Високопільський ЦКД» (додаток 1).

2. Затвердити перелік та прейскурант платних послуг, що можуть надаватися комунальним закладом (додаток 2).

3. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті селищної ради.

4. Рішення набирає чинності з 01 серпня 2018 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з освіти, культури …

Селищний голова                         Р.М. Застава

Додаток 1
до рішення___сесії
селищної ради VІІ скликання
від  _____________№_____

ПОЛОЖЕННЯ
про надання платних послуг  комунальним закладом
«Високопільський центр культури і дозвілля»

1. Загальні положення

1.1.  Це положення поширюється на комунальним закладом «Високопільський центр культури і дозвілля» (дал і - ЦКД), що  належить до спільної комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради.

1.2. Платні послуги здійснюються ЦКД відповідно до Законів України  “Про культуру”,  Бюджетного кодексу  України,  Постанови  Кабінету Міністрів України від  12.12.2011 №1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованих на державній та комунальній формі власності”,  наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 року № 1004/1113/1556  «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».

1.3 Надання платних послуг не є основною діяльністю закладів культури та здійснюється в робочий час без зниження об’єму та якості їх основної діяльності – безкоштовного обслуговування у сфері культурно-освітньої діяльності (не менше 10 культурно-масових заходів на рік): задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, організації дозвілля, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи.

1.4. Для виконання платних послуг ЦКД  використовує свої основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.

1.5. Платні послуги надаються працівниками ЦКД  за рахунок раціонального використання робочого часу.

1.6. Перелік та вартість платних послуг затверджуються депутатами  Високопільської селищної ради.

2. Основні завдання

2.1. Поліпшення матеріально-технічної бази комунального закладу «Високопільський центр культури і дозвілля».

2.2. Покращення якості надання послуг з культурного обслуговування населення.

3. Організація роботи

3.1. Використання цього Положення передбачає:

-  перелік та вартість  платних  послуг  у  ЦКД;

- взаємовідносини між  замовниками та працівниками  ЦКД;

- забезпечення систематичного та чіткого обліку роботи з надання платних послуг та контролю за якістю їх виконання.

3.2.   Директор та працівники, які беруть участь в процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за звітність про отримані кошти, відповідно до чинного законодавства.

4. Права і обов’язки

ЦКД має право:

4.1. Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг.

4.2. Визначати можливість та доцільність виконання послуги.

4.3. Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або припинення надання платних послуг чи окремих їх видів.

4.4.  Вносити свої пропозиції щодо зміни вартості платної послуги.

ЦКД зобов’язаний:

4.5. Чітко дотримуватися виконання цього Положення.

4. 6. Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування замовників.

4.7. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг.

4.8. Безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

4.9. Оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо).

5. Керівництво роботою з надання платних послуг

5.1.  Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

5.2. Робота  щодо організації та надання платних послуг очолюється директором  ЦКД.

5.3.  Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг, складають та подають відповідно до чинного законодавства.

5.4.  Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги.

6. Порядок визначення вартості платних послуг

6.1. Вартість послуги визначається на підставі кошторису витрат, пов’язаних із наданням послуги. До складу витрат належать:

- витрати на оплату праці;

- внески на соціальні заходи (нарахування на заробітну плату);

- матеріальні витрати;

- комунальні послуги;

- зношення основних фондів та обладнання.

6.2. При  розрахунку тарифів на платні послуги враховувався принцип самоокупності.

6.3. Заклади культури можуть надавати платні послуги на пільгових умовах, передбачених законодавством (дітям дошкільного віку, учням, студентам, пенсіонерам, інвалідам).

Право безкоштовного обслуговування мають учасники бойових дій в Афганістані, діти-інваліди, діти-сироти, учасники бойових дій.

7. Планування та використання доходів від платних послуг

7.1. Облік надходжень та видатків покладається на головного бухгалтера ЦКД.

7.2. Плату за послуги замовник переводить через установи банку на спеціальний рахунок ЦКД.

7.3. Відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України плата за послуги зараховується до власних надходжень Будинку культури. Планування витрат за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється за кожним видом послуг.

8. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних із  наданням платних послуг

8.1. Надавати користувачам інформацію про всі види платних послуг, які пропонує ЦКД.

8.2. Здійснювати оформлення відповідних документів про надані ЦКД платні послуги.

8.3. Відстежувати якість виконання послуг.

8.4. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Керівник ЦКД, що надає платні послуги юридичним і фізичним особам, забезпечують правильність застосування цін, розмірів плати за надання послуг згідно із чинним законодавством.

8.6. Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих послуг, виконаних робіт відповідно до законодавства.

8.7. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг ЦКД складає та подає відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1
до рішення___сесії
селищної ради VІІ скликання
від  _____________№_____

 

 

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ
платних послуг, що надаються комунальним закладом 
«Високопільський центр культури і дозвілля»

 

№ п/п

Вид платних послуг

Одиниця

Ціни послуги згідно договору

1

Вхідна плата за перегляд вистав, театральних та музичних постановок, концертів, презентацій, фестивалів, естрадних шоу, конкурсно-розважальних програм, театралізованих свят, обрядових та новорічних дійств.

1 квиток

5грн

2

Вхідна плата на вечори – відпочинку та дискотеки для молоді

1 квиток

5грн

3

Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів по заявках підприємств, установ та організацій.

1 аркуш,

1 сценарій

10 грн

100 грн

4

Надання послуг з організації та проведення культурно – масових заходів, театралізованих свят,  фестивалів, конкурсів. Обрядових заходів, майстер – класів, концертів, виставок і вистав.

1 заявка

200грн

5

Прокат музичних інструментів, звукоакустичної та світлової апаратури

2 год

250-500 грн

6

Прокат сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту

1 день

10- 50 грн

7

Надання послуг підприємствам, політичним партіям,  іншим організаціям в оренду приміщення  (глядацької зали) для проведення концертів, шоу – програм, вечорів – відпочинку, проведення конференцій, нарад, партійних зборів:

- зал для глядачів

- народознавча кімната «Світлиця»

фойє будинку культури

 

фойє будинку культури

з озвученням, музичним супроводженням

 

довгострокова ( 2 і більше днів) оренда фойє будинку

 

 

 

 

 

 

 

1 год

1 год

1захід

 

 

 

 

 

 

 

150грн

50грн

200грн

 

 

300грн

 

 

500грн

8

Оренда народознавчої кімнати «Світлиці» для урочистостей (дні народження, ювілеї та ін.)

1 год

100 грн

9

Виготовлення фонограм концертів, копій звукозапису музичних творів з фонотеки ЦКД

1 замовлення

50-100грн

10

Фотокопіювання та ксерокопіювання, сканування, роздрукування інформації з електронних носіїв, запис інформації на електронні носії.

1 арк

3грн

11

Розроблення та оформлення інтер'єрів, фотозон до урочистих та ювілейних подій (Дні народження і т.і.), дизайнерського оздоблення виставочних стендів

1 замовлення

Від 100 до 300грн

12

Виготовлення та пошиття сценічних костюмів:

-пошиття сценічної сорочки

- пошиття сценічного плаття

- пошиття сценічних брюк

1 костюм

 

За одиницю

За одиницю

За одиницю

300грн

 

100грн

250грн

200грн

13

Показ відео- і кінофільмів

1квиток для дорослих

1 квиток для дітей

15грн

 

10грн

14

Організація та оформлення дитячого свята

1 замовлення

100-300грн

15

Виступи на ювілеї, святі:

вокального колективу

танцювального колективу

соліст, дует, тріо

Пенсіонерам  пільга    50 %

 

1 замовлення

1 замовлення

1 замовлення

 

200-400грн

200-400 грн

100грн

 

16

Проведення творчих майстерень

1 година за                1 особу

10 грн

17

Проведення виїздних концертів

1 захід

( до 100 км.)

Від 1000грн

- 3000грн

18

Виготовлення слайд-фільму, відеофільму

 

на договірній основі

19

Послуга з написання фонограми

1 фонограма

50 – 100 грн. В залежності від складності

20

Прокат мультимедійного проектора

1 година

100грн