Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Високопільської селищної ради
Проект рішення Про проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Високопільської селищної ради Друк
Середа, 16 травня 2018, 05:38


Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

 

Р І Ш Е Н Н Я

____ сесії селищної ради VІІ скликання

від___________  2018 року                                    №____

Про проведення конкурсу  на визначення
опорного закладу загальної середньої освіти
Високопільської селищної ради

Відповідно до ст.13 Закону України «Про освіту», ст.8 Закону України «Про загальну середню освіту», п. 6 Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2010 №777 «Про затвердження Положення про освітній округ», з метою створення єдиного освітнього простору, забезпечення умов для рівного доступу осіб до якісної освіти, раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації, керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Високопільської селищної ради (додається).
 2. Утворити  конкурсну комісію із визначення опорного закладу загальної середньої освіти Високопільської селищної ради (додаток 1).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.

 

 

Селищний голова                                              Р.М. Застава

 

Додаток
до рішення селищної ради
від ___2018р. №___

 

 

Порядок

проведення конкурсу на визначення

опорного закладу загальної середньої освіти

Високопільської селищної ради

 

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає умови проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу загальної середньої освіти Високопільської селищної ради (далі – Конкурс).
 2. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти Високопільської ОТГ, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, поглибленого вивчення предметів учнями незалежно від їхнього місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.
 3. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів.
 4. Організатором конкурсу є відділ соціальної інфраструктури селищної ради.

 

ІІ. Порядок проведення Конкурсу

 1. Конкурс проводиться з 28 травня 2018 року по 10 червня 2018 року.
  Відбір кращого проекту опорного закладу загальної середньої освіти відбувається у заочній та очній формах. Членами конкурсної комісії оцінюються:
 • матеріали про опорний навчальний заклад (оформлені відповідно до критеріїв оцінювання, зазначених у розділі ІІІ цього Порядку);
 • презентація проекту опорного навчального закладу його керівником;
 • візуальний огляд опорного навчального закладу з виїздом на місце.

Подання матеріалів до Конкурсної комісії здійснюється з 28 травня 2018 року по 10 червня 2018 року.

За підсумками проведення Конкурсу конкурсною комісією подаються на розгляд сесії селищної ради матеріали переможця – презентація проекту опорного закладу середньої освіти.

 

 1. Для участі у Конкурсі необхідно подати до відділу освіти, молоді та спорту заявку, до якої додаються такі матеріали:

1) план розвитку навчального закладу (до 5-7 сторінок) на наступні 3 роки (базовий для порівняння - 2017/2018 навчальний рік), який містить таку обов’язкову інформацію:

 • провадження освітньої діяльності опорним закладом (проектна потужність опорного закладу; кількість учнів, що навчаються на території обслуговування навчального закладу; кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);
 • мережа класів та їх наповнюваність;
 • організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;
 • удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду;
 • забезпечення якісного складу педагогічних кадрів;
 • залучення бюджетних коштів, інвестицій.

2) діяльність закладу освіти за останні 3 роки (робота з обдарованими дітьми, перемоги в олімпіадах, конкурсах, змаганнях), аналіз результатів учнів у ЗНО у порівнянні зі шкільним оцінюванням, участь вчителів у конкурсах фахової майстерності;

3) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

 1. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті Високопільської селищної ради.

 

ІІІ. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

 1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією із визначення опорного закладу загальної середньої освіти (далі – Комісія) у складі згідно з додатком до цього рішення.
 2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів.
 3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

1)     кількість учнів в опорному навчальному закладі (без врахування філій);

2)     кількість класів опорного навчального закладу та їх наповнюваність;

3)     кількість філій опорного навчального закладу, їх ступінь;

4)     кількість дітей із філій, які планується перевести до опорного навчального закладу (по класах);

5)     використання проектної потужності закладу після консолідації мережі;

6)     протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного навчального закладу (вказати окремо по напрямках до філій);

7)     наявність шкільних автобусів для обслуговування опорного навчального закладу та їх потребу;

8)     організація профільного навчання у старшій школі опорного навчального закладу;

9)     організація поглибленого вивчення предметів в опорному навчальному закладі та філіях;

10)забезпеченість кабінетів обладнаних у відповідності до навчальних програм (у %):

 • фізики
 • хімії
 • біології
 • географії
 • математики
 • інформатики
 • навчальних майстерень

11)наявність спортивної зали;

12)наявність спортивного майданчика;

13)забезпеченість спортивним обладнанням;

14)наявність бібліотеки (книгосховище, абонемент, читальна зала), книжковий фонд (задовольняє потреби читачів у %), наявність комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет;

15)наявність швидкісного інтернету;

16)наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом;

17)наявність веб-сайту та його дієвість;

18)наявність комп’ютерної техніки (рік випуску) та мультемідійного обладнання;

19)наявність актової зали;

20)створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:

 • організація індивідуального навчання;
 • впровадження інклюзивного навчання;

21)наявність шкільної їдальні, кількість посадкових місць та наявність кухонного обладнання;

22)наявність внутрішніх туалетів;

23)результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях впродовж 3-х останніх років;

24)відсоток учнів, які стали призерами предметних олімпіад, конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук (ІІ, ІІІ та ІV етапи) за останні 3 роки;

25)позакласна та позашкільна робота;

26)наявність гуртків у опорному навчальному закладі (за напрямками позашкільної освіти);

27)рейтинг опорного закладу серед шкіл громади за результатами роботи з обдарованими дітьми;

28)аналіз результатів участі учнів у ЗНО, підтвердження результатів при нагородженні медалями;

29)загальна кількість вчителів у опорному навчальному закладі та їх педагогічне навантаження відповідно до тарифікації

30)рівень кваліфікації педагогічних працівників (категорії, стаж, наукові ступені);

31)частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом;

32)плинність кадрів за останні 5 років;

33)результативність методичної роботи (наявність вивчених досвідів, підготовка розробок власних методичних, авторських програм, факультативів, посібників, друк у періодичних фахових виданнях);

34)частка участі вчителів у педагогічних конкурсах, їх результативність;

35)стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання в навчальний процес опорного навчального закладу;

36)освітній та кваліфікаційний рівень керівника опорного навчального закладу;

37)створення позитивного іміджу закладу освіти (скарги), засоби масової інформації, позакласні та позашкільні заходи, використання шкільного приміщення громадою;

38)вартість утримання 1 учня в опорному навчальному закладі (до створення і після) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року №435 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».

 

 1. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.
 2. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
 3. Рішення Комісії про визначення опорного навчального закладу подається до селищної ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.

 

ІV. Нагородження переможця Конкурсу

 1. Переможцю конкурсу надається фінансова підтримка  за рахунок виділеної освітньої субвенції  з державного бюджету та (при можливому залученні) кошти донорів на обладнання кабінетів, придбання спортивного обладнання, ремонт приміщень, впровадження енергозберігаючих технологій, поповнення бібліотечних фондів тощо.

 

V. Прикінцеві положення

Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1577971
CьогодніCьогодні2403
ВчораВчора1801
На цьому тижніНа цьому тижні16092
У цьому місяціУ цьому місяці55361
З початкуЗ початку1577971

Besthosting


Найновіше